2015. augusztus 14. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E  

Találkozóra várja önkénteseit a Mária Rádió
Holnap reggel kilenc órától várják az önkénteseket és a hallgatókat Gyergyószentmiklóson, a Szent Miklós plébániánra.

Templombúcsú a nagyváradi Székesegyházban
Holnap, vasárnapi miserend lesz a székesegyházban. A délután hat órakor kezdődő ünnepi szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatja be, szentbeszédet mond Dr. Kovács Zoltán prímási irodaigazgató, az esztergom-budapesti főegyházmegyéből.

Nagyboldogasszony búcsúk a hétvégén
– Szentdemeteren ma este nyolc órakor kezdődik az előesti szentmise, a Lourdes-i oltárnál, meghívott szónok Csiszér Imre erzsébetbányai plébános. A szentmise után gyetyás körmenet lesz a templomhoz, ahol szentségi áldás zárja az esti ünnepet. Holnap, délután egy órakor lesz az ünnepi búcsús szentmise, ugyancsak a Lourdes-i oltárnál. A szentmise szónoka Bara László, a marosvásárhelyi Szent Erzsébet plébánia plébánosa lesz.
– Felsőboldogfalván holnap tizenkét órától kerül sor a búcsús szentmisére. Meghívott szónok Hajdó Vilmos, nyugdíjas plébános.
– Oroszhegyen szintén holnap tartják az ünnepi szentmisét, délután fél egy órától, ahol Balázs Imre nyugdíjas plébános mond homíliát.
-Kontumáci templomban holnap déli tizenkét órakor kezdődik az ünnepi szentmise, szentbeszédet mond, Szilveszter Imre Gábor hidegségi plébános.
– A csikszentgyörgyi Pósa-hegyi kápolnánál szintén holnap tizenkét órától tartják a búcsút.
-A kászonújfalvi kápolna búcsúünnepére holnap fél egy órától kerül sor, meghívott szónok Pál Ferenc kézdiszentléleki plébános.
-Csikkarcfalván holnap fél egy órától kezdődik az ünnepi szentmise, Tamás József püspök szónoklatával.
– Sepsibükszádon holnap déli tizenkét órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa Hajdú Janos főesperes plebános, az elmélkedést ifj. Kádár István miklósvári plebános tartja.
A szatmári egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Búcsúmiséjükre az ünnep napján, holnap tizenegy órától kerül sor. Túrterebesen Hársfalvi Ottó általános helynök; Erdődön Bauman István lázári plébános; Nagymajtényban Szinovácz György mezőpetri plébános; Felsőbányán Teffenhart István józsefházi plébános; Szamosdarán – ahol a hívek kilenceddel készültek, és a búcsú előtt triduumot is tartanak este nyolc órai kezdéssel – Fanea József újmisés; Hosszúmezőn pedig Reszler Mihály máramarosi főesperes mond majd szentbeszédet.
A nagyváradi egyházmegyében holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik Szilágysomlyón az ünnepi szentmise, meghívott szónok Dr. Kovács Zsolt irodaigazgató. Ugyancsak holnap, déli tizenkét órakor tartják a búcsút Tenkegörbeden, Szűcs Attila bihardiószegi plébános szónoklatával. Asszonyvásárán holnap délután három órától tartják a búcsút, meghívott Nagy János Csaba érsemjéni plébános.
Augusztus 16-án, vasárnap Feketeerdőn ünneplik a búcsút. Délelőtt tizenegy órától magyar nyelvű szentmise lesz, prédikál Knecht József szalárdi plébános, majd délután egy órától, szlovák nyelvű szentmisére kerül sor, homiliát mond Maskara János berettyószéplaki plébános.
Vasárnap déli tizenkét órától tartják Margittán is a búcsúmisét, az ünnep szónoka Kiss Albert nagyvárad-olaszi plébános.
Sülelmeden vasárnap délután egy órakor kezdődik az ünnepi szentmise, délután hat órától pedig Zsibón kerül sor ünnepi búcsús misére. Mindkét helyen Fodor József általános helynök mond szentbeszédet.

Bérmálás a nagyváradi Szent József templomban
Vasárnap Böcskei László megyéspüspök a Szentlélek gyümölcseit kérve a nagyváradi Szent József plébánián szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmisén 10 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében.

Szentségimádás Érmihályfalván és Hagymádfalván
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően augusztus hónap harmadik vasárnapján, augusztus 16-án Érmihályfalván és Hagymádfalván lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Szentmise Szent László sírjánál
Vasárnap, délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, Szent László király sírjánál. A szentmise főcelebránsa és szónoka Rajna József kanonok, fugyivásárhelyi főesperes-plébános.

Hétvégi szentmise közvetitések a Mária Rádióban
Holnap reggel nyolc órától és délután hat órától a nagyváradi Székesegyházból, vasárnap délelőtt pedig tizenegy órától Kilyénfalváról közvetítünk szentmiséket.

Az időjárásról: Marad a kánikulai időjárás a hétvégén is. A mai nap folyamán a maximális hőmérsékleti értékek: 30-37 fok körül alakulnak az előrejelezések szerint – elszigetelten kevés csapadék, elektromos kisülések várhatók. A hőmérséklet-páratartalom index (THI) meg fogja haladni a kritikus 80 egységnyi küszöböt. A sárga kód figyelmeztetés érvényben van ma is, úgyszintén a narancssárga kód a nyugati határ mentén, kevés enyhülést jeleztek a hegyvídékeken. A szélmozgás enyhe marad, az esőzések ideje alatt is csak mérsékelten erősödik fel.

MRE – Hírszolgálat, 2015. augusztus 14.


H Í R E K   D É L B E N

Nagyboldogasszony búcsú a hétvégén

– A kolozsvári Kálvária templomban Nagyboldogasszony vigiliáján, azaz ma este hat órától ünnepi búcsús szentmisét tartanak. A szentmise főcelebránsa és szónoka Lőrincz Barnabás újmisés.
– Szentdemeteren ma este nyolc órakor kezdődik az előesti szentmise, a Lourdes-i oltárnál, meghívott szónok Csiszér Imre erzsébetbányai plébános. A szentmise után gyetyás körmenet a templomhoz, ahol szentségi áldás zárja az esti ünnepet. Holnap, augusztus 15-én, délután egy órakor lesz az ünnepi búcsús szentmise, ugyancsak a Lourdes-i oltárnál. A szentmise szónoka Bara László, a marosvásárhelyi Szent Erzsébet plébánia plébánosa lesz.
– Felsőboldogfalván  15-én, szombaton, tizenkét órától kerül sor a búcsús szentmisére. Meghívott szónok Hajdó Vilmos, nyugdíjas plébános.
– Oroszhegyen szintén szombaton tartják az ünnepi szentmisét, ahol Balázs Imre nyugdíjas plébános mond homíliát.
– Túrterebesen holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik az ünnepi szentmise, szentbeszédet mond Hársfalvi Ottó általános helynök.
– Erdődön szintén szombaton tizenegy órától veszi kezdetét az ünnepi szentmise, szentbeszédet mond Bauman István lázári plébános.
– Nagymajtényban a búcsús szentmise holnap délelőtt tizenegykor kezdődik, az szentmise szónoka Szinovácz György mezőpetri plébános;
– Felsőbányán holnap délelőtt tizenegy órai kezdettel tartják az ünnepi szentmisét melynek szónoka Teffenhart István józsefházi plébános;
– Szamosdarán, ahol a hívek kilenceddel és tridummal is készültek az ünnepre szombaton tizenegy órai kezdettel kerül sor a szentmisére, szentbeszédet mond Fanea József újmisés.

Zarándoklat Máriacsiklovára

Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony – ünnepe alkalmával augusztus 14-én és 15-én a temesvári egyházmegye cseh nemzetiségű közösségei zarándokolnak a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Szombaton két szentmise is lesz a kegytemplomban: reggel hat órakor cseh nyelven; majd nyolc órától cseh, román és német nyelven celebrál szentmisét Dumitru Daniel oraviczabányai plébános.

Csaba királyfi a csíksomlyói nyeregben
Csíksomlyón mutatják be a Csaba királyfi székely rockoperát augusztus 15-én. A rockopera szerzője G. Nagy Ilián. A nagyméretű előadás több csíkszeredai és székelyföldi zenész és énekes, hazai és magyarországi néptáncegyüttes, valamint a szentegyházi gyermekkórus közreműködésével valósul meg. A rockopera díszbemutatóját a csíksomlyói nyeregben tartják szombaton este fél kilenctől, ahova százezres közönséget várnak.

Ünnep Sepsibükszádon
A hét végén falunapokat tartanak Sepsibükszádon, melyet háromnapos lelkigyakorlat vezet be. Holnap, augusztus 15.-én déli tizenkét órakor veszi kezdetét a Nagyboldogasszony-napi ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa Hajdú Janos főesperes plebános, az elmélkedést ifj.Kádár István miklósvári plebános tartja.

VIII. FerBiT
Oltalmad alá futunk! mottóval indul útjára a VIII. Ferences Bicikli Túra. Augusztus 25-31. között a Székelyudvarhely – Kőhalom – Tusnád – Gyimesfelsőlok – Hidegség – Szellő-tető – Csíksomlyó útvonalon gurul a csapat, amelyhez bárki csatlakozhat. Jelentkezni augusztus 15.-ig lehet a következő elérhetőségeken: e-mailben a biciklistak@gmail.com címen, telefonon pedig a 0741-940.171-es számon, akár külföldről is.

IV. Márton Áron konferencia Csíkszentdomokoson
Immár negyedik éve szervez a Márton Áron Múzeum megemlékezést és konferenciát Márton Áron püspök születésnapja környékén a püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az idei megemlékezésre augusztus 29-én, szombaton kerül sor. Az ünnepség délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik, melyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutat be. Ezt követően a Művelődési Ház nagytermében előadások hangzanak el Márton Áron püspök személyiségéről, történeti jelentőségéről az újonnan feltárt levéltári források tükrében, valamint bemutatkozik a szentté avatási ügy májusban kinevezett viceposztulátora, Kasza László. Az előadások végén Kovács Gergely posztulátor által készített képes összeállítást tekinthetnek meg a Márton Áron zarándoklatokról, illetve a Márton Áron, a XX. század püspöke címmel meghirdetett Kárpát-medencei diákvetélkedő internetes fordulóinak kiértékelését és eredményhirdetését tartja Lázár Csilla programfelelős és Szarka-Dobi Gyöngyi konzul. A konferenciára Székelyudvarhelyről autóbusz indul, útközben felveszi a fenyédi, máréfalvi, kápolnási, szentegyházi, csíkszeredai és felcsíki falvakból a zarándokokat. Az egynapos zarándoklatra iratkozni a Mária Rádió székelyudvarhelyi, valamint a csíksomlyói stúdiójában lehetséges.

MRE – Hírszolgálat, 2015. augusztus 14.


H Í R E K   R E G G E L

Nagyboldogasszony búcsúk a hétvégén
– A kolozsvári Kálvária templomban Nagyboldogasszony vigiliáján, azaz ma este hat órától ünnepi búcsús szentmisét tartanak. A szentmise főcelebránsa és szónoka Lőrincz Barnabás újmisés.
– Szentdemeteren ma este nyolc órakor kezdődik az előesti szentmise, a Lourdes-i oltárnál, meghívott szónok Csiszér Imre erzsébetbányai plébános. A szentmise után gyetyás körmenet a templomhoz, ahol szentségi áldás zárja az esti ünnepet. Holnap, augusztus 15-én, délután egy órakor lesz az ünnepi búcsús szentmise, ugyancsak a Lourdes-i oltárnál. A szentmise szónoka Bara László, a marosvásárhelyi Szent Erzsébet plébánia plébánosa lesz.
– Felsőboldogfalván  15-én, szombaton, tizenkét órától kerül sor a búcsús szentmisére. Meghívott szónok Hajdó Vilmos, nyugdíjas plébános.
– Oroszhegyen szintén szombaton tartják az ünnepi szentmisét, ahol Balázs Imre nyugdíjas plébános mond homíliát.
– Túrterebesen holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik az ünnepi szentmise, szentbeszédet mond Hársfalvi Ottó általános helynök.
– Erdődön szintén szombaton tizenegy órától veszi kezdetét az ünnepi szentmise, szentbeszédet mond Bauman István lázári plébános.
– Nagymajtényban a búcsús szentmise holnap délelőtt tizenegykor kezdődik, az szentmise szónoka Szinovácz György mezőpetri plébános;
– Felsőbányán holnap délelőtt tizenegy órai kezdettel tartják az ünnepi szentmisét melynek szónoka Teffenhart István józsefházi plébános;
– Szamosdarán, ahol a hívek kilenceddel és tridummal is készültek az ünnepre szombaton tizenegy órai kezdettel kerül sor a szentmisére, szentbeszédet mond Fanea József újmisés.

Zarándoklat Máriacsiklovára
Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony – ünnepe alkalmával augusztus 14-én és 15-én a temesvári egyházmegye cseh nemzetiségű közösségei zarándokolnak a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Szombaton két szentmise is lesz a kegytemplomban: reggel hat órakor cseh nyelven; majd nyolc órától cseh, román és német nyelven celebrál szentmisét Dumitru Daniel oraviczabányai plébános.

Csaba királyfi a csíksomlyói nyeregben
Csíksomlyón mutatják be a Csaba királyfi székely rockoperát augusztus 15-én. A rockopera szerzője G. Nagy Ilián. A nagyméretű előadás több csíkszeredai és székelyföldi zenész és énekes, hazai és magyarországi néptáncegyüttes, valamint a szentegyházi gyermekkórus közreműködésével valósul meg. A rockopera díszbemutatóját a csíksomlyói nyeregben tartják holnap este fél kilenctől, ahova százezres közönséget várnak.

Ünnep Sepsibükszádon
A hét végén falunapokat tartanak Sepsibükszádon, melyet háromnapos lelkigyakorlat vezet be. Holnap, augusztus 15.-én déli tizenkét órakor veszi kezdetét a Nagyboldogasszony-napi ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa Hajdú Janos főesperes plebános, az elmélkedést ifj. Kádár István miklósvári plebános tartja.

IV. Márton Áron konferencia Csíkszentdomokoson
Immár negyedik éve szervez a Márton Áron Múzeum megemlékezést és konferenciát Márton Áron püspök születésnapja környékén a püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az idei megemlékezésre augusztus 29-én, szombaton kerül sor. Az ünnepség délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik, melyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutat be. Ezt követően a Művelődési Ház nagytermében előadások hangzanak el Márton Áron püspök személyiségéről, történeti jelentőségéről az újonnan feltárt levéltári források tükrében, valamint bemutatkozik a szentté avatási ügy májusban kinevezett viceposztulátora, Kasza László. Az előadások végén Kovács Gergely posztulátor által készített képes összeállítást tekinthetnek meg a Márton Áron zarándoklatokról, illetve a Márton Áron, a XX. század püspöke címmel meghirdetett Kárpát-medencei diákvetélkedő internetes fordulóinak kiértékelését és eredményhirdetését tartja Lázár Csilla programfelelős és Szarka-Dobi Gyöngyi konzul. A konferenciára Székelyudvarhelyről autóbusz indul, útközben felveszi a fenyédi, máréfalvi, kápolnási, szentegyházi, csíkszeredai és felcsíki falvakból a zarándokokat. Az egynapos zarándoklatra iratkozni a Mária Rádió székelyudvarhelyi, valamint  csíksomlyói stúdiójában lehetséges.

Egyetemi kollégiumi felvételi a brassói ferenceseknél
A brassói Ferences Egyetemi Kollégium felvételt hirdet a 2015–2016. tanévre. A ferencesek elsősorban olyan egyetemi hallgatókat, fiúkat és lányokat várnak, akik Brassóban eltöltendő éveiket a tanulmányok mellett keresztény közösségben szeretnék megélni, és a tudományban való növekedéssel együtt fontosnak tartják hitéletük ápolását is. A brassói ferences kollégiumi életet olyan egyetemistáknak ajánlják, akik mindezt olyan lelkiségi háttérrel akarják művelni, amihez Assisi Szent Ferenc adja a mintát, akinek évszázados öröksége bizonyítja az értelem és lélek harmóniájának lehetőségét. Jelentkezni 2015. augusztus 31-ig lehet a Keresztelő Szent János templomnál, Sf. Ioan utca 7. szám alatt. A jelentkezőknek el kell elküldeniük postán vagy e-mailben egy kézzel írt önéletrajzot (maximum egy oldalban) és plébánosi ajánlás. Részletekről érdeklődni Benkő Ferenc brassói ferences házfőnöknél lehet a benkoferi@yahoo.com e-mail címen vagy a 0746-224.740 telefonszámon.

MRE – Hírszolgálat, 2015. augusztus 14.

About the author

maradmin

Leave a Comment