2015. augusztus 12. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Elhunyt Incze Dénes címzetes esperes, nyugalmazott plébános
2015. augusztus 11-én, életének 69., papságának 45. évében, szentségekkel megerősítve költözött az örökkévalóságba a lelkipásztori szolgálata mellett egyházi írói tevékenységéről, több könyv szerzőjeként, a Krisztus Világossága egykori havi folyóirat alapító-főszerkesztőjeként ismert plébános. A jó Isten adjon örök nyugodalmat neki.
Incze Dénes Csatószegen született 1946. május 26-án. Elemi iskoláit szülőfalujában, a középiskolát Gyulafehérváron, teológiai tanulmányait ugyanott, a Hittudományi Főiskolán végezte. Isten szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá Gyulafehérváron 1970. április 5-én.
Szolgálati helyei: 1970-1979 között Csatószegen, 1979-1980 Baróton, 1980-2010 Tusnádfürdőn plébános, ahol a nehéz időkben templomot épített.
Temetése Csíkszeredában augusztus 14-én, pénteken délután három órakor lesz a Kalász-negyedi temető ravatalozó kápolnájából. Az örök világosság fényeskedjék neki!

Az ünnep Isten találmánya, ne tegyük tönkre!
Folytatta a családról szóló katekézis sorozatát a ma délelőtti általános kihallgatás során Ferenc pápa. Tanításában, melyet rádiónk élő adásban közvetített, a családi élet hármas ritmusát kezdte elemezni, melyek az ünnep, a munka és az imádság. E három fontos téma közül most az elsőről, a családi ünnepről, az ünnep jelentőségéről és annak mai kihívásairól beszélt. Hangsúlyozta: Az ünnep nem egy fotelben lustálkodás vagy egy ostoba kimenekülés mámora, hanem az ünnep elsősorban szeretetteli és hálás rátekintés a jól végzett munkára. „Az ünnep egy isteni találmány... az Isten drága ajándéka, egy olyan ajándék, amit Isten az emberi családnak adott: ne tegyük tönkre!” – zárta katekézisét Ferenc pápa.

Csaba királyfi a csíksomlyói nyeregben
Csíksomlyón mutatják be a Csaba királyfi székely rockoperát augusztus 15-én. A rockopera szerzője G. Nagy Ilián. A nagyméretű előadás több csíkszeredai és székelyföldi zenész és énekes, hazai és magyarországi néptáncegyüttes, valamint a szentegyházi gyermekkórus közreműködésével valósul meg. A rockopera díszbemutatóját a csíksomlyói nyeregben tartják szombaton este fél kilenctől, ahova százezres közönséget várnak.

Templombúcsú előtti körmenet a székesegyházhoz
A nagyváradi római katolikus székesegyház és a görög katolikus ferences kolostor búcsújának ünnepére készülve ebben az évben is Virgil Bercea görög katolikus- és Böcskei László római katolikus püspökök vezetésével szervezik meg  augusztus 14-én, pénteken a Mária-körmenetet, amely az egykori olaszi temetőtől a római katolikus székesegyház felé indul este negyed nyolckor. Kb. fél nyolckor Fodor József pápai prelátus, általános helynök fogadja a zarándokokat a római katolikus székesegyházban, ahol imádsággal és énekkel köszöntik a Mennybe Fölvett Szűzanyát, közbenjárását kérve egyházmegyéink, városunk és családjaink életére.

Templombúcsú a Székesegyházban
Augusztus 15. a katolikus naptárban Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele, ismertebb nevén Nagyboldogasszony ünnepe, egyben a nagyváradi székesegyház búcsúünnepe is. Erre az alkalomra készülve „triduum”-ot szervez a székesegyházi plébánia, melynek programja a következő:
- augusztus 12-én, szerdán, illetve augusztus 13-án csütörtökön délután hat órakor Bakos Gábor nagyvárad-újvárosi segédlelkész mutat be szentmisét;
- augusztus 14-én, pénteken este tíz órakor szerenád és körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére, majd szentségimádás, éjféltől pedig Pék Sándor nagyvárad-újvárosi plébános mutat be szentmisét, szentbeszédet mond Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője.
Nagyboldogasszony napján, szombaton, vasárnapi miserend lesz a székesegyházban. A délután hat órakor kezdődő ünnepi szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatja be, szentbeszédet mond Dr. Kovács Zoltán prímási irodaigazgató, az esztergom-budapesti főegyházmegyéből.

Bérmálás a nagyváradi Szent József templomban
Augusztus 16-án, vasárnap Böcskei László megyéspüspök a Szentlélek gyümölcseit kérve a nagyváradi Szent József plébánián szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmisén 10 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében.

Szentségimádás Érmihályfalván és Hagymádfalván
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően augusztus hónap harmadik vasárnapján, augusztus 16-án Érmihályfalván és Hagymádfalván lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Az időjárásról: Fokozódik a kánikulai időjárás, a sárga kód figyelmeztetés ma is érvényben marad az egész országban. Arad, Bihar és Szatmár megyékben jelezték a legmagasabb hőmérsékleteket, akár 38 fokot is, és a termikus diszkomfort különösen hangsúlyozott marad.  

MRE - Hírszolgálat, 2015. augusztus 12.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Tegnap este elkezdődött a CSIT
Több mint 1000 fiatal jelenlétében kezdődött el tegnap este nyolc órakor a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség szervezésében az idei Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó. A napi szentmise, tanítások, előadások mellett, a fiatalok 35 műhelyfoglalkozás közül választhatják ki a kedvükre valót. A CSIT programjába hallgatóink is bekapcsolódhatnak csütörtök délután, amikor élő adásban közvetítjük hat órától a szentmisét, majd pedig este kilenc órától a szentségimádást.

Vízosztás Szatmárnémetiben
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet vízosztási akciót hírdetett augusztus 10-én, 11-én és 12-én. Az akció délután 13:00-16:00 óra között tart, ma a Horea utca sarkán.
Az akció ideje alatt átlagosan 40 liter ásványvizet osztanak ki naponta. A helyszínen két asszisztens, három önkéntes és az akcióért felelős személy van jelen. Ugyanakkor egy mentőautó is rendelkezésre áll elsősegélynyújtás céljából, azon személyek számára, akik a kánikula miatt rosszulléttel küzdenek.

Búcsú a Kálvárian
Nagyboldogasszony vigiliáján, augusztus 14-én, péntek este 6 órától ünnepi búcsús szentmisét tartanak a kolozsvári Kálvária templomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Lőrincz Barnabás újmisés. Szeretettel várják a kedves híveket!

Csaba királyfi a csíksomlyói nyeregben
Csíksomlyón mutatják be a Csaba királyfi székely rockoperát augusztus 15-én. A rockopera szerzője G. Nagy Ilián. A nagyméretű előadás több csíkszeredai és székelyföldi zenész és énekes, hazai és magyarországi néptáncegyüttes, valamint a szentegyházi gyermekkórus közreműködésével valósul meg.  A rockopera díszbemutatóját a csíksomlyói nyeregben tartják, ahova százezres közönséget várnak.

VIII. FerBiT
Oltalmad alá futunk! mottóval indul útjára a VIII. Ferences Bicikli Túra. Augusztus 25-31. között a Székelyudvarhely - Kőhalom - Tusnád - Gyimesfelsőlok - Hidegség - Szellő-tető – Csíksomlyó útvonalon gurul a csapat, amelyhez bárki csatlakozhat. Jelentkezni augusztus 15.-ig lehet a következő elérhetőségeken: e-mailben a biciklistak@gmail.com címen, telefonon pedig a 0741-940.171-es számon, akár külföldről is.

1Úton Nemzetközi Zarándoknap
Az egységért és a békéjéért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület augusztus 22-én. Az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez arra, hogy egy egész napos zarándoklat keretében, hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária Úton. Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap sok ezer ember számára nyújt zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: a különböző nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Részletes információ a www.1uton.mariaut.hu honlapon érhető el a zarándoklat szakaszainak pontos leírásával.

Egyetemi kollégiumi felvételi a brassói ferenceseknél
A brassói Ferences Egyetemi Kollégium felvételt hirdet a 2015–2016. tanévre. A ferencesek elsősorban olyan egyetemi hallgatókat, fiúkat és lányokat várnak, akik Brassóban eltöltendő éveiket a tanulmányok mellett keresztény közösségben szeretnék megélni, és a tudományban való növekedéssel együtt fontosnak tartják hitéletük ápolását is. A brassói ferences kollégiumi életet olyan egyetemistáknak ajánlják, akik mindezt olyan lelkiségi háttérrel akarják művelni, amihez Assisi Szent Ferenc adja a mintát, akinek évszázados öröksége bizonyítja az értelem és lélek harmóniájának lehetőségét. Jelentkezni 2015. augusztus 31-ig lehet a Keresztelő Szent János templomnál, Sf. Ioan utca 7. szám alatt. A jelentkezőknek el kell elküldeniük postán vagy e-mailben egy kézzel írt önéletrajzot (maximum egy oldalban) és plébánosi ajánlás. Részletekről érdeklődni Benkő Ferenc brassói ferences házfőnöknél lehet a benkoferi@yahoo.com e-mail címen vagy a 0746-224.740 telefonszámon.

Álláslehetőségek a Gyulafehérvári Caritas-nál
A Gyulafehérvári Caritas „United Networks” című új, innovatív projektje keretén belül nagyszerű lehetőség nyílik szakmai és személyes fejlődésre, értékes kapcsolatok kialakítására Maros, Hargita és Kovászna megyékben. A meghirdetett állások között szerepel két közösségfejlesztési-koordinátori, valamint hat közösségfejlesztő-munkatársi állás. A jelentkezéseket a jobs@caritas-ab.ro e-mail címre várják. További információk a 0737-844.567 telefonszámon, munkanapokon 9- 16 óra között.

Az időjárásról: Fokozódik a kánikulai időjárás, a sárga kód figyelmeztetés ms is érvényben marad az egész országban. Arad, Bihar és Szatmár megyékben jelezték a legmagasabb hőmérsékleteket, akár 38 fokot is, és a termikus diszkomfort különösen hangsúlyozott marad. 

MRE - Hírszolgálat, 2015. augusztus 12.

About the author

maradmin

Leave a Comment