2015. április 3. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L 
 

Via Crucis - a Szentatya keresztútja a Colosseumból
A Szentatya ma este Rómában, a Colosseumnál tart szokásos keresztúti ájtatosságot a római hívek tízezreivel együtt. Az idén, az olaszországi Novara nyugalmazott püspöke kapta a pápától a megbízást, hogy elkészítse a szövegeket a hagyományos nagypénteki szertartásra. A témák között szerepel a vallás vagy az igazságosság ügye miatti üldöztetés, a család, a szenvedés, a kiskorúak elleni visszaélések. Az imádságos együttléten lélekben végigjárják Jézus szenvedésének az útját, és megemlékeznek kereszthaláláról. 
Ma este tíz órától a Duna Televízió adásán keresztül bekapcsolódhatunk a Szentatya által vezetett keresztúti ájtatosságba.

Nagypénteki keresztút a Székely Kálvárián
Urunk szenvedésének napján, ma délután három órától a Székely Kálváriára keresztutat imádkozni hívják és várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket népünkért, családjainkért!

Nagyszombati és húsvéti miserend főbb templomainkban
A csíksomlyói kegytemplomban holnap este nyolc órakor kezdődik a feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap szentmisék reggel nyolckor, eledelszenteléssel, délelőtt fél tizenegykor és este hét órakor lesznek. A húsvétvasárnap esti szentmisét rádiónk élőben közvetíti.
A nagyváradi székesegyházban Nagyszombaton délelőtt tíz és este nyolc óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a szentsírnál. A fiatalok félóránként váltva egymást őrzik majd a szentsírt. Húsvét vigíliája este tíz órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren, amit a virrasztás követ az igeliturgia keretében. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása Böcskei László megyéspüspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartanak és megáldják a húsvéti ételeket.
Húsvétvasárnap a váradi székesegyházban ünnepi miserend lesz. A reggel nyolc órás szentmise előtt és után megáldják a húsvéti ételeket. A húsvétvasárnapi pontifikális szentmisét módosított időpontban, délelőtt tizenegy órakor celebrálja Böcskei László megyéspüspök. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara Mozart és Lotti műveivel kíséri. A nagyváradi székesegyházban este hat órakor is lesz szentmise.
A szatmárnémeti székesegyház plébániatemplomban Nagyszombaton reggel hét órától látogatható az Oltáriszentség a szentsírnál. Este fél kilenckor kezdődik a vigília szertartás, a szentmise végén körmenettel és ételszenteléssel. Vasárnap reggel hét, délelőtt kilenc és tizenegy, délután pedig hat órakor kezdődnek a szentmisék.
A temesvári Szent György székesegyházban Nagyszombaton, a székeskáptalan tagjai reggel nyolc órakor közös imán vesznek részt. A szentségimádás délelőtt tíz órától este kilenc óráig tart. Húsvét vigíliája este tíz órakor tűzszenteléssel kezdődik, a szentmisét Roos Márton megyés püspök celebrálja. Húsvétvasárnap délelőtt tíz órakor Roos Márton megyés püspök főpapi szentmisét celebrál a székesegyházban. Délután fél öt órakor a székeskáptalan ünnepi vesperáson vesz részt szintén a székesegyházban.
Kolozsváron Nagyszombaton a Szent Mihály plébániatemplomban reggel nyolc órától szentségimádást tartanak. A szertartás este fél nyolckor lamentációval kezdődik, majd nyolc órától kezdetét veszi a húsvéti vigília-ünneplés. Jézus Krisztus feltámadásának ünnepén a szentmisék sorrendje: reggel hét, fél kilenc, délelőtt tíz és délután hat óra. A tíz órakor kezdődő szentmisén a Szent Cecilia kórus és kamarazenekar előadja Haydn Mariazeller Messe miséjét, vezényel Potyó István karnagy, tanár. Eledelszentelés a reggel hét órai szentmise után lesz.
Székelyudvarhelyen a Szent Miklós templomban Nagyszombaton a szentsírnál reggel nyolc és este fél nyolc között egész napos szentségimádás lesz. A húsvéti vigília ünneplése este nyolc órakor kezdődik, előtte negyven perccel zsolozsma. Húsvétvasárnap a szokásos határkerülésre reggel hat órakor, áldással indulnak a hívek a templom előtti térről. A fiatalok a Jézus Kápolnánál csatlakoznak. A szentmisék Húsvétvasárnap a következő program szerint kezdődnek: reggel nyolc, délelőtt fél tíz és tizenegy, valamint délután hat órakor. A reggel nyolc órakor kezdődő szentmisét követően eledelszentelés lesz.

Szabadtéri passiójáték
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány keretében működő Szent Imre Társulat húsvétvasárnap Lövétén, a délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmise után szabadtéri passiót. mutat be. 

Gyümölcsfaültetés a megkeresztelteknek
Szentkatolnán és Hatolykán Húsvéthétfőn második alkalommal kerül sor gyümölcsfacsemeték ültetésére a tavaly megkeresztelteknek. 
A szentmise után a plébánia kertjében, ahol már a szülők előkészítették a gödröket a csemetéknek, az egyház által beszerzett csemetéket ültetik el és eléjük egy tábla is kerül, amelyen szerepel a megkeresztelt neve és a keresztelés dátuma. Ezt az ünnepet Gyümölcsoltó Boldogasszony napja körül tartják, de az idén Virágvasárnap miatt eltolódik Húsvéthétfőre – tudtuk meg Opra István plébánostól.

Az időjárásról: Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a borongós, szeles idő ma délutánig tart, továbbra is számítani kell esőre, záporokra, helyenként havazásra, hózáporokra is. Az ország nagy részén viharos marad a nyugati szél, erős széllökésekre is számítani kell. Ma reggel többfelé gyengén fagyhat, nappal 2-10°C várható. 

MRE - Hírszolgálat, 2015. április 3.

About the author

maradmin

Leave a Comment