2014. május 6. – Hírek és programajánló

HÍREK

Megkezdődött a Romániai Püspöki Konferencia tavaszi ülése
Tegnap kezdődött és szerdáig tart az ország római- és görög katolikus püspökeinek részvételével megszervezett tanácskozás Nagyváradon. A jelenlévő főpásztorok ma reggel 8.00 órától közös szentmisén vesznek részt a nagyváradi görög katolikus székesegyházban, majd a romániai egyházmegyék pasztorális és adminisztratív kérdéseiről folytatnak tárgyalásokat. Magyar püspökeinket délután a Mária Rádió stúdiójába várjuk.


Új Mária Rádió stúdió Sepsiszentgyörgyön
2014. május 10-én, 15 órai kezdettel Tamás József segédpüspök megáldja az erdélyi Mária Rádió legújabb stúdióját Sepsiszentgyörgyön. A nagyváradi központ mellett ez az ötödik stúdió, amely hamarosan bekapcsolódik a műsorkészítés folyamatába. Az eseményre a MARIATHON elnevezésű világméretű rádiós rendezvény második napján kerül sor, melynek célja, hogy a Mária Rádió hallgatói pénzügyi alapokat teremtsenek elő új rádiók, új projektek elindítása érdekében. A stúdiómegáldást az erdélyi Mária Rádió élőben közvetíti.


Kolozsváron találkoznak az erdélyi nőszövetségek tagjai
28 helységből összesen 110 személy részvételével kezdődött el tegnap este Kolozsváron az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének jubileumi rendezvénye. A fennállásának 15. évfordulóját május 5-7. között ünneplő szervezet találkozóján, ma 10 órakor, ünnepi megnyitó beszédet tart Kovács Sándor főesperes, a Nőszövetségek főlelkivezetője, ezt követi Dr. Darvas-Kozma József esperes-plébános előadása. Az esti 6 órás szentmise után, húsvéti koncertet ad a Szent Cecilia kórus és Kamarazenekar.


Egyháztanácsosok találkozói a Nagyváradi Egyházmegyében
A februárban megtartott egyháztanács képviselők találkozója után a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség további segítséget és bátorítást kíván nyújtani a lelkipásztoroknak, a híveknek, az egyháztanácsosoknak, akiknek közös feladata a hit megőrzése, annak elmélyítése és továbbadása a helyi egyházban.
A váradi esperesi kerülethez tartozó egyháztanácsosok két csoportra bontva találkoznak: 2014. május 9-én, pénteken 16.00 órakor, illetve május 10-én szombaton szintén 16.00 órakor.
Hasonló céllal találkoznak a környékbeli plébániák egyháztanácsosai Kárásztelken május 11-én vasárnap 16.00 órakor. A találkozókon részt vesz az egyházmegye főpásztora, Böcskei László megyéspüspök is.


Folytatódnak a Caritas nyílt estéi
Székelyudvarhelyen a Sokszínű Caritas e heti meghívottja Vass Melinda. A délután 5 órakor kezdődő találkozó során a résztvevők megismerkedhetnek a Kinaesthetics szemléletmóddal.
Holnap Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön szintén 17.00 órakor várják az érdeklődőket.


Folytatódnak a Szent Antal nagykilencedek
A csíksomlyói kegytemplomban ma reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor tartanak szentmisét. Az esti szentmisén Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános mond szentbeszédet, amelybe a Mária Rádión keresztül és a www.csiksomlyo.ro oldalon is bekapcsolódhatunk. Az esti szentmise előtt félórával ünnepélyes Mária-ájtatosságra kerül sor a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusának közreműködésével.

A székelyudvarhelyi ferences templomban a Szent Antal kilenced alkalmával a szentmise 10 órakor kezdődik. Szónok: Jenei János kadicsfalvi plébános. Elmélkedésének témája: A plébános, mint a plébánia vezetője.


Orgonaest Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániatemplomban május 8-án, a délután 6 órakor kezdődő szentmisét követően Pap Attila, a Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola XII. osztályos tanulója orgonakoncertet tart. Lászlóffy Árpád tanár tanítványa diplomadolgozatának koncertanyagát mutatja be a templom Kolonics orgonáján. Műsoron: Brahms, Bach és Franck válogatott művei. A belépés díjtalan.


Boldog Gizella emlékezete Aradon
Az arad-gáji római katolikus egyházközség zarándoklatot hirdet május 9–11. között a helybeli Boldog Gizella nevére felszentelt templomban szervezendő, 48 órás folyamatos felolvasásra. A felolvasandó könyv szerzője: Kovácsné Faltin Erzsébet, címe: A királyné.
A felolvasás és a zarándoklat célja, a templom védőszentje, Boldog Gizella szentté avatásának az elősegítése. A felolvasásban megnyilvánuló szolgálatra, felekezeti hovatartozástól függetlenül, szeretettel hívnak és várnak mindenkit.


Híreinket tudósítóinktól, a Székelyhon, a Caritas, a Nyugati Jelen, a gyulafehérvári érsekség valamint a szatmári püspökség honlapjáról, a nagyváradi püspökség információs anyagaiból gyűjtöttük.

MRE - Hírszolgálat, 2014. május 6.

 

About the author

maradmin

Leave a Comment