2015. augusztus 25. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Fél évszázada Isten szolgálatában
Nem mindennapi esemény helyszíne volt tegnap, Szent Bertalan napján, a kézdiszárazpataki, 1798-ban épült római katolikus templom. Az egyházközség búcsúnapján, mintegy harminc székelyföldi plébános és rengeteg hívő gyűlt össze Bodó Imre aranymiséjén, pappá szentelésének ötvenedik évfordulóján. Az eseményen Tamás József püspök és Vargha Béla főesperes is jelen volt. A nyugalmazott, 1941-ben Kászonaltízben született aranymisés főesperest, 1965. április 25-én Márton Áron püspök szentelte pappá. Negyven évet Háromszéken szolgált. Papi pályafutását Csíkszentsimonban, Csíkmadéfalván és Gyergyócsomafalván segédlelkészként kezdte, majd plébánosként Alsócsernátonban, Kézdiszentkereszten és Kézdivásárhelyen, 2004 augusztusától Kézdiszárazpatakon szolgált. A hívek és a helyi hatóságok köszöntése után Vargha Béla főesperes Jakubinyi György gyulafehérvári érsek levelét olvasta fel, majd pápai áldással ajándékozta meg Bodó Imrét. A szentbeszédet Sánta Pál lemhényi plébános mondotta, a misét a kézdivásárhelyi-kantai és a helyi egyházi énekkar tette ünnepélyesebbé.

IV. Márton Áron konferencia Csíkszentdomokoson
Immár negyedik éve szervez a Márton Áron Múzeum megemlékezést és konferenciát Márton Áron püspök születésnapja környékén a püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az idei megemlékezésre augusztus 29-én, szombaton kerül sor. Az ünnepség délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik, melyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutat be. Ezt követően a Művelődési Ház nagytermében előadások hangzanak el Márton Áron püspök személyiségéről, történeti jelentőségéről az újonnan feltárt levéltári források tükrében, valamint bemutatkozik a szentté avatási ügy májusban kinevezett viceposztulátora, Kasza László. Az előadások végén Kovács Gergely posztulátor által készített képes összeállítást tekinthetnek meg a Márton Áron zarándoklatokról, illetve a Márton Áron, a XX. század püspöke címmel meghirdetett Kárpát-medencei diákvetélkedő internetes fordulóinak kiértékelését és eredményhirdetését tartja Lázár Csilla programfelelős és Szarka-Dobi Gyöngyi Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársa. Bővebb információ és bejelentkezés Bőjte Csongornál a 0746-721.691-es telefonszámon vagy a bojtecsongor@gmail.com e-mail címen. A konferenciára Székelyudvarhelyről autóbusz indul, útközben felveszi a fenyédi, máréfalvi, kápolnási, szentegyházi, csíkszeredai és felcsíki falvakból a zarándokokat. Az egynapos zarándoklatra iratkozni a Mária Rádió csíksomlyói stúdiójában lehetséges, valamint Székelyudvarhelyen rádiónk stúdiójában vagy Májai Erzsébetnél, a 0740-617687-es telefonszámon.

Fiúcsapat tábor a ferenceseknél
Az erdélyi ferences szerzetesek fiúcsapat tábort szerveznek 16-35 év közötti fiúknak, fiatalembereknek, szeptember 3–6. között a Maros megyei Szentdemeteren. A tábor célja, hogy a résztvevők Assisi Szent Ferenc evangéliumi egyszerűségéből kiindulva a közös tevékenységek (barkácsolás, túrázás, beszélgetés, közös imádkozások, étkezések) során rájöjjenek és tudatosítsák, miben áll a hiteles keresztény férfi öntudat, és megoldásokat találjanak, hogy hazatérve otthonaikba, miként tudják fejleszteni, alakítani azt magukban. Jelentkezni augusztus 26-ig lehet. További részletekről Pantea Tibor ferences testvérnél lehet érdeklődni a 0746-774701 -es telefonszámon, vagy a  frtibi@gmail.com email címen. A helyek száma korlátozott! – tájékoztat Borsodi L. László ferences sajtóreferens.
 
Lelkigyakorlat Szelterszen
„Sikeres értékek és/vagy értékes sikerek” mottóval lelkigyakorlatot szervez a Szent Gellért alapítvány szeptember 4-9 között. Várják azon fiatalok jelentkezését akik már betöltötték a 16-ik életévüket a 0745-528780-as telefonszámon.

A jubileumi Mária-év lezárása Csíksomlyón
Szeptember 13-án a féltizenegy órakor kezdődő szentmise zárja a Csíksomlyói Szűzanya-kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmából meghirdetett Mária-évet. Az ünnepi búcsús szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Jakubinyi György érsek. Azok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a www.csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén, valamint az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Management by Jesus
Szatmári és régióbeli vállalkozóknak tart szemináriumot Kiss Ulrich jezsuita atya szeptember 17-20 között a nagyszokondi lelkigyakorlatos házban. A kurzus, melynek mottója „Nem a siker elérése a cél, hanem a cél elérése a siker!” csütörtökön délben kezdődik és vasárnap délben ér véget. Legtöbb 12 személyt tudnak fogadni, a részvételi díj 750 lej, a teljes ellátás pedig három napra 260 lej. Érdeklődni és jelentkezni a 0723-615818-as vagy a 0735-191997-es telefonszámokon lehet.

Az időjárásról: Lassan visszatér a nyárias idő. A hidegfront elhagyja térségünket, egyre kevesebb a csapadék, és alapvetően napos időre van kilátás. Helyenként még előfordulhat egy-egy felhő. A légmozgás is mérséklődik. Hajnalban 10-17 fok várható, míg délutánra 28 és 32°C közé melegszik a levegő hőmérséklete.

MRE – Hírszolgálat, 2015. augusztus 25.


H Í R E K   D É L B E N

Fél évszázada Isten szolgálatában
Nem mindennapi esemény helyszíne volt tegnap, Szent Bertalan napján, a kézdiszárazpataki, 1798-ban épült római katolikus templom. Az egyházközség búcsúnapján, mintegy harminc székelyföldi plébános és rengeteg hívő gyűlt össze Bodó Imre aranymiséjén, pappá szentelésének ötvenedik évfordulóján. Az eseményen Tamás József püspök és Vargha Béla főesperes is jelen volt. A nyugalmazott, 1941-ben Kászonaltízben született aranymisés főesperest, 1965. április 25-én Márton Áron püspök szentelte pappá. Negyven évet Háromszéken szolgált. Papi pályafutását Csíkszentsimonban, Csíkmadéfalván és Gyergyócsomafalván segédlelkészként kezdte, majd plébánosként Alsócsernátonban, Kézdiszentkereszten és Kézdivásárhelyen, 2004 augusztusától Kézdiszárazpatakon szolgált. A hívek és a helyi hatóságok köszöntése után Vargha Béla főesperes Jakubinyi György gyulafehérvári érsek levelét olvasta fel, majd pápai áldással ajándékozta meg Bodó Imrét. A szentbeszédet Sánta Pál lemhényi plébános mondotta, a misét a kézdivásárhelyi-kantai és a helyi egyházi énekkar tette ünnepélyesebbé.

Szent László Családi Nap
Második alkalommal szervezi meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség idén a Szent László Családi Napot, augusztus 29-én, szombaton. Délután négy órára várják a Püspöki Palota belső udvara előtti térre a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket. Az itt felállított színpadon gyermekek fogják zenés-táncos előadással szórakoztatni a jelenlevőket. A színpadi előadásokat vásári bábjáték követi, majd a sokszínű kézműves foglalkozások közül választhatnak kicsinyek és nagyok: ügyességi próbák, kézműves műhelyek, udvari zene, mesemondó kuckó. Közreműködik a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyváradi Szigligeti Színház, Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és az Evangélikus Óvoda.

IV. Márton Áron konferencia Csíkszentdomokoson
Immár negyedik éve szervez a Márton Áron Múzeum megemlékezést és konferenciát Márton Áron püspök születésnapja környékén a püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az idei megemlékezésre augusztus 29-én, szombaton kerül sor. Az ünnepség délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik, melyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutat be. Ezt követően a Művelődési Ház nagytermében előadások hangzanak el Márton Áron püspök személyiségéről, történeti jelentőségéről az újonnan feltárt levéltári források tükrében, valamint bemutatkozik a szentté avatási ügy májusban kinevezett viceposztulátora, Kasza László. Az előadások végén Kovács Gergely posztulátor által készített képes összeállítást tekinthetnek meg a Márton Áron zarándoklatokról, illetve a Márton Áron, a XX. század püspöke címmel meghirdetett Kárpát-medencei diákvetélkedő internetes fordulóinak kiértékelését és eredményhirdetését tartja Lázár Csilla programfelelős és Szarka-Dobi Gyöngyi Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársa. Bővebb információ és bejelentkezés Bőjte Csongornál a 0746-721.691-es telefonszámon vagy a bojtecsongor@gmail.com e-mail címen. A konferenciára Székelyudvarhelyről autóbusz indul, útközben felveszi a fenyédi, máréfalvi, kápolnási, szentegyházi, csíkszeredai és felcsíki falvakból a zarándokokat. Az egynapos zarándoklatra iratkozni a Mária Rádió csíksomlyói stúdiójában lehetséges, valamint Székelyudvarhelyen rádiónk stúdiójában vagy Májai Erzsébetnél, a 0740-617687-es telefonszámon.

Jubileum és könyvbemutató Batizon
A batizi római katolikus közösség jeles napja lesz augusztus 30-ka: kétszáz éve létesült fília, százhúsz éve katolikus iskolát hoztak létre, száz éve az első templom épült, kilencven éve önálló plébánia működik a településen és húsz év telt el azóta, hogy felszentelték az új templomot. A közösség tehát jelentős katolikus múlttal, de élő jelennel is rendelkezik, van ok a visszatekintésre és az ünneplésre.
Augusztus 30-án, vasárnap délután öt órától Schönberger Jenő püspök mutatja be a legszentebb áldozatot, Dánku Balázs és Anderco Ottó, batizi születésű atyákkal. A szentmisét követően bemutatják Dánku Pál, „A batizi római katolikus közösség története” című könyvét. A könyvbemutató után a szerző dedikálja művét, majd szeretetvendégségre várják a jelenlevő híveket.

Fiúcsapat tábor a ferenceseknél
Az erdélyi ferences szerzetesek fiúcsapat tábort szerveznek 16-35 év közötti fiúknak, fiatalembereknek,  szeptember 3–6. között a Maros megyei Szentdemeteren. Jelentkezni még holnapig lehet. További részletekről Pantea Tibor ferences testvérnél lehet érdeklődni a 0746-774701 -es telefonszámon, vagy a frtibi@gmail.com email címen. A helyek száma korlátozott! – tájékoztat Borsodi L. László ferences sajtóreferens. A táborról bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

Lelkigyakorlat Szelterszen
„Sikeres értékek és/vagy értékes sikerek” mottóval lelkigyakorlatot szervez a Szent Gellért alapítvány szeptember 4-9 között. Várják azon fiatalok jelentkezését akik már betöltötték a 16-ik életévüket a 0745-528780-as telefonszámon.

Az időjárásról: Egy újabb hidegfront közelíti hazánkat, mely záporokat, zivatarokat  hozhat. Többfelé feltámad az északi, északnyugati szél. A reggeli órákban 6 és 17 C fok közötti értékekre kell számítani, míg délután 26-31 C fokra melegszik a levegő hőmérséklete.

MRE – Hírszolgálat, 2015. augusztus 25.


H Í R E K   R E G G E L

A  Piarista Nővérek új otthona
Átköltöznek a Piarista Nővérek az Európai Uniós, Régiós pályázat révén felújított – a nagykárolyiak által Zárda néven ismert – épületegyüttesbe. Az utolsó részletek is a helyükre kerültek, így minden készen áll, hogy az épületet Schönberger Jenő püspök ünnepi keretek között megáldja, és a nővérek az általuk nevelt gyerekekkel birtokba vegyék. Az ünnepségre ma déli tizenkét órától, kórusének, beszédek és szalagvágás mellett kerül sor. A nővérek szeretettel várnak az eseményre mindenkit, aki velük együtt szeretne hálát adni Istennek az elért eredményekért, a sok kegyelemért.

Szent László Családi Nap
Második alkalommal szervezi meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség idén a Szent László Családi Napot,  augusztus 29-én, szombaton. A tavaly Székesfehérvárról érkező magyar királyi család tagjait ábrázoló óriás bábok sikere után, szeretnének idén is egy kultúrális-játékos töltetű nyárvégi délutánt nyújtani a családoknak. Délután négy órára várják a Püspöki Palota belső udvara előtti térre a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket. Az itt felállított színpadon gyermekek fogják zenés-táncos előadással szórakoztatni a jelenlevőket. A színpadi előadásokat vásári bábjáték követi, majd a sokszínű kézműves foglalkozások közül választhatnak kicsinyek és nagyok: ügyességi próbák, kézműves műhelyek, udvari zene, mesemondó kuckó. Közreműködik a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyváradi Szigligeti Színház, Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és az Evangélikus Óvoda. Mindenkit szeretettel várnak.

IV. Márton Áron konferencia Csíkszentdomokoson
Immár negyedik éve szervez a Márton Áron Múzeum megemlékezést és konferenciát Márton Áron püspök születésnapja környékén a püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az idei megemlékezésre augusztus 29-én, szombaton kerül sor. Az ünnepség délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik, melyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutat be. Ezt követően a Művelődési Ház nagytermében előadások hangzanak el Márton Áron püspök személyiségéről, történeti jelentőségéről az újonnan feltárt levéltári források tükrében, valamint bemutatkozik a szentté avatási ügy májusban kinevezett viceposztulátora, Kasza László. Az előadások végén Kovács Gergely posztulátor által készített képes összeállítást tekinthetnek meg a Márton Áron zarándoklatokról, illetve a Márton Áron, a XX. század püspöke címmel meghirdetett Kárpát-medencei diákvetélkedő internetes fordulóinak kiértékelését és eredményhirdetését tartja Lázár Csilla programfelelős és Szarka-Dobi Gyöngyi Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársa. Bővebb információ és bejelentkezés Bőjte Csongornál a 0746-721.691-es telefonszámon vagy a bojtecsongor@gmail.com e-mail címen. A konferenciára Székelyudvarhelyről autóbusz indul, útközben felveszi a fenyédi, máréfalvi, kápolnási, szentegyházi, csíkszeredai és felcsíki falvakból a zarándokokat. Az egynapos zarándoklatra iratkozni a Mária Rádió székelyudvarhelyi, valamint a csíksomlyói stúdiójában lehetséges.

Felszentelik a Magyarok Nagyasszonya kápolnát a washingtoni nemzeti kegyhelyen
Augusztus 29-én délután két órakor szentelik fel a magyar kápolnát a washingtoni nemzeti kegyhelyen. A szertartást Donald Wuerl bíboros, Washington érseke és Erdő Péter bíboros vezeti. A magyar kápolna gondolata az 1980-as és ’90-es években merült fel először, majd 2004-es washingtoni látogatásakor Erdő Péter bíboros javaslatára indult el annak megvalósítása-tájékoztatott a Vatikáni Rádió.

Jubileum és könyvbemutató Batizon
A batizi római katolikus közösség jeles napja lesz augusztus 30-ka: kétszáz éve létesült fília, százhúsz éve katolikus iskolát hoztak létre, száz éve az első templom épült, kilencven éve önálló plébánia működik a településen és húsz év telt el azóta, hogy felszentelték az új templomot. A közösség tehát jelentős katolikus múlttal, de élő jelennel is rendelkezik, van ok a visszatekintésre és az ünneplésre.
Augusztus 30-án, vasárnap délután öt órától Schönberger Jenő püspök mutatja be a legszentebb áldozatot, Dánku Balázs és Anderco Ottó, batizi születésű atyákkal. A szentmisét követően bemutatják Dánku Pál „A batizi római katolikus közösség története” című könyvét. A könyvbemutató után a szerző dedikálja művét, majd szeretetvendégségre várják a jelenlevő híveket.

Fiúcsapat tábor a ferenceseknél
Az erdélyi ferences szerzetesek fiúcsapat tábort szerveznek 16-35 év közötti fiúknak, fiatalembereknek,  szeptember 3–6. között a Maros megyei Szentdemeteren. A tábor célja, hogy a résztvevők Assisi Szent Ferenc evangéliumi egyszerűségéből kiindulva a közös tevékenységek (barkácsolás, túrázás, beszélgetés, közös imádkozások, étkezések) során rájöjjenek és tudatosítsák, miben áll a hiteles keresztény férfi öntudat, és megoldásokat találjanak, hogy hazatérve otthonaikba, miként tudják fejleszteni, alakítani azt magukban. Jelentkezni augusztus 26-ig lehet. További részletekről Pantea Tibor ferences testvérnél lehet érdeklődni a 0746-774701 -es telefonszámon, vagy a  frtibi@gmail.com email címen. A helyek száma korlátozott! – tájékoztat Borsodi L. László ferences sajtóreferens.

Az időjárásról: Egy újabb hidegfront közelíti hazánkat, mely záporokat, zivatarokat  hozhat. Többfelé feltámad az északi, északnyugati szél. A reggeli órákban 6 és 17 C fok közötti értékekre kell számítani, míg délután 26-31 C fokra melegszik a levegő hőmérséklete.

MRE – Hírszolgálat, 2015. augusztus 25.

About the author

maradmin

Leave a Comment