2015. április 21. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Egyházi alkalmazottak találkoztak Nagyváradon
A Nagyváradi Püspökség szombaton egyházmegyei találkozót szervezett a plébániai alkalmazottak és munkatársak számára a Püspöki Palota dísztermében, melyen közel százötven személy vett részt. Böcskei László megyéspüspök köszöntője után, Pék Sándor Nagyvárad-újvárosi esperes Szent Péter magatartásáról tartott elmélkedést. A találkozó második felében a főpásztor három fő csoportra osztva az egyházi civil feladatköröket, beszélt a sekrestyések és harangozók szerepéről, a kántorok és kórusvezetők tevékenységéről, valamint az egyháztanács tagoknak a feladatairól, különösen szociális téren. A szombati találkozó a székesegyházban tartott imával és szentségi áldással zárult, Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató vezetésével.

Ifjúsági vezetőképző volt Nagyváradon
Április 16-18. között a Nagyváradi Egyházmegyei Ifjúsági Központ animátorképzőt tartott azon fiataloknak, akik arra vágynak, hogy aktívan részt vegyenek plébániájuk életében, az ifjúsági munkában. Tasnádról, Tasnádszántóról, Kárásztelekről, Monospetriből, Szentjobbról, Mihályfalváról és Nagyváradról érkeztek fiatalok a programra. A képzésen a Szentírásról, szentségimádásról, személyes imaidőről hangzottak el hiteles tanúságok. Lehetőség volt arra is, hogy a tanultakat gyakorlatba ültessék: kipróbálhatták, milyen csoportot vagy játékot vezetni, és így megtapasztalhatták melyek az erősségeik, gyengeségeik, miben kell még fejlődniük.

Kolozsváron találkoznak az erdélyi nőszövetségek tagjai
31 helységből, 110 személy és 31 lelkivezető részvételével kezdődött el tegnap este Kolozsváron az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének lelkigyakorlata.
Ma délelőtt tíz órakor, ünnepi megnyitó beszédet tartott Kovács Sándor főesperes, a Nőszövetségek főlelkivezetője, ezt követte Nagy József plébános és Homa Ildikó szociális testvér előadása. A hat órakor kezdődő szentmisén a szentbeszédet Veres Attila plébános tartja. A programban szerepel a közös ima Márton Áron boldoggá avatásáért, húsvéti koncert a Szent Cecília kórus és Kamarazenekar, valamint meghívott művészek előadásában, Potyó István karnagy vezényletével. A megszólaltatott művek a bécsi klasszicizmus nagy mesterének, Joseph Haydn tollából származnak.

A Mária Rádió önkéntes találkozókat szervez
Ma déli tizenkét órától Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban folytatódik az önkéntes találkozók sorozata. Sepsiszentgyörgyön holnap délután fél négy órakor kezdődik a találkozó, a Mária Rádió helyi stúdiójában. Csíksomlyón április 23-án, csütörtökön délután öt órára várjuk az önkénteseket a régi nyomda épületében. Székelyudvarhelyi önkénteseinkkel április 24-én, pénteken délután három órakor a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban találkozunk. A körút utolsó állomása Gyergyószentmiklós, ahol április 25-én, szombaton délelőtt tíz órakor a Szent Miklós plébánia hittantermében várjuk szeretettel önkénteseinket.

Örökös szentségimádás és könyvbemutató Csíkmenságon
Ma örökös szentségimádási nap van csíkmenasági plébániatemplomban. A befejező szentmise este fél hét órakor kezdődik, ünnepi szónoka Botár Gábor, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség plébánosa. A szentmise után a meghívott szónok „Krisztus szeretetének sürgetésében. A Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek tevékenysége Erdélyben.” címmel vetített képes előadást és könyvbemutatót tart-tájékoztatott Csala László, csíkmenasági plébános.

Koncertezik a Nem adom fel együttes
A kovásznai Művelődési Házban, ma délután hat órai kezdettel fellép a NEM ADOM FEL együttes Magyarországról. Az együttes holnap délután hat órától, a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány szervezett tavaszváró Őrangyal program keretén belül szintén koncertezik, a helyi Gábor Áron Művelődési Házban. Az együttes egy olyan integrált zenekar, amelyben a szólisták kivétel nélkül sérült, elsősorban értelmileg és látásban akadályozott előadók.

Előadás Csíkszeredában
A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében április 24-én, pénteken délután hat órától Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános, Ki az ember? címmel tart előadást a csíkszeredai Polgármesteri Hivatal gyűléstermében Csíkszeredában. A rendezvényről bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

Ismét Belső Iránytű
A gyergyószentmiklósi Szent István plébánián április 24-én, pénteken este hét órától, a Belső iránytű programsorozat keretében, Gál Beáta-Bertyó textilművész tart előadást Te milyen színekben látod a világot címmel. Az előadásról bővebben a mai Déli magazinban!

Az időjárásról: Ma továbbra is borongós, esős időre kell számítani. Országszerte záporok, zivatarok kialakulása várható. Ismét feltámad az északi-északnyugati szél, amelyet élénk, helyenként erős, viharos lökések kísérnek. Napközben 10-13°C-ra melegszik a levegő hőmérséklete.

MRE - Hírszolgálat, 2015. április 21.


H Í R E K   R E G G E L

Egyházi alkalmazottak találkoztak Nagyváradon
A Nagyváradi Püspökség szombaton egyházmegyei találkozót szervezett a plébániai alkalmazottak és munkatársak számára a Püspöki Palota dísztermében, melyen közel százötven személy vett részt. Böcskei László megyéspüspök köszöntője után, Pék Sándor Nagyvárad-újvárosi esperes Szent Péter magatartásáról tartott elmélkedést. A találkozó második felében a főpásztor három fő csoportra osztva az egyházi civil feladatköröket, beszélt a sekrestyések és harangozók szerepéről, a kántorok és kórusvezetők tevékenységéről, valamint az egyháztanács tagoknak a feladatairól, különösen szociális téren. A szombati találkozó a székesegyházban tartott imával és szentségi áldással zárult, Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató vezetésével.

Ifjúsági vezetőképző volt Nagyváradon
Április 16-18. között a Nagyváradi Egyházmegyei Ifjúsági Központ animátorképzőt tartott azon fiataloknak, akik arra vágynak, hogy aktívan részt vegyenek plébániájuk életében, az ifjúsági munkában. Tasnádról, Tasnádszántóról, Kárásztelekről, Monospetriből, Szentjobbról, Mihályfalváról és Nagyváradról érkeztek fiatalok a programra. A képzésen a Szentírásról, szentségimádásról, személyes imaidőről hangzottak el hiteles tanúságok. Lehetőség volt arra is, hogy a tanultakat gyakorlatba ültessék: kipróbálhatták, milyen csoportot vagy játékot vezetni, és így megtapasztalhatták melyek az erősségeik, gyengeségeik, miben kell még fejlődniük.

Kolozsváron találkoznak az erdélyi nőszövetségek tagjai
31 helységből, 110 személy és 31 lelkivezető részvételével kezdődött el tegnap este Kolozsváron az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének lelkigyakorlata.
Ma délelőtt tíz órakor, ünnepi megnyitó beszédet tart Kovács Sándor főesperes, a Nőszövetségek főlelkivezetője, ezt követi Nagy József plébános és Homa Ildikó szociális testvér előadása. A hat órakor kezdődő szentmisén a szentbeszédet Veres Attila plébános tartja. A programban szerepel a közös ima Márton Áron boldoggá avatásáért, húsvéti koncert a Szent Cecília kórus és Kamarazenekar, valamint meghívott művészek előadásában, Potyó István karnagy vezényletével. A megszólaltatott művek a bécsi klasszicizmus nagy mesterének, Joseph Haydn tollából származnak.

A Mária Rádió önkéntes találkozókat szervez
Ma déli tizenkét órától Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban folytatódik az önkéntes találkozók sorozata. Sepsiszentgyörgyön holnap délután fél négy órakor kezdődik a találkozó, a Mária Rádió helyi stúdiójában. Csíksomlyón április 23-án, csütörtökön délután öt órára várjuk az önkénteseket a régi nyomda épületében. Székelyudvarhelyi önkénteseinkkel április 24-én, pénteken délután három órakor a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban találkozunk. A körút utolsó állomása Gyergyószentmiklós, ahol április 25-én, szombaton délelőtt tíz órakor a Szent Miklós plébánia hittantermében várjuk szeretettel önkénteseinket.

Katolikus Akadémia Kolozsváron
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara szervezésében működő Katolikus Akadémia következő előadását április 23-án, Jakab Gábor tartja, „Amikor az Emberfia eljön talál-e hitet a Földön?” (Lk 18,8) címmel. Az előadás csütörtökön, este hét órakor kezdődik a Római Katolikus Teológia Kar dísztermében

Hivatások Hétvégéje Nagyváradon
A Nagyváradi Püspökség április 24-26. között hatodik alkalommal szervezi meg a Hivatások Hétvégéje címet viselő programot. A találkozó az egyházmegye azon fiataljait célozza meg, akik a papi vagy a szerzetesi élet iránt érdeklődnek. A péntek este kezdődő program keretében a résztvevők hivatással kapcsolatos kérdéseire igyekeznek válaszolni a meghívott szerzetesrendek és az egyházmegyés papság képviselői, illetve a gyulafehérvári szemináriumból érkező kispapok.

Aranymise Csíksomlyón és Nagyváradon
Boros Károly nyugdíjas főesperes plébános április 25-én, szombat délelőtt fél tizenegy órakor a csíksomlyói kegytemplomban tartja aranymiséjét.
Bohács Sándor nyugalmazott plébános hálát adva 50 év papi szolgálatáért szintén április 25-én, szombaton délután hat órakor a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban mutatja be aranymiséjét. Mindkét jubilánst Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá 1965. április 25-én a gyulafehérvári székesegyházban. A csíksomlyói ünnepségbe rádiónk hallgatói is bekapcsolódhatnak.

Segítség szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány rövidtávú terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak május 4-15. között Szentkatolnán. Április 27-ig várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, nikotin-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Bővebb információk a bonuspastor.ro honlapon találhatók.

Az időjárásról: Ma továbbra is borongós, esős időre kell számítani. Országszerte záporok, zivatarok kialakulása várható. Ismét feltámad az északi-északnyugati szél, amelyet élénk, helyenként erős, viharos lökések kísérnek. A hideg hajnalt követően, napközben 10-13°C-ra melegszik a levegő hőmérséklete.

MRE - Hírszolgálat, 2015. április 21.

About the author

maradmin

Leave a Comment