2014. március 18. – Hírek és programajánló

HÍREK

Hittan-tantárgyversenyek országszerte

A nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum adott otthont március 15-én, római katolikus hittan tantárgyversenyek megyei szakaszának. A szatmári egyházmegye teljes területéről - Szatmár és Máramaros megyékből - érkezett diákok a reggeli órákban mérték össze tudásukat, így a nap során kialakult a végleges sorrend. A részletes eredményeket megtalálják a szatmariegyhazmegye.ro oldalon.

A római katolikus vallás tantárgyolimpia gyulafehérvári főegyházmegyei szakaszát március 21 és 23. között Kézdivásárhelyen szervezik meg.


Márton Áron-előadás volt Szentegyházán
A Szent Rita Imacsoport meghívására, rádiónk önkéntes munkatársa, Ferencz Kornélia tegnap este 7 órától Emlékeink Márton Áronról címmel a Mária Rádiónak készített hanganyagok alapján előadást tartott Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítvány székházában. A rendezvényen szép számban jelentek meg a helyiek, akik Márton Áron püspökhöz kötődő élményeikről is beszámoltak.


PROGRAMAJÁNLÓ

Folytatódnak a Caritas nyílt estéi
Székelyudvarhelyen a Papkertben, a Caritas épületében ma 17.00 órától kezdődő második előadás meghívottja: Demeter Zsuzsa, témája a fogyatékkal élők. Gyergyószentmiklóson holnap szintén 17.00 órától várják az érdeklődőket.


Boldog Celestina ünnepe Nagykárolyban
Rendalapítójuk emléknapján Nagykárolyban is megújítják fogadalmukat a piarista nővérek. Az ünnepi szentmise ma este 6 órától kezdődik a nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban Schönberger Jenő püspök főcelebrálásával, a szentbeszédet Egeli Ferenc püspöki titkár mondja.


Imadélután a családokért Székelyudvarhelyen
Március 19-én, szerdán, Szent József ünnepén, a székelyudvarhelyi Ferences templomban, a imadélutánt szerveznek a családokért. Az imadélután 15.30 órakor szentségimádással kezdődik, majd a szentségi áldás után 17.00 órától keresztúti ájtatossággal folytatódik, és szentmisével zárul.


Ifjúsági referensek képzése Nagyváradon
Az ifjúság pasztorációjának szakszerű és hatékony végzése érdekében a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2014. március 19-20. között képzést szervez az egyházmegye ifjúsági referensei számára. Az idei képzés moderátora László Rezső kapnikbányai plébános lesz. A képzésre meghívást kaptak az egyházmegye esperesi kerületeinek kinevezett referensei, illetve azok a papok, szerzetesek és civil személyek, akik beosztásuknál fogva nagyobb részt vállalnak az ifjúság nevelésében.


Katolikus Akadémia Kolozsváron
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara által szervezett Katolikus Akadémia második félévi előadásainak sorát Tánczos Vilmos néprajzkutató nyitja Népi vallásosság című előadásával március 20-án, csütörtökön este 7 órakor, a kar Szentegyház utca 5. szám alatti épületének második emeleti dísztermében.


A nagyváradi megyéspüspök Pannonhalmán
Várszegi Asztrik főapát meghívására Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz a főcelebránsa és szónoka annak a szentmisének, amit a Pannonhalmi Bencés Főapátság templomában mutatnak be 2014. március 21-én, pénteken, Szent Benedek apát ünnepén. A főpásztor a szentmisét követően részt vesz az apátság „Ikon és ereklye: képtisztelet keleten és nyugaton a középkorban” című időszaki kiállításának megnyitóján is.


Páratlan Páros lelki nap Kézdivásárhelyen
Március 22-én, szombaton, 09:00 órától Páratlan Páros lelki nap lesz 15 és 28 év közötti fiataloknak, egyedülállóknak és párkapcsolatban lévőknek Kézdivásárhelyen, a kantai Szentháromság templomban. Bővebb információkért hívják a 0741-9047730741-904773-as telefonszámot.


Nagyböjti triduum Kolozsváron
Március 21- 23. között a kolozsvári ferences templomban nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak Szőcs Béla szászfenesi plébános vezetésével. A szentmisék időpontjai pénteken, szombaton 18.00 óra, vasárnap 12.00 óra.
Március 22-én, szombaton 09:00 órától egész napos lelkinapot tartanak, amelyen előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni. Az érdeklődők hívásait a 0746-774.7010746-774.701-es telefonszámon várják.


Felnőttképzés Kolozsváron
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara három éves felnőttképzést indít azok számára, akik jobban meg szeretnék ismerni hitüket, illetve tevékenyen be szeretnének kapcsolódni egyházközségük életébe, plébániai munkatársként.
A felnőttképzésen kétféleképpen lehet részt venni: alkalomszerűen az egyes szemináriumokon vagy a teljes képzésen. A képzés a Pasztorális bizottsággal együttműködve történik. Akik a teljes képzésen vesznek részt, azok egy elismerő igazolást kapnak. A képzés ingyenes. A találkozások színhelye: Kolozsvár, Szentegyház utca 5. szám, a Teológia épülete.
A felnőttképzés március 21-én, pénteken 17.00 órakor kezdődik. Dr. Nóda Mózes tart előadást Menjünk együtt szentmisére címmel. Bővebb információt a kolozsvári Teológiai Kar honlapján találnak.


Teológiai Konferencia Gyulafehérváron
Március 28–29. között tartják az V. Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferenciát a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, melynek témája: Katolicitás és etnocentrizmus az Egyházban. A konferencia részletes programját megtalálják a szeminárium honlapján www.seminarium.ro valamint a Mária Rádió internetes oldalán.

MRE - Hírszolgálat, 2014. március 18.

About the author

maradmin

Leave a Comment