2015. augusztus 13. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Nagyboldogasszony búcsú Szentdemeteren
Két napos ünnepséggel várják a híveket a szentdemetri templomban. Holnap este nyolc órakor kezdődik az előesti szentmise, a Lourdes-i oltárnál, meghívott szónok Csiszér Imre erzsébetbányai plébános. A szentmise után gyetyás körmenet a templomhoz, ahol szentségi áldás zárja az esti ünnepet.
Másnap, augusztus 15-én, szombaton délután egy órakor lesz az ünnepi búcsús szentmise, ugyancsak a Lourdes-i oltárnál. A szentmise szónoka Bara László, a marosvásárhelyi Szent Erzsébet plébánia plébánosa lesz.

Búcsú a Kálvárian
Nagyboldogasszony vigiliáján, holnap este hat órától ünnepi búcsús szentmisét tartanak a kolozsvári Kálvária templomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Lőrincz Barnabás újmisés.

Zarándoklat Máriacsiklovára
Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony – ünnepe alkalmával augusztus 14-én és 15-én a temesvári egyházmegye cseh nemzetiségű közösségei zarándokolnak a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Szombaton két szentmise is lesz a kegytemplomban: reggel hat órakor cseh nyelven; majd nyolc órától cseh, román és német nyelven celebrál szentmisét Dumitru Daniel oraviczabányai plébános.

Csaba királyfi a csíksomlyói nyeregben
Csíksomlyón mutatják be a Csaba királyfi székely rockoperát augusztus 15-én. A rockopera szerzője G. Nagy Ilián. A nagyméretű előadás több csíkszeredai és székelyföldi zenész és énekes, hazai és magyarországi néptáncegyüttes, valamint a szentegyházi gyermekkórus közreműködésével valósul meg. A rockopera díszbemutatóját a csíksomlyói nyeregben tartják szombaton este fél kilenctől, ahova százezres közönséget várnak. A rockoperáról bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

Ünnep Sepsibükszádon
A hét végén falunapokat tartanak Sepsibükszádon, melyet háromnapos lelkigyakorlat vezet be. Szombaton, augusztus 15.-én déli tizenkét órakor veszi kezdetét a Nagyboldogasszony-napi ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa Hajdú Janos főesperes plebános, az elmélkedést ifj.Kádár István miklósvári plebános tartja.

IV. Márton Áron konferencia Csíkszentdomokoson
Immár negyedik éve szervez a Márton Áron Múzeum megemlékezést és konferenciát Márton Áron püspök születésnapja környékén a püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az idei megemlékezésre augusztus 29-én, szombaton kerül sor. Az ünnepség délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik, melyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutat be. Ezt követően a Művelődési Ház nagytermében előadások hangzanak el Márton Áron püspök személyiségéről, történeti jelentőségéről az újonnan feltárt levéltári források tükrében, valamint bemutatkozik a szentté avatási ügy májusban kinevezett viceposztulátora, Kasza László. Az előadások végén Kovács Gergely posztulátor által készített képes összeállítást tekinthetnek meg a Márton Áron zarándoklatokról, illetve a Márton Áron, a XX. század püspöke címmel meghirdetett Kárpát-medencei diákvetélkedő internetes fordulóinak kiértékelését és eredményhirdetését tartja Lázár Csilla programfelelős és Szarka-Dobi Gyöngyi konzul. A konferenciára Székelyudvarhelyről autóbusz indul, útközben felveszi a fenyédi, máréfalvi, kápolnási, szentegyházi, csíkszeredai és felcsíki falvakból a zarándokokat. Az egynapos zarándoklatra iratkozni a Mária Rádió székelyudvarhelyi, valamint a csíksomlyói stúdiójában lehetséges.

Egyetemi kollégiumi felvételi a brassói ferenceseknél
A brassói Ferences Egyetemi Kollégium felvételt hirdet a 2015–2016. tanévre. A ferencesek elsősorban olyan egyetemi hallgatókat, fiúkat és lányokat várnak, akik Brassóban eltöltendő éveiket a tanulmányok mellett keresztény közösségben szeretnék megélni, és a tudományban való növekedéssel együtt fontosnak tartják hitéletük ápolását is. A brassói ferences kollégiumi életet olyan egyetemistáknak ajánlják, akik mindezt olyan lelkiségi háttérrel akarják művelni, amihez Assisi Szent Ferenc adja a mintát, akinek évszázados öröksége bizonyítja az értelem és lélek harmóniájának lehetőségét. Jelentkezni 2015. augusztus 31-ig lehet a Keresztelő Szent János templomnál, Sf. Ioan utca 7. szám alatt. A jelentkezőknek el kell elküldeniük postán vagy e-mailben egy kézzel írt önéletrajzot (maximum egy oldalban) és plébánosi ajánlás. Részletekről érdeklődni Benkő Ferenc brassói ferences házfőnöknél lehet a benkoferi@yahoo.com e-mail címen vagy a 0746-224.740 telefonszámon.

Az időjárásról: Napsütést, gyenge szélmozgást jeleztek a mai napra, helyenként átmeneti felhősödéssel. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 32 - 38 C fok közötti intervallumban várhatóak. Folytatódik a kánikulai időjárás. Arad, Bihar és Szatmár megyékben jelezték a legmagasabb hőmérsékleteket, akár 38 fokot is, és a termikus diszkomfort különösen hangsúlyozott marad.

MRE - Hírszolgálat, 2015. augusztus 13.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Találkozóra várja önkénteseit a Mária Rádió
Ma délután Csíksomlyón várjuk önkénteseinket délután fél öt órára a régi nyomda épületébe. A következő találkozóra szombaton reggel kilenc órakor kerül sor Gyergyószentmiklóson, a Szent Miklós plébánián.

Templombúcsú előtti körmenet a székesegyházhoz
A nagyváradi római katolikus székesegyház és a görög katolikus ferences kolostor búcsújának ünnepére készülve ebben az évben is Virgil Bercea görög katolikus- és Böcskei László római katolikus püspökök vezetésével szervezik meg a Mária-körmenetet, amely az egykori olaszi temetőtől a római katolikus székesegyház felé indul holnap este negyed nyolckor. Kb. fél nyolckor Fodor József pápai prelátus, általános helynök fogadja a zarándokokat a római katolikus székesegyházban, ahol imádsággal és énekkel köszöntik a Mennybe Fölvett Szűzanyát, közbenjárását kérve egyházmegyéink, városunk és családjaink életére.

Csaba királyfi a csíksomlyói nyeregben
Csíksomlyón mutatják be a Csaba királyfi székely rockoperát augusztus 15-én. A rockopera szerzője G. Nagy Ilián. A nagyméretű előadás több csíkszeredai és székelyföldi zenész és énekes, hazai és magyarországi néptáncegyüttes, valamint a szentegyházi gyermekkórus közreműködésével valósul meg. A rockopera díszbemutatóját a csíksomlyói nyeregben tartják szombaton este fél kilenctől, ahova százezres közönséget várnak. A rockoperáról bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

Templombúcsú a Székesegyházban
Augusztus 15. a katolikus naptárban Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele, ismertebb nevén Nagyboldogasszony ünnepe, egyben a nagyváradi székesegyház búcsúünnepe is. Erre az alkalomra készülve „triduum”-ot szervez a székesegyházi plébánia. Ma délután hat órakor Bakos Gábor nagyvárad-újvárosi segédlelkész mutat be szentmisét; holnap este tíz órakor szerenád és körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére, majd szentségimádás, éjféltől pedig Pék Sándor nagyvárad-újvárosi plébános mutat be szentmisét, szentbeszédet mond Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője.
Nagyboldogasszony napján, szombaton, vasárnapi miserend lesz a székesegyházban. A délután hat órakor kezdődő ünnepi szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatja be, szentbeszédet mond Dr. Kovács Zoltán prímási irodaigazgató, az esztergom-budapesti főegyházmegyéből.

Nagyboldogasszony búcsú Szentdemeteren
Két napos ünnepséggel várják a híveket a szentdemetri templomban. Holnap este nyolc órakor kezdődik az előesti szentmise, a Lourdes-i oltárnál, meghívott szónok Csiszér Imre erzsébetbányai plébános. A szentmise után gyetyás körmenet a templomhoz, ahol szentségi áldás zárja az esti ünnepet.
Másnap, augusztus 15-én, szombaton délután egy órakor lesz az ünnepi búcsús szentmise, ugyancsak a Lourdes-i oltárnál. A szentmise szónoka Bara László, a marosvásárhelyi Szent Erzsébet plébánia plébánosa lesz.

Búcsúk a szatmári egyházmegyében
A Szatmári Egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Búcsúmiséjükre az ünnep napján, augusztus 15-én, szombaton, tizenegy órától kerül sor. Túrterebesen Hársfalvi Ottó általános helynök; Erdődön Bauman István lázári plébános; Nagymajtényban Szinovácz György mezőpetri plébános; Felsőbányán Teffenhart István józsefházi plébános; Szamosdarán - ahol a hívek kilenceddel készültek, és a búcsú előtt triduumot is tartanak este nyolc órai kezdéssel - Fanea József újmisés; Hosszúmezőn pedig Reszler Mihály máramarosi főesperes mond majd szentbeszédet. Várják a helyi és zarándok híveket az ünnepi alkalmakra!

Bérmálás a nagyváradi Szent József templomban
Augusztus 16-án, vasárnap Böcskei László megyéspüspök a Szentlélek gyümölcseit kérve a nagyváradi Szent József plébánián szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmisén 10 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében.

Szentségimádás Érmihályfalván és Hagymádfalván
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően augusztus hónap harmadik vasárnapján, augusztus 16-án Érmihályfalván és Hagymádfalván lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Szentmise Szent László sírjánál
Augusztus 16-án, vasárnap, délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, Szent László király sírjánál. A szentmise főcelebránsa és szónoka Rajna József kanonok, fugyivásárhelyi főesperes-plébános.

Az időjárásról: Napsütést, gyenge szélmozgást jeleztek a mai napra, helyenként átmeneti felhősödéssel. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 32 - 38 C fok közötti intervallumban várhatóak. Folytatódik a kánikulai időjárás. Arad, Bihar és Szatmár megyékben jelezték a legmagasabb hőmérsékleteket, akár 38 fokot is, és a termikus diszkomfort különösen hangsúlyozott marad.

MRE - Hírszolgálat, 2015. augusztus 13.

About the author

maradmin

Leave a Comment