2014. május 8. – Hírek és programajánló

Új Mária Rádió stúdió Sepsiszentgyörgyön
2014. május 10-én, 15 órai kezdettel Tamás József segédpüspök megáldja az erdélyi Mária Rádió legújabb stúdióját Sepsiszentgyörgyön. A nagyváradi központ mellett ez az ötödik stúdió, amely hamarosan bekapcsolódik a műsorkészítés folyamatába.
Az eseményre a MARIATHON elnevezésű világméretű rádiós rendezvény második napján kerül sor, melynek célja, hogy a Mária Rádió hallgatói pénzügyi alapokat teremtsenek elő új rádiók, új projektek elindítása érdekében.
A stúdiómegáldást az erdélyi Mária Rádió élőben közvetíti.


Orgonaest Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániatemplomban ma, a délután 6 órakor kezdődő szentmisét követően Pap Attila, a Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola XII. osztályos tanulója orgonakoncertet tart. Lászlóffy Árpád tanár tanítványa diplomadolgozatának koncertanyagát mutatja be a templom Kolonics orgonáján. Műsoron: Brahms, Bach és Franck válogatott művei.


Tavaszi Koronagyűlés Nagyváradon
Ma szervezi meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a Tavaszi Papi Koronagyűlést (Tavaszi Papi Találkozót). Ebből az alkalomból Nagyváradra érkezik az egyházmegye papsága, hogy közös továbbképzőn vegyenek részt a püspöki székvárosban. A szükséges képzések révén a pap elsősorban szakmabeli ismereteit bővíti, hogy lelkipásztori tevékenységét az Egyház előírásai szerint, eredményesen végezhesse. A koronagyűlés reggel 10.00 órakor kezdődik az Egyházmegyei Pasztorális és Felnőttképző Központban, a Kanonok Sor 13. szám alatt, meghívott eladója pedig Roska Péter, a papi hivatásgondozás referense az esztergom-budapesti főegyházmegyében.


Felnőtt autisták napközi otthona Nagyváradon
„Minden nap arra kapunk meghívást, hogy vigasztaljunk, hogy Isten gondviselésének alázatos, de nagylelkű eszközei legyünk: hogy váljunk Isten simogató kezévé!” (Ferenc pápa szavai)  
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az Élet az Autizmussal Egyesület számára a Kanonok Sor épületegyüttesében biztosított helyet azzal a szándékkal, hogy a Szeretetszolgálat Évében ezáltal is bővítse az egyházmegye karitatív tevékenységét, amelynek fő támogatója a Caritas Catholica. Böcskei László megyéspüspök Ma 17.00 órakor áldja meg az egyesület székhelyét a Kanonok Sor 25. szám alatt.


Ifjúsági szentségimádás
 „Ne legyetek soha szomorúak! Egy keresztény soha nem lehet szomorú! Ne engedjetek soha a bátortalanság érzésének! A mi örömünk nem a birtoklásból fakad, hanem abból, hogy találkoztunk egy Személlyel: Jézussal, aki közöttünk van.“ (Ferenc pápa szavai a fiatalokhoz)
Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljai minden, hónap második csütörtökjén, igy ma is 19.00 órakor a nagyváradi római katolikus székesegyházban közös imára várják mindazokat, akik a Krisztus jelenlétében fellelhető örömet és békét keresik.  


Boldog Gizella emlékezete Aradon
Az arad-gáji római katolikus egyházközség zarándoklatot hirdet május 9–11. között a helybeli Boldog Gizella nevére felszentelt templomban szervezendő, 48 órás folyamatos felolvasásra. A felolvasandó könyv szerzője: Kovácsné Faltin Erzsébet, címe: A királyné.
A felolvasás és a zarándoklat célja, a templom védőszentje, Boldog Gizella szentté avatásának az elősegítése. A felolvasásban megnyilvánuló szolgálatra, felekezeti hovatartozástól függetlenül, szeretettel hívnak és várnak mindenkit.


Egyháztanácsosok találkozói a nagyváradi egyházmegyében
A februárban megtartott egyháztanács képviselők találkozója után a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség további segítséget és bátorítást kíván nyújtani a lelkipásztoroknak, a híveknek, az egyháztanácsosoknak, akiknek közös feladata a hit megőrzése, annak elmélyítése és továbbadása a helyi egyházban. Miután 2014. április 27-én vasárnap Tenkén találkoztak a környékbeli plébániák egyháztanácsosai, a nagy létszámra való tekintettel a váradi esperesi kerülethez tartozó egyháztanácsosok két csoportra bontva találkoznak:  május 9-én, pénteken 16.00 órakor, illetve május 10-én szombaton szintén 16.00 órakor. Hasonló céllal találkoznak a környékbeli plébániák egyháztanácsosai Kárásztelken május 11-én vasárnap 16.00 órakor. A találkozókon részt vesz az egyházmegye főpásztora, Böcskei László megyéspüspök is.


Ifjúsági találkozó Temesváron
Május 9-11. között 18. alkalommal szervezik meg Temesváron az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót, amelyen Vakon Zsolt ifjúsági lelkész vezetésével a nagyváradi fiatalok egy csoportja is részt vesz. A találkozó keretében nyújtják át meghívójukat a Nagyváradon,  június 14-én tartandó Egyházmegyei Ifjúsági Találkozóra, melynek mottója Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből vett buzdítás: „Krisztus szeretete sürget minket!”


Hivatások Hétvégéje
„Őrizni az embereket, gondoskodni mindenkiről, minden emberről, szeretettel, különösen a gyermekekről, az öregekről, azokról, akiknek élete a leginkább törékeny, és akik gyakran szívünk peremére szorulnak.“(Ferenc pápa a keresztény ember hivatásáról)
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség  május 9-11. között ötödik alkalommal szervezi meg a Hivatások Hétvégéje címet viselő programot Nagyváradon. A találkozó az egyházmegye azon fiataljait célozza meg, akik a papi vagy a szerzetesi élet iránt érdeklődnek. A péntek este kezdődő program keretében a résztvevők hivatással kapcsolatos kérdéseire igyekeznek válaszolni a meghívott szerzetesrendek és az egyházmegyés papság képviselői, illetve a gyulafehérvári szemináriumból érkező kispapok.


Hivatástisztázó hétvége a kolozsvári ferenceseknél is
Keresem az utam címmel hivatástisztázó hétvégére kerül sor 2014. május 9–11. között a kolozsvári ferences kolostorban a helyi szerzetesek szervezésében. A szervezők idén is azzal a meggyőződéssel rendezik meg a lelki napokat hivatásukat kereső, tisztázni vágyó fiatalok számára, hogy mindenkinek van egy ajándékba kapott hivatása, amelyet ha felismer, és válaszol rá, kiteljesedik az élete, megtalálja az igazi öröm forrását.
A Kolozsvári Ferences Kolostorban (Victor Deleu út 4. szám) megrendezendő hivatástisztázó hétvége május 9-én, pénteken este 6 órakor kezdődik, és május 11-én, vasárnap délután ér véget.
További részletekről érdeklődni és jelentkezni fr. Pantea Tibor kolozsvári ferences szerzetesnél a frtibi@gmail.com e-mail címen vagy a 0746-774701 telefonszámon lehet.


MRE - Hírszolgálat, 2014. május 8.

About the author

maradmin

Leave a Comment