2015. április 20. – Hírek és programajánló

​H Í R E K   E S T E
 

Egyházi alkalmazottak találkoztak Nagyváradon
A Nagyváradi Püspökség szombaton egyházmegyei találkozót szervezett a plébániai alkalmazottak és munkatársak számára a Püspöki Palota dísztermében, melyen közel százötven személy vett részt. Böcskei László megyéspüspök köszöntője után, Pék Sándor Nagyvárad-újvárosi esperes Szent Péter magatartásáról tartott elmélkedést. A találkozó második felében a főpásztor három fő csoportra osztva az egyházi civil feladatköröket beszélt a sekrestyések és harangozók szerepéről, a kántorok és kórusvezetők tevékenységéről, valamint az egyháztanács tagoknak a feladatairól, különösen szociális téren. A szombati találkozó a székesegyházban tartott imával és szentségi áldással zárult, Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató vezetésével.

Véget ért a gyulafehérvári főegyházmegyei hittanverseny
A hétvégén Székelyudvarhely adott otthont a Gyulafehérvári Főegyházmegye hittan tantárgyolimpiájának. A hetven diák szombat délelőtt írta meg dolgozatát. Míg a dolgozatokat értékelték, a diákok városnézésre indultak, meglátogatták a Haáz Rezső Múzeumot, este pedig táncházban ismerkedtek egymással. A versenyzők Gyulafehérvár, Kézdivásárhely, Csíkszereda, Csíkszentmárton, Csíkszentdomokos, Kolozsvár, Marosvásárhely, Gyimesfelsőlok, Gyergyószentmiklós és Sepsiszentgyörgy képviseletében kaptak díjakat, dicséreteket-tájékoztatott Gál László, a gyulafehérvári főegyházmegye tanfelügyelője.

Az új terveken dolgoznak
A szatmári püspökség pasztorális munkatársai a hitmélyítő találkozók csoportvezetőivel tartottak megbeszélést április 17-18.-án Nagybányán és Máramarosszigeten, valamint Szatmárnémetiben és Nagykárolyban. A résztvevők beszámolóikban elmondták, a hívek lelkesen fordultak a lelkigyakorlathoz. A Krisztus-közösség gondolatkörének szentelt következő két év megtervezéséhez a pasztorális irodák összeállítottak egy szerkezeti vázat, melyet ismertettek, ezt követően pedig véleményt, ötleteket vártak. A püspökség irodái ezeket az ötleteket összegezik majd, és így kezdődik meg a tematika kibontása.

A Mária Rádió önkéntes találkozókat szervez
A nagykárolyi, nagyváradi és kolozsvári találkozók után, a körút holnap Marosvásárhelyen folytatódik déli tizenkét órától a Deus Providebit Házban. Sepsiszentgyörgyön április 22-én, szerdán délután fél négy órakor kezdődik a találkozó, a Mária Rádió helyi stúdiójában. Csíksomlyón április 23-án, csütörtökön délután öt órára várjuk az önkénteseket a régi nyomda épületében. Székelyudvarhelyi önkénteseinkkel április 24-én, pénteken délután három órakor a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban találkozunk. A körút utolsó állomása Gyergyószentmiklós, ahol április 25-én, szombaton délelőtt tíz órakor a Szent Miklós plébánia hittantermében várjuk szeretettel önkénteseinket.

Húsvéti vokál-szimfonikus hangverseny Kolozsváron
Holnap este hét órától a Szent Mihály templomban a Szent Cecilia kórus és kamarazenekar húsvéti koncertjére kerül sor. A megszólaltatott művek a bécsi klasszicizmus nagy mesterének, Joseph Haydn tollából származnak. Műsoron: részletek a Teremtés című oratóriumból, illetve a Mariazell-i mise. A hangversenyen közreműködik a Szent Cecília kórus és kamarazenekar; szólisták: Egyed Apollónia, Essig Laura, Barabás Lajos és György Róbert; Koncertmester: Vincze-Dallos Csilla; Vezényel: Potyó István karnagy. A belépés ingyenes, szeretettel várják a zenekedvelőket!

Triduum Esztelneken
Az esztelneki templom védőszentje, Szent György vértanú. Búcsúünnepére három napos lelkigyakorlattal készülnek április 21-24. között. A szentmiséken este hat órakor a szentbeszédet Bartos Károly, kézdisárfalvi plébános végzi. A lelkigyakorlatos szentmisék után találkozókra kerül sor: kedden este a nőkkel Ilyés Erika csíkszentdomokosi segítő nővér vezetésével. Szerdán a férfiakkal, csütörtökön pedig a fiatalokkal való találkozót Bartos Károly plébános és munkatársa tartja. Az ünnepi búcsús szentmise 24-én, pénteken délelőtt tizenegy órakor kezdődik, szónoka Laczkó-Dávid Anaklét ferences atya, a szárhegyi kolostorból.

Kedden folytatódik a Szent Antal nagykilenced
- A csíksomlyói kegytemplomban a nyolckor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály és Urbán Erik ferences atyák lesznek. A fél tizenegyes szentmisén, Veres Sándor Levente kászonújfalvi plébános prédikál. Az este hétkor kezdődő szentmise keretében Csintalan László csíkdelnei plébános mond szentbeszédet, amelybe a Mária Rádión keresztül és a csiksomlyo.ro oldalon is bekapcsolódhatunk.
- A szatmárnémeti Szent Antal templomban, holnap délelőtt a tíz órakor kezdődő szentmisén a prédikációkat idén Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Szent Család plébánia segédlelkésze tartja.
- A székelyudvarhelyi ferences templomban holnap tíz órától Both Dávid zetelaki segédlelkész mondja a szentbeszédet.

Az időjárásról: Holnap továbbra is borongós, esős időre kell számítani. Országszerte záporok, zivatarok kialakulása várható. Ismét feltámad az északi-északnyugati szél, amelyet élénk, helyenként erős, viharos lökések kísérnek. A hideg hajnalt követően, napközben 10-13°C-ra melegszik a levegő hőmérséklete. 

MRE - Hírszolgálat, 2015. április 20.

 H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Véget ért a főegyházmegyei hittanverseny
A hétvégén Székelyudvarhely adott otthont a Gyulafehérvári Főegyházmegye hittan tantárgyolimpiájának. A hetven diák szombat délelőtt írta meg dolgozatát. Míg a dolgozatokat értékelték, a diákok városnézésre indultak, meglátogatták a Haáz Rezső Múzeumot, este pedig táncházban ismerkedtek egymással. A versenyzők Gyulafehérvár, Kézdivásárhely, Csíkszereda, Csíkszentmárton, Csíkszentdomokos, Kolozsvár, Marosvásárhely, Gyimesfelsőlok, Gyergyószentmiklós és Sepsiszentgyörgy képviseletében kaptak díjakat, dicséreteket. A következő eredmények születtek:
• 7. osztály: I. díj: Kurkó Eszter, Márton Áron Iskola, Csíkszentdomokos
• 8. osztály: I. díj: Fodor Beatrix, Tarisznyás Márton Általános Iskola, Tekerőpatak
Világi líceumi osztályok:
• 9. osztály: I. díj: Domokos Orsolya, Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós
• 10. osztály: I. díj: Madarász Andrea, Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós
• 11. osztály: I. díj: Dani Orsolya, Református Kollégium, Sepsiszentgyörgy
• 12. osztály: I. díj: Baróti Tibor, Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós
Teológiai líceumi osztályok:
• 9. osztály: I. díj: Pál Emese Zsuzsanna, Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, Csíkszereda
• 10. osztály: I. díj: Csíki Renáta, Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, Csíkszereda
• 11. osztály: I. díj: Sólyom László, Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum, Gyulafehérvár
• 12. osztály: I. díj: Ambrus Arnold, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely
A hittanverseny eredményeiről Dr. Gál László, a gyulafehérvári főegyházmegye tanfelügyelője tájékoztatott.

Az új terveken dolgoznak
A szatmári püspökség pasztorális munkatársai a hitmélyítő találkozók csoportvezetőivel tartottak megbeszélést április 17-18-án Nagybányán és Máramarosszigeten, valamint Szatmárnémetiben és Nagykárolyban. A résztvevők beszámolóikban elmondták, a hívek lelkesen fordultak a lelkigyakorlathoz. A Krisztus-közösség gondolatkörének szentelt következő két év megtervezéséhez a pasztorális irodák összeállítottak egy szerkezeti vázat, melyet ismertettek, ezt követően pedig véleményt, ötleteket vártak. A püspökség irodái ezeket az ötleteket összegezik majd, és így kezdődik meg a tematika kibontása.

XVII. Egyházzenei kórustalálkozó
Szombaton tartották a székelyudvarhelyi főesperesi kerület tizenhetedik kórustalálkozóját a szovátai Szentháromság plébániatemplomban. A nyitó szentmisén Ferencz István nyugdíjas plébános szentbeszédében kiemelte, hogy aki a szent liturgiában együtt énekel, krisztusi közösségben áll Isten előtt. A gregorián kialakulását taglalta, kérve a jelenlevőket ne sajnálják az időt a tanulásra, szeressenek énekelni. A papnak is élmény a szép ének a liturgiában, amivel Istent dicsőítik, hozzanak meg minden áldozatot.
Az „Áldott légy Uram, minden tiszta ének zengje dicséretedet örökkön-örökké!” mottójú rendezvényen huszonegy egyházi kórus mutatkozott be a következő helységekből: Nyikómalomfalva, Székelyszentlélek, Székelyszentkirály, Lövéte, Korond, Farkaslaka, Zeteváralja, Oroszhegy, Máréfalva, Szentkeresztbánya, Székelyudvarhelyről a Szent Miklós, a Kis Szent Teréz valamint a Szent György plébánia kórusai, Kápolnásfalva, Szentegyháza, Béta-Dobó-Vágás, Zetelaka, Parajd, Székelykeresztúr és Szováta. A találkozó közös énekléssel, szeretetvendégséggel ért véget. Jövőben Székelyszentkirályon szervezik meg az székelyudvarhelyi főesperesi kerület kórusainak találkozóját - tájékoztatta rádiónkat önkéntes munkatársunk, Dávid Gyöngyi.

A Mária Rádió önkéntes találkozókat szervez
A nagykárolyi és nagyváradi találkozók után, a körút ma délután öt órakor Kolozsváron folytatódik, az Egyetemi Lelkészség emeleti termében. Marosvásárhelyen holnap déli tizenkét órától a Deus Providebit Házban várjuk önkénteseinket. Sepsiszentgyörgyön április 22-én, szerdán délután fél négy órakor kezdődik a találkozó, a Mária Rádió helyi stúdiójában. Következő helyszínek: Csíksomlyó, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós.

Kolozsváron találkoznak a Nőszövetségek tagjai
Amint korábban hírt adtunk, „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket” mottóval ma kezdődik az erdélyi Nőszövetségek három napos tavaszi lelkigyakorlata. A nyitó szentmisén ma este hat órakor a Szent Mihály templomban a szentbeszédet Szilveszter Imre-Gábor hidegségi plébános mondja.

Triduum Esztelneken
Az esztelneki templom védőszentje, Szent György vértanú. Búcsúünnepére három napos lelkigyakorlattal készülnek április 21-24. között. A szentmiséken este hat órakor a szentbeszédet Bartos Károly, kézdisárfalvi plébános végzi. A lelkigyakorlatos szentmisék után találkozókra kerül sor: kedden este a nőkkel Ilyés Erika csíkszentdomokosi segítő nővér vezetésével. Szerdán a férfiakkal, csütörtökön pedig a fiatalokkal való találkozót Bartos Károly plébános és munkatársa tartja. Az ünnepi búcsús szentmise 24-én, pénteken délelőtt tizenegy órakor kezdődik, szónoka Laczkó-Dávid Anaklét ferences atya, a szárhegyi kolostorból.

Kedden folytatódik a Szent Antal nagykilenced
- A csíksomlyói kegytemplomban a nyolckor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály és Urbán Erik ferences atyák lesznek. A fél tizenegyes szentmisén, Veres Sándor Levente kászonújfalvi plébános prédikál. Az este hétkor kezdődő szentmise keretében Csintalan László csíkdelnei plébános mond szentbeszédet, amelybe a Mária Rádión keresztül és a csiksomlyo.ro oldalon is bekapcsolódhatunk.
- A szatmárnémeti Szent Antal templomban, holnap délelőtt a tíz órakor kezdődő szentmisén a prédikációkat idén Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Szent Család plébánia segédlelkésze tartja.
- A székelyudvarhelyi ferences templomban holnap tíz órától Both Dávid zetelaki segédlelkész mondja a szentbeszédet.

Lelkigyakorlat Csaba testvérrel
A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban április 24-26. között Böjte Csaba ferences atya Az irgalmasság szép vonásai címmel lelkigyakorlatot tart. Bejelentkezni április 23-áig a 0755-489.743-as telefonszámon lehet.

Az időjárásról: Hűvös reggelre ébredtünk ma, -5 és +3 C között mozog az átlag hőmérséklet. Átmenetileg felhős az ég, helyenként esőzések vannak. A szélmozgás gyenge, helyenként megerősödik. A harmat képződésre már felkészülhetünk. A légköri nyomás gyengén változó.

MRE - Hírszolgálat, 2015. április 20.

About the author

maradmin

Leave a Comment