2014. szeptember 9. – Hírek és programajánló

H Í R E K  E S T E

Pasztorális Napok a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a következő pasztorális év témája: a szórvány. Ezért a pasztorális napokat nem egyetlen központban szervezik, hanem a szórványrégiókban, az alábbi négy helyszínen és időpontban: szeptember 22.-én Marosvásárhelyen, Deus Providebit Tanulmányi Házban; szeptember 22-23. között Alvincen, a Pongrácz Szent István Tanulmányi házban; október 6-7-én, Sepsiszentgyörgy melletti Sugásfürdőn, valamint október 8-án, a kolozsvári Szent Mihály plébánián. A szórványban szervezett pasztorális napok célja jobban megismerni a szórványt és az ott adódó nehézségeket. Lehetőség ad arra, hogy a szórványban tevékenykedők elmondják gondjaikat. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába! A részvételi szándékot a gyf.pasztoralis.iroda@gmail.com email-címen lehet jelezni szeptember 17-ig, a kiválasztott helyszín és időpont megjelölésével.

III. Márton Áron zarándoklat
Ma reggel Csiksomlyóról 50 személy indult el a harmadik alkalommal megszervezett zarándokúton, amelyen Márton Áron püspök személyével, tanításával és szellemiségével ismerkednek. A három nap alatt felkeresik életének főbb állomásait: szülőfaluját, kápláni és plébánosi szolgálatának néhány helyét, püspökké szentelésének templomát, börtönéveinek leghírhedtebb helyszínét. Mindehhez a közös imádság és napi szentmiseáldozat adja a lelki keretet, Kovács Gergely posztulátor vezetésével. 

Búcsú és Mária Év megnyitó Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban Szűz Mária szent neve búcsúját szeptember 12-én, pénteken és 14-én, vasárnap tartják. Mindkét alkalommal a szentmisék reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órakor lesznek. Szeptember 12-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisét Tamás József püspök mutatja be.
Szeptember 14-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisét Jakubinyi György érsek celebrálja, amelynek keretében megnyitja a Jubileumi Mária évet, abból az alkalomból hogy a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra 500 éves. Az ünnepi búcsús szentmisékre várják a zarándokokat. Azok akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre a fél 11 órakor kezdődő szentmisékbe élőben bekapcsolódhatnak a Mária Rádión keresztül.

Management by Jesus szeminárium
A szemináriumot szeptember 25-28 között Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban, Kiss Ulrich jezsuita szerzetes vezeti. A szeminárium Márk evangéliumán és etikán alapszik, ugyanakkor ökumenikus. Jelentkezni szeptember 10-éig lehet a 0722-388651-es telefonszámon.

VIII. Segítő konferencia
A Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató szolgálata szeptember 19-20. között Csíkszeredában konferenciát szervez a segítő szakmában dolgozó civil szervezetek munkatársai, szakemberek, szülők és fogyatékkal élők számára. Az Együtt a fogyatékkal élőkért című konferencia idei témája a gyerekek oktatásának kérdése. Jelentkezni lehet a 0751-140051-es telefonszámon.

Tematikus hétvége szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak
Szeptember 19-21. között Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban tematikus hétvégét szerveznek. Várják a szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat, hogy közösen gondolkodjanak érzelmeikről, tanulják felismerni és kifejezni azokat, és keressék együtt a változáshoz szükséges lépéseket. Mindezt közösen imádkozva, előadásokat hallgatva és kiscsoportba beszélgetve, kreatívan és játékosan. Jelentkezni szeptember 12.-éig lehet a 0732-830156-os telefonszámon.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara őszi felvételit hirdet a kolozsvári tagozat képzéseire
A kar hittantanár és vallástudomány szakon nyújt egyetemi diplomát. Azok a hallgatók, akik ezek mellett más szakot is szeretnének végezni, magánösztöndíjat igényelhetnek. A szociális munka iránt érdeklődők választhatnak a két előbbi képzés közül, és magánösztöndíjjal elvégezhetik a teljes szociális munkás képzést. Érdeklődni lehet a 0748-659284-es telefonszámon. Szeptember 8-13 között lehet jelentkezni a Mária Rádió honlapján található elérhetőségen. (http://rocateo.ubbcluj.ro)

Az időjárásról: Holnap a napsütés mellett főként délután alakulhatnak ki záporok, esetleg zivatarok. Napközben 24-29 C fokra melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2014. szeptember 9.


H Í R E K  D É L B E N

III. Márton Áron zarándoklat
Ma reggel Csiksomlyóról 50 személy indult el a harmadik alkalommal megszervezett zarándokúton, amelyen Márton Áron püspök személyével, tanításával és szellemiségével ismerkednek. A három nap alatt felkeresik életének főbb állomásait: szülőfaluját, kápláni és plébánosi szolgálatának néhány helyét, püspökké szentelésének templomát, börtönéveinek leghírhedtebb helyszínét. Mindehhez a közös imádság és napi szentmiseáldozat adja a lelki keretet, Kovács Gergely posztulátor vezetésével. 

Kisboldogasszony búcsúk Udvarhelyszéken
A zetelaki Kisboldogasszony-kápolna búcsúján, az ünnepi szónok Köllő Tibor szovátai plébános arra buzdította a híveket „Kérjük, hogy Mária legyen a mi anyánk is. Ennek az a feltétele, hogy mi a gyermekei legyünk”. Arra is rámutatott, hogy a Szűzanya lelkületéből az alázatot, a tisztaságot és az ujjongó imádságot mi is megtudjuk ma honosítani. 
Lövéte legnagyobb ünnepe a Kisasszony-napi templombúcsú. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka az idén ezüstmisés Balázs Ferenc volt, aki jelenleg a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján egyházközség plébánosa. Beszédében emlékeztetett: „Ma mint a gyermekek édesanyjuk születésnapján hálánkat, ragaszkodásunkat akarjuk kifejezni Égi Édesanyánk iránt”. De kéréssel is fordulunk hozzá: legyen továbbra is a mi vezérlő csillagunk – a mindennapok viharában, hullámveréseiben.
Az Ugron kápolna zarándokünnepe keresztútjárással kezdődött a Székely Kálvárián. A szentmise egyben az Élő rózsafüzér Székelyudvarhelyért zarándoklat zárószentmiséje volt. Az ünnepi szónok Balla Imre, a Szent Miklós plébánia segédlelkésze szentbeszédében kiemelte: „A Szűzanya születése a szeretet forrásának a felbuggyanása, ő a forrás nyílása, amely újból és újból szembesít önmagunk önmeghatározásával, ami nem más, mint, hogy velünk az Isten! A Szűzanya gyermekeiként nekünk is életközvetítőknek kell lennünk.”

Papok lelkigyakorlata
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjainak egy csoportja szeptember 8-12. között lelkigyakorlaton vesz részt a Bihar megyei Sólyomkőváron. A tegnap este szentmisével kezdődő program moderátora Gáspár István, a Budapesti Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója. A lelkigyakorlat pénteken reggel 8 órakor szentmisével ér véget.

Élő rózsafüzér Székelyudvarhelyért
Tegnap a Jézus-kápolnától indulva templomtól-templomig szólt a rózsafüzér imádság, majd az Ugron-kápolna búcsúján kértek áldást a város első Élő rózsafüzér zarándoklatának szándékaira. Az eseményről a mai Déli magazinban bővebben hallhatnak.

Búcsú és Mária Év megnyitó Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban Szűz Mária szent neve búcsúját szeptember 12-én, pénteken és 14-én, vasárnap tartják. Mindkét alkalommal a szentmisék reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órakor lesznek. Szeptember 12-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisét Tamás József püspök mutatja be. Szeptember 14-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisét Jakubinyi György érsek celebrálja, amelynek keretében megnyitja a Jubileumi Mária évet, abból az alkalomból hogy a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra 500 éves. Az ünnepi búcsús szentmisékre várják a zarándokokat. Azok akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre a fél 11 órakor kezdődő szentmisékbe élőben bekapcsolódhatnak a Mária Rádión keresztül.

Management by Jesus szeminárium
A szemináriumot szeptember 25-28 között Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban, Kiss Ulrich jezsuita szerzetes vezeti. A szeminárium Márk evangéliumán és etikán alapszik, ugyanakkor ökumenikus. Jelentkezni szeptember 10-éig lehet a 0722-388651-es telefonszámon.

VIII. Segítő konferencia
A Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató szolgálata szeptember 19-20. között Csíkszeredában konferenciát szervez a segítő szakmában dolgozó civil szervezetek munkatársai, szakemberek, szülők és fogyatékkal élők számára. Az Együtt a fogyatékkal élőkért című konferencia idei témája a gyerekek oktatásának kérdése. Jelentkezni lehet a 0751-140051-es telefonszámon.

Tematikus hétvége szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak
Szeptember 19-21. között Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban tematikus hétvégét szerveznek. Várják a szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat, hogy közösen gondolkodjanak érzelmeikről, tanulják felismerni és kifejezni azokat, és keressék együtt a változáshoz szükséges lépéseket. Mindezt közösen imádkozva, előadásokat hallgatva és kiscsoportba beszélgetve, kreatívan és játékosan. Jelentkezni szeptember 12.-éig lehet a 0732-830156-os telefonszámon.

Az időjárásról: A napsütés mellett főként délután alakulhatnak ki záporok, esetleg zivatarok. Napközben 24-29 C fokra melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2014. szeptember 9.


H Í R E K  R E G G E L

Mária Szent Neve búcsú
A bethlenfalviak vasárnap ünnepelték Mária Szent nevét. A főcelebráns, Daniel Ernő András nyikómalomfalvi plébános, a szentmise bevezetőjében elmondta: aki megtapasztalta az Istenanya szeretetét, van megköszönnivalója, és bizalommal fordul hozzá kéréseivel. A búcsús szentmise ünnepi szónoka a csíksomlyói kegytemplom igazgatója Urbán Erik testvér visszaidézte miként változott az egyháztörténelem és a kolostori irodalom értelmezésében a Mária név jelentése az Úrnőtől, a Tenger Csillagán át, a Közbenjáró, Megvilágosító, avagy a Romokat megújítóig. A magyar nép Mária tiszteletét mindvégig a bizalmasság, közvetlenség jellemezte. Arra buzdította a híveket, hogy hozzák összhangba hitüket cselekedeteikkel. 

Kisboldogasszony búcsúk Udvarhelyszéken
A zetelaki Kisboldogasszony-kápolna búcsúján, az ünnepi szónok Köllő Tibor szovátai plébános arra buzdította a híveket „Kérjük, hogy Mária legyen a mi anyánk is. Ennek az a feltétele, hogy mi a gyermekei legyünk”. Arra is rámutatott, hogy a Szűzanya lelkületéből az alázatot, a tisztaságot és az ujjongó imádságot mi is megtudjuk ma honosítani. 
Lövéte legnagyobb ünnepe a Kisasszony-napi templombúcsú. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka az idén ezüstmisés Balázs Ferenc volt, aki jelenleg a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján egyházközség plébánosa. Beszédében emlékeztetett: „Ma mint a gyermekek édesanyjuk születésnapján hálánkat, ragaszkodásunkat akarjuk kifejezni Égi Édesanyánk iránt”. De kéréssel is fordulunk hozzá: legyen továbbra is a mi vezérlő csillagunk – a mindennapok viharában, hullámveréseiben.
Az Ugron kápolna zarándokünnepe keresztútjárással kezdődött a Székely Kálvárián. A szentmise egyben az Élő rózsafüzér Székelyudvarhelyért zarándoklat zárószentmiséje volt. Az ünnepi szónok Balla Imre, a Szent Miklós plébánia segédlelkésze szentbeszédében kiemelte: „A Szűzanya születése a szeretet forrásának a felbuggyanása, ő a forrás nyílása, amely újból és újból szembesít önmagunk önmeghatározásával, ami nem más, mint, hogy velünk az Isten! A Szűzanya gyermekeiként nekünk is életközvetítőknek kell lennünk.”

Papok lelkigyakorlata
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjainak egy csoportja szeptember 8-12. között lelkigyakorlaton vesz részt a Bihar megyei Sólyomkőváron. A tegnap este szentmisével kezdődő program moderátora Gáspár István, a Budapesti Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója. A lelkigyakorlat pénteken reggel 8 órakor szentmisével ér véget.

Élő rózsafüzér Székelyudvarhelyért
Tegnap a Jézus-kápolnától indulva templomtól-templomig szólt a rózsafüzér imádság, majd az Ugron-kápolna búcsúján kértek áldást a város első Élő rózsafüzér zarándoklatának szándékaira. Az eseményről a mai Déli magazinban bővebben hallhatnak.

Búcsú és Mária Év megnyitó Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban Szűz Mária szent neve búcsúját szeptember 12-én, pénteken és 14-én, vasárnap tartják. Mindkét alkalommal a szentmisék reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órakor lesznek. Szeptember 12-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisét Tamás József püspök mutatja be. Szeptember 14-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisét Jakubinyi György érsek celebrálja, amelynek keretében megnyitja a Jubileumi Mária évet, abból az alkalomból hogy a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra 500 éves. Az ünnepi búcsús szentmisékre várják a zarándokokat. Azok akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre a fél 11 órakor kezdődő szentmisékbe élőben bekapcsolódhatnak a Mária Rádión keresztül.

Tematikus hétvége szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak
Szeptember 19-21. között Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban tematikus hétvégét szerveznek. Várják a szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat, hogy közösen gondolkodjanak érzelmeikről, tanulják felismerni és kifejezni azokat, és keressék együtt a változáshoz szükséges lépéseket. Mindezt közösen imádkozva, előadásokat hallgatva és kiscsoportba beszélgetve, kreatívan és játékosan. Jelentkezni szeptember 12.-éig lehet a 0732-830156-os telefonszámon.

Az időjárásról: Marad a késő nyárias meleg idő, de a napsütés mellett főként délután alakulhatnak ki záporok, esetleg zivatarok. A reggelek hűvösek alig 5 C fok körül alakul a hőmérséklet. Napközben 24-29 C fokra melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2014. szeptember 9.

 

 

About the author

maradmin

Leave a Comment