2015. augusztus 26. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Századik általános kihallgatás
Pápasága megkezdése óta a mai volt a századik az általános kihallgatások sorában. Ferenc pápa 2014. decemberétől kezdve tartja katekézisét a családról az októberi szinódus távlatában. Augusztus hónapban a szentatya a családi életet meghatározó hármas dimenzióról beszél. Az ünnep és a munka fontossága után, mai tanításában, melyet rádiónk élő adásban közvetített, a harmadik szempontról, az imáról, annak szükségéről és szépségéről beszélt a szentatya. Hangsúlyozta: Sokan mondják, hogy szeretnének többet imádkozni, de nincs idejük rá. Pedig az emberi lélek csak az ima által találja meg a békét. Egy Isten iránti szeretettől átmelegített szív, imává változtatja a legegyszerűbb gondolatot is, ami Istenre irányul. „Kérjük mindannyiunk számára Istennek ezt az adományát, hogy a Szentlélek imádkozzon a mi szívünkben” – mondta Ferenc pápa.

Szent László Családi Nap
Második alkalommal szervezi meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség idén a Szent László Családi Napot, augusztus 29-én, szombaton. Délután négy órára várják a Püspöki Palota belső udvara előtti térre a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket. Az itt felállított színpadon gyermekek fogják zenés-táncos előadással szórakoztatni a jelenlevőket. A színpadi előadásokat vásári bábjáték követi, majd a sokszínű kézműves foglalkozások közül választhatnak kicsinyek és nagyok: ügyességi próbák, kézműves műhelyek, udvari zene, mesemondó kuckó. Közreműködik a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyváradi Szigligeti Színház, Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és az Evangélikus Óvoda. Mindenkit szeretettel várnak.

Fiúcsapat tábor a ferenceseknél
Az erdélyi ferences szerzetesek fiúcsapat tábort szerveznek 16-35 év közötti fiúknak, fiatalembereknek,  szeptember 3–6. között a Maros megyei Szentdemeteren. A tábor célja, hogy a résztvevők Assisi Szent Ferenc evangéliumi egyszerűségéből kiindulva a közös tevékenységek (barkácsolás, túrázás, beszélgetés, közös imádkozások, étkezések) során rájöjjenek és tudatosítsák, miben áll a hiteles keresztény férfi öntudat, és megoldásokat találjanak, hogy hazatérve otthonaikba, miként tudják fejleszteni, alakítani azt magukban. Ma van az utolsó jelentkezési nap. További részletekről Pantea Tibor ferences testvérnél lehet érdeklődni a 0746-774 701 -es telefonszámon, vagy a  frtibi@gmail.com email címen. A helyek száma korlátozott! - tájékoztat Borsodi L. László ferences sajtóreferens.

Koncert Szatmárnémetiben
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet multikulturális koncertet szervez holnap, augusztus 27-én. Várják a komolyzene kedvelőit holnap délelőtt tíz órára a „Reménység” központba.

Egyedülállók újra együtt
Egy közösen eltöltendő napra várnak minden 28-6o év közötti egyedülálló nőt és férfit Székelyudvarhelyen, augusztus 30-án, vasárnap. Gyülekező vasárnap délelőtt tizenegy órakor a Junior étterem előtti parkolóban, ahonnan közösen kigyalogolnak a Szejkére. Érdeklődni és jelentkezni a 0752-403522-es telefonszámon lehet.

Lelkigyakorlat Szelterszen
„Sikeres értékek és/vagy értékes sikerek” mottóval lelkigyakorlatot szervez a Szent Gellért alapítvány szeptember 4-6 között. Várják azon fiatalok jelentkezését akik már betöltötték a 16-ik életévüket a 0745-528780-as telefonszámon.

Management by Jesus
Szatmári és régióbeli vállalkozóknak tart szemináriumot Kiss Ulrich jezsuita atya szeptember 17-20 között a nagyszokondi lelkigyakorlatos házban. A kurzus, melynek mottója „Nem a siker elérése a cél, hanem a cél elérése a siker!" csütörtökön délben kezdődik és vasárnap délben ér véget. Legtöbb 12 személyt tudnak fogadni, a részvételi díj 750 lej, a teljes ellátás pedig három napra 260 lej. Érdeklődni és jelentkezni a 0723-615818-as vagy a 0735-191997-es telefonszámokon lehet.

Tematikus hétvége szenvedélybetegeknek
„Kommunikáció szerepe a kapcsolatba” címmel tematikus hétvégét szervez a gyulafehérvári Caritas Csíkszentdomokoson, a Szent Margit lelkigyakorlatos házban, szeptember 18-20 között. Erre az alkalomra nemcsak a szenvedélybetegeket várják, hanem azok hozzátartozóit is. Szó lesz az önmagukkal és másokkal folytatott kommunikációs módozatokról, nehézségek feltárásáról, azoknak megértéséről. Közösen imádkozva, előadásokat hallgatva és kiscsoportokban beszélgetve, kreatívan és játékos formában, lehetőség adódik az érzések, gondolatok és a kimondott szavak mélyebb jelentéstartalmának megvizsgálására. Érdeklődni és jelentkezni Mezei Hajnalnál a 0737-300.980-as telefonszámon, illetve a hajnal.mezei@caritas-ab.ro e-mail címen lehet szeptember 16-ig.

Az időjárásról: Holnap inkább derült, napos időre van kilátás. Helyenként megélénkülhet a déli szél. Tovább melegszik az idő, a friss hajnalt követően, délután már 28-32 fokra lehet számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2015. augusztus 26.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Szent László Családi Nap
Második alkalommal szervezi meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség idén a Szent László Családi Napot,  augusztus 29-én, szombaton. A tavaly Székesfehérvárról érkező magyar királyi család tagjait ábrázoló óriás bábok sikere után, szeretnének idén is egy kultúrális-játékos töltetű nyárvégi délutánt nyújtani a családoknak. Délután négy órára várják a Püspöki Palota belső udvara előtti térre a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket. Az itt felállított színpadon gyermekek fogják zenés-táncos előadással szórakoztatni a jelenlevőket. A színpadi előadásokat vásári bábjáték követi, majd a sokszínű kézműves foglalkozások közül választhatnak kicsinyek és nagyok: ügyességi próbák, kézműves műhelyek, udvari zene, mesemondó kuckó. Közreműködik a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyváradi Szigligeti Színház, Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és az Evangélikus Óvoda. Mindenkit szeretettel várnak.

IV. Márton Áron konferencia Csíkszentdomokoson
Immár negyedik éve szervez a Márton Áron Múzeum megemlékezést és konferenciát Márton Áron püspök születésnapja környékén a püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az idei megemlékezésre augusztus 29-én, szombaton kerül sor. Az ünnepség délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik, melyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutat be. Ezt követően a Művelődési Ház nagytermében előadások hangzanak el Márton Áron püspök személyiségéről, történeti jelentőségéről az újonnan feltárt levéltári források tükrében, valamint bemutatkozik a szentté avatási ügy májusban kinevezett viceposztulátora, Kasza László. Az előadások végén Kovács Gergely posztulátor által készített képes összeállítást tekinthetnek meg a Márton Áron zarándoklatokról, illetve a Márton Áron, a XX. század püspöke címmel meghirdetett Kárpát-medencei diákvetélkedő internetes fordulóinak kiértékelését és eredményhirdetését tartja Lázár Csilla programfelelős és Szarka-Dobi Gyöngyi Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársa. Bővebb információ és bejelentkezés Bőjte Csongornál a 0746-721.691-es telefonszámon vagy a bojtecsongor@gmail.com e-mail címen. A konferenciára Székelyudvarhelyről autóbusz indul, útközben felveszi a fenyédi, máréfalvi, kápolnási, szentegyházi, csíkszeredai és felcsíki falvakból a zarándokokat. Az egynapos zarándoklatra iratkozni a Mária Rádió székelyudvarhelyi, valamint a csíksomlyói stúdiójában lehetséges.

Lelkigyakorlat Szelterszen
„Sikeres értékek és/vagy értékes sikerek” mottóval lelkigyakorlatot szervez a Szent Gellért alapítvány szeptember 4-6 között. Várják azon fiatalok jelentkezését akik már betöltötték a 16-ik életévüket a 0745-528780-as telefonszámon.

Kánonilag önálló Kármel Erdélyben
A szeptember 8-án, délután öt órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében Jakubinyi György érsek kánonilag megalapítja a Kis Szent Teréz Kármelita Kolostort. Az ünnepre a névadó szent szerzetesi fogadalomtételének 125. évfordulóján kerül sor. Igaz, hogy immár 10 éve annak, hogy ünnepélyesen megtörtént a magyar kármelita kolostor alapkőletétele  Marosszentgyörgyön, a közösség az elmúlt években azonban a Pécs közelében élő magyarszéki kármelitákhoz tartozott. Az Apostoli Szentszék Szerzetesi Kongregációja a Sarutlan Kármelita Rend Generálisának beleegyezésével most engedélyt adott a marosszentgörgyi kolostor kánoni megalapítására, ami azt jelenti, hogy az alapítás napjától kezdődően a kolostor kánonilag önállóvá válik, és mint minden női Kármel, sui iuris működik; rendi joghatóság alatt, közvetlenül a Rend Generálisához tartozva.

Fiúcsapat tábor a ferenceseknél
Az erdélyi ferences szerzetesek fiúcsapat tábort szerveznek 16-35 év közötti fiúknak, fiatalembereknek,  szeptember 3–6. között a Maros megyei Szentdemeteren. A tábor célja, hogy a résztvevők Assisi Szent Ferenc evangéliumi egyszerűségéből kiindulva a közös tevékenységek (barkácsolás, túrázás, beszélgetés, közös imádkozások, étkezések) során rájöjjenek és tudatosítsák, miben áll a hiteles keresztény férfi öntudat, és megoldásokat találjanak, hogy hazatérve otthonaikba, miként tudják fejleszteni, alakítani azt magukban. Ma van az utolsó jelentkezési nap. További részletekről Pantea Tibor ferences testvérnél lehet érdeklődni a 0746-774 701-es telefonszámon, vagy a frtibi@gmail.com email címen. A helyek száma korlátozott! - tájékoztat Borsodi L. László ferences sajtóreferens.

A jubileumi Mária-év lezárása Csíksomlyón
Szeptember 13-án a féltizenegy órakor kezdődő szentmise zárja a Csíksomlyói Szűzanya-kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmából meghirdetett Mária-évet. Az ünnepi búcsús szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Jakubinyi György érsek. Azok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a www.csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén, valamint az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Management by Jesus
Szatmári és régióbeli vállalkozóknak tart szemináriumot Kiss Ulrich jezsuita atya szeptember 17-20 között a nagyszokondi lelkigyakorlatos házban. A kurzus, melynek mottója „Nem a siker elérése a cél, hanem a cél elérése a siker!" csütörtökön délben kezdődik és vasárnap délben ér véget. Legtöbb 12 személyt tudnak fogadni, a részvételi díj 750 lej, a teljes ellátás pedig három napra 260 lej. Érdeklődni és jelentkezni a 0723-615818-as vagy a 0735-191997-es telefonszámokon lehet.

Az időjárásról: Lassan visszatér a nyárias idő. A hidegfront elhagyja térségünket, egyre kevesebb a csapadék, és alapvetően napos időre van kilátás. Helyenként még előfordulhat egy-egy felhő. A légmozgás is mérséklődik. Hajnalban 10-17 fok várható, míg délutánra 28 és 32°C közé melegszik a levegő hőmérséklete.

MRE - Hírszolgálat, 2015. augusztus 26.

About the author

maradmin

Leave a Comment