2015. február 2. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Hitoktatók vettek részt szakmai továbbképzőn
Nagyváradon, az Egyházmegyei Laikusképző Központban január 30-31 között zajlott a hitoktatók szakmai továbbképzője. 53 személy vett részt a képzési programon a gyulafehérvári főegyházmegyéből, a szatmári, temesvári és nagyváradi egyházmegyékből.
A két nap programját, amely magába foglalt ismerkedést, módszertani bemutatókat, gyakorlati szerepjátékokat, imádságot, a Budapestről érkező Jézus Szíve nővérek állították össze és bonyolították le. Böcskei László megyéspüspök köszöntőbeszédében kihangsúlyozta, hogy fontos a találkozás, együttlét és egymás támogatása. A továbbképző jó alkalom volt a találkozásra, a tanulásra, tapasztalatcserére és az egymás bátorítására, olyan időkben, amikor Romániában az iskolai hitoktatásnak az állami törvényhozás miatt nehezebb időkkel kell szembenéznie. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Nagyváradon
Böcskei László megyéspüspök ma délelőtt a székesegyházban ünnepi szentmisét mutatott be. Szentbeszédében hangsúlyozta, hogy a Krisztussal való találkozás nem csak valahol a múltban történt, hanem mindig folyamatosan történik, éppen ezért a mi hitünk sem maradhat meg a hagyományosság szintjén, ahogyan azt elsajátítottuk elődeintől, hanem egy személyes, dinamikus, a Krisztussal való folytonos találkozásból fakadó hitté kell azt alakítanunk. 

Szerzetesek világnapja Szatmárnémetiben és Kolozsváron
– A szatmárnémeti Székesegyházban ma délelőtt Schönberger Jenő püspök, az egyházmegye területén szolgálatot teljesítő szerzetesrendek képviselőinek jelenlétében mutatott be ünnepi szentmisét. 
Szentbeszédében a világba megérkező fényről, Jézus Krisztusról elmélkedett, majd a dicsőség és kereszt együttesét szemlélte. A szerzetesekhez buzdítással fordult: „Vannak emberek, akik megérzik, hogy Isten önátadó szeretetére hasonló szeretettel lehet csak válaszolni. Ők elindulnak ennek a szeretetnek az útján. De ez a dicsőség a mi életünkben is sokszor a kereszt sötétségében, annak éjszakájában lesz ragyogó.”
– A Megszentelt Élet XIX. Világnapja alkalmából a Szent Mihály templomban, ma este fél hat órakor együtt imádkozták a zsolozsma esti dicséretét a Kolozsváron tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai. A vesperást követően pedig szentmisén vettek részt és a hívekkel együtt adtak hálát hivatásukért, valamint kérték Isten áldását apostoli munkájukhoz. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kovács Sándor főesperes volt.

Szentségimádás mindennap Székelyudvarhelyen
Ma reggel nyolc órától állandó, egész napos szentségimádás indult a Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában. A hét minden napján reggel nyolc órától este nyolc óráig bármely órában várják az Istent imádni, dicsőíteni, engesztelni, lelkileg felüdülni, megpihenni vágyókat. 
A kápolnában minden hónap első szerdáján egész éjjel virrasztást tartanak, tizenegy órától szentmisét mutatnak be. A kezdeményezők reménye és vágya, hogy hamarosan éjjel-nappal, folyamatos szentségimádásban esdhetik Isten áldását népünkre, családjainkra!

Megalakul a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Pasztorális Bizottság
Holnap délelőtt tizenegy órától Marosvásárhelyen, a Deus Providebit Házban tartja alakuló ülését a Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága. A napirendi pontok közt szerepel a bizottság szabályzatának aktualizálása, a szórványbizottsággal való együttműködés átbeszélése, különös tekintettel a szórvány évére. Mint ismeretes, a pasztorális bizottság a főegyházmegyei Papi Szenátus által létesített és a főpásztor által öt évre, tanácsadási joggal kinevezett testület, amely őt a főegyházmegye lelkipásztori irányításában segíti. A testület, valamint a Pasztorális Iroda munkáját a most kezdődő újabb ötéves időszakban is Portik-Hegyi Kelemen gyergyószentmiklósi főesperes-plébános koordinálja.

Adj munkát egy tettrekész csapatnak!
A gyulafehérvári Caritas július 6-12. közötti hétre várja azon közösségek jelentkezését, akik szívesen fogadnának be és adnának munkát önkénteseknek egy tábor keretében. A programról Tatár Előd, a Caritas munkatársa nyilatkozott rádiónknak. A pályázatokat február 20-ig az elod.tatar@caritas-ab.ro e-mailcímen várják.

Az időjárásról: Holnap szárazabb időre van kilátás, csapadék inkább az északon és az erdélyi medencében lehet. A szél helyenként felélénkülhet. Reggel a délnyugati országrészben sűrű köd képződhet. Hajnalban a hegyvidéken -14 fok köré süllyedhet a hőmérséklet, de nappal 1 és 5°C közé melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 2.

 


H Í R E K   R E G G E L 

Ferenc pápa Szarajevóba megy
Ferenc pápa tegnap jelentette be, hogy június hatodikán Bosznia-Hercegovina fővárosába, Szarajevóba látogat abban a reményben, hogy lendületet adjon a testvériség megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseknek a nyugat-balkáni országban, ahol két évtizede háború pusztított.
A Szentatya imát kér, hogy egynapos látogatása adjon bátorítást Bosznia kis létszámú katolikus lakosságának, erősödjön általa a jóság és járuljon hozzá a testvériség, valamint a béke megteremtéséhez.

Hitoktatók vettek részt szakmai továbbképzőn
Nagyváradon, az Egyházmegyei Laikusképző Központban január 30-31 között zajlott a hitoktatók szakmai továbbképzője. 53 személy vett részt a képzési programon a gyulafehérvári főegyházmegyéből, a szatmári, temesvári és nagyváradi egyházmegyékből.
A két nap programját, amely magába foglalt ismerkedést, módszertani bemutatókat, gyakorlati szerepjátékokat, imádságot, a Budapestről érkező Jézus Szíve nővérek állították össze és bonyolították le. Böcskei László megyéspüspök köszöntőbeszédében kihangsúlyozta, hogy fontos a találkozás, együttlét és egymás támogatása. A továbbképző jó alkalom volt a találkozásra, a tanulásra, tapasztalatcserére és az egymás bátorítására, olyan időkben, amikor Romániában az iskolai hitoktatásnak az állami törvényhozás miatt nehezebb időkkel kell szembenéznie.

Tematikus nap az erdélyi Mária Rádióban
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, immár tizenkilenc éve egyben a megszentelt élet világnapja is. Ferenc pápa az idei évet a megszentelt élet kiemelt időszakának nyilvánította. Csatlakozva ehhez a kezdeményezéshez, az erdélyi Mária Rádió tematikus napra hívja hallgatóit.
A mai napon műsorainkban szerzetesek, szerzetesnők és világiak beszélgetnek a hivatásukról, az Istennek szentelt élet szépségéről, és hétköznapjaik örömeiről. Tartsanak velünk, ismerjük meg jobban szerzeteseinket, és adjunk hálát közösen az Istennek szentelt élet ajándékáért!
- A Megszentelt Élet XIX. Világnapja alkalmából a nagyváradi székesegyházban, ma délelőtt tizenegy órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be.
- A szatmárnémeti Székesegyházban szintén ma délelőtt tizenegy órától Schönberger Jenő püspök a különböző katolikus - az egyházmegye területén szolgálatot teljesítő - szerzetesrendek képviselőinek jelenlétében mutat be ünnepi szentmisét.
- A csíksomlyói kegytemplomban az este hat órakor kezdődő szentmisén szerzetesi közösségekkel együtt ünnepelik a szerzetesek világnapját.

Szentségimádás mindennap Székelyudvarhelyen
Február 2-tól, hétfőtől, állandó, egész napos szentségimádás indul a hét minden napján a Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában. Reggel nyolc órától este nyolc óráig bármely órában várják az Istent imádni, dicsőíteni, engesztelni, lelkileg felüdülni, megpihenni vágyókat.
A kápolnában minden hónap első szerdáján egész éjjel virrasztást tartanak, tizenegy órától szentmisét mutatnak be. A kezdeményezők reménye és vágya, hogy hamarosan éjjel-nappal, folyamatos szentségimádásban esdhetik Isten áldását népünkre, családjainkra!

Kegytárgyüzlet nyílik Kézdivásárhelyen
Salus Magis Mind névvel új kegytárgyüzlet nyílik Kézdivásárhelyen, a Petőfi Sándor utca 50/a szám alatt, melyet február 2-án, hétfőn délelőtt tizenegy órakor Vargha Béla főesperes szentel meg. A kegytárgy üzlet választékában megtalálhatóak többek között liturgikus eszközök és ruhák, gyertyák, vallási témájú könyvek, ajándéktárgyak.

Emlékezzünk együtt Márton Áronra szülőfalujában!
A csíkszentdomokosi Művelődési Házban február 8-án, délután fél öt órától, emlékeznek meg Márton Áron püspökké szentelésének 76. évfordulójáról. Az eseményen Csíki Dénes nyárádköszvényesi plébánossal, a püspök egykori titkárával beszélget Ferencz Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa. Utána bemutatják Petényi Katalin és Kabay Barna által rendezett Szigorúan ellenőrzött életek című dokumentumfilm Márton Áron püspökről szóló részét.
Az eseményre autóbusz indul Székelyudvarhelyről, február 8-án vasárnap fél egy órakor, Csíkszeredából két órakor. A szállítási díj 10 lej. Jelentkezni lehet a 0740-617687-es telefonszámon vagy a 0266-313407-es telefonszámon.

Az időjárásról: Ködös reggelre ébredtünk. A minimumok -5 és +1 C körül alakulnak. Óvatosan vezessenek, csúszósak az utak. A gyalogosok is fokozottan figyeljenek, hiszen a járdák is nagyon csúszósak. Az ég felhős, havazásra számíthatunk. A szélmozgás gyenge, időnként mérsékelten felerősödik. A légköri nyomás enyhén változik.

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 2.

About the author

maradmin

Leave a Comment