2014. november 12. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Ma hetven éves Tamás József gyulafehérvári segédpüspök
Jakubinyi György érsek, Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke, Csallóközi Zoltán, valamint nagyszámú egyházi és világi méltóságok, a 100 esztendős édesanya, testvérek, rokonok és barátok jelenlétében Magyarország csíkszeredai Főkonzulátusán Zsigmond Barna Pál főkonzul, Áder János köztársasági elnök megbízásából, állami kitüntetést adott át ma délelőtt a 70 évet betöltő Tamás József gyulafehérvári segédpüspöknek. Laudációt Szarka Gábor konzul mondott. Püspök atya a székelyföldi katolikus közösség megmaradásáért és megerősítéséért végzett kimagasló szolgálatáért a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést vehette át. Ez a kitüntetés az utóbbi idők legmagasabb rangú elismerése, amit Erdélyben, Csíkszeredában első alkalommal adtak át.
Emlékeztetjük hallgatóinkat, hogy Tamás József püspök 1944. november 12-én született Madéfalván. 1968. április 21-én szentelte pappá Márton Áron püspök. 4 évig Medgyesen volt káplán, majd 4 évig Türben plébános. 1978-tól teológiai spirituális, tanár. Szentszéki tanácsos, kanonok, majd pápai prelátus lett, 1994-től pedig általános helynök. 
Szent II. János Pál pápa 1996. december 18-án nevezte ki valabriai címzetes püspöknek, erdélyi segédpüspöknek, püspökké szentelése 1997. március 1-én volt Csíksomlyón.
Köztünk és értünk végzett szeretetteljes, áldozatos szolgálatáért hallgatóink nevében is kívánjuk a 70 éves Tamás József püspök atyának: a Jó Isten éltesse sokáig népünk és anyaszentegyházunk javára!

Negyedik Márton Áron zarándoklat
Tegnap Csíkszentdomokosról Kovács Gergely posztulátor vezetésével indultak útra a zarándokok, hogy végigjárják a püspök életének főbb állomásait. 
Ma délelőtt Máramarosszigeten, a börtönmúzeumot tekintették meg. Majd szentmisén vettek részt az egykori piarista templomban. A szentbeszédet Csató Béla csíkszentkirályi plébános tartotta. Délután a szegények temetőjébe zarándokoltak, majd elindultak Kolozsvár felé, megállva Désen egy közös imára. A zarándokok holnap reggel fél 8 órakor a kolozsvári Szent Mihály templomban vesznek részt szentmisén.

Előadások, tanúságtételek Medjugorjéról
Erdélyi körúton vesz részt és előadást tart az állítólagos jelenésekről Olga Merkovic Medjugorjéban dolgozó magyar tolmács és idegenvezető. 
A zarándokhely történetét ismertető előadást követően a medjugorjei Cenacolo-közösséghez tartozó fiatalok tanúságtételét hallgathatják meg az érdeklődők.
Holnap 12 órától a csíkszentgyörgyi templomban, este 6 órától pedig a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium bentlakásának kápolnájában tartanak előadást.
A körút pénteken Csíkkarcfalván, 12 órától a plébánia kápolnájában, este 6 órától a gyímesközéploki templomban folytatódik. A soron következő helyszínekről hírműsorainkban tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat.

Management by Jesus vezetői szeminárium Csíksomlyón
„Nem a siker elérése a cél, hanem a cél elérése a siker.” mottóval Kiss Ulrich jezsuita, vezetők részére szemináriumot tart Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban november 20-23 között.
A szemináriumra várják azokat a vállalkozókat, menedzsereket, akik a legrégebbi és mégis modern jézusi vezetői modellt szeretnék megismerni. Jelentkezni lehet november 14-éig, a 0722-388.651-es telefonszámon.

Triduum Csikszentmártonban
Szent Márton napját november 16-án ünneplik meg Csíkszentmártonban, amelyet háromnapos triduum előz meg. Az elmélkedéseket, Vakaria Béla helyi plébános meghívására, Kakucs Béla ferences atya tartja Esztelnekről. A szentmisék csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órakor kezdődnek. A búcsús szentmisét vasárnap fél egykor Tamás József püspök mutatja be.

Könyvbemutató Székelyudvarhelyen
Holnap este 6 órakor az Erdélyi Magyar Irodalomért Alapítvány székelyudvarhelyi író-olvasó találkozóján meghívott vendég Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános, író, aki a „Tüzet hoztam” című, biblikus gondolatokat tartalmazó kötetét mutatja be, a Városi Könyvtár kép- és hangzóanyag termében. 

Időjárás:
Holnap még több felhő lesz fölöttünk, főként az ország nyugati, délnyugati felén alakulhat ki kisebb eső. A keleti, északkeleti szél helyenként megélénkülhet. A reggeli órákban 2 és 5 délután pedig 10 és 17 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2014. november 12.


H Í R E K   D É L B E N

Negyedik Márton Áron zarándoklat
Tegnap Csíkszentdomokosról 22 helységből, 51 zarándok indult útnak, hogy Kovács Gergely posztulátor vezetésével végigjárják a püspök életének főbb állomásait.
Ma délelőtt Máramarosszigeten, a börtönmúzeumot tekintették meg. Adásunkkal egy időben szentmisén vesznek részt a máramarosszigeti plébániatemplomban. Délután a szegények temetőjébe zarándokolnak, majd elindulnak Kolozsvár felé, megállva még Désen egy közös imára. A zarándokok holnap reggel fél 8 órakor a kolozsvári Szent Mihály templomban szentmisén vesznek részt.

Előadások, tanúságtételek Medjugorjéról
Erdélyi körúton vesz részt és előadást tart az állítólagos jelenésekről Olga Merkovic Medjugorjéban dolgozó magyar tolmács és idegenvezető. A zarándokhely történetét ismertető előadást követően a medjugorjei Cenacolo-közösséghez tartozó fiatalok tanúságtételét hallgathatják meg az érdeklődők.
Ma délután 1 órától az oroszhegyi, délután 5 órától pedig a farkaslaki templomban kerül sor az előadásra.
A körút holnap 12 órától a csíkszentgyörgyi templomban, este 6 órától pedig a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium bentlakásának kápolnájában folytatódik. A soron következő helyszínekről hírműsorainkban tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat.

Böjte Csaba előadása Csíkszeredában
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság meghívására Böjte Csaba ferences atya, Család, vállalkozás, gazdaság címmel elmélkedést tart Csíkszeredában, a Márton Áron Gimnázium dísztermében, ma este 6 órától.

15 éves a marosfői templom
Jakubinyi György érsek 1999. november 13-án, a magyar szentek és boldogok emléknapján, 15 évvel ezelőtt szentelte fel Marosfőn az egyházközség templomát.
November 13-án, csütörtökön, a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise keretében ünneplik meg a szentelési évfordulót. A szentbeszédet Kedves Tibor csernátoni plébános tartja. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti.
A szentmisét követően bemutatják a Marosfőn 25 évvel ezelőtt, 1989 karácsonyán tragikus körülmények között elhunyt lazarista szerzetes Ébner Jenő emlékét ápoló kötetet – tudtuk meg Borka Ernő plébánostól.

Management by Jesus vezetői szeminárium Csíksomlyón
„Nem a siker elérése a cél, hanem a cél elérése a siker.” mottóval Kiss Ulrich jezsuita, vezetők részére szemináriumot tart Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban november 20-23 között.
A szemináriumra várják azokat a vállalkozókat, menedzsereket, akik a legrégebbi és mégis modern jézusi vezetői modellt szeretnék megismerni. Jelentkezni lehet november 14-éig, a 0722-388.651-es telefonszámon. A szemináriumról a mai déli magazinban bővebben hallhatnak.

Könyvbemutató Székelyudvarhelyen
November 13-án, csütörtökön este 6 órakor az Erdélyi Magyar Irodalomért Alapítvány székelyudvarhelyi író-olvasó találkozóján meghívott vendég Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános, író, aki a „Tüzet hoztam” című, biblikus gondolatokat tartalmazó kötetét mutatja be, a Városi Könyvtár kép- és hangzóanyag termében.

Katolikus Akadémia Kolozsváron
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának szervezésében folytatódik a Katolikus Akadémia. Nóda Mózes, a Katolikus Akadémia egyik szervezője nyilatkozott a kolozsvári rendezvénysorozatról, amelynek második előadása november 13-án, csütörtökön este 7 órától kezdődik. Egyház és pénz: Isten fizesse címmel Kiss Ulrich jezsuita tart előadást, a kar Szentegyház utca 5. szám alatti épületének második emeleti dísztermében.

Lelkigyakorlatok a segítőnővéreknél
Emberré lenni Istennel címmel hívnak minden érdeklődőt adventi lelkigyakorlatra a mindennapokban Bajkó Julianna és Bereczki Silvia segítő nővérek Marosvásárhelyen, a Segítő Nővérek kápolnájában, a Régi kórház utca, 14 szám alatt, csütörtök esténként fél 8 órától. A sorozat november 20-án indul és december 18-áig tart. Jelentkezni november 16-áig lehet a bereczki.silvia@segitonoverek.info email címen.
Csíkszentdomokoson is várják a lelkigyakorlatozókat a segítő nővérek. Személyesen kísért szentignáci adventi lelkigyakorlatot kínálnak a Szent Margit Házban, november 28-december 1. között. A program kísérői Bereczki Silvia és Kerekes Izabella segítőnővérek. Jelentkezni lehet november 20-ig, a 0726-406.325-ös telefonszámon.

Időjárás: Folytatódik a szokatlanul meleg időjárás, nagy változás nem várható. Nyugat felől felhősödés kezdődhet, de előtte az ország nagyobb részén sok napsütés várható. Helyenként erős lesz a délkeleti, keleti szél. Délután 13-18 fokra kell számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2014. november 12.


H Í R E K   R E G G E L

Elkezdődött a negyedik Márton Áron zarándoklat
Tegnap Csíkszentdomokosról 22 helységből, 51 zarándok indult útnak, hogy Kovács Gergely posztulátor vezetésével végigjárják a püspök életének főbb állomásait. Délelőtt megtekintették a Márton Áron Múzeumot, majd szentmisén vettek részt, amelyet Csíki Dénes nyárádköszvényesi plébános mutatott be. Ezt követően a zarándokok útnak indultak Máramarossziget felé, érintve Gyergyószentmiklóst, Gyergyóditrót és Szászrégent.
A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat. A szentmisékre szívesen látják a zarándokok a helyi közösségek híveit is: Máramarosszigeten ma délelőtt háromnegyed 12 órakor, a kolozsvári Szent Mihály templomban pedig csütörtökön reggel fél 8 órakor.

Előadások, tanúságtételek Medjugorjéról
Erdélyi körúton vesz részt és előadást tart az állítólagos jelenésekről Olga Merkovic Medjugorjéban dolgozó magyar tolmács és idegenvezető. A zarándokhely történetét ismertető előadást követően a medjugorjei Cenacolo-közösséghez tartozó fiatalok tanúságtételét hallgathatják meg az érdeklődők.
Ma délután 1 órától az oroszhegyi, délután 5 órától pedig a farkaslaki templomban kerül sor az előadásra.
A körút holnap 12 órától a csíkszentgyörgyi templomban, este 6 órától pedig a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium bentlakásának kápolnájában folytatódik. A soron következő helyszínekről hírműsorainkban tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat.

Böjte Csaba előadása Csíkszeredában
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság meghívására Böjte Csaba ferences atya, Család, vállalkozás, gazdaság címmel elmélkedést tart Csíkszeredában, a Márton Áron Gimnázium dísztermében, ma este 6 órától.

A nagyváradi egyházmegye papi szenátusának megbeszélése a főpásztorral
Holnap délelőtt 11 órától Böcskei László megyéspüspök megbeszélést folytat az egyházmegye papi szenátusának tagjaival a Püspöki Palota üléstermében – tájékoztatta a sajtót a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség titkársága.

15 éves a marosfői templom
Jakubinyi György érsek 1999. november 13-án, a magyar szentek és boldogok emléknapján, 15 évvel ezelőtt szentelte fel Marosfőn az egyházközség templomát.
November 13-án, csütörtökön, a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise keretében ünneplik meg a szentelési évfordulót. A szentbeszédet Kedves Tibor csernátoni plébános tartja. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti.
A szentmisét követően bemutatják a Marosfőn 25 évvel ezelőtt, 1989 karácsonyán tragikus körülmények között elhunyt lazarista szerzetes Ébner Jenő emlékét ápoló kötetet – tudtuk meg Borka Ernő plébánostól.

Management by Jesus vezetői szeminárium Csíksomlyón
„Nem a siker elérése a cél, hanem a cél elérése a siker.” mottóval Kiss Ulrich jezsuita, vezetők részére szemináriumot tart Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban november 20-23 között. A szemináriumra várják azokat a vállalkozókat, menedzsereket, akik a legrégebbi és mégis modern jézusi vezetői modellt szeretnék megismerni. Jelentkezni lehet november 14-éig, a 0722-388.651-es telefonszámon. A szemináriumról a mai déli magazinban bővebben hallhatnak.

Könyvbemutató Székelyudvarhelyen
November 13-án, csütörtökön este 6 órakor az Erdélyi Magyar Irodalomért Alapítvány székelyudvarhelyi író-olvasó találkozóján meghívott vendég Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános, író, aki a „Tüzet hoztam” című, biblikus gondolatokat tartalmazó kötetét mutatja be, a Városi Könyvtár kép- és hangzóanyag termében.

Katolikus Akadémia Kolozsváron
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának szervezésében folytatódik a Katolikus Akadémia. Második előadása november 13-án, csütörtökön este 7 órától kezdődik, Egyház és pénz: Isten fizesse címmel Kiss Ulrich jezsuita tart előadást, a kar Szentegyház utca 5. szám alatti épületének második emeleti dísztermében.

Fiatal családok találkozója Aradon
Az arad-ségai plébánián november 15-én, szombaton szervezik meg a temesvári egyházmegyei magyar Fiatal Családok Találkozóját, ahova szórakoztató, illetve lelki jellegű programokkal várják az érdeklődőket. A találkozó délelőtt fél 10-kor kezdődik és a délután fél 5 órakor bemutatott szentmisével ér véget – tájékoztatott Pál József Csaba főesperes.

Időjárás: Folytatódik a szokatlanul meleg időjárás, nagy változás nem várható. Nyugat felől felhősödés kezdődhet, de előtte az ország nagyobb részén sok napsütés várható. Helyenként erős lesz a délkeleti, keleti szél. Hajnalban 2-7, délután pedig 13-18 fokra kell számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2014. november 12.

About the author

maradmin

Leave a Comment