2015. augusztus 24. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Megáldották a felújított templomot
Augusztus 22-én Hársfalvi Ottó általános helynök és Dánku Balázs plébános, megáldották a felújított templomot Mikolán,  hiszen búcsújára, a Szűz Mária Királynő templom új tetőt, külső festést, ablakokat és ajtót kapott. A tizenegy órától kezdődött szentmisét Dánku Balázs az egyházmegye számos pontjáról érkezett paptestvérével közösen mutatta be. Ő mondta a szentbeszédet is, az igazi értékekre irányítva a hívek figyelmét. Mint mondta, Szűz Mária Királynőben csalódni nem lehet, ő az igazi vezető, akit követni érdemes az értékek követésében is: a látszólagos lemondások, Isten akaratának elfogadása ugyanis az igazi kincs, ami nyugalmat és békét ad. A Szent Szűz közbenjárását kérte mindenki számára, hogy hozzá hasonlóak lehessünk, a szentmise végén pedig az örömöt emelte a hívek figyelmébe – azt az örömöt, amiből annyira hiány van ma az emberek között, és amely Isten szabad ajándéka bárki számára.

A Piarista Nővérek új otthona
Átköltöznek a Piarista Nővérek az Európai Uniós, Régiós pályázat révén felújított – a nagykárolyiak által Zárda néven ismert – épületegyüttesbe. Az utolsó részletek is a helyükre kerültek, így minden készen áll, hogy az épületet Schönberger Jenő püspök ünnepi keretek között megáldja, és a nővérek az általuk nevelt gyerekekkel birtokba vegyék. Az eseményre augusztus 25-én, kedden, déli tizenkét órától, kórusének, beszédek és szalagvágás mellett kerül sor. A nővérek szeretettel várnak az eseményre mindenkit, aki velük együtt szeretne hálát adni Istennek az elért eredményekért, a sok kegyelemért.

Szent László Családi Nap
Második alkalommal szervezi meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség idén a Szent László Családi Napot,  augusztus 29-én, szombaton. A tavaly Székesfehérvárról érkező magyar királyi család tagjait ábrázoló óriás bábok sikere után, szeretnének idén is egy kultúrális-játékos töltetű nyárvégi délutánt nyújtani a családoknak.
Délután négy órára várják a Püspöki Palota belső udvara előtti térre a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket. Az itt felállított színpadon gyermekek fogják zenés-táncos előadással szórakoztatni a jelenlevőket. A színpadi előadásokat vásári bábjáték követi, majd a sokszínű kézműves foglalkozások közül választhatnak kicsinyek és nagyok: ügyességi próbák, kézműves műhelyek, udvari zene, mesemondó kuckó. Közreműködik a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyváradi Szigligeti Színház, Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és az Evangélikus Óvoda. Mindenkit szeretettel várnak.

Felszentelik a Magyarok Nagyasszonya kápolnát a washingtoni nemzeti kegyhelyen
Augusztus 29-én délután két órakor szentelik fel a magyar kápolnát a washingtoni nemzeti kegyhelyen. A szertartást Donald Wuerl bíboros, Washington érseke és Erdő Péter bíboros vezeti. A magyar kápolna gondolata az 1980-as és ’90-es években merült fel először, majd 2004-es washingtoni látogatásakor Erdő Péter bíboros javaslatára indult el annak megvalósítása-tájékoztatott a Vatikáni Rádió.

Jubileum és könyvbemutató Batizon
A batizi római katolikus közösség jeles napja lesz augusztus 30-ka: kétszáz éve létesült fília, százhúsz éve katolikus iskolát hoztak létre, száz éve az első templom épült, kilencven éve önálló plébánia működik a településen és húsz év telt el azóta, hogy felszentelték az új templomot. A közösség tehát jelentős katolikus múlttal, de élő jelennel is rendelkezik, van ok a visszatekintésre és az ünneplésre.
Augusztus 30-án, vasárnap délután öt órától Schönberger Jenő püspök mutatja be a legszentebb áldozatot, Dánku Balázs és Anderco Ottó, batizi születésű atyákkal. A szentmisét követően bemutatják Dánku Pál „A batizi római katolikus közösség története” című könyvét. A könyvbemutató után a szerző dedikálja művét, majd szeretetvendégségre várják a jelenlevő híveket.

Fiúcsapat tábor a ferenceseknél
Az erdélyi ferences szerzetesek fiúcsapat tábort szerveznek 16-35 év közötti fiúknak, fiatalembereknek,  szeptember 3–6. között a Maros megyei Szentdemeteren. A tábor célja, hogy a résztvevők Assisi Szent Ferenc evangéliumi egyszerűségéből kiindulva a közös tevékenységek (barkácsolás, túrázás, beszélgetés, közös imádkozások, étkezések) során rájöjjenek és tudatosítsák, miben áll a hiteles keresztény férfi öntudat, és megoldásokat találjanak, hogy hazatérve otthonaikba, miként tudják fejleszteni, alakítani azt magukban. Jelentkezni augusztus 26-ig lehet. További részletekről Pantea Tibor ferences testvérnél lehet érdeklődni a 0746-774701 -es telefonszámon, vagy a  frtibi@gmail.com email címen. A helyek száma korlátozott! – tájékoztat Borsodi L. László ferences sajtóreferens.

Az időjárásról: Egy újabb hidegfront közelíti hazánkat, mely záporokat, zivatarokat  hozhat. Többfelé feltámad az északi, északnyugati szél. A reggeli órákban 6 és 17 C fok közötti értékekre kell számítani, míg délután 26-31 C fokra melegszik a levegő hőmérséklete.

MRE – Hírszolgálat, 2015. augusztus 24.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökfogadalom-tétel Csíksomlyón
Ünnepelni gyűlt össze szombaton az Erdélyi Ferences Rendtartomány a csíksomlyói kegytemplomban, ahol Tarsoly Mátyás ferences szerzetes tett örökfogadalmat Orbán Szabolcs tartományfőnök előtt. A fél tizenegy órakorkor kezdődött szentmise keretében Tarsoly Mátyás megfogadta, hogy egész hátralevő életében engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban fog élni. Megígérte, hogy a Kisebb Testvérek Reguláját és életformáját a rend konstitúciói szerint hűségesen megtartja, hogy Istent, az Egyházat és embertársait szolgálva eljusson a tökéletes szeretetre. Tarsoly Mátyás hétgyermekes családban született Nagyváradon. Középiskolai tanulmányait a dévai Traian Elméleti Líceumban végezte. A dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett kollégium lakójaként Böjte Csaba ferences szerzetes életpéldája meghatározó volt számára.
Az örökfogadalmat tett Tarsoly Mátyás jelenleg a teológiát végzi és ősztől gyakorlati évre megy, a székelyudvarhelyi ferences közösségnek lesz a tagja. A kolostoron belül működő fiúkollégium keretében a diákokkal való foglalkozásban, nevelésben fog segíteni.

Magas rangú kitüntetést kapott Györgydeák Lajos, székelyudvarhelyi nyugalmazott lelkész
Az erdélyi magyarságért és a csángó magyarokért végzett sok évtizedes munkásságáért Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Györgydeák Lajos nyugalmazott lelkész. A kitüntetést Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át vasárnap a hargitafürdői pálos templomban.
Ünnepi beszédében Soltész Miklós elmondta, aki Szent István király életét nézi, és abból próbál meríteni, az a mai világ és korszak kérdéseire választ kap. „Az egyik válasz az, hogy azért maradtunk meg ezer éve magyaroknak a Kárpát-medencében és azon is túl, mert annak idején Szent István fölvetette és elfogadtatta a keresztény hitet az országgal, illetve megőriztette azt az övéivel és utódaival egyaránt.” Soltész szerint Szent István másik nagy tette és intelme, hogy mindenkit be kell fogadni, aki távolról érkezett. „De az intelemhez az is hozzátartozik, hogy azokat a papokat, tudósokat, mestereket kellett befogadni, akik a kereszténységet segítették. Mindezt azért, hogy megmaradjon az ország. Ha ezt István király annak idején nem tette volna, akkor most nem beszélhetnénk magyarságról.”
Györgydeák Lajos 1945-ben született Bogárfalván, 1969-ben szentelte pappá Gyulafehérváron Márton Áron püspök.  Szolgálati helyei Menaság, Csíkszentmárton, Lövéte, Farkaslaka és Mezőség.

IV. Márton Áron konferencia Csíkszentdomokoson
Immár negyedik éve szervez a Márton Áron Múzeum megemlékezést és konferenciát Márton Áron püspök születésnapja környékén a püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az idei megemlékezésre augusztus 29-én, szombaton kerül sor. Az ünnepség délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik, melyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutat be. Ezt követően a Művelődési Ház nagytermében előadások hangzanak el Márton Áron püspök személyiségéről, történeti jelentőségéről az újonnan feltárt levéltári források tükrében, valamint bemutatkozik a szentté avatási ügy májusban kinevezett viceposztulátora, Kasza László. Az előadások végén Kovács Gergely posztulátor által készített képes összeállítást tekinthetnek meg a Márton Áron zarándoklatokról, illetve a Márton Áron, a XX. század püspöke címmel meghirdetett Kárpát-medencei diákvetélkedő internetes fordulóinak kiértékelését és eredményhirdetését tartja Lázár Csilla programfelelős és Szarka-Dobi Gyöngyi Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársa. Bővebb információ és bejelentkezés Bőjte Csongornál a 0746-721.691-es telefonszámon vagy a bojtecsongor@gmail.com e-mail címen. A konferenciára Székelyudvarhelyről autóbusz indul, útközben felveszi a fenyédi, máréfalvi, kápolnási, szentegyházi, csíkszeredai és felcsíki falvakból a zarándokokat. Az egynapos zarándoklatra iratkozni a Mária Rádió székelyudvarhelyi, valamint a csíksomlyói stúdiójában lehetséges.

Jubileum és könyvbemutató Batizon
A batizi római katolikus közösség jeles napja lesz augusztus 30-ka: kétszáz éve létesült fília, százhúsz éve katolikus iskolát hoztak létre, száz éve az első templom épült, kilencven éve önálló plébánia működik a településen és húsz év telt el azóta, hogy felszentelték az új templomot. A közösség tehát jelentős katolikus múlttal, de élő jelennel is rendelkezik, van ok a visszatekintésre és az ünneplésre.
Augusztus 30-án, vasárnap délután öt órától Schönberger Jenő püspök mutatja be a legszentebb áldozatot, Dánku Balázs és Anderco Ottó, batizi születésű atyákkal. A szentmisét követően bemutatják Dánku Pál, A batizi római katolikus közösség története című könyvét. A könyvbemutató után a szerző dedikálja művét, majd szeretetvendégségre várják a jelenlevő híveket.

Fiúcsapat tábor a ferenceseknél
Az erdélyi ferences szerzetesek fiúcsapat tábort szerveznek 16-35 év közötti fiúknak, fiatalembereknek,  szeptember 3–6. között a Maros megyei Szentdemeteren. A tábor célja, hogy a résztvevők Assisi Szent Ferenc evangéliumi egyszerűségéből kiindulva a közös tevékenységek (barkácsolás, túrázás, beszélgetés, közös imádkozások, étkezések) során rájöjjenek és tudatosítsák, miben áll a hiteles keresztény férfi öntudat, és megoldásokat találjanak, hogy hazatérve otthonaikba, miként tudják fejleszteni, alakítani azt magukban. Jelentkezni augusztus 26-ig lehet. További részletekről Pantea Tibor ferences testvérnél lehet érdeklődni a 0746-774701 -es telefonszámon, vagy a  frtibi@gmail.com email címen. A helyek száma korlátozott! – tájékoztat Borsodi L. László ferences sajtóreferens.

Az időjárásról: Szép idő várható a mai napon, a hétvégén tapasztalt lehűlés átvált lassan az időszaknak megfelelő átlag hőmérsékleti viszonyokra. Kevés csapadékot, enyhe szélmozgást jeleznek a meteorológusok. A légnyomás-értékek emelkedő tendenciát mutatnak. A minimumok 6 ºC : 14 ºC, a maximumok 24 ºC : 29 ºC körül alakulnak a nap folyamán.

MRE – Hírszolgálat, 2015. augusztus 24.

About the author

maradmin

Leave a Comment