2015. december 7. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében holnap Kolozsváron tartják az örökös szentségimádási napot a Mária Szeplőtelen Szíve templomban. Várják a híveket, használják ki az alkalmat az elcsendesedésre, az engesztelésre.

Az Irgalmasság jubileumának megnyitása
Honap, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, déli tizenkét órakor a Krisztus Király plébániatemplomban Tamás József püspök megnyitja a jubileumi szentévet. A sepsi-barcasági főesperesi kerület egyházközségeinek képviselői ekkor veszik át a Kovászna Megyei Tanács támogatásával elkészült Irgalmasság évi zászlókat.
A kolozsvári Szent Mihály plébániatemplomban december 13-án, az esti hat órás szentmise keretében, a kolozsvári plébániák híveivel és papjaival együtt, ünnepélyesen megnyitják az Irgalmasság szentévét. A szentmise főcelebránsa Kovács Sándor főesperes, ünnepi szónok Szőcs Csaba, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója.
A nagyváradi székesegyházban is egy szent kaput nyit meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, amely az Isteni Irgalmasság Kapuja nevet viseli majd. A kapu megnyitása ünnepélyes szentmise keretében történik majd  december 13-án, vasárnap délután négy órakor. A szentmise főcelebránsa Piero Marini érsek, Szent II. János Pál pápa egykori szertartásmestere lesz.

Lelkigyakorlat Csíktaplocán
Holnap délután hat órától az Irgalmasság évének megnyitó szentmiséje lesz a csíktaplocai Mindenszentek templomban, mely egyben egy háromnapos lelkigyakorlat első része is. A karácsonyra való felkészülést Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Szent Család plébánia segédlelkésze vezeti. A lelkigyakorlat szentmiséi, melyeket rádiónk élő adásban közvetít, mindennap délután hat órakor kezdődnek, emiatt az érintett napokon elmaradnak a roráte szentmisék.

Búcsúk Szeplőtelen Fogantatás napján
Csíkdánfalván holnap délben fél egy órától tartják a búcsút. Az ünnep szónoka Gál Hunor, gyergyószentmiklósi segédlelkész.
Szintén kedden fél egytől kezdődik a búcsú a csíkmenasági templomban is, melyen Kovács István, csíkszentgyörgyi segédlelkész mond szentbeszédet.
A szatmárnémeti Zárda templomban holnap este hat órától lesz a búcsúmise Harsányi László erdődi esperes szentbeszédével.
Szinérváralján szintén az ünnep napján tartják a búcsút, kilenc órától román nyelven Román János nagybányai esperes ünnepi szónoklatával, tizenegy órától pedig magyar nyelven  Luczás Lóránt szaniszlói plébános prédikációjával.
Az erdődi Zárdakápolna búcsúját holnap délelőtt tizenegy órától tartják, ott Hankusz József kökényesdi plébános lesz az ünnepi szónok. Várják a híveket együtt ünnepelni.

Verses előadóest
A kolozsvári Szent Mihály plébánia Béke címmel ünnepi rendezvényt szervez december 9-én, délután öt órától. A rendezvényen Rekita Rozália és Jancsó Miklós színművészek versösszeállítása hangzik el, Reményik Sándor és Áprily Lajos költészetéből. A zenei műsorban fellépnek Béres Melinda és Márkus Albert hegedűművészek, valamit a BBTE római katolikus teológia karának kórusa, Máron Szabolcs vezényletével. Várnak minden érdeklődőt a Szent Mihály Nőszövetség Szentegyház utcai dísztermébe!

Adventi triduum Hargitafürdőn
December 10-12 között, este hat órai kezdettel, a szentmise keretében, adventi lelkigyakorlatos elmélkedéseket tart Pál Csaba pálos atya Hargitafürdőn, a Szent István fatemplomban. A szentmisék előtt és alatt szentgyónásra is lehetőség van.

Virrasztás a Székesegyházban
A Boldogságos Szűz Mária 1917-ben történt fatimai jelenésének emlékére december 11-én, pénteken este hat órakor szentségimádást, majd nyolc órakor szentmisét tartanak a nagyváradi székesegyházban. A szentmisé főcelebránsa és szónoka P. Barta Szabolcs CM lazarista szerzetes.

Karácsonyi hangverseny a Székesegyházban
December 13-án, advent 3. vasárnapján este hét órakor kezdődik a már hagyományossá vált, karácsonyi koncert a nagyváradi római katolikus Székesegyházban.

Az időjárásról: Marad a borongós, nyirkos idő. Helyenként napközben is ködös időre van kilátás, csak helyenként szakadozhat felé kissé a zárt felhőtakaró, de napsütés nem valószínű. Mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban -8, +2, délután 5 és 9 fokra van kilátás.

MRE – Hírszolgálat, 2015. december 7.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Önkéntes-találkozók decemberben
Utolsó állomásaihoz érkezik az önkéntes találkozók sorozata. Ma délután három órától a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házba várjuk az önkénteseket, majd holnap déli tizenkét órától Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban talákozunk.

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ma Küküllőváron tartják az örökös szentségimádási napot. Várják a híveket, használják ki az alkalmat az elcsendesedésre, az engesztelésre.

Csíksomlyón nyílik meg az Irgalmasság Kapuja
Ferenc Szentatyánk a Misericordiae vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű bullájával meghirdette az Irgalmasság Rendkívüli Szentévét. Ez a jubileumi év 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kezdődik és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. A szentév mottója: „Irgalmasok, mint az Atya”. Ezzel a mottóval ugyanarra szeretne buzdítani ez a szentév, amire Jézus buzdít: „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas”, hogy így az Atya szeretetének eleven jelévé váljunk e világban. Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Rómában, a Szent Péter bazilikában Szentatyánk megnyitja a Szent Kaput, amely ez alkalommal az Irgalmasság Kapuja lesz, hogy aki átlép rajta, megtapasztalhassa a vigasztaló, megbocsátó és reményt adó Isten szeretetét. Szentatyánk úgy rendelkezett, hogy Szeplőtelen Fogantatás ünnepét követő vasárnap, Advent 3. vasárnapján minden egyházmegyében – a székesegyházban, vagy a társszékesegyházban, akár egy sajátosan jelentős templomban – az egész Szentév időtartamára nyissanak egy ilyen Irgalmasság Kapuját.
A gyulafehérvári Főegyházmegyénkben Csíksomlyó az hely, ahol az Irgalmasság Kapuját megnyitják, mert olyan kegyhely, ahová sok zarándok szokott ellátogatni. Ezért ennek az Irgalmasság Kapujának a megnyitására 2015. december 13-án kerül sor – a fél egy  órakor kezdődő ünnepi liturgiában, amelyre szeretettel hívják a paptestvéreket és a kedves híveket. A ünnepi szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Az Irgalmasság jubileumának megnyitása Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron
December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, déli tizenkét órakor a Krisztus Király plébániatemplomban Tamás József püspök megnyitja a jubileumi szentévet. A sepsi-barcasági főesperesi kerület egyházközségeinek képviselői ekkor veszik át a Kovászna Megyei Tanács támogatásával elkészült Irgalmasság évi zászlókat. Várják a híveket a közös ünneplésre.
A kolozsvári Szent Mihály plébániatemplomban december 13-án, az esti hat órás szentmise keretében, a kolozsvári plébániák híveivel és papjaival együtt, ünnepélyesen megnyitják az Irgalmasság szentévét. A szentmise főcelebránsa Kovács Sándor főesperes, ünnepi szónoka Szőcs Csaba, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója.
 
Lelkigyakorlat Csíktaplocán
December 8-án, kedden délután hat órától az Irgalmasság évének megnyitó szentmiséje lesz a csíktaplocai Mindenszentek templomban, mely egyben egy háromnapos lelkigyakorlat első része is. A karácsonyra való felkészülést Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Szent Család plébánia segédlelkésze vezeti. A lelkigyakorlat szentmiséi, melyeket rádiónk élő adásban közvetít, mindennap délután hat órakor kezdődnek, emiatt az érintett napokon elmaradnak a roráte szentmisék.

Verses előadóest
A kolozsvári Szent Mihály plébánia Béke címmel ünnepi rendezvényt szervez december 9-én, délután öt órától. A rendezvényen Rekita Rozália és Jancsó Miklós színművészek versösszeállítása hangzik el, Reményik Sándor és Áprily Lajos költészetéből. A zenei műsorban fellépnek Béres Melinda és Márkus Albert hegedűművészek, valamit a BBTE római katolikus teológia karának kórusa, Máron Szabolcs vezényletével. Várnak minden érdeklődőt a Szent Mihály Nőszövetség Szentegyház utcai dísztermébe!

Vik János előadása a Katolikus Akadémián
December 10-én este hét órakor a Katolikus Akadémia hatodik évének harmadik előadását Vik János adjunktus, a Bábeș-Bolyai Tudomány Egyetem Római Katolikus Teológia Karának tanára tartja Balzsam és oázis. Ferenc pápa – az irgalmasság globális követe címmel. Az előadás Kolozsváron, a Szentegyház (Iuliu Maniu) utca, 5 szám alatt lesz megtartva. A belépés díjtalan.

Adventi triduum és lelkinap
A kolozsvári ferencesek december 11-13 között adventi triduumot és lelkinapot szerveznek. A lelkigyakorlatos szentmisék, melyeket Laczkó-Dávid Anaklét ferences atya mutat be pénteken és szombaton este hat órakor, vasárnap pedig déli tizenkét órakor kezdődnek. Szombaton külön lelkinapra várják a híveket, reggel kilenc órától. A programra jelentkezni és érdeklődni Pantea Tibor testvérnél lehet az fritibi@gmail.com e-mail címen vagy a 0746 774 701 telefonszámon.

MRE – Hírszolgálat, 2015. december 7.

About the author

maradmin

Leave a Comment