2015. február 23. – Hírek és programajánló


​H Í R E K   E S T E
 

Hivatások nyomában
Szombaton a nagyváradi Szent László Teológiai Líceum és a Nagyváradi Püspökség közös szervezésében kilencedik alkalommal került megrendezésre a Hivatások nyomában elnevezésű hittanverseny, melynek témája Bosco Szent János, Lisieuxi Kis Szent Teréz és Néri Szent Fülöp életszentsége és példája volt. Temesvárról, Gyulafehérvárról, Marosvásárhelyről, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról, Kézdi-vásárhelyről, Szatmárnémetiből, Gyimesfelsőlokról, Nagykárolyból és Nagyváradról érkeztek a résztvevők. 
Kiss Albert apát-kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő elmondta, annak ellenére, hogy a kiértékelés nyomán különbözőek az elért eredmények, a versenynek csak nyertesei vannak, amely az együttlétben, tapasztalatban, találkozásban, ismeretek bővítésében, és ajándékban mutatkozik meg. 
Böcskei László püspök adta át az emléklapokat, felhívta a versenyzők figyelmét arra, hogy a szentatyának főleg a szerzetesekhez intézett bátorítása „Ébresszétek fel a világot” nekik is szól, hiszen a hivatáskeresés egyik fő feladata nem más, mint ébresztőnek lenni egy látszólag lagymatag, alvó társadalomban.

Vesperás Bogdánffy Szilárd püspök tiszteletére
A nagyváradi székesegyházban, február 21-én, ünnepélyes vesperást tartottak boldog Bogdanffy Szilárd püspök születésének 104. évfordulója alkalmából.
Az esti ima alkalmával az egyházmegye egykori püspökének erényeit Kiss Albert apát-kanonok méltatta, ismertetve röviden életét, pályafutását, Isten és emberszeretetből fakadó cselekedeteit, amelyeknek megkoronázása a vértanúság volt. 
A vesperás keretében hirdették ki „A hit szolgálatában” érdeméremmel kitüntetett személy, Herman Mária nevét, aki a Bihar megyei Vaskoh egyházközség híve. Az előrehaladott kor és egészségi gondok nem tették lehetővé, hogy a kitüntetett hölgy személyesen vegye át az érmet, ezért a főpásztor egy későbbi alkalommal fogja azt személyesen elvinni és átadni.

Triduum Csíksomlyón
A kegyszobor megalkotásának ötszázadik évfordulója alkalmából jubileumi Mária-évet tartanak a csíksomlyói ferencesek. Szeptember 13-áig Ferenc pápa az év minden napjára teljes búcsút engedélyezett. A jubileumi alkalom következő eseménye a február 24-26. közötti nagyböjti triduum a kegytemplomban. Az este hat órakor kezdődő szentmisék keretében, a lelkigyakorlatos elmélkedéseket Orosz Lóránd mátraverebély-szentkúti ferences atya vezeti.

Jegyeskurzus Nagyváradon
A Nagyváradi Püspökség négy előadásból álló kurzusra várja azokat a jegyespárokat, akik ebben az évben házasságot szeretnének kötni. Az első előadás holnap este hét órakor kezdődik az Egyházmegyei Lelkipásztori Központban, a Kanonok Sor 13. szám alatt. 

Családos találkozó Kolozsváron
Szeretetszövetség Istennel és egymással mottóval, holnap este hét órától családos találkozót szerveznek a kolozsvári Szent Mihály plébánián. A családi életről szóló előadássorozatra nemcsak a házastársakat várják, hanem azokat a fiatalokat is, kik szeretnének felkészülni a házasságra. A találkozó moderátora Homa Ildikó szociális testvér. 

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Március 19-21. között ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet március 10-ig, a 0726-107.002-es vagy a 0744-472.178-as telefonszámokon.

Nagyböjti élménykiállítás a Jakab Antal Tanulmányi Központban
A csíksomlyói Pro Educatione Egyesület és a nagyváradi Posticum kulturális és ifjúsági központ szervezésében március 9 és április 3. között minden nap reggel nyolc és este hat óra között Nagyböjti Időutazás címmel interaktív kiállításra kerül sor. A kiállítást Búzási Andrea képzőművész vezeti. Jézus szenvedéstörténetének bemutatása 45 perc. A szervezők 15 fős csoportok jelentkezését várják a 0722-388.651-es telefonszámon. 

Az időjárásról: 
Holnap újabb csapadék hullám érkezik nyugat felől, északon és a nyugati tájakon elszórtan eshet, máshol tartósabb esőre kell számítani. Helyenként megélénkül, megerősödik a déli, délkeleti szél. Tovább melegszik a levegő, napközben 11 és 17°C körül alakulhat a hőmérséklet.

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 23.H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Iskolai hitoktatással kapcsolatos felhívás
Románia Alkotmánybíróságanak döntése szerint a szülő vagy nagykorú diák írásban kell kérvényezze, hogy gyermeke továbbra is vallásoktatásban részesüljön az iskolában. A jövő iskolai évre tervezett törvényt, a Tanügyi Minisztérium, már most be akarja vezetni. Ezért a szülőknek március 6-áig kell letenniük kéréseiket, az iskolai vallásórák igénylését illetően. Jelen törvény hitvallás elé állít minden – magát katolikus kereszténynek valló – szülőt, akinek iskolaköteles gyermeke van.
A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség felhívásban kér minden szülőt, hogy tartsa lelkiismereti kötelességének, és kérje gyermeke számára az iskolai hitoktatást! Isteni parancs, hogy gyermekeinket szent hitünkre megtanítsuk, és vallásunk erkölcseire neveljük. A ’89-es változás után örömmel nyugtáztuk, hogy az egyház teret kapott az iskolai oktatásban. Jelen törvény, még ha burkoltan is, de ezt szándékozik visszaszorítani. A megoldás ma a szülők kezében van. Ne feledjük, hogy Isten előtt felelősséggel tartozunk – amint ezt a gyermek keresztelésénél meg is ígértük – gyermekeink keresztény módon való neveléséért! Öntudatos, hitvalló, katolikus keresztény szülőkre szükség van, hogy felnövekvő ifjúságunk egy erkölcsös, Istent és hazát szerető társadalom megteremtője lehessen. Ne feledjük el, nekünk most nem a vérünk ontásával kell tanúságot tegyünk hitünkről, mint ahogyan az történik a világban ma is sokfele. Közös ügyünk, az iskolai hitoktatás további biztosítása! Hasonló jellegű felhívással fordultak híveikhez az erdélyi protestáns elöljárók is.

Hivatások nyomában
Szombaton a nagyváradi Szent László Teológiai Líceum és a Nagyváradi Püspökség közös szervezésében kilencedik alkalommal került megrendezésre a Hivatások nyomában elnevezésű hittanverseny, melynek témája Bosco Szent János, Lisieuxi Kis Szent Teréz és Néri Szent Fülöp életszentsége és példája volt. Temesvárról, Gyulafehérvárról, Marosvásárhelyről, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról, Kézdi-vásárhelyről, Szatmárnémetiből, Gyimesfelsőlokról, Nagykárolyból és Nagyváradról érkeztek a résztvevők.
Kiss Albert apát-kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő elmondta, annak ellenére, hogy a kiértékelés nyomán különbözőek az elért eredmények, a versenynek csak nyertesei vannak, amely az együttlétben, tapasztalatban, találkozásban, ismeretek bővítésében, és ajándékban mutatkozik meg.
Böcskei László püspök adta át az emléklapokat, felhívta a versenyzők figyelmét arra, hogy a szentatyának főleg a szerzetesekhez intézett bátorítása „Ébresszétek fel a világot” nekik is szól, hiszen a hivatáskeresés egyik fő feladata nem más, mint ébresztőnek lenni egy látszólag lagymatag, alvó társadalomban.

Vesperás Bogdánffy Szilárd püspök tiszteletére
A nagyváradi székesegyházban, február 21-én, ünnepélyes vesperást tartottak boldog Bogdanffy Szilárd püspök születésének 104. évfordulója alkalmából.
Az esti ima alkalmával az egyházmegye egykori püspökének erényeit Kiss Albert apát-kanonok méltatta, ismertetve röviden életét, pályafutását, Isten és emberszeretetből fakadó cselekedeteit, amelyeknek megkoronázása a vértanúság volt.
A vesperás keretében hirdették ki „A hit szolgálatában” érdeméremmel kitüntetett személy, Herman Mária nevét, aki a Bihar megyei Vaskoh egyházközség híve. Az előrehaladott kor és egészségi gondok nem tették lehetővé, hogy a kitüntetett hölgy személyesen vegye át az érmet, ezért a főpásztor egy későbbi alkalommal fogja azt személyesen elvinni és átadni.

Triduum Csíksomlyón
A kegyszobor megalkotásának ötszázadik évfordulója alkalmából jubileumi Mária-évet tartanak a csíksomlyói ferencesek. Szeptember 13-áig Ferenc pápa az év minden napjára teljes búcsút engedélyezett.
A jubileumi alkalom következő eseménye a február 24-26. közötti nagyböjti triduum a kegytemplomban. Az este hat órakor kezdődő szentmisék keretében, a lelkigyakorlatos elmélkedéseket Orosz Lóránd ferences atya fogja vezetni.

Feleségek, édesanyák hétvégéje
A Gyulafehérvári Főegyházmegye család-munkacsoportja idén is megszervezi Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban a Feleségek-édesanyák hétvégéjét március 6–8. között. A találkozó témája: Időgazdálkodás: egyensúly az életben és a családban. Előadói: Kertész Marika, Komán Katalin és Ilyés Erika segítőnővér. Jelentkezni a csalad.ro honlapon, a „Bejelentkezés” menüpontban lehet március 3-ig.

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Március 19-21. között ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet március 10-ig, a 0726-107.002-es vagy a 0744-472.178-as telefonszámokon.

Vigasztalódás a gyászban
Február 28-án, a csíkszeredai Millenium templom alagsorában, délelőtt fél tíz órától lelkinapot tart Darvas Piroska segítő nővér. Várják mindazokat, akiket bármilyen veszteség ért: válás, haláleset, egészség elvesztése, vagy egy fontos érték. Jelentkezni lehet február 25-ig, 0740-822.170 vagy a 0746-138.763-as telefonszámokon.

Az időjárásról: Viszonylag meleg reggel és délelőtt vár ránk, a minimumok -4 ºC : 3 ºC körül alakulnak, maximumok vonatkozásában már korán reggel 7ºC -ot mértek Temesvár környékén. Helyenként felhős az égbolt, esőre lehet számítani. A szélmozgás gyenge, néhol mérsékelt, a légnyomás-értékek átlaga csökkenő tendenciát mutat.

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 23.

About the author

maradmin

Leave a Comment