2015. február 21. – Hírek és programajánló

 

H Í R E K   D É L B E N

 

Iskolai hitoktatással kapcsolatos felhívás
Románia Alkotmánybírósága döntése szerint a szülő vagy nagykorú diák írásban kell kérvényezze, hogy gyermeke továbbra is vallásoktatásban részesüljön az iskolában. A jövő iskolai évre tervezett törvényt, a Tanügyi Minisztérium, már most be akarja vezetni. Ezért a szülőknek március 6-áig kell letenniük kéréseiket, az iskolai vallásórák igénylését illetően. Jelen törvény hitvallás elé állít minden – magát katolikus kereszténynek valló – szülőt, akinek iskolaköteles gyermeke van. 
A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség felhívásban kér minden szülőt, hogy tartsa lelkiismereti kötelességének, és kérje gyermeke számára az iskolai hitoktatást! Isteni parancs, hogy gyermekeinket szent hitünkre megtanítsuk, és vallásunk erkölcseire neveljük. A ’89-es változás után örömmel nyugtáztuk, hogy az egyház teret kapott az iskolai oktatásban. Jelen törvény, még ha burkoltan is, de ezt szándékozik visszaszorítani. A megoldás ma a szülők kezében van. Ne feledjük, hogy Isten előtt felelősséggel tartozunk – amint ezt a gyermek keresztelésénél meg is ígértük – gyermekeink keresztény módon való neveléséért! Öntudatos, hitvalló, katolikus keresztény szülőkre szükség van, hogy felnövekvő ifjúságunk egy erkölcsös, Istent és hazát szerető társadalom megteremtője lehessen. Ne feledjük el, nekünk most nem a vérünk ontásával kell tanúságot tegyünk hitünkről, mint ahogyan az történik a világban ma is sokfele. Közös ügyünk, az iskolai hitoktatás további biztosítása! Hasonló jellegű felhívással fordultak híveikhez az erdélyi protestáns elöljárók is. 

Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére
A nagyváradi székesegyházban a vértanú-püspök születésének 104. évfordulóján, ma este a hat órakor kezdődő esti dicséret keretében ismét átadásra kerül A hit szolgálatában elnevezésű érdemérem, melyet Böcskei László megyéspüspök 2012 végén alapított. A z idén kiválasztott személy Herman Mária, a vaskói egyházközség híve, aki szerényen és hűséggel hosszú évtizedek óta áll az egyházközség szolgálatában. Életpéldájával és kitartó felelősségvállalásával kitűnt a hitnek a szolgálatában és a hívek előtt köztiszteletnek örvend. A Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök tiszteletére bemutatott esti dicséretre várjuk az egyházmegye papjait és híveit, az Istent és embereket hűséggel szolgáló lelkekért végzett közös imádságra.

Papi Hivatások nyomában
Február 20-22. között a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében tizedik alkalommal kerül megrendezésre a „Papi hivatások nyomában” elnevezésű országos hittanverseny. A program célja, hogy a Megszentelt Élet Évében a fiatalok az egyháztörténelem kiemelkedő egyéniségeinek élete és működése által jobban megismerjék az Istennek és a felebarátnak szentelt élet értékét, mélységét és szépségét. A díjkiosztó ünnepség ma délután három órakor kezdődik a Püspöki Palota dísztermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Orgonakoncert Kolozsváron
Ma délután öt órakor orgonakoncertre kerül sor a kolozsvári Szent Mihály templomban, melynek előadója Potyó István. A belépés ingyenes, szeretettel várják a zenekedvelőket!

Evangéliumos imaórák Szatmárnémetiben
Nagyböjttel szatmárnémeti különböző templomaiban megkezdődnek a vasárnap esti szentmiséket követő imaórák is. Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda által összeállított segédanyag alapján számos plébánián tartanak majd imaórákat, de Szatmárnémetiben és Nagykárolyban láncba gyűjtik a plébániákat, amelyeket a fiatalok sorban látogatnak majd. A szatmárnémeti székesegyházban február 22-én, vasárnap a Magány témában találkoznak. Mindegyik találkozásra a vasárnap esti szentmise után, hét órától kerül sor.

Vigasztalódás a gyászban
Február 28-án, a csíkszeredai Millenium templom alagsorában, délelőtt fél tíz órától lelkinapot tart Darvas Piroska segítő nővér. Várják mindazokat, akiket bármilyen veszteség ért: válás, haláleset, egészség elvesztése, vagy egy fontos érték. Jelentkezni lehet február 25-ig, 0740 822. 170 vagy a 0746-138.763-as telefonszámokon. 

Feleségek, édesanyák hétvégéje
A Gyulafehérvári Főegyházmegye család-munkacsoportja idén is megszervezi Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban a Feleségek-édesanyák hétvégéjét március 6–8. között. A találkozó témája: Időgazdálkodás: egyensúly az életben és a családban. Előadói: Kertész Marika, Komán Katalin és Ilyés Erika segítőnővér. Jelentkezni a csalad.ro honlapon, a „Bejelentkezés” menüpontban lehet március 3-ig.

Biblianap Szatmárnémetiben
Évente megszervezik az egyházmegyei szintű biblianapot, amelyre idén a Szentlélek templom Merk Mihály termében kerül sor. Február 28-án, szombaton délelőtt tizenegy órától este öt óráig a résztvevők együtt olvassák a Szentírást, a szövegeket értelmezik, különböző módszerekkel hozzák közelebb, tárják fel üzeneteit. Az idei rendezvény témája a víz és a kenyér János evangéliumában. A biblianap szervezői, Vojtku László helyi plébános és Kujbus Márta refens kérik, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat előre jelezzék a 0261-715.011-es telefonszámon.

Az időjárásról: A hétvégén hűvös, kissé szeles időre, vasárnap esőre, havas esőre lehet számítani. A minimumok -7/2, a maximumok 4/11 fok körül alakulnak.

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 21.

 

About the author

maradmin

Leave a Comment