2015. február 28. – Hírek és programajánló

H Í R E K  E S T E
 

Közös felelősség a hitoktatás
Románia Alkotmánybíróságának döntése szerint a szülő vagy nagykorú diák írásban kell kérvényezze, hogy gyermeke továbbra is vallásoktatásban részesüljön az iskolában. A szülőknek március 6-áig kell letenniük kéréseiket, az iskolai vallásórák igénylését illetően. 
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek közleményében Szent Ágoston másfél évezreddel ezelőtti buzdítását idézi, rámutatva annak időszerűségére: „…hogy neveljük gyermekeinket Istennek, mert akkor magunknak neveljük!”
Böcskei László nagyváradi püspök is körlevélben hangsúlyozza: „Tartsuk lelkiismeretbeli kötelességünknek lelkipásztorok, szülők és nevelők egyaránt, hogy minden gyermekünk a törvényes kereteken belül, lehetőleg anyanyelvén vegyen részt az iskolai hitoktatáson.”
Roos Márton temesvári püspök körlevelében kiemeli, hogy az újraevangelizáció, az örömhír átadása, a hit oktatása örök feladat, örök gond és örök krisztusi parancs! Jézus Krisztusnak ez volt az utolsó parancsa hozzánk: menjünk el az egész világra és hirdessük az evangéliumot.
A főpásztorok kérnek minden szülőt és nevelőt, hogy időben tegyenek eleget ennek az állami követelménynek, mivel ennek hiányában gyermekük nem fog hitoktatásban részesülni az iskolában! Hasonló jellegű felhívással fordultak híveikhez az erdélyi protestáns elöljárók is. 

Hitoktatókkal találkozott a főpásztor
Tegnap délután a Nagyváradi Egyházmegye hitoktatóival találkozott Nagyváradon a Katekétika Központban Böcskei László megyéspüspök. Amint Kiss Albert egyházmegyei tanfelügyelő elmondta, a hitoktatók havi rendszerességgel találkoznak Nagyváradon, de ez most egy rendkívüli alkalom, amelyben az iskolai hitoktatásban kialakult új helyzetet tárgyalták meg. A főpásztor ismertette a Romániai Püspöki Konferencia állásfoglalását, illetve a nagyváradi egyházmegye szintjén történt intézkedéseket. Böcskei László püspök bíztatta és bátorította a hitoktatókat, hogy a jelen nehézségek ellenére is kitartóan és odaadással végezzék munkájukat, tegyék minél vonzóbbá a hitoktatást, hogy a diákok azt szeretetből és ne kényszerből válasszák. Biztosította őket továbbá arról, hogy az egyházmegye mindent törvényes eljárást megtesz a helyzet orvoslása érdekében.

Biblianapot tartottak Szatmárnémetiben
A mai napon a Szentírással kapcsolatos ismereteiket mélyítették el a szatmári egyházmegye számos pontjáról érkezők, a Szentlélek plébánián. A szervezők: Vojtku László plébános és Kujbus Márta, a Világiak Irodája referense a rendezvény elején elmondták, János evangéliumát azért választották a nap alapanyagaként, mert nagyon sok olyan történetet ad, amelyben Jézussal, az élet forrásával találkozva az embereknek átalakul az életük. 

Kánoni látogatás a fugyivásárhelyi plébánián
Az Egyházi Törvénykönyv előírásainak megfelelően, Böcskei László püspök, a fugyivásárhelyi plébánián tesz kánoni látogatást. A három napos látogatás alkalmával a főpásztor betekintést nyer a plébánián zajló lelkipásztori tevékenységbe. Külön találkozik az egyházközségben szolgálatot teljesítő laikusokkal: a plébánia alkalmazottaival, az egyháztanács-, illetve az egyházközségi csoportok és egyesületek tagjaival, a betegekkel, illetve a település világi vezetőjével. A megyéspüspök, a vizitáció lezárásaként, március 1-jén, vasárnap fél tizenegy órakor szentmisét mutat be a helyi templomban Rajna József főesperes-plébános koncelebrálásával.

Nyílt Nap a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban
A Nyílt Nap lehetőséget kínál minden érdeklődő gyereknek és szüleiknek, hogy megismerkedhessenek az iskola szellemiségével, a tanárokkal és nevelőkkel, megszemléljék a családias bentlakást, az oktatás korszerű helyszíneit. Várják az érdeklődőket március 3-án, kedden délután fél öt órától a Gimnázium dísztermében. 
Tamás Levente a Segítő Mária Gimnázium igazgatója nyilatkozott rádiónknak.

Nagyböjti lelkinapok
- Március 1-jén, vasárnap délután három órától, Férfiak, férjek, apák nagyböjti lelkinapját tartják a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király altemplomban. Hívják és várják a férfiakat.
- A csíkkozmási plébániatemplomban március 1-jén, délután fél kettő órakor kezdődik a nagyböjti lelkinap. Meghívott előadók: Zsombori Zsolt és Angella, valamint Veres Sándor Levente kászonújfalvi plébános.

Evangéliumos imaórák
Nagyböjttel szatmárnémeti különböző templomaiban megkezdődnek a vasárnap esti szentmiséket követő imaórák is. Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda által összeállított segédanyag alapján számos plébánián tartanak majd imaórákat, de Szatmárnémetiben és Nagykárolyban láncba gyűjtik a plébániákat, amelyeket a fiatalok sorban látogatnak majd. A Szentlélek templomban március 1-jén, Élmény témában találkoznak. Mindegyik találkozásra a vasárnap esti szentmise után, hét órától kerül sor.

Az időjárásról: Vasárnap továbbra is a borongós, esős idő lesz jellemző, de helyenként napsütésre is lehet számítani. Napközben 9-13 C fokra melegszik a levegő hőmérséklete. 

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 28.H Í R E K  D É L B E N
 

Közös felelősség a hitoktatás
Románia Alkotmánybíróságának döntése szerint a szülő vagy nagykorú diák írásban kell kérvényezze, hogy gyermeke továbbra is vallásoktatásban részesüljön az iskolában. A jövő iskolai évre tervezett törvényt, a Tanügyi Minisztérium, már most be akarja vezetni. Ezért a szülőknek március 6-áig kell letenniük kéréseiket, az iskolai vallásórák igénylését illetően. 
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek közleményében Szent Ágoston másfél évezreddel ezelőtti buzdítását idézi, rámutatva annak időszerűségére: „…hogy neveljük gyermekeinket Istennek, mert akkor magunknak neveljük!”
Böcskei László nagyváradi püspök is körlevélben hangsúlyozza: „Ne engedjünk a kényelem kísértésének! Tartsuk lelkiismeretbeli kötelességünknek lelkipásztorok, szülők és nevelők egyaránt, hogy minden gyermekünk a törvényes kereteken belül, lehetőleg anyanyelvén vegyen részt az iskolai hitoktatáson.”
Roos Márton temesvári püspök körlevelében kiemeli, hogy az újraevangelizáció, az örömhír átadása, a hit oktatása örök feladat, örök gond és örök krisztusi parancs! Jézus Krisztusnak ez volt az utolsó parancsa hozzánk: menjünk el az egész világra és hirdessük az evangéliumot.
A főpásztorok kérnek minden szülőt és nevelőt, hogy időben tegyenek eleget ennek az állami követelménynek, mivel ennek hiányában gyermekük nem fog hitoktatásban részesülni az iskolában! Hasonló jellegű felhívással fordultak híveikhez az erdélyi protestáns elöljárók is. 

Orgonakoncert Kolozsváron
Ma délután öt órakor orgonakoncertre kerül sor a kolozsvári Szent Mihály templomban, melynek előadója Michael Dan. A belépés ingyenes, szeretettel várják a zenekedvelőket!

Kánoni látogatás a fugyivásárhelyi plébánián
Az Egyházi Törvénykönyv előírásainak megfelelően, Böcskei László püspök, a fugyivásárhelyi plébánián tesz kánoni látogatást. A három napos látogatás alkalmával a főpásztor betekintést nyer a plébánián zajló lelkipásztori tevékenységbe. Külön találkozik az egyházközségben szolgálatot teljesítő laikusokkal: a plébánia alkalmazottaival, az egyháztanács-, illetve az egyházközségi csoportok és egyesületek tagjaival, a betegekkel, illetve a település világi vezetőjével. A megyéspüspök, a vizitáció lezárásaként, március 1-jén, vasárnap fél tizenegy órakor szentmisét mutat be a helyi templomban Rajna József főesperes-plébános koncelebrálásával.

Nagyböjti lelkinapok
- Március 1-jén, vasárnap délután három órától, Férfiak, férjek, apák nagyböjti lelkinapját tartják a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király altemplomban. Hívják és várják a férfiakat.
- A csíkkozmási plébániatemplomban március 1-jén, délután fél kettő órakor kezdődik a nagyböjti lelkinap. Meghívott előadók: Zsombori Zsolt és Angella, valamint Veres Sándor Levente kászonújfalvi plébános.

Evangéliumos imaórák
Nagyböjttel szatmárnémeti különböző templomaiban megkezdődnek a vasárnap esti szentmiséket követő imaórák is. Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda által összeállított segédanyag alapján számos plébánián tartanak majd imaórákat, de Szatmárnémetiben és Nagykárolyban láncba gyűjtik a plébániákat, amelyeket a fiatalok sorban látogatnak majd. A Szentlélek templomban március 1-jén, Élmény témában találkoznak. Mindegyik találkozásra a vasárnap esti szentmise után, hét órától kerül sor.

Nyílt Nap a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban
A Nyílt Nap, az iskola bemutatkozója, amelyet ebben az időszakban különös tekintettel a jelenlegi negyedikes, szeptembertől ötödik osztályban tanuló gyerekek számára szerveznek. Lehetőséget kínál minden érdeklődő gyereknek és szüleiknek, hogy megismerkedhessenek az iskola szellemiségével, a tanárokkal és nevelőkkel, megszemléljék a családias bentlakást, az oktatás korszerű helyszíneit. Várják az érdeklődőket március 3-án, kedden délután fél öt órától a Gimnázium dísztermében.

Feleségek, édesanyák hétvégéje
A Gyulafehérvári Főegyházmegye család-munkacsoportja idén is megszervezi Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban a Feleségek-édesanyák hétvégéjét március 6–8. között. A találkozó témája: Időgazdálkodás: egyensúly az életben és a családban. Előadói: Kertész Marika, Komán Katalin és Ilyés Erika segítőnővér. Jelentkezni a csalad.ro honlapon, a „Bejelentkezés” menüpontban lehet március 3-ig.

Az időjárásról: Ma országszerte túlnyomóan felhős lesz az ég, de nyugaton, és az erdélyi medencében akár hosszabb napos időszakok is lehetnek. Csapadék főként az ország déli részén alakulhat ki. Délután 8-13 C fok közötti értékekre készülhetünk. 
Vasárnap továbbra is a borongós, esős idő lesz jellemző, de helyenként napsütésre is lehet számítani. Napközben 9-13 C fokra melegszik a levegő hőmérséklete.

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 28.

About the author

maradmin

Leave a Comment