2014. március 17. – Hírek és programajánló

Bélyegkibocsátással ünnepli a vatikáni posta Ferenc pápa második évének kezdetét
A Vatikáni Posta is megünnepli az egyházfő pápasága második évének kezdetét négy bélyeg kibocsátásával – tudósít az MTI nyomán a Magyar Kurír. A bélyegek március 21-én jelennek meg és Ferenc pápa első évének jelentősebb eseményeit ábrázolják.
Ünnepi bélyegsorozatot adnak ki április 27-re is XXIII. János és II. János Pál pápa szentté avatása alkalmából – közölte a Szentszék postája. Az 1929-ben alapított Vatikáni Posta minden jelentős egyházi eseményt bélyeggel örökít meg.


Tomas Halík cseh katolikus pap kapta az idei Templeton-díjat
A prágai katolikus pap, aki Václav Havel korábbi elnök tanácsadója volt, kapta meg március 13-án az 1,3 millió euróval járó, „vallási Nobel-díjnak” is nevezett Templeton-díjat, mellyel a szovjet megszállás alatti, vallásszabadságért folytatott küzdelmét jutalmazták – tájékoztat a Magyar Kurír.
Tomas Halík 1948-ban született Prágában. A kommunizmus ideje alatt a „rendszer ellenségévé” kiáltották ki, így pszichoterapeutaként dolgozott kábítószerfüggő betegek mellett. 1978-ban titokban szentelték pappá Erfurtban, még saját édesanyja sem tudott az eseményről.
Az amerikai Templeton Alapítvány évente egy személynek ítéli oda a világ egyik legnagyobb anyagi elismeréssel járó díját, olyasvalakinek, aki munkásságával „kivételes módon járul hozzá az élet spirituális dimenziójának felmutatásához”. A díjat 2013-ban a Nobel-békedíjjal is kitüntetett dél-afrikai érsek, Desmond Tutu, 2012-ben pedig a Dalai Láma kapta. Az első kitüntetett 1973-ban Teréz anya volt.


Magyar állami kitüntetéseket adtak át
Pénteken este, március 15-e alkalmából a kolozsvári magyar főkonzulátus által rendezett fogadáson magyar állami kitüntetéseket adtak át. A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést Cseke Péter, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanára, író, publicista kapta a magyar karok létrehozásában és működtetésében szerzett érdemei elismeréséül, Kovács Sándor kolozs-dobokai római katolikus főesperes-plébános az erdélyi katolikus közösség lelki életének gondozása, valamint az erdélyi magyarok nemzettudatának ápolása érdekében végzett munkájának elismeréseként.


Püspökségi alkalmazottak faültetése Biharsályiban
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség személyzetének 21 tagja, Böcskei László megyéspüspök vezetésével, március 13-án 2500 facsemetét ültetett el a püspökség Biharsályihoz közeli erdejének egyik parcellájában. A közösségépítés mellett a program célja volt a környezettudatosság fejlesztése, az egyház erdőinek kétkezi munkával való gyarapítása. Az alkalom egyben lehetőséget nyújtott arra is, hogy a püspökség személyzete megismerje a Segítő Szűz Máriáról Nevezett Egyházmegyei Erdészeti Hivatal munkatársait, akiknek figyelmes irányítása alatt zajlott a tevékenység.


Férfiak és nők lelki hétvégéje
Szatmárnémetiben férfiak, Nagyszokondon nők számára rendeztek lelki napokat március 14-16. között. Mindkét program a hitben való megerősítést tűzte ki célul. A férfiak, apák a függésről, az önátadásról, kihívásokról beszélgettek. A nők, az anyák a nőiességükben rejlő, abból fakadó értékeket keresték. Férfi-, és női lelki napokat terveznek a jövőben is megszervezni egyházmegyei szinten, de ahogy Nagyszokondon elhangzott, szeretnék akár plébániákon is megvizsgálni az ilyen jellegű találkozók, beszélgetések lehetőségét.


Engesztelő imanap Szőkefalván
Ma, a hónap 17. napján, 15.00 órától Szőkefalván az Irgalmasság rózsafüzér elimádkozásával kezdődik az imanap, majd Balla Barnabás hargitafürdői pálos atya tart elmélkedést. 17.00 órától keresztúti ájtatosság lesz, amit 18.00 órától újabb elmélkedés követ. 19.00 és 22.00 óra között tartják a hagyományos engesztelést. 22.00 órától kezdődik a szentmise amelyen szintén Balla Barnabás pálos atya tartja a szentbeszédet.


Nagyböjti lelkinapok a gyulafehérvári főegyházmegyében
Ma kezdődnek a gyulafehérvári főegyházmegye papsága részére a nagyböjti lelki napok, melyek témája: Quo vadis Theologia?, Erdélyi teológiai oktatás és papképzés jelene és jövője, valamint A hitüket nem gyakorlók Hiszekegye. Előadók: Dr. Holló László rektor, teológiai tanár és Dr. Diósi Dávid vicerektor, teológiai tanár. A program két csoportban az alábbi beosztás szerint alakul:
– Március 17–én, hétfőn – Marosvásárhelyen és Kézdivásárhelyen
– Március 18–án, kedden – Gyergyószentmiklóson és a sepsiszentgyörgyi Szent Benedek templomban
– Március 19-én, szerdán – Csíksomlyón és Kolozsváron.
– Március 20-án, csütörtökön – Székelyudvarhelyen és Gyulafehérváron találkoznak a kerületek papjai. A lelki nap mindenhol 10.00 órakor koncelebrációs szentmisével kezdődik, amelyre szeretettel várják a kedves hallgatókat is.


Folytatódnak a Caritas nyílt estéi
Csíkszeredában ma 17.00 órától a Petőfi utca 30 szám alatt, a második előadás meghívottja Geréd Enikő, aki az otthoni beteggondozó szolgálatról beszél: mi a teendő, ha valakit otthon kell ápolnunk, hogyan tudjuk a lehető legjobbá tenni az ápolt családtag mindennapjait úgy, hogy a gondozás minket se terheljen le teljesen. Székelyudvarhelyen kedden, Gyergyószentmiklóson szerdán 17.00 órától várják az érdeklődőket.


Boldog Celestina ünnepére készülnek Nagykárolyban
Rendalapítójuk emléknapján Nagykárolyban is megújítják fogadalmukat a piarista nővérek. Az ünnepi szentmisére, március 18-án, kedden, este 6 órától kerül sor a nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban Schönberger Jenő püspök főcelebrálásával, a szentbeszédet pedig Egeli Ferenc püspöki titkár mondja. Tíz éve már, hogy a nővérek letelepedtek, vigyázzák, nevelik a gyerekeket, teszik szebbé a közös jövőt.


Imadélután a családokért Székelyudvarhelyen
Március 19-én, szerdán, Szent József ünnepén, a székelyudvarhelyi Ferences templomban, a Gyulafehérvári Caritas, a Mallesdorfi Ferences Nővérek, a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány és a szombatfalvi szépkorúak imadélutánt szerveznek a családokért. Az imadélután 15.30 órakor szentségimádással kezdődik, majd a szentségi áldás után 17.00 órától keresztúti ájtatossággal folytatódik, és szentmise bemutatásával zárul.


Páratlan Páros lelki nap Kézdivásárhelyen
Március 22-én, szombaton, 09:00 és 18:00 óra között Páratlan Páros lelki nap lesz Kézdivásárhelyen, a Kantai Szentháromság templomban, 15 és 28 év közötti fiataloknak, egyedülállóknak és párkapcsolatban lévőknek. Bővebb információkért hívják a 0741-904773-as telefonszámot.


Nagyböjti triduum Kolozsváron
Március 21- 23. között a kolozsvári ferences templomban szentmisék keretében nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak. A szentmisék időpontjai pénteken, szombaton 18.00 óra, vasárnap 12.00 óra. A prédikációkat Szőcs Béla szászfenesi plébános fogja mondani. Március 22-én, szombaton 09:00 órától egész napos lelkinapot tartanak, amelyen előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni. Az érdeklődők hívásait a 0746-774701-es telefonszámon várják.


Felnőttképzés Kolozsváron
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara három éves felnőttképzést indít azok számára, akik jobban meg szeretnék ismerni hitüket, illetve tevékenyen be szeretnének kapcsolódni egyházközségük életébe, plébániai munkatársként. A felnőttképzésen kétféleképpen lehet részt venni: alkalomszerűen az egyes szemináriumokon vagy a teljes képzésen. A képzés a Pasztorális bizottsággal együttműködve történik. Akik a teljes képzésen vesznek részt, azok egy elismerő igazolást kapnak. A képzés ingyenes. A találkozások színhelye: Kolozsvár, Szentegyház utca 5. szám, a Teológia épülete. A felnőttképzés március 21-én, pénteken 17.00 órakor kezdődik. Nóda Mózes dékán tart előadást Menjünk együtt szentmisére címmel. Bővebb információt a kolozsvári Teológiai Kar honlapján találnak.


Teológiai Konferencia Gyulafehérváron
Március 28–29. között tartják az V. Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferenciát a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, melynek témája: Katolicitás és etnocentrizmus az Egyházban. A konferencia részletes programját megtalálják a szeminárium honlapján www.seminarium.ro valamint a Mária Rádió internetes oldalán.


Ma a parajdi plébániatemplomban van örökös szentségimádási nap a Gyulafehérvári Főegyházmegyében. Március 21-én, pénteken, 19:00 órától az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában a székelyudvarhelyi Szent György plébániához tartozó Mustármag közösség tagjai végzik a szentségimádást.

MRE – Hírszolgálat, 2014. március 17.

About the author

maradmin

Leave a Comment