2014. szeptember 13. – Hírek és programajánló

H Í R E K

Tanévnyitó szentmisék
Idén is „Veni Sancte” szentmisével kezdik az új tanévet a nagyváradi Szent László Római Katolikus Líceum diákjai és tanárai. Szeptember 15-én, hétfőn reggel 9 órakor Böcskei László megyéspüspök a tanintézet diákjaival, tanáraival és a jelenlévő szülőkkel közösen szentmisét mutat be nagyváradi székesegyházban, Istentől kérve kedvet, szorgalmat és kitartást a közös munkához.
A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceumban szeptember 15-én, hétfőn 9 órakor kezdődik a tanévnyitó ünnepség. Ezt követően 11 órai kezdettel a temesvári székesegyházban Veni Sancte-n vesz részt a középiskola tanári testülete, a növendékek és az őket elkísérő szülők. A szentmisét Dirschl Johann általános helynök celebrálja.
A kolozsvári Szent Mihály tempomban hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik a Veni Sancte szentmise. A szentmisét Kovács Sándor főesperes plébános mutatja be, a homíliát Kiss Endre iskolalelkész mondja.
Székelyudvarhelyen a Szent Miklós plébániatemplomban hétfőn reggel fél 9-kor kezdődik a Tamási Áron Gimnázium tanévnyitó szentmiséje.

Előkészítő osztályos gyerekek délutáni foglalkoztatása
A székelyudvarhelyi Artera Alapítvány keretén belül működő Kis Mívesek Háza előkészítő osztályos gyerekeknek délutáni játékos készségfejlesztő foglalkoztatást hirdet szakképzett pedagógus irányításával. A foglalkozások hétköznaponként déli 12 órától délután fél 5 óráig tartanak, a Kornis Ferenc utca 8. szám alatt. Érdeklődni és jelentkezni a 0741 769 667-es telefonszámon lehet szeptember 19-éig.

Szentségimádási- és vezeklési nap a békéért
„A háborúval minden elvész: imádkozzunk a békéért!“ Ferenc pápa buzdításaira válaszolva az iraki üldözött keresztények szándékára, valamit a gázai övezetben élő és más háborús helyzettől sújtott emberek támogatására vasárnap a Nagyváradi Egyházmegye minden plébániáján szentségimádási- és vezeklési napot tartanak. A nagyváradi székesegyházban vasárnap délután 5 órakor kezdődik a szentségimádás.

Mária Év megnyitó Csíksomlyón
A csíksomlyói ferences atyák, a Szűz Mária kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmából jubileumi Mária-évet hirdetnek szeptember 14-től 2015. szeptember 15-éig. A jubileumi év minden egyes napjára Ferenc pápa teljes búcsút engedélyezett a szokott feltételekkel. A jubileumi Mária-évet vasárnap a fél 11 órakor kezdődő szentmisében Jakubinyi György érsek nyitja meg. Az ünnepi búcsús szentmisére várják a zarándokokat. A Mária Év nyitó szentmisét rádiónk élőben fogja közvetíteni.

20 éves a gyimesközéploki iskola
A gyimesközéploki Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceumot 20 évvel ezelőtt alapították meg. Ennek emlékére vasárnap 11 órakor tanévnyitó szentmisét tartanak és megáldják az újonnan felépült tornatermet. A szentmisét Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi megyéspüspök mutatja be.

Búcsúk a hétvégén
– Nagysármáson,  a Szent Kereszt felmagasztalása titulusú kápolna búcsúját ma délben, 12 órai kezdettel tartották, a szentmise főcelebránsa Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes volt, szendbeszédet mondott Szőcs Csaba korábi plébános.
– Szászrégenben a Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt templomot 1784-ben Batthyány Ignác szentelte fel. A 230 éves évfordulón, vasárnap fél 1 órakor Tamás József püspök búcsús szentmisét mutat be. – tudtuk meg Balla Árpád plébánostól.
– Szeptember 14., a csíkszeredai a Szent Kereszt templom búcsúja és örökös szentségimádási napja. A délután 6 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök mutatja be. 
– A Szent Kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt tornyai katolikus templom búcsúja vasárnap 10 órakor lesz.
– A kisiratosi Szent Kereszt felmagasztalása templom búcsúünnepségére vasárnap 11.30 órától kerül sor.
– Székelykeresztúron, vasárnap 11 órakor kezdődik a Szent Kereszt felmagasztalása titulusú templom búcsúja. Szentbeszédet mond Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes. A szentmise keretében az újonnan megválasztott egyháztanács fogadalomtételére kerül sor.
– Altorján, a Mária Szent neve kápolna búcsúján, vasárnap 12 órakor Kovács Gábor kovásznai plébános fog prédikálni.
– A Mária nevére felszentelt zimándújfalvi templom búcsúünnepsége vasárnap 12 órakor kezdődik, meghívott ünnepi szónok Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános.
– Székelyfancsalban vasárnap fél 1-től tartják a búcsús szentmisét. A homíliát Both Dávid zetelaki segédlelkész mondja. 
– Zeteváralja filiájában, Libánban vasárnap 1 órakor kezdődik a templombúcsú. A szentbeszédet Tamás Márton nyugdíjas plébános mondja.
– A csernakeresztúri egyházközségben vasárnap délben 12 órakor tartják a Szent Kereszt felmagasztalása búcsút.
– Tordatúron, holnap, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén déli 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Ünnepi szónok Portik-Hegyi Kelemen, gyergyószentmiklósi főesperes.
– Szent Kereszt felmagaszatalásának ünnepén, búcsús szentmisét tartanak a Bucsin tetőn, délután 2 órakor. Igét hirdet Máté Szilveszter.- tájékoztatott László Szabolcs nagyernyei plébános.
– A borbándi egyházközségben a búcsús szentmise vasárnap délután 5 órakor kezdődik.

MRE – Hírszolgálat, 2014. szeptember 13.

About the author

maradmin

Leave a Comment