2015. február 25. – Hírek és programajánló

​H Í R E K   E S T E
 

Közös felelősség a hitoktatás
Románia Alkotmánybíróságának döntése szerint a szülő vagy nagykorú diák írásban kell kérvényezze, hogy gyermeke továbbra is vallásoktatásban részesüljön az iskolában. A jövő iskolai évre tervezett törvényt, a Tanügyi Minisztérium, már most be akarja vezetni. Ezért a szülőknek március 6-áig kell letenniük kéréseiket, az iskolai vallásórák igénylését illetően. 
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek közleményében Szent Ágoston másfél évezreddel ezelőtti buzdítását idézi, rámutatva annak időszerűségére: „…hogy neveljük gyermekeinket Istennek, mert akkor magunknak neveljük!”
Böcskei László nagyváradi püspök is körlevélben hangsúlyozza: „Ne engedjünk a kényelem kísértésének! Tartsuk lelkiismeretbeli kötelességünknek lelkipásztorok, szülők és nevelők egyaránt, hogy minden gyermekünk a törvényes kereteken belül, lehetőleg anyanyelvén vegyen részt az iskolai hitoktatáson.”
Roos Márton temesvári püspök körlevelében kiemeli, hogy az újraevangelizáció, az örömhír átadása, a hit oktatása örök feladat, örök gond és örök krisztusi parancs! Jézus Krisztusnak ez volt az utolsó parancsa hozzánk: menjünk el az egész világra és hirdessük az evangéliumot.
A főpásztorok kérnek minden szülőt és nevelőt, hogy időben tegyenek eleget ennek az állami követelménynek, mivel ennek hiányában gyermekük nem fog hitoktatásban részesülni az iskolában. 
Hasonló jellegű felhívással fordultak híveikhez az erdélyi protestáns elöljárók is. 

Film Márton Áron püspök életéről - közönségtalálkozó
A Márton Áron nagyjátékfilm készítését kezdeményező Márton Áron-misszió fontos mozzanata az emberekkel való személyes találkozás. Ezért február 26-án, csütörtökön délután hat órától várják az érdeklődőket a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ Karancsi Sándor termébe, ahol tájékoztató és támogatásszervező találkozóra kerül sor. Az Áron Film Egyesület 5, 10 és 50 lejes adományozó filmkocka jegyeket bocsátott ki, amelyek megvásárlásával bárki támogathatja a Márton Áron püspök és népe életét bemutató filmet.

Medjugorjei imanap
Csíkszeredában, a Segítő Mária Gimnázium Bentlakásának dísztermében február 26-án, csütörtökön medjugorjei imanapot tartanak. Az imaalkalom délután öt órakor rózsafüzér ájtatossággal kezdődik, utána szentmisét mutatnak be, melyet szentségimádás követ.

Nagyböjti élménykiállítás a Jakab Antal Tanulmányi Központban
A csíksomlyói Pro Educatione Egyesület és a nagyváradi Posticum kulturális és ifjúsági központ szervezésében március 9-től és április 3-áig, naponta reggel nyolc és este hat óra között Nagyböjti Időutazás címmel interaktív kiállításra kerül sor. Jézus szenvedéstörténetének bemutatása 45 perc. A nagyböjti Időutazás interaktív kiállításra a 0722-388.651-es telefonszámon lehet bejelentkezni.

Bevezetés a szentignáci lelkigyakorlatokba
Március 19-22 között A mélységből kiáltok hozzád címmel lelkigyakorlatra kerül sor a csíkszentdomokosi segítőnővéreknél. A lelkigyakorlat elemei: egyéni és közös elmélkedések, test és lélek imája, különböző imamódok gyakorlása, személyes kíséret, rövid impulzusok a szentignáci lelkiség alapjairól. Kísérők: Bereczki Silvia és Kerekes Izabella segítőnővérek. Jelentkezni március 14-éig lehet a bereczki.silvia@segitnonoverek.info címen.

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Március 19-21. között ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet március 10-ig, a 0726-107.002-es vagy a 0744-472.178-as telefonszámokon.

Belső Iránytű Gyergyószentmiklóson
A Szent István plébánián február 27-én, pénteken este hét órától, a Belső iránytű programsorozat keretében, Kedves Rita segítőnővér és Csiki Hortenzia önkéntes tart előadást Van kiút – Csapdáink és lehetőségeink a függőség által veszélyeztetett korban címmel. 

Az időjárásról: 
Csütörtökön is folytatódik a szeles, csapadékos időjárás. A nyugati és középső tájakon még több esőre kell számítani, a szél is erős marad. Hajnalban 1-5, délután pedig 6-11 C fok várható. 

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 25.

 H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Közös felelősség a hitoktatás
Románia Alkotmánybíróságának döntése szerint a szülő vagy nagykorú diák írásban kell kérvényezze, hogy gyermeke továbbra is vallásoktatásban részesüljön az iskolában. A jövő iskolai évre tervezett törvényt, a Tanügyi Minisztérium, már most be akarja vezetni. Ezért a szülőknek március 6-áig kell letenniük kéréseiket, az iskolai vallásórák igénylését illetően.
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek közleményében Szent Ágoston másfél évezreddel ezelőtti buzdítását idézi, rámutatva annak időszerűségére: „…hogy neveljük gyermekeinket Istennek, mert akkor magunknak neveljük!”
Böcskei László nagyváradi püspök is körlevélben hangsúlyozza: „Ne engedjünk a kényelem kísértésének! Tartsuk lelkiismeretbeli kötelességünknek lelkipásztorok, szülők és nevelők egyaránt, hogy minden gyermekünk a törvényes kereteken belül, lehetőleg anyanyelvén vegyen részt az iskolai hitoktatáson.”
Roos Márton temesvári püspök körlevelében kiemeli, hogy az újraevangelizáció, az örömhír átadása, a hit oktatása örök feladat, örök gond és örök krisztusi parancs! Jézus Krisztusnak ez volt az utolsó parancsa hozzánk: menjünk el az egész világra és hirdessük az evangéliumot.
A főpásztorok kérnek minden szülőt és nevelőt, hogy időben tegyenek eleget ennek az állami követelménynek, mivel ennek hiányában gyermekük nem fog hitoktatásban részesülni az iskolában.
Hasonló jellegű felhívással fordultak híveikhez az erdélyi protestáns elöljárók is.

Őrangyal program - Nagyböjti készülődés
A Gyulafehérvári Caritas Fogyatékkal élőket támogató szolgálata, a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság, valamint a Szent Gellért Alapítvány, partnerek, támogatók és önkéntesek segítségével ma délután négy órától kerül megrendezésre a következő Őrangyal program Csíkszeredában, a Segítő Mária Gimnázium dísztermében, amely a nagyböjti készülődésünkbe segít be. Ez alkalommal Bálint István, a Szent Ágoston Plébánia segédlelkésze tart előadást.

Film Márton Áron püspök életéről - közönségtalálkozó
A Márton Áron nagyjátékfilm készítését kezdeményező Márton Áron-misszió fontos mozzanata az emberekkel való személyes találkozás. Ezért február 26-án, csütörtökön délután hat órától várják az érdeklődőket a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ Karancsi Sándor termébe, ahol tájékoztató és támogatásszervező találkozóra kerül sor. Az Áron Film Egyesület 5, 10 és 50 lejes adományozó filmkocka jegyeket bocsátott ki, amelyek megvásárlásával bárki támogathatja a Márton Áron püspök és népe életét bemutató filmet.
Medjugorjei imanap
Csíkszeredában, a Segítő Mária Gimnázium Bentlakásának dísztermében február 26-án, csütörtökön medjugorjei imanapot tartanak. Az imaalkalom délután öt órakor rózsafüzér ájtatossággal kezdődik, utána szentmisét mutatnak be, melyet szentségimádás követ.

Nagyböjti élménykiállítás a Jakab Antal Tanulmányi Központban
A csíksomlyói Pro Educatione Egyesület és a nagyváradi Posticum kulturális és ifjúsági központ szervezésében március 9-től és április 3-áig, naponta reggel nyolc és este hat óra között Nagyböjti Időutazás címmel interaktív kiállításra kerül sor. A kiállításról Kis Adél nyilatkozott rádiónknak. Jézus szenvedéstörténetének bemutatása 45 perc. A nagyböjti Időutazás interaktív kiállításra a 0722-388.651-es telefonszámon lehet bejelentkezni.

Negyven nap az életért
Naponta közel 400 gyermek esik Romániában abortusz áldozatává, amelyből 16 Kolozsváron történik. Február 18-tól március 29-ig, Kolozsváron a római katolikus és a görög katolikus egyház felkérésére, a hívek közösen imádkoznak az életért, bekapcsolódva a mozgalomba, amely az egész világon az abortusz megszüntetéséért küzd. Ennek a megmozdulásnak 3 formája van: ima és böjt, a közösség mozgósítása és békés jelenlét reggel 7 órától este 7 óráig a Dominic Stanca szülészeti klinika előtt.

Bevezetés a szentignáci lelkigyakorlatokba
Március 19-22 között A mélységből kiáltok hozzád címmel lelkigyakorlatra kerül sor a csíkszentdomokosi segítőnővéreknél. A lelkigyakorlat elemei: egyéni és közös elmélkedések, test és lélek imája, különböző imamódok gyakorlása, személyes kíséret, rövid impulzusok a szentignáci lelkiség alapjairól. Kísérők: Bereczki Silvia és Kerekes Izabella segítőnővérek. Jelentkezni március 14-éig lehet a bereczki.silvia@segitnonoverek.info címen.

Az időjárásról: Ma tovább folytatódik a változékony, szeles, csapadékos időjárás. Napos időszakok inkább csak az ország keleti részén lehetnek. A hegyekben havas eső, hó sem kizárt. Az erdélyi medencében lesz a leghidegebb, a hajnali órákban -4 C fok körüli értékekre kell számítani, de napközben itt is felmelegszik a levegő hőmérséklete.

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 25.

About the author

maradmin

Leave a Comment