2015. augusztus 18. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Szent István-napi búcsúk a gyulafehérvári egyházmegyében
Ajnádon, Csíkszentmihály leányegyházközségében a Szent István-búcsút csütörtökön délelőtt tizenegy órai kezdettel tartják, a szentmise főcelebránsa és igehirdetője Tamás József segédpüspök.
A hagyományos perkői búcsús szentmise augusztus 20-án, csütörtökön déli tizenkét órakor kezdődik a Kéztiszentlélek feletti kápolnánál, Felső-Háromszék szent hegyén. Fél tizenegy órakor indul a faluból a zarándokok körmenete Perkőre, útközben elvégzik a keresztúti ájtatosságot a 2012-ben felállított kereszteknél. Meghívott szónok Bodó Imre c. főesperes, kézdiszárazpataki plébános. Az ünnepi szentmisét rádiónk élőben közvetíti.
Kolozsváron, a Dónát úti Szent István-templomban csütörtökön délután hat órától kezdődik a búcsús szentmise

Búcsú Székelyudvarhelyen
Augusztus 22-én, szombaton, Szűz Mária Királynő ünnepén, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdió és a Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház közös kápolnájának búcsú ünnepére kerül sor, amely egyben a Mária Út Egyesület által szervezett 1Úton zarándoknap zárószentmiséje is lesz. Az ünnepre készülve pénteken este nyolc órától szentségimádást tartanak. Szombaton a búcsús szentmise délután öt órától kezdődik, főcelebránsa és szónoka Karácson Tibor, rádiónk műsorigazgatója. Ezen a napon emlékezünk arra is, hogy hat évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiója. Várják a híveket és a hallgatókat a közös ünneplésre és hálaadásra. Mindkét alkalmat, a szentségimádást és az ünnepi szentmisét, rádiónk élőben közvetíti.

Zarándoklat a Megszentelt Élet Évében
Augusztus 19.-22. között Böcskei László megyéspüspök és Dr. Kovács Zsolt irodaigazgató a nagyváradi egyházmegye szerzeteseinek egy csoportjával a bánáti Karánsebesre látogat. A Megszentelt Élet Éve kapcsán szervezett három napos program keretében a zarándokoknak lehetőségük lesz több olyan helyet meglátogatni, amelyekhez valamilyen szerzeteskzösség élete és működése kapcsolódik. Szerzeteseink találkozni fognak a Temesváron működő, betegeket ápoló ferences nővérekkel, felkeresik az iskolanővérek templomát, Lugoson tisztelegnek a minorita szerzetesek egykori tevékenységének helyén és még egy ortodox kolostorba is ellátogatnak Orsován. A Karánsebesen működő német alapítású ferences nővérek közössége látja majd vendégül a nagyváradi zarándokokat,. Az ismerkedésen túl a szerzetesek találkozója alkalmat nyújt az imádságról, a szociális tevékenységekről, az Egyházban, illetve a helyi közösségben betöltött szerepükről gyűjtött tapasztalatok megosztására is.

1Úton Nemzetközi Zarándoknap
Az egységért és a békéjéért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület augusztus 22-én. Az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez arra, hogy egy egész napos zarándoklat keretében, hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária Úton. Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap sok ezer ember számára nyújt zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: a különböző nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Részletes információ a www.1uton.mariaut.hu honlapon érhető el a zarándoklat szakaszainak pontos leírásával.

Bérmálás Szilágycsehben és Zsibón
Augusztus 23-án, vasárnap, Böcskei László megyéspüspök a Szentlélek hét ajándékát kérve Szilágycsehben és Zsibón szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A szilágycsehi plébániatemplomban fél tizenegy órakor 10 fiatal, Zsibón pedig a du. három órakor kezdődő szentmisén 3 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében.

Szentségimádás Szalacson és Madarászon
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően augusztus hónap negyedik vasárnapján, augusztus 23-án Szalacson és Madarászon lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

A jubileumi Mária-év lezárása Csíksomlyón
Szeptember 13-án a féltizenegy órakor kezdődő szentmise zárja a Csíksomlyói Szűzanya-kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmából meghirdetett Mária-évet. Az ünnepi búcsús szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Jakubinyi György érsek. Azok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a www.csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén, valamint az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Az időjárásról: Ma is többfelé kell számítani eső, záporok, zivatarok kialakulására, egy-egy hevesebb zivatar még előfordulhat. Sokfelé feltámad az északnyugati szél. Délután 21-28°C körüli értékekre lehet számítani.

MRE – Hírszolgálat, 2015. augusztus 18.


H Í R E K   R E G G E L

Perkői búcsú
A hagyományos perkői búcsús szentmise augusztus 20-án, csütörtökön déli tizenkét órakor kezdődik a Kéztiszentlélek feletti kápolnánál, Felső-Háromszék szent hegyén. Fél tizenegy órakor indul a faluból a zarándokok körmenete Perkőre, útközben elvégzik a keresztúti ájtatosságot a 2012-ben felállított kereszteknél. Meghívott szónok Bodó Imre c. főesperes, kézdiszárazpataki plébános. Az ünnepi szentmisét rádiónk élőben közvetíti.

Búcsú Székelyudvarhelyen
Augusztus 22-én, szombaton, Szűz Mária Királynő ünnepén, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdió és a Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház közös kápolnájának búcsú ünnepére kerül sor, amely egyben a Mária Út Egyesület által szervezett 1Úton zarándoknap zárószentmiséje is lesz. Az ünnepre készülve pénteken este nyolc órától szentségimádást tartanak. Szombaton a búcsús szentmise délután öt órától kezdődik, főcelebránsa és szónoka Karácson Tibor, rádiónk műsorigazgatója. Ezen a napon emlékezünk arra is, hogy hat évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiója. Várják a híveket és a hallgatókat a közös ünneplésre és hálaadásra. Mindkét alkalmat, a szentségimádást és az ünnepi szentmisét, rádiónk élőben közvetíti.

Zarándoklat a Megszentelt Élet Évében
Augusztus 19.-22. között Böcskei László megyéspüspök és Dr. Kovács Zsolt irodaigazgató a nagyváradi egyházmegye szerzeteseinek egy csoportjával a bánáti Karánsebesre látogat. A Megszentelt Élet Éve kapcsán szervezett három napos program keretében a zarándokoknak lehetőségük lesz több olyan helyet meglátogatni, amelyekhez valamilyen szerzeteskzösség élete és működése kapcsolódik. Szerzeteseink találkozni fognak a Temesváron működő, betegeket ápoló ferences nővérekkel, felkeresik az iskolanővérek templomát, Lugoson tisztelegnek a minorita szerzetesek egykori tevékenységének helyén és még egy ortodox kolostorba is ellátogatnak Orsován. A Karánsebesen működő német alapítású ferences nővérek közössége látja majd vendégül a nagyváradi zarándokokat. Az ismerkedésen túl a szerzetesek találkozója alkalmat nyújt az imádságról, a szociális tevékenységekről, az Egyházban, illetve a helyi közösségben betöltött szerepükről gyűjtött tapasztalatok megosztására is.

1Úton Nemzetközi Zarándoknap
Az egységért és a békéjéért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület augusztus 22-én. Az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez arra, hogy egy egész napos zarándoklat keretében, hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária Úton. Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap sok ezer ember számára nyújt zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: a különböző nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Részletes információ a www.1uton.mariaut.hu honlapon érhető el a zarándoklat szakaszainak pontos leírásával.

Bérmálás a Szilágycsehben és Zsibón
Augusztus 23-án, Böcskei László megyéspüspök a Szentlélek hét ajándékát kérve Szilágycsehben és Zsibón szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A szilágycsehi plébániatemplomban fél tizenegy órakor 10 fiatal, Zsibón pedig a du. három órakor kezdődő szentmisén 3 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében.

Szentségimádás Szalacson és Madarászon
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően augusztus hónap negyedik vasárnapján, augusztus 23-án Szalacson és Madarászon lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

IV. Márton Áron konferencia Csíkszentdomokoson
Immár negyedik éve szervez a Márton Áron Múzeum megemlékezést és konferenciát Márton Áron püspök születésnapja környékén a püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az idei megemlékezésre augusztus 29-én, szombaton kerül sor. Az ünnepség délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik, melyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutat be. Ezt követően a Művelődési Ház nagytermében előadások hangzanak el Márton Áron püspök személyiségéről, történeti jelentőségéről az újonnan feltárt levéltári források tükrében, valamint bemutatkozik a szentté avatási ügy májusban kinevezett viceposztulátora, Kasza László. Az előadások végén Kovács Gergely posztulátor által készített képes összeállítást tekinthetnek meg a Márton Áron zarándoklatokról, illetve a Márton Áron, a XX. század püspöke címmel meghirdetett Kárpát-medencei diákvetélkedő internetes fordulóinak kiértékelését és eredményhirdetését tartja Lázár Csilla programfelelős és Szarka-Dobi Gyöngyi konzul. A konferenciára Székelyudvarhelyről autóbusz indul, útközben felveszi a fenyédi, máréfalvi, kápolnási, szentegyházi, csíkszeredai és felcsíki falvakból a zarándokokat. Az egynapos zarándoklatra iratkozni a Mária Rádió székelyudvarhelyi, valamint a csíksomlyói stúdiójában lehetséges.

A jubileumi Mária-év lezárása Csíksomlyón
Szeptember 13-án a féltizenegy órakor kezdődő szentmise zárja a Csíksomlyói Szűzanya-kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmából meghirdetett Mária-évet. Az ünnepi búcsús szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Jakubinyi György érsek. Azok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a www.csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén, valamint az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Az időjárásról: Ma is többfelé kell számítani eső, záporok, zivatarok kialakulására, egy-egy hevesebb zivatar még előfordulhat. Sokfelé feltámad az északnyugati szél. Délután 21-28°C körüli értékekre lehet számítani.

MRE – Hírszolgálat, 2015. augusztus 18.

About the author

maradmin

Leave a Comment