2015. február 27. – Hírek és programajánló

​H Í R E K   E S T E

 

Közös felelősség a hitoktatás
Románia Alkotmánybíróságának döntése szerint a szülő vagy nagykorú diák írásban kell kérvényezze, hogy gyermeke továbbra is vallásoktatásban részesüljön az iskolában. A jövő iskolai évre tervezett törvényt, a Tanügyi Minisztérium, már most be akarja vezetni. Ezért a szülőknek március 6-áig kell letenniük kéréseiket, az iskolai vallásórák igénylését illetően. 
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek közleményében Szent Ágoston másfél évezreddel ezelőtti buzdítását idézi, rámutatva annak időszerűségére: „…hogy neveljük gyermekeinket Istennek, mert akkor magunknak neveljük!”
Böcskei László nagyváradi püspök is körlevélben hangsúlyozza: „Ne engedjünk a kényelem kísértésének! Tartsuk lelkiismeretbeli kötelességünknek lelkipásztorok, szülők és nevelők egyaránt, hogy minden gyermekünk a törvényes kereteken belül, lehetőleg anyanyelvén vegyen részt az iskolai hitoktatáson.”
Roos Márton temesvári püspök körlevelében kiemeli, hogy az újraevangelizáció, az örömhír átadása, a hit oktatása örök feladat, örök gond és örök krisztusi parancs! Jézus Krisztusnak ez volt az utolsó parancsa hozzánk: menjünk el az egész világra és hirdessük az evangéliumot.
A főpásztorok kérnek minden szülőt és nevelőt, hogy időben tegyenek eleget ennek az állami követelménynek, mivel ennek hiányában gyermekük nem fog hitoktatásban részesülni az iskolában! Hasonló jellegű felhívással fordultak híveikhez az erdélyi protestáns elöljárók is. 

Az Úr házába indulunk- ministránszarándoklatok a szatmári egyházmegyében
Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda szervezésében, február 28-án, szombaton a szatmári, erdődi és ugocsai esperességek ministránsai ellátogatnak Nagykárolyba; március 14-én a nagybányai fiatalok utaznak Szatmárnémetibe; március 28-án pedig a nagykárolyiak zarándokolnak Nagybányára. A második osztályosnál idősebb ministránsok mindegyik városban a templomokat látogatják majd sorba, amelyekbe betérve együtt imádkoznak, érdekes tudnivalókkal gyarapodnak a templom és közösség történetéről, valamint feladatokat oldanak meg. 

Hit és Fény találkozó
Holnap délután három órától találkozót tart a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében a marosvásárhelyi és a helyi Hit és Fény közösség.

Orgonakoncert Kolozsváron
Holnap délután öt órakor orgonakoncertre kerül sor a kolozsvári Szent Mihály templomban, melynek előadója Michael Dan. A belépés ingyenes, szeretettel várják a zenekedvelőket!
Kánoni látogatás a fugyivásárhelyi plébánián
Az Egyházi Törvénykönyv előírásainak megfelelően, Böcskei László püspök, a fugyivásárhelyi plébánián tesz kánoni látogatást. A három napos látogatás alkalmával a főpásztor betekintést nyer a plébánián zajló lelkipásztori tevékenységbe. Külön találkozik az egyházközségben szolgálatot teljesítő laikusokkal: a plébánia alkalmazottaival, az egyháztanács-, illetve az egyházközségi csoportok és egyesületek tagjaival, a betegekkel, illetve a település világi vezetőjével. A megyéspüspök, a vizitáció lezárásaként, március 1-jén, vasárnap fél tizenegy órakor szentmisét mutat be a helyi templomban Rajna József főesperes-plébános koncelebrálásával.

Nagyböjti lelkinapok
– Március 1-jén, vasárnap délután három órától, Férfiak, férjek, apák nagyböjti lelkinapját tartják a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király altemplomban. Hívják és várják a férfiakat.
– A csíkkozmási plébániatemplomban március 1-jén, délután fél kettő órakor kezdődik a nagyböjti lelkinap. Meghívott előadók: Zsombori Zsolt és Angella, valamint Veres Sándor Levente kászonújfalvi plébános.

Nyílt Nap a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban
A Nyílt Nap, az iskola bemutatkozója, amelyet ebben az időszakban különös tekintettel a jelenlegi negyedikes, szeptembertől ötödik osztályban tanuló gyerekek számára szerveznek. Lehetőséget kínál minden érdeklődő gyereknek és szüleiknek, hogy megismerkedhessenek az iskola szellemiségével, a tanárokkal és nevelőkkel, megszemléljék a családias bentlakást, az oktatás korszerű helyszíneit. Várják az érdeklődőket március 3-án, kedden délután fél öt órától a Gimnázium dísztermében.

Az időjárásról: Szombaton országszerte túlnyomóan felhős lesz az ég, de nyugaton, és az erdélyi medencében akár hosszabb napos időszakok is lehetnek. Csapadék főként az ország déli részén alakulhat ki. A reggeli órákban főként keleten pára, köd kialakulására is kell számítani. Hajnalban -1 és +5, délután 8-13 C fok közötti értékekre készülhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2015. február 27.

 


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Ferenc pápát is meghívták a máriaradnai kegytemplom átadására
A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye meghívta Ferenc pápát a felújított máriaradnai kegytemplom és kolostor átadási ünnepségére. A kegytemplomból és kolostorból álló együttes felújítása 2012-ben kezdődött el európai uniós forrásból, mintegy 10 millió eurós költséggel – tudósít a Maszol.ro.
Reinholz András máriaradnai plébános szerint Ferenc pápa részvétele nem valószínű az augusztus 2-ra tervezett avató ünnepségen, de a Vatikán képviselteti magát a jelentős eseményen. A felújított templomot és kolostort Joachim Meisner bíboros, nyugalmazott kölni érsek, az ünnepi szentmise főcelebránsa áldja meg.

Ma temetik Beöthy Tamás jezsuita atyát
Beöthy Tamás 1927. február 15-én született Budapesten. 1945-ben érettségizett. A Műegyetem építészmérnöki karára vették fel. Ekkor ismerte meg az illegalitásba szorított jezsuitákat. 1953. szeptember 14-én kezdte meg a titkos noviciátust. Az építészmérnöki diplomát 1950-ben szerzi meg, utána még hat évet dolgozott építészként. 1956-ban, a forradalom alatti szerepvállalása miatt, külföldre menekült és Ausztriában tette le fogadalmait 1957. július 31-én.
Írországban végezte el a filozófiát, a teológiát. 1963. július 31-én pappá szentelték.
1989-ben az elsők között tért haza Magyarországra. Hosszú szenvedés után 2015. február 11-én hunyt el. Temetése ma lesz Budapesten.
Jól ismert személyiség volt Erdélyben, hiszen a Cursillo-t, illetve a Házas-hétvége mozgalmat ismertette meg, számos lelkigyakorlat lelkes mozgatója volt. Ma délután László Attila Katekézis műsorában őrá emlékezve egy korábbi, vele készült beszélgetés második részét hallhatják.

Áron püspökről szülőfalujában
Márton Áron képekben címmel tart előadást Nagy Zoltán, ma este hét órától a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. A filmestre, amelyre a csíkszentdomokosi segítő nővérek minden érdeklődőt várnak, a Márton Áron tematikus esték sorozat keretében kerül sor.

Belső Iránytű Gyergyószentmiklóson
A Szent István plébánián ma este hét órától, a Belső iránytű programsorozat keretében, Kedves Rita segítőnővér és Csiki Hortenzia önkéntes tart előadást Van kiút – Csapdáink és lehetőségeink a függőség által veszélyeztetett korban címmel.

Keresztúti ájtatosság Temesváron
A gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az idei téma: A Megszentelt Élet Éve. Ma délután négy órakor, a keresztúti ájtatosságon Máthé Lóránd gátaljai plébános mond szentbeszédet.

Nagyböjti lelkinapok
– Március 1-jén, vasárnap délután három órától, Férfiak, férjek, apák nagyböjti lelkinapját tartják a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király altemplomban. Hívják és várják a férfiakat.
– A csíkkozmási plébániatemplomban március 1-jén, délután fél kettő órakor kezdődik a nagyböjti lelkinap. Meghívott előadók: Zsombori Zsolt és Angella, valamint Veres Sándor Levente kászonújfalvi plébános.
– A csíkszeredai Búzamag közösség nagyböjti lelkinapot szervez március 7-én, szombaton a csíkszeredai Szent Kereszt templomban „Megesett rajtuk a szíve” mottóval. A lelkinap dicsőítéssel kezdődik délelőtt tíz órakor, majd Csíki Szabolcs segédlelkész elmélkedése következik, amit szentségimádás követ. A lelkinap a fél tizenkét órakor kezdődő szentmisével zárul.
– A székelyudvarhelyi főesperesség ifjúsági lelkinapra hívja meg a kerület fiataljait, hogy együtt elmélkedve, imádkozva, műhelymunkák által közelebb kerüljenek Istenhez, önmagukhoz, embertársaikhoz. „A Te arcodat keresem Uram” mottójú lelkinap a Márton Áron Ifjúsági Házban, március 14-én, délelőtt fél tíztől kezdődik, moderátora Tamás Huba homoródkarácsonyfalvi plébános.

Feleségek, édesanyák hétvégéje
A Gyulafehérvári Főegyházmegye család-munkacsoportja idén is megszervezi Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban a Feleségek-édesanyák hétvégéjét március 6–8. között. A találkozó témája: Időgazdálkodás: egyensúly az életben és a családban. Előadói: Kertész Marika, Komán Katalin és Ilyés Erika segítőnővér. Jelentkezni a csalad.ro honlapon, a „Bejelentkezés” menüpontban lehet március 3-ig.

Az időjárásról: Ma is sok lesz a felhő, csapadék csupán északon, északnyugaton, valamint estétől délen fordulhat elő. Az erdélyi medencében az éjszaka folyamán enyhe fagyra is kell számítani. Reggelre foltokban pára, köd képződhet. Napközben 8-14 C fok körül alakul a hőmérséklet.

MRE – Hírszolgálat, 2015. február 27.

About the author

maradmin

Leave a Comment