2014. március 25. – Hírek és programajánló

HÍREK

Nyolcévesek lettünk – ez a nap híre az erdélyi Mária Rádióban
Nyolc évvel ezelőtt, ezen a napon szólalt meg először hivatalosan a Mária Rádió Romániában. Ezt az évfordulót a mai napon a 10 órától kezdődő, közvetített szentmisével illetve egész napos, rendhagyó programmal ünnepeljük. Nagyváradra várjuk Kovács Sándor főesperes-plébánost Kolozsvárról, aki az ünnepi szentmise főcelebránsa lesz. Kérjük a kedves hallgatókat, töltsék együtt a mai napot hálaadással az erdélyi Mária Rádióval!


További híreink:

Az erdélyi egyházmegyék püspökei Gyulafehérváron
A gyulafehérvári papnevelő intézetben tartózkodó főpásztorok a mai napon a fél 1-től kezdődő szentmisén együtt ünneplik meg a kispapokkal, elöljáróikkal és tanáraikkal a szeminárium kápolnájának búcsúját, amelybe rádiónk hallgatói is lélekben bekapcsolódhatnak. Ünnepi szónok: Schönberger Jenő szatmári püspök. A szentmise keretében megáldják azt a kb. 300 éves orgonát, mely Aranyosbányáról került a szeminárium kápolnájába.
Mint ismeretes, a négy egyházmegye püspöke, Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Martin Roos temesvári püspök, Schönberger Jenő szatmári püspök és Böcskei László nagyváradi püspök tegnap óta az intézet tanáraival és kispapjaival találkozik.


Folytatódnak a Caritas nyílt estéi
Székelyudvarhelyen a ma 17.00 órától kezdődő harmadik előadás meghívottjai: András Anikó és Mihály Szidónia. Az otthoni beteggondozásról fognak beszélni: mi a teendő, ha valakit otthon kell ápolnunk, hogyan tudjuk a lehető legjobbá tenni az ápolt családtag mindennapjait úgy, hogy a gondozás minket se terheljen le teljesen. Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön holnap 17.00 órától várják az érdeklődőket.


Vallásos versek és énekek előadóinak versenye Nagyváradon
Az „Énekeljetek az Úrnak új éneket!” című vallásos versek és énekek előadóinak versenyét Nagyváradon szervezi meg a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum 2014. március 27-én, csütörtökön. A verseny díjátadó ünnepségének a Püspöki Palota Díszterme ad otthont 19.00 órai kezdettel.


Pasztorális referensek egyházmegyeközi találkozója Nagyváradon
A családosokkal való lelkipásztori foglalkozás kihívásairól értekeznek a gyulafehérvári, szatmári, temesvári és nagyváradi egyházmegyék megbízott referensei a nagyváradi Posticumban 2014. március 26-27-én. A tapasztalatcserén túl egy közös stratégia kidolgozása is napirendre kerül, mely segítségével a családok mai életkörülményeire próbálunk választ és eligazítást nyújtani a keresők számára. A családok helyzete gyökeresen megváltozott az elmúlt évtizedekben, melyre az egyháznak életszerű megoldásokat kell találnia. A találkozón a négy erdélyi egyházmegye családreferensei osztják meg egymással meglátásaikat.


IV. Egyetemista Kórustalálkozó
Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Kolozsvári Magyar Egyetemista Kórustalálkozót, a belvárosi unitárius templomban március 27-én, csütörtök este 19:00 órai kezdettel. Fellépők: BBTE Református Teológia Kamarakórusa, Melodeus kórus, Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara, Unicante egyetemi kórus és a Visszhang kórus.


Nagyböjti kerületi ifjúsági lelkinap Nagyszebenben
Március 29-én, szombaton A plébánia lelkiéletem otthona címmel lelkinapot szerveznek a szeben-fogarasi főesperesi kerület fiataljainak. A kerülethez tartozó gyermekeket, fiatalokat a Nagyszeben-belvárosi plébániára várják. A lelkinapon - a korosztályokhoz igazodva - az Egyház hét szentségének témáját körüljárva tartják a foglalkozásokat, elmélkedéseket.


Bibliás lelkinapot szerveznek Kolozsváron
Március 29-én, szombaton 10.00 órától a kolozsvári katolikus Egyetemi Lelkészség felső termében bibliás lelkinapot tartanak. A nap mottója: „...mert nagyon szeretett” (Lk 7,47) Kísérők Bereczki Szilvia segítő nővér és Magos Gyöngyvér, a Katolikus Magyar Bibliatársulat munkatársa. Jelentkezni március 27-ig a www.kel.ro honlapon lehet.


Keresztúti ájtatosság Temesváron
A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. A liturgiákat 17 órai kezdettel péntekenként magyar nyelven tartják. A március 28-i keresztúti ájtatosságon Vodila Szilárd plébános mond szentbeszédet.


Családok lelkinapja Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánián március 30-án, nagyböjt negyedik vasárnapján 15.00 és 18.00 óra között, „Családok lelkinapja” lesz az altemplomban. A gyerekek részére külön foglalkozást szerveznek. Szeretettel hívják és várják a családokat.


Lehet már jelentkezni az Elváltak és újraházasodottak lelki hétvégéjére
A családokkal foglalkozó főegyházmegyei munkacsoport a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban április 11–12-én rendezi meg az elváltak és újraházasodottak lelki hétvégéjét Isten számít rád! címmel, Ne félj, csak higgy! (Mk 5,36) mottóval. Jelentkezni a www.csalad.ro honlapon lehet április 8-ig.


Jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen
Az április 8-án induló felkészítő, nyolc hétig tart, segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra. A találkozók kedd esténként lesznek 19.00 és 21.00 óra között. Az interaktív, nemcsak előadások meghallgatásából álló találkozásokra, azokat várják, akik az év folyamán szeretnének összeházasodni, de részt vehetnek olyan párok is, akik szeretnék megismerni önmagukat és kapcsolatukat.
Jelentkezni április 4-ig lehet Szénégető Istvánnál, a 0743-138784 vagy a Sófalvi házaspárnál a 0744-799055-ös telefonszámon.

Híreinket tudósítóinktól, a Caritas, a Magyar Kurír, a gyulafehérvári érsekség valamint a szatmári püspökség honlapjáról gyűjtöttük.

MRE - Hírszolgálat, 2014. március 25.

 

About the author

maradmin

Leave a Comment