2014. október 13. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Véget ért a MARIATHON
Lezárult az erdélyi Mária Rádió jövőjéért szervezett ima és adománygyűjtő akció, a háromnapos hétvégi MARIATHON, melynek eredményeként a jelenlegi összesítés szerint 118.139 lejt (megközelítőleg 26.800 eurónak megfelelő összeget) ajánlottak fel hallgatóink rádiónk javára. Isten fizesse minden kedves hallgatónknak áldozatát, akik bel-és külföldről kerestek bennünket ezekben a napokban és rádiónkat kisegítik az anyagi nehézségből.
Reménnyel és örömmel építjük így együtt az erdélyi Mária Rádiót, hogy reményt és örömet, vigaszt adjon, Isten áldását közvetítse hallgatóinak a jövőben is a Szűzanya oltalma alatt. Isten fizesse!

Tíz éves Nagybányán a Háló mozgalom
Az elmúlt hétvégére találkozót szervezett a Nagybányán jubileumi évét élő Háló mozgalom. A különböző katolikus közösségeket tömörítő Kárpát-medencei hálózat részeként tíz éve találkoznak, terveznek, működnek együtt, őrizve a keresztény hit és a nemzeti érzület adta értékeket, szépségeket. A hétvégén zajlott találkozó lehetőséget adott az eltelt idő megünneplésére, a visszaemlékezésre, számadásra. Nemeshegyi Péter jezsuita atya „Az öröm evangéliuma és az evangélium öröme – Ferenc pápa nyomán” címmel buzdított mindenkit a derűre. Előadásában kiemelte, az evangéliumot örömmel kell hirdetni: „Az a legfontosabb, hogy aki az evangéliumot tanítja, örömmel tegye. Az öröm, a felszabadultság az első, amit hirdetnünk kell az evangélium kapcsán, nem a parancsok és a megrovások. A szabadság egy nagy adomány. Ahol Krisztus, ott a szabadság, az öröm és a béke.”

Folytatódik a papi rekollekció a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
Folyatódik a gyulafehérvári főegyházmegye papsága részére az őszi lelki napok sorozata a következő beosztás szerint: holnap Gyergyószentmiklóson és Kézdivásárhelyen, szerdán Csíksomlyón és Kolozsváron, csütörtökön Székelyudvarhelyen és Gyulafehérváron találkoznak a lelkipásztorok. 
A rekollekció témája: A szórvány, előadói: Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános és Balla Árpád szászrégeni plébános, valamint Kémenes Lóránd-Zoltán türi plébános. A lelki nap mindenhol 10 órakor koncelebrációs szentmisével kezdődik, amelyre szeretettel várják a kedves híveket is.

Erdélyben az Ifjúsági Világtalálkozó keresztje és ikonja
A mintegy három méter magas fakereszt, valamint a Szűz Mária ikon, az elmúlt 30 év alatt az egész világot bejárta. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében három imaalkalmat ajánlunk hallgatóink figyelmébe: október 19-én, vasárnap 10 órától a csíksomlyói kegytemplomban, még aznap este fél 7-től a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz templomban lesz a Világtalálkozó két jelképe, másnap, október 20-án, hétfőn este 8 órától a gyulafehérvári székesegyházban imádkoznak a világtalálkozó keresztje és ikonja jelenlétében.

Fény a sötétben
Ezzel a címmel hirdet lelkinapot a Családpasztorációs Központ Ilyés Erika segítőnővér vezetésével, abortuszt elszenvedett, különleges helyzetben levő nők számára. A lelkinapra október 17-18-án kerül sor a csíkszentdomokosi Segítő Nővérek Szent Margit lelkigyakorlatos házában. A programról bővebb információ a 0741-624452-es telefonszámon kapható.

Katolikus pszichológusok és teológusok IV. találkozója
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara és a Psycho-Logos Szakmai Társaság szervezésében tartják a katolikus pszichológusok és teológusok IV. találkozóját október 24-25. között Kolozsváron, Önátadás vagy önfeladás? Család, házasság, párkapcsolat címmel. Meghívott előadók Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes, Lothringer Éva szociális testvér, családterapeuta és Petrov Ljubomir klinikai pszichológus.
A tanulmányi napokra szeretettel várnak mindenkit, de különösen lelkipásztorokat és katolikus pszichológusokat. Céljuk egy olyan szakmai és kommunikációs fórum megalapozása, ahol együtt kereshetik, miként lehet segíteni a ma emberének keresztényként a pszichológia sajátos eszközeivel is. Érdeklődni lehet a 0745-703732-es telefonszámon lehet.

Időjárás: 

Tovább tart a kellemes őszi idő. A pára-, illetve ködfoltok feloszlása után meleg napsütéses időben volt részünk. Az előrejelzések szerint, kedden is kellemes hőmérsékletű időre számíthatunk, főként nyugaton, ahol 28 C fok körüli értékekre van kilátás, holnap azonban már több felhő lehet felettünk, és este egy-egy zápor sem kizárt. Többfelé élénk lesz a szél is. A hajnali órákban 4 és 14C fok várható.

MRE – Hírszolgálat, 2014. október 13.


H Í R E K   D É L B E N

Véget ért a MARIATHON
Lezárult az erdélyi Mária Rádió jövőjéért szervezett ima és adománygyűjtő akció, a háromnapos hétvégi MARIATHON, melynek eredményeként a jelenlegi összesítés szerint 118.139 lejt (megközelítőleg 26.800 eurónak megfelelő összeget) ajánlottak fel hallgatóink rádiónk javára. Isten fizesse minden kedves hallgatónknak áldozatát, akik bel-és külföldről kerestek bennünket ezekben a napokban és rádiónkat kisegítik az anyagi nehézségből.
Reménnyel és örömmel építjük így együtt az erdélyi Mária Rádiót, hogy reményt és örömet, vigaszt adjon, Isten áldását közvetítse hallgatóinak a jövőben is a Szűzanya oltalma alatt. Isten fizesse!

Búcsút ünnepeltek Nyírő József szülőfalujában
Homoródkarácsonyfalva filiájában, Székelyzsomboron szombaton tartották az Avilai Nagy Szent Teréz búcsút. Az ünnepről Csíki Szabolcs, a búcsú szónoka számolt be Hallgatóinknak.

Pásztorbükki fogadalmi búcsú
Tegnap, Csíkszentdomokos határában, Báthori András bíboros halálának helyén, megemlékező szentmisét tartottak.
A történelmi jelentőségű emlékhelyen Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános szentbeszédében elmondta: „Szomorú ez a 415. évforduló. Ez a nap a tükörbe nézés ideje, egy nyilvános lelkigyakorlat. Szembesülés az igazsággal, hogy ezek is mi vagyunk. Nem győzelmet ünneplünk, hanem a kegyelet és a fájdalom, az engesztelés lelkülete hoz ki minket ide a hegyre. Hogy imánkkal, Isten irgalmában bízva a múlt és a jelen bűneiért vezekeljünk. … Csak hittel, erkölcsi tartással, Istenhez szorosabban kapcsolódva látjuk meg életünk, nemzeti történelmünk értelmét és célját. Engesztelődjünk ki múltunkkal.”- mondta Sebestyén Péter plébános, a pásztorbükki fogadalmi búcsún.

150 éve Erdélyben a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek
150 éve, hogy a szerzetesrend első nővérei Pirmasensből Nagyszebenbe érkeztek, és megkezdték Erdélyben karitatív tevékenységüket. Erre emlékeznek a Székelyudvarhelyen, a Kis Szent Teréz templomban október 18-án fél 12 órától ünnepi szentmise keretében. Október 19-én, vasárnap a székelyudvarhelyi ferences templomban délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise lesz, melyet Jakubinyi György érsek, Rudolf Vonderholzer regensburgi püspök és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök celebrál.

Erdélyben Ifjúsági Világtalálkozó keresztje és ikonja
A mintegy három méter magas fakereszt, valamint a Szűz Mária ikon, az elmúlt 30 év alatt az egész világot bejárta. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében három imaalkalmat ajánlunk hallgatóink figyelmébe: október 19-én, vasárnap 10 órától a csíksomlyói kegytemplomban, még aznap este fél 7-től a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz templomban lesz a Világtalálkozó két jelképe, másnap, október 20-án, hétfőn este 8 órától a gyulafehérvári székesegyházban imádkoznak a világtalálkozó keresztje és ikonja jelenlétében.

IV. Mária Út konferencia Csíksomlyón
Október 16-18. között Mária-út konferenciát tartanak Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban. A Mária Út és a szakrális központok szerepe a Kárpát-medencében című rendezvény nyitott minden érdeklődő számára. A konferenciáról Szakács Ferenc Sándor nyilatkozott rádiónknak.

Önsegítő csoport daganatos betegeknek Székely-udvarhelyen
A Gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi székhelyén október 20-tól újabb önsegítő csoport indul daganatos betegek részére. A csoport célja, hogy lehetőséget teremtsen a betegeknek és a betegségből kigyógyultaknak kétségeik, félelmeik megbeszélésére.
A kéthetente zajló találkozások létszáma korlátozott. Érdeklődni és iratkozni október 15-ig a 0732-830171-es telefonszámon lehet hétköznaponként 8-16 óra között.

Fény a sötétben
Ezzel a címmel hirdet lelkinapot a Családpasztorációs Központ Ilyés Erika segítőnővér vezetésével, abortuszt elszenvedett, különleges helyzetben levő nők számára. A lelkinapra október 17-18-án kerül sor a csíkszentdomokosi Segítő Nővérek Szent Margit lelkigyakorlatos házában. A programról bővebb információ a 0741-624452-es telefonszámon kapható.

Boldogabb családokért iskolai program
A Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja szervezésében október 16-18. között a Boldogabb családokért iskolai program keretében képzést tartanak Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A képzés vezetője: Lepedus István, a Szatmári Egyházmegye Világiak Irodája referense. Érdeklődni a 0743-152008-as telefonszámon lehet.

Időjárás:

Többnyire inkább napsütéses hétfőre számíthatunk, 8-16ºC körüli átlag-hőmérsékleti értékekkel, különösen a nyugati határ mentén, míg a hegyekben hűvösebb és felhősebb lesz az ég. Itt az átlagok 0-2ºC körül alakulnak. Ködös reggel után gyenge szélmozgásra, enyhén változó légnyomás-értékekre és 20-27ºC hőmérsékleti értékekre számíthatunk napközben.

MRE – Hírszolgálat, 2014. október 13.


H Í R E K    R E G G E L

Lezárult a MARIATHON
Lezárult a MARIATHON, az erdélyi Mária Rádió jövőjéért szervezett ima és adománygyűjtő akció, melynek eredményeként a jelenlegi összesítés szerint 118.139 lejt (megközelítőleg 26.800 eurónak megfelelő összeget) ajánlottak fel hallgatóink rádiónk javára. Isten fizesse minden kedves hallgatónknak áldozatát, akik bel-és külföldről kerestek bennünket ezekben a napokban és rádiónkat kisegítik az anyagi nehézségből.
Reménnyel és örömmel építjük így együtt az erdélyi Mária Rádiót, hogy reményt és örömet, vigaszt adjon, Isten áldását közvetítse hallgatóinak a jövőben is a Szűzanya oltalma alatt. Isten fizesse!

Búcsút ünnepeltek Nyírő József szülőfalujában
Homoródkarácsonyfalva filiájában, Székelyzsomboron szombaton tartották az Avilai Nagy Szent Teréz búcsút. Az ünnepről Csíki Szabolcs, a búcsú szónoka számolt be hallgatóinknak.

Admisszió és beöltözés a gyulafehérvári székesegyházban
Vasárnap a gyulafehérvári székesegyházban ünnepélyes keretek között két harmadéves gyulafehérvári és két ötödéves temesvári kispapot felvettek a diakónus- és papjelöltek sorába. 
A szentmisén Jakubinyi György érsek szentbeszédében buzdította az újonnan beöltözötteket hivatásuk elmélyítésére. Kiemelte a papi hivatásokért való imádság fontosságát is, majd megáldotta a reverendákat. A beöltözésben a felsőbb évesek közül választott ,,reverenda apa” segített. Imádkozzunk az újonnan beöltözöttekért és újabb papi hivatásokért!

Pásztorbükki fogadalmi búcsú
Tegnap, Csíkszentdomokos határában, Báthori András bíboros halálának helyén, megemlékező szentmisét tartottak. 
A történelmi jelentőségű emlékhelyen Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános szentbeszédében elmondta: „Szomorú ez a 415. évforduló. Ez a nap a tükörbe nézés ideje, egy nyilvános lelkigyakorlat. Szembesülés az igazsággal, hogy ezek is mi vagyunk. Nem győzelmet ünneplünk, hanem a kegyelet és a fájdalom, az engesztelés lelkülete hoz ki minket ide a hegyre. Hogy imánkkal, Isten irgalmában bízva a múlt és a jelen bűneiért vezekeljünk. … Csak hittel, erkölcsi tartással, Istenhez szorosabban kapcsolódva látjuk meg életünk, nemzeti történelmünk értelmét és célját. Engesztelődjünk ki múltunkkal.”- mondta Sebestyén Péter plébános, a pásztorbükki fogadalmi búcsún.

Papi rekollekció a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
a kezdődik a gyulafehérvári főegyházmegye papsága részére az őszi lelki napok, a következő beosztás szerint: 
Hétfőn Marosvásárhelyen és Brassóban a Szent Kereszt plébánián; kedden Gyergyószentmiklóson és Kézdivásárhelyen, szerdán Csíksomlyón és Kolozsváron, csütörtökön Székelyudvarhelyen és Gyulafehérváron. 
A rekollekció témája: A szórvány. Előadók: Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános és Balla Árpád szászrégeni plébános, valamint Kémenes Lóránd-Zoltán türi plébános. A lelki nap mindenhol 10 órakor koncelebrációs szentmisével kezdődik, amelyre szeretettel várják a kedves híveket is.

Búcsú Nagykárolyban és Nagyszentmiklóson
– Ma délelőtt 11 órakor kezdődik a nagykárolyi Fatimai Szűz Mária templom búcsúja, melynek ünnepi szónoka Pásztor Károly nyugdíjas plébános Máriapócsról.
– A nagyszentmiklósi templomot 1824-ben Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelték. A templombúcsút október 15-én, szerdán délután 5 órai kezdettel ünnepli a helyi közösség. A búcsús szentmisét celebrálja és szentbeszédet mond Kocsik Zoltán, a temesvári piarista templom igazgatója, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum spirituálisa.

150 éve Erdélyben a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek
150 éve, hogy a szerzetesrend első nővérei Pirmasensből Nagyszebenbe érkeztek, és megkezdték Erdélyben karitatív tevékenységüket. Erre emlékeznek a Székelyudvarhelyen, a Kis Szent Teréz templomban október 18-án fél 12 órától ünnepi szentmise keretében. Október 19-én, vasárnap a székelyudvarhelyi ferences templomban délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise lesz, melyet Jakubinyi György érsek, Rudolf Vonderholzer regensburgi püspök és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök celebrál.

Országunkba érkezik az Ifjúsági Világtalálkozó keresztje és ikonja
A mintegy három méter magas fakereszt, valamint a Szűz Mária ikon, az elmúlt 30 év alatt az egész világot bejárta. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében három imaalkalmat ajánlunk hallgatóink figyelmébe: október 19-én, vasárnap 10 órától a csíksomlyói kegytemplomban, még aznap este fél 7-től a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz templomban lesz a Világtalálkozó két jelképe, másnap, október 20-án, hétfőn este 8 órától a gyulafehérvári székesegyházban imádkoznak a világtalálkozó keresztje és ikonja jelenlétében.

Orbán Balázs díjban részesül Ludescher László, a Caritas szociális ágazati igazgatója
Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsa 2011-ben közösen hozta létre a Székelyföldi Orbán Balázs-díjat, amelyet azoknak a személyeknek adományoznak, akik tesznek a közös székelyföldi ügyekért. A díjjal évente és megyénként egy-egy személyt tüntetnek ki.
Ludescher László szerint a díj a Gyulafehérvári Caritas egész munkaközösségét is megilleti, hiszen az amit neki sikerült elérnie az a kollégák áldozatos munkájának köszönhető. A mindenki számára nyitott díjátadó ünnepséget ma délután 6 órától tartják Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában.

Időjárás: 
Tiszta égboltú éjszaka után többnyire inkább napsütéses hétfőre számíthatunk, 8-16ºC körüli átlag-hőmérsékleti értékekkel, különösen a nyugati határ mentén, míg a hegyekben hűvösebb és felhősebb lesz az ég. Itt az átlagok 0-2ºC körül alakulnak. Ködös reggel után gyenge szélmozgásra, enyhén változó légnyomás-értékekre és 20-27ºC hőmérsékleti értékekre számíthatunk napközben. 

MRE – Hírszolgálat, 2014. október 13.

About the author

maradmin

Leave a Comment