2014. szeptember 8. – Hírek és programajánló

H Í R E K  E S T E

Kisboldogasszony búcsú az Ugron kápolnánál
Ma délután 5 órakor a székelyudvarhelyi Ugron kápolna zarándokünnepe keresztútjárással kezdődött a Székely Kálvárián. A szentmise egyben az Élő rózsafüzér Székelyudvarhelyért zarándoklat zárószentmiséje volt. Az ünnepi szónok Balla Imre, a Szent Miklós plébánia segédlelkésze szentbeszédében kiemelte: „A Szűzanya születése a szeretet forrásának a felbuggyanása, ő a forrás nyílása, amely újból és újból szembesít önmagunk önmeghatározásával, ami nem más, mint, hogy velünk az Isten! A Szűzanya gyermekiként nekünk is életközvetítőknek kell lennünk.”

Boldogabb családokért iskolai program
A gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának családpasztorációs munkacsoportja szervezésében október 16 – 18. között a „Boldogabb családokért iskolai program” keretében képzést tartanak Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A képzés vezetője: Lepedus István – a Szatmári Egyházmegye Világiak Irodája referense. Olyan szentségi házasságban élő házaspárok, illetve szakemberek jelentkezését várják, akik vállalják azt, hogy a 2014/2015 – ös tanévtől kezdődően legalább egy osztályban három éves ciklusban évi 6-10 foglalkozást tartanak az osztályfőnöki vagy a vallásórák keretében. Jelentkezhetnek olyan fiatalok is, akik keresztény értékrend szerint készülnek a szentségi házasságra. Érdeklődni a 0743-152008-as telefonszámon lehet.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara őszi felvételit hirdet a kolozsvári tagozat képzéseire
A kar hittantanár és vallástudomány szakon nyújt egyetemi diplomát. Azok a hallgatók, akik ezek mellett más szakot is szeretnének végezni, magánösztöndíjat igényelhetnek. A szociális munka iránt érdeklődők választhatnak a két előbbi képzés közül, és magánösztöndíjjal elvégezhetik a teljes szociális munkás képzést. Érdeklődni lehet a 0748-659284-es telefonszámon. Szeptember 8-13 között lehet jelentkezni a Mária Rádió honlapján található elérhetőségen. (http://rocateo.ubbcluj.ro)

XII. Családkonferencia Marosvásárhelyen
Szeptember 26–28. között a Gyulafehérvári Családpasztorációs Munkacsoport konferenciát tart a Deus Providebit Házban, azzal a céllal, hogy a résztvevők jobban megismerjék Márton Áron életét, írásait, bátorítást kapjanak arra, hogy a különböző élethelyzetekben kérjék a közbenjárását.
Bejelentkezni a www.csalad.ro honlapon lehet szeptember 20-áig.

Tematikus hétvége szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak
Szeptember 19-21. között Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban tematikus hétvégét szerveznek. Várják a szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat, hogy közösen gondolkodjanak érzelmeikről, tanulják felismerni és kifejezni azokat, és keressék együtt a változáshoz szükséges lépéseket. Mindezt közösen imádkozva, előadásokat hallgatva és kiscsoportba beszélgetve, kreatívan és játékosan. Jelentkezni szeptember 12.-éig lehet a 0732-830156-os telefonszámon.

Búcsú és Mária Év megnyitó Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban Szűz Mária szent neve búcsúját szeptember 12-én, pénteken és 14-én, vasárnap tartják. Mindkét alkalommal a szentmisék reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órakor lesznek. Szeptember 12-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisét Tamás József püspök mutatja be. Szeptember 14-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisét Jakubinyi György érsek celebrálja, amelynek keretében megnyitja a Jubileumi Mária évet, abból az alkalomból hogy a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra 500 éves. Az ünnepi búcsús szentmisékre várják a zarándokokat. Azok akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre a búcsús szentmisékbe élőben belekapcsolódhatnak a Mária Rádión keresztül.

Az időjárásról: Holnap marad a késő nyáriasan meleg idő, de a napsütés mellett főként délután alakulhatnak ki záporok, esetleg zivatarok. A reggelek hűvösek alig 5 C fok körül alakul a hőmérséklet. Napközben 24-29 C fokra melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2014. szeptember 8.


H Í R E K  D É L B E N

Lezárult a Romániai Püspökkari Konferencia őszi ülésszaka
Szeptember 2-4 között, a Temesváron megtartott konferencián, a 14 római katolikus és görög katolikus főpásztor mellett jelen volt Excellenciás Francisco-Javier Lozano apostoli nuncius, a Szentszék nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban, valamint Excellenciás Anton Coşa, chişinău-i megyéspüspök.
Az értekezleteken a jelenlévő főpásztorok tanácskoztak az új pasztorális év eseményeiről, mint például a Romániai Katolikus Egyház tevékenységei 2015-ben, a Megszentelt Élet Évében, a 2015-ben Kolozsváron megrendezésre kerülő Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó, valamint a 2016-os krakkói Ifjúsági Világtalálkozó előkészítéséről.
Elemzésre került a Vallásügyi Államtitkárság Az állam és a vallási felekezetek című kiadványa. Megvitattak továbbá több, a katolikus neveléssel kapcsolatos témát, kiemelve a vallási versenyek és olimpiászok fontosságát, a romániai katolikus oktatás minden formájának fejlesztését és támogatását. 
Terítékre került több liturgikus, szociális és adminisztratív jellegű téma is. Ilyen volt például a 102/2014-es számú, a temetőkre, krematóriumokra és temetkezési szolgáltatásokra vonatkozó törvény, amelyet a Romániai Püspökkari Konferencia vitathatónak talál. Ez okból a püspökök úgy határoztak, hogy levelet intéznek Románia kormányához, amelyben a törvény életbe lépésének elhalasztását kérik addig, amíg nem kerül sor a szükséges változtatásokra és kiegészítésekre.
A konferencián résztvevő püspökök ellátogattak a máriaradnai kegyhelyre, ahol az Egyházért, az országért, valamint Ukrajna, Irak és Szíria békéjéért imádkoztak. A Püspökkari Konferencia következő ülésére 2015. május 6-8. között Szatmárnémetiben, a Római Katolikus Püspökség keretében kerül sor.

Erdélyi Háló találkozó
Péntektől vasárnapig tartották Csíkzsögödön az Erdélyi Háló Találkozót, melyre Csík-, Gyergyó, Udvarhely- és Háromszékről, illetve Keresztúr-, Nyárád- és Brassó vidékéről, valamint Budapestről is érkeztek résztvevők. Szeibert András a Háló találkozók jelentőségéről és fejlődésének irányáról számolt be.
Ezt követően Sajgó Balázs, nyárádszeredai plébános, a Caritas lelki igazgatója „A közösség újjáteremtő ereje” címmel tartott előadást. Példákkal, történetekkel színesített előadása során hangsúlyozta, minden Istentől indul és hozzá megy vissza, így a közösség is benne kezdődik el. „Akik közösségben akarnak élni – legyen az akár vallási, akár barátai, akár egy házasság –, azok csak Istennel érhetik el.” A találkozó három napja során közös imák, illetve különböző kulturális és szórakoztató programok is várták a résztvevőket. A találkozó zárószentmiséjét tegnap Tamás József püspök mutatta be.

Kisboldogasszony napi búcsúk
A temesvár-józsefvárosi templom búcsús szentmiséjét ma este 6 órakor Király Árpád, marosi főesperes, arad-ségai plébános mutatja be.
A Szatmári Egyházmegyében, Turcbányán déli 1 órától Giurgiu Dániel máramarosszigeti segédlelkész szentbeszédével, Nagybocskón pedig este 6 órától Fagea László borsabányai plébános prédikációjával ünneplik Kisboldogassszonyt.
Jobbágytelkén déli 1 órától kerül sor a Kisboldogasszony-napi búcsús szentmisére, amelyen fellép a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar.
Tordán a Kisboldogasszony napi búcsún délután 6 órakor magyar nyelven Bilibók Géza marosújvári pébános, román nyelven Bunărdean Călin ótordai görög katolikus plébános fog prédikálni.
A székelyudvarhelyi Ugron kápolna búcsúját szintén ma ünneplik. Negyed 5-kor keresztúti ájtatosságot végeznek a Székely Kálvárián. A búcsús szentmise egyben az Élő rózsafüzér Székelyudvarhelyért zarándoklat zárószentmiséje is. Ünnepi szónoka Balla Imre a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkésze.

Boldogabb családokért iskolai program
A gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának családpasztorációs munkacsoportja szervezésében október 16 – 18. között a „Boldogabb családokért iskolai program” keretében képzést tartanak Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A képzés vezetője: Lepedus István – a Szatmári Egyházmegye Világiak Irodája referense. Olyan szentségi házasságban élő házaspárok, illetve szakemberek jelentkezését várják, akik vállalják azt, hogy a 2014/2015 – ös tanévtől kezdődően legalább egy osztályban három éves ciklusban évi 6-10 foglalkozást tartanak az osztályfőnöki vagy a vallásórák keretében. Jelentkezhetnek olyan fiatalok is, akik keresztény értékrend szerint készülnek a szentségi házasságra. Érdeklődni a 0743-152008-as telefonszámon lehet.

Azidőjárásról: Átmenetileg felhős helyenként az égbolt, de többnyire napsütéses napra várhatunk délután. Napközben 24 -29 C körüli hőmérsékleti értékekre lehet számítani. A légnyomás-értékek enyhén csökkenőfélben vannak, a légmozgás szintén enyhe mértékű.

MRE - Hírszolgálat, 2014. szeptember 8.


H Í R E K  R E G G E L

Lezárult a Romániai Püspökkari Konferencia őszi ülésszaka
Szeptember 2-4 között, a Temesváron megtartott konferencián, a 14 római katolikus és görög katolikus főpásztor mellett jelen volt Excellenciás Francisco-Javier Lozano apostoli nuncius, a Szentszék nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban, valamint Excellenciás Anton Coşa, chişinău-i megyéspüspök.
Az értekezleteken a jelenlévő főpásztorok tanácskoztak az új pasztorális év eseményeiről, mint például a Romániai Katolikus Egyház tevékenységei 2015-ben, a Megszentelt Élet Évében, a 2015-ben Kolozsváron megrendezésre kerülő Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó, valamint a 2016-os krakkói Ifjúsági Világtalálkozó előkészítéséről.
Elemzésre került a Vallásügyi Államtitkárság Az állam és a vallási felekezetek című kiadványa. Megvitattak továbbá több, a katolikus neveléssel kapcsolatos témát, kiemelve a vallási versenyek és olimpiászok fontosságát, a romániai katolikus oktatás minden formájának fejlesztését és támogatását. 
Terítékre került több liturgikus, szociális és adminisztratív jellegű téma is. Ilyen volt például a 102/2014-es számú, a temetőkre, krematóriumokra és temetkezési szolgáltatásokra vonatkozó törvény, amelyet a Romániai Püspökkari Konferencia vitathatónak talál. Ez okból a püspökök úgy határoztak, hogy levelet intéznek Románia kormányához, amelyben a törvény életbe lépésének elhalasztását kérik addig, amíg nem kerül sor a szükséges változtatásokra és kiegészítésekre.
A konferencián résztvevő püspökök ellátogattak a máriaradnai kegyhelyre, ahol az Egyházért, az országért, valamint Ukrajna, Irak és Szíria békéjéért imádkoztak. A Püspökkari Konferencia következő ülésére 2015. május 6-8. között Szatmárnémetiben, a Római Katolikus Püspökség keretében kerül sor.

Erdélyi Háló találkozó
Péntektől vasárnapig tartották Csíkzsögödön az Erdélyi Háló Találkozót, melyre Csík-, Gyergyó, Udvarhely- és Háromszékről, illetve Keresztúr-, Nyárád- és Brassó vidékéről, valamint Budapestről is érkeztek résztvevők. Szeibert András a Háló találkozók jelentőségéről és fejlődésének irányáról számolt be.
Ezt követően Sajgó Balázs, nyárádszeredai plébános, a Caritas lelki igazgatója „A közösség újjáteremtő ereje” címmel tartott előadást. Példákkal, történetekkel színesített előadása során hangsúlyozta, minden Istentől indul és hozzá megy vissza, így a közösség is benne kezdődik el. „Akik közösségben akarnak élni – legyen az akár vallási, akár barátai, akár egy házasság –, azok csak Istennel érhetik el.” A találkozó három napja során közös imák, illetve különböző kulturális és szórakoztató programok is várták a résztvevőket. A találkozó zárószentmiséjét tegnap Tamás József püspök mutatta be.

A Hit és Fény országos zarándoklata
A szatmárnémeti Szent Alajos konviktusban szombaton tartották a Hit és Fény közösség országos zarándoklatát. Az ország minden tájáról érkezett közösségek tagjai ökumenikus szentmisén vettek részt a Szent János apostol és evangélista templomban. A közösségek bemutatkozása után „A te szavadra kivetem a hálót! - Kapcsolatom Istennel - teszem(-e) amit mond?!”címmel Solomayer Sándor plébános tartott előadást. 

Kisboldogasszony napi templombúcsúk
A mai napon a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei Máriaradnára zarándokolnak, ahol a 11 órakor kezdődő szentmisét Martin Roos temesvári- és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatja be német, magyar, illetve román nyelven. A zarándokok szentmise után keresztúti ájtatosságon vesznek részt.
A temesvár-józsefvárosi egyházközség szintén Kisboldogasszony ünnepén tartja a templombúcsút. A szentmisét este 6 órakor Király Árpád, marosi főesperes, arad-ségai plébános mutatja be.
A Szatmári Egyházmegyében, Láposbányán ma délelőtt 11 órától lesz a búcsúmise Román János nagybányai esperes prédikációjával. Szaniszlón szintén 11 órakor kezdődik a szentmise. Csanáloserdőn délelőtt fél 12-től tartják a búcsút Heinrich Antal plébános celebrálásával. Turcbányán déli 1 órától Giurgiu Dániel máramarosszigeti segédlelkész szentbeszédével, Nagybocskón pedig este 6 órától Fagea László borsabányai plébános prédikációjával ünneplik Kisboldogassszonyt.
A csíkrákosi templom búcsús szentmiséje 11 órakor kezdődik, szónoka Vass Nimród gyímesfelsőloki plébános lesz. A szentmise után az első világháborúban elesett csíkrákosi és göröcsfalvi hősökre emlékeznek, a templom előtti téren.
Jobbágytelkén déli 1 órától kerül sor a Kisboldogasszony-napi búcsús szentmisére, amelyen fellép a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar.
A lövétei plébániatemplom búcsúünnepén, ma déli 12 órakor Balázs Ferenc, a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján egyházközség plébánosa fog prédikálni.
Zetelakán a Kisboldogasszony kápolnában 9 órakor, a templomban pedig 12 órakor kezdődik a szentmise. A búcsú szónoka Köllő Tibor szovátai plébános.
Székelyvéckén ma délben 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise, szónoka: Potyó Ferenc általános helynök, Gyulafehérvárról.
Tordán a Kisboldogasszony napi búcsún délután 6 órakor magyar nyelven Bilibók Géza marosújvári pébános, román nyelven Bunărdean Călin ótordai görög katolikus plébános fog prédikálni.
A zágoni egyházközség templomának titulusa szintén Kisboldogasszony. Ma délelőtt 11 órakor a búcsús szentmisét Tamás József püspök mutatja be. Ezt a szentmisét rádiónk élőben közvetíti.

Élő rózsafüzér zarándoklat Székelyudvarhelyen
A Mária-tisztelő imacsoportok élő rózsafüzér zarándoklatot szerveztek hitünk megerősödéséért, a város és a környék lakóiért, a családok megmaradásáért. Az indulás ma reggel fél 9-kor a Jézus kápolnától lesz. Érintik a város valamennyi katolikus templomát, délután 4 órakor a Székely Kálváriát járják végig, majd az Ugron kápolnánál 5 órakor, búcsús szentmisével fejezik be a zarándoklatot. A búcsús szentmise ünnepi szónoka Balla Imre a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkésze lesz. A Kisboldogasszony-napi élő rózsafüzér zarándoklatba bármelyik ponton be lehet kapcsolódni.

Az időjárásról: Hűvösebb az idő, a reggeli hőmérsékleti értékek 2-14 C körül alakulnak. Átmenetileg felhős helyenként az égbolt, de többnyire napsütéses napra várhatunk délután. Napközben 24 -29 C körüli hőmérsékleti értékekre lehet számítani. A légnyomás-értékek enyhén csökkenőfélben vannak, a légmozgás szintén enyhe mértékű.

MRE - Hírszolgálat, 2014. szeptember 8.

 

About the author

maradmin

Leave a Comment