2015. február 9. – Hírek és programajánló

H Í R E K  E S T E 

Orgonamegáldás Szombatfalván
Tegnap Tamás József püspök szentmise keretében megáldotta a Székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György plébániatemplom felújított és kibővített orgonáját. Szentbeszédében Jézus egy napjának eseményeit állította követendő példakánt a hívek elé, három dolgot kiemelve tanítás, segítő szolgálat és az imádság fontosságát. Mindennek gyakorlása ma is életet adhat közösségeinknek. 
A püspök áldása után a Dicsőség hangjaival szólalt meg a felújított orgona, melyet Kolonics István épített 1876-ban. Pap Zoltán orgonaépítő-restaurátor és csoportja megőrizte a hangszer jellegzetes vonásait, két sípsorral, pedálművel bővítette, a játszóasztal is új formát kapott. A szentmisén az újonnan kinevezett Egyháztanács beiktatására is sor került.

Márton Áron püspökké szentelésének évfordulóját ünnepelték
Tegnap a csíkszentdomokosi kultúrházban ünnepelték Márton Áron püspökké szentelésének 76. évfordulóját. A rendezvény a Márton Áron emlékév záróeseménye is volt egyben. 
Bőjte Csongor, a Csíkszentdomokosi Ifjúsági Szervezet elnöke, a székelyhon.ro honlapnak elmondta, hogy a falu fiataljainak fontos, hogy Márton Áron emlékét ápolják. Bár nem ismerhették, példája számukra is irányadó, a mai világban sem veszítette el értékét. 
A rendezvényen Csíki Dénes nyárádköszvényesi plébános mesélt az 1973 és 1978 közötti időszakról, amikor Márton Áron püspök személyi titkáraként dolgozott. 
Pap László, a marosvásárhelyi Mustármag Megújulás-szolgálat lelkésze, a tervezett Márton Áron játékfilm részleteit ismertette a résztvevőkkel. A rendezvényen levetítették a Petényi Katalin és Kabay Barna által rendezett, Szigorúan ellenőrzött életek című dokumentumfilm Márton Áron püspökről szóló részét is.

Főpásztori látogatás a nagyváradi egyházmegye betegjeinél
A Betegek Világnapja alkalmából Böcskei László megyéspüspök, valamint az egyházmegyei Caritas Catolica Egyesület vezetői, Rajna József elnök és Kiss Károly ügyvezető-igazgató körutat tesznek, felkeresve az egyházmegye betegjeit Fugyivásárhelyen, Nagyszalontán és Nagyváradon. A Caritas által megszervezett és koordinált házi beteggondozást végző munkatársakat fogja elkísérni a főpásztor az egyes szolgálati helyekre, hogy a szenvedőknek betegségükben vigasztalást nyújtson. Látogatása kifejező jele annak, hogy a beteggondozás nem csak orvosi ellátást jelent, hanem közelséget, jelenlétet, meghallgatást, jó szót, türelmet. Meghívást kíván intézni a főpásztor ezzel a hívekhez az önkéntességre, a krisztusi szeretet gyakorlására.
Ifjúság vasárnapja a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
Tizenöt éve farsang utolsó vasárnapját, az ifjúság vasárnapjának nevezik. Az ifjúsági lelkipásztorkodás minden korban kihívást jelentett, munkáját az Ifjúsági Főlelkészség koordinálja. Február 15-én, vasárnap a Gyulafehérvári Főegyházmegye templomaiban az ifjúsági pasztorációs tevékenységek támogatására gyűjtés lesz. Tamás Barna ifjúsági lelkész nyilatkozott rádiónknak.

Házasság hete egyházmegyéinkben
Február 8 és 15 között negyedik alkalommal zajlik a Házasság hete rendezvénysorozat. 
- Marosvásárhelyen holnap délelőtt 10 órától este hat óráig „Adj öt percet a házasságodnak” jeligével, az Ama Deus cukrászdában Szénégető István és Bakó Mária hívja a házaspárokat arra, hogy beszélgessenek 5 percet kettesben. Este hat órától „Beszélgetések, jelenetek egy házasságból” témában előadásra kerül sor. 
- Szatmárnémetiben holnap este hét órától a Scheffler János Lelkipásztori Központ udvaráról nyíló Szent István teremben filmvetítés lesz, amit beszélgetés követ. 
- Nagykárolyban a Kalazanci Szent József templomban holnap fél héttől szentségimádást tartanak, a kápolnában. 
- Csíkszentdomokoson holnap este hét órától Filmestre várják a házaspárokat a helyi Kultúrotthonban. Szombaton este hét órától tartják a Házaspárok bálját az Expressz étteremben. Érdeklődni és jelentkezni február 12-ig lehet a 0753-918.815-ös vagy a 0741-090.623-as telefonszámokon.

Az időjárásról: 
Holnap ismét sok lesz a felhő, északnyugaton és az erdélyi medencében gyenge havazás fordulhat elő. A légmozgás helyenként megerősödik. Hajnalban -20 fokra hűl a levegő, nyugaton enyhébb lesz a reggel, de itt is -11 C fok körüli értékekre lehet számítani. Napközben +3 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 9.


H Í R E K  R E G G E L / D É L B E N
 

Tanulmányi napot tartottak Csíksomlyón
Biztonság és közösség témában tartottak tanulmányi napot az egyház társadalmi tanításáról pénteken Csíksomlyón Hargita Megye Tanácsa Tanulmányi Központjában. A tizenharmadik alkalommal megtartott rendezvény mottója: Európának érdekében áll, hogy ura legyen saját sorsának. 
A rendezvényt Soós Károly teológus, kánonjogász, kisebbségi és nemzetpolitikai szakértő, a Márton Áron Társaság elnöke moderálta. Megnyitóbeszédében, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta: a biztonság megalapozásának a családban kell kezdődnie. Nem lehet közösséget, jövőt építeni a biztonság érzete nélkül, ennek kialakítása pedig mindannyiunk közös feladata. A tanulmányi napon előadást tartott Jitianu Liviu, Holló László morálteológus, rektor, Soós Károly és Újházi Lóránd.

Orgonamegáldás Szombatfalván
Tegnap Tamás József püspök szentmise keretében áldotta meg a Székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György plébániatemplom felújított és kibővített orgonáját. Szentbeszédében Jézus egy napjának eseményeit állította követendő példakánt a hívek elé, három dolgot kiemelve tanítás, segítő szolgálat és az imádság fontosságát. Mindennek gyakorlása ma is életet adhat közösségeinknek. 
A püspök áldása után a Dicsőség hangjaival szólalt meg a felújított orgona, melyet Kolonics István épített 1876-ban. Pap Zoltán orgonaépítő-restaurátor és csoportja megőrizte a hangszer jellegzetes vonásait, két sípsorral, pedálművel bővítette, a játszóasztal is új formát kapott. A szentmisén az újonnan kinevezett Egyháztanács beiktatására is sor került.

Márton Áron püspökké szentelésének évfordulóját ünnepelték
Tegnap a csíkszentdomokosi kultúrházban ünnepelték Márton Áron püspökké szentelésének 76. évfordulóját. A rendezvény a Márton Áron emlékév záróeseménye is volt egyben. 
Bőjte Csongor, a Csíkszentdomokosi Ifjúsági Szervezet elnöke, a székelyhon.ro honlapnak elmondta, hogy a falu fiataljainak fontos, hogy Márton Áron emlékét ápolják. Bár nem ismerhették, példája számukra is irányadó, a mai világban sem veszítette el értékét. 
A rendezvényen Csíki Dénes nyárádköszvényesi plébános mesélt az 1973 és 1978 közötti időszakról, amikor Márton Áron püspök személyi titkáraként dolgozott. 
Pap László, a marosvásárhelyi Mustármag Megújulás-szolgálat lelkésze, a tervezett Márton Áron játékfilm részleteit ismertette a résztvevőkkel. A rendezvényen levetítették a Petényi Katalin és Kabay Barna által rendezett, Szigorúan ellenőrzött életek című dokumentumfilm Márton Áron püspökről szóló részét is.

Ifjúsági lelkészek és referensek találkozója a Bánságban
Február 9-11. között Temesváron találkoznak Románia négy magyar többségű római katolikus egyházmegyéjének ifjúsági lelkészei és referensei. A találkozón beszámolnak az elmúlt évről, előadást tart Barazsuly István szalvatoriánus atya, meglátogatják a temesvári Ifjúsági Központot, majd találkoznak Roos Márton megyéspüspökkel is. A temesvári találkozó alkalmával folytatódnak az előkészületek az Országos Ifjúsági Találkozóra, amelyet idén Kolozsváron tartanak, ugyanakkor a római ministráns-zarándoklattal, valamint a 2016-os Krakkói Ifjúsági Világtalálkozó hazai előkészületeivel is foglalkoznak az ifjúságpasztoráció vezetői Temesváron.

Házasság hete egyházmegyéinkben
Február 8 és 15 között negyedik alkalommal zajlik a Házasság hete rendezvénysorozat. 
- A székelyudvarhelyi Szent György plébániatemplomban holnap este fél hétkor Megtartó hűség mottóval: ima lesz a templomban, majd utána meghitt vacsora kettesben, vendéglőben. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0266-217660-os telefonszámon.
- Marosvásárhelyen holnap délelőtt 10 órától este hat óráig „Adj öt percet a házasságodnak” jeligével, az Ama Deus cukrászdában Szénégető István és Bakó Mária hívja a házaspárokat arra, hogy beszélgessenek 5 percet kettesben. Este hat órától „Beszélgetések, jelenetek egy házasságból” témában előadásra kerül sor. 
- Szatmárnémetiben holnap este hét órától a Scheffler János Lelkipásztori Központ udvaráról nyíló Szent István teremben filmvetítés lesz, amit beszélgetés követ. 
- Nagykárolyban a Kalazanci Szent József templomban holnap fél héttől szentségimádást tartanak, a kápolnában. 
- Csíkszentdomokoson holnap este hét órától Filmestre várják a házaspárokat a helyi Kultúrotthonban. Szombaton este hét órától tartják a Házaspárok bálját az Expressz étteremben. Érdeklődni és jelentkezni február 12-ig lehet a 0753-918.815-ös vagy a 0741-090.623-as telefonszámokon.

Szerdán betegek és idősek világnapja
Szűz Mária lourdesi jelenésének az évfordulóján tartják a csíksomlyói kegytemplomban a betegek és idősek XXII zarándoklatát. A délelőtt fél tizenegykor kezdődő szentmise végén a betegek szentségét is kiszolgáltatják. A szentmisét, melyet rádiónk közvetít, Tamás József püspök mutatja be. 
Sepsiszentgyörgyön a betegek napi ökumenikus imaestet a Krisztus Király templomban tartják, szerdán az esti hat órás szentmise keretében. Várják az orvosokat, ápolókat, az egészségeseket és a betegeket, időseket, akik számára kiosztják a betegek szentségét.
A szatmárnémeti Székesegyházban, szerdán este hat órától Schönberger Jenő püspök szentmisét ajánl a szenvedőkért. Előtte, fél hattól szentgyónásra van lehetőség, a résztvevők pedig búcsút nyerhetnek a szokott feltételek mellett. 
Nagykárolyban szerdán este hat órától a Kalazanci Szent József templomban, Nagybányán szerdán reggel nyolc órakor és este hat órakor a Szentháromság templomban is lesz szentmise a betegekért, világnapjukhoz kapcsolódva.
A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban szintén szerdán, délután öt órakor Szilvágyi Zsolt plébános szentmisét mutat be, amelynek keretében a betegek a szentkenet szentségében részesülnek.
Marosvásárhelyen szerdán a Gyulafehérvári Caritas, közösen a Máltai Segélyszolgálattal várja azokat a betegeket, akik el szeretnék hagyni otthonukat és egy pár órát kellemesen töltenének, illetve gondjaikat megosztanák. Szokott módon az ünnepség tíz órától szentmisével és a betegek szentségének felvételével kezdődik a belvárosi Keresztelő Szent János plébániatemplomban, majd a Deus Providebit Házban folytatódik. A betegeket gépkocsival a helyszínre szállítják, iratkozni a 0265-246.804-es telefonszámon lehet, munkanapokon 9-11 óra között.
Csíkszeredában a Betegek Világnapján a Millenniumi templomban az este hat órakor kezdődő szentmisén imádkoznak a betegekért, és az egészségügyben dolgozókért, a végén pedig kiszolgáltatják a betegek-szentségét mindazoknak, akik azt kérik. Gyűjtést is szerveznek, melyet a csíkszeredai Megyei Kórház gyermekosztály javára fordítanak. 

Az időjárásról: 
Igazi, hideg februári nap ez, felhős égbolttal. Elszórtan havazások, helyenként felerősödő de alapjában gyenge szélmozgás és keveset változó légköri nyomás a jellemző. A minimumok -14 -5 C fok körül alakulnak. Az utakon az időjárásból adódó jegesedés miatt fokozott figyelmesség javasolt.

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 9.

About the author

maradmin

Leave a Comment