2015. január 24. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Ferenc pápa beszéde a szerzetesek és szerzetesnővérek ökumenikus megbeszélésén
Ma délben Ferenc pápa fogadta a szerzetesek és szerzetesnővérek csoportját, akik a Szerzetes Kongregáció szervezésében ökumenikus megbeszélésen vesznek részt Rómában. Beszédében a megszentelt élet szerepéről beszélt a keresztények egysége tekintetében. „Jóllehet az egész egyházat érinti az egység megteremtésének a feladata, de a szerzetesi élet, mely gyökereit az Úr akaratába és a még osztatlan egyház közös hagyományába mélyeszti, kétségtelenül egy különleges hivatást jelent az egység előmozdításában” – mondta a pápa. „Ennek jele, hogy éppen számos szerzetes az ökumenizmus úttörője. ”
Ferenc pápa beszédében a keresztények egysége megteremtésének három feltételéről szólt: megtérés, imádság és életszentség. Végül megköszönte a jelenlevők tanúságtételét, az egységért végzett munkájukat és Isten áldását kérte szolgálatukra – tudtuk meg a Vatikáni Rádió honlapjáról.

Holnap véget ér az ökumenikus imahét:
Nagyváradon este hat órakor a görög katolikus székesegyházban zárul az ökumenikus imahét. 
A székelyudvarhelyi belvárosi egyházközségek saját templomukban fejezik be este hat órakor a Krisztus-hívők egységéért tartandó imahetet.
Sepsiszentgyörgyön este hat órakor a Szent József templomban ér véget az ökumenikus imatized.
Csíkszeredában a keresztények egységégéért imahét a csomortáni templomban fejeződik be. Délelőtt fél tíz órakor Szatmári Szilárd református lelkész hirdeti az igét.
Marosvásárhelyen este hat órakor a belvárosi Keresztelő János plébániatemplomban Bárócz Huba református lelkész szolgál.

Szentmise a deportált németek emlékére Nagyváradon
1945 januárjában, 70 évvel ezelőtt több mint 70 ezer németet deportáltak Romániából „málenkij robotra” / kis munkára a Szovjetúnióba. Holnap délelőtt fél tizenegy órakor a Német Demokrata Fórum rendezvénysorozatának keretében, az eseményre emlékezve, a túlélőkért és az elhunytakért imádkozva mutat be német nyelvű szentmisét Böcskei László megyéspüspök a nagyvárad-kapucinus templomban.

Kamarazene hangverseny Csíksomlyón
A Csíksomlyói kegytemplomban holnap a fél tizenegy órakor kezdődő szentmise után Mozart hangversenyt tart a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Tiberius vonósnégyesének két tagja, Molnár Tibor és Molnár József. Minden zeneszeretőt szeretettel várnak.

Búcsú Csíkpálfalván
Szent Pál apostol megtérése tiszteletére tartanak búcsús szentmisét Csíkpálfalván vasárnap, január 25-én. A fél egy órakor kezdődő ünnepi szentmisét Tamás József püspök celebrálja, szentbeszédet mond Boros László csíkszenttamási plébános. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti.

Búcsú Hargitafürdőn
Egy éve tértek vissza a pálosok Erdélybe, hivatalosan is beindult a pálos szerzetesház. Első lakói, a Magyar Pálos Rend két tagja: Balla Péter Barnabás atya és Szőcs Imre testvér voltak. A hargitafürdői fatemplomban hétfőn, január 26-án, este hat órakor évfordulós hálaadó szentmisét tartanak, melynek főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök. A hargitafürdői ünnepségbe rádiónk hallgatói is bekapcsolódhatnak. 

Lelkigyakorlatos továbbképző kántoroknak
Kántorok számára lelkigyakorlatos továbbképzőt tartanak február 3-6 között Gyulafehérváron, a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban. Február 3-án délután három órakor Veni Sancteval kezdődik, a Kisszeminárium kápolnájában. Az továbbképzőről Illyés Zsolt csíkszentléleki plébános, a lelkigyakorlat moderátora nyilatkozott rádiónknak. A továbbképző részvételi díja 275 lej. Előzetes bejelentkezés szükséges január 28-áig a 0258-819.869-es telefonszámon.

Tíz éves a Mária Iskola
Magnificat-os találkozások a találkozásokban mottóval február 3-5 között, Sepsiszentgyörgyön, a belvárosi Szent József plébánián ünnepli tíz éves születésnapját a Mária Iskola, Hajlák Attila marosvásárhelyi segédlelkész vezetésével. Érdeklődni és jelentkezni a 0721-248.467 telefonszámon lehet. 

Az időjárásról: Vasárnap többfelé hószállingózás, havazás várható. Az erdélyi medencében és az ország déli részén továbbra is viharos marad a szél. 

MRE - Hírszolgálat, 2015. január 24.


H Í R E K   D É L B E N

Pápai üzenet a Tömegtájékoztatás Világnapjára
A családban tanítják és tanuljuk meg a kommunikációt. Ez Ferenc pápa üzenetének magva, amelyet tegnap délelőtt tettek közzé. A Tömegtájékoztatás 49. világnapjának idei témája: „Kommunikálni a családot: a találkozás kiemelt helye a szeretet ingyenességében”. Az emléknapot május 17-én tartják. A családról szóló két szinódusból kiindulva – a rendkívüliből, amelyet múlt év októberében tartottak és a rendes szinódusból, amelyre idén októberben kerül sor – a pápa üzenetét a családra alapozza. Ez ugyanis az első hely, ahol megtanulunk kommunikálni az anyaméhtől kezdve, amely a kommunikáció első iskolája. A legszebb család az, amely a tanúságtételből kiindulva tudja kommunikálni a férfi és a nő, a szülők és a gyermekek közötti kapcsolat szépségét és gazdagságát – kéri Ferenc pápa a Tömegtájékoztatás 49. világnapjára írt üzenetében.

Az ökumenikus imahét mai programját ajánljuk hallgatóink figyelmébe:
Nagyváradon délután négy órakor, a Messiási Zsidó Hitközség zsinagógában folytatódik az ökumenikus imahét. 
A székelyudvarhelyi belvárosi egyházközségek szervezésében az imahét keretében a Szent Miklós plébániatemplomban este hat órakor Gedei Ildikó hirdeti Isten igéjét.
Sepsiszentgyörgyön este hat órakor a belvárosi református templomban folyatódik az ökumenikus imatized.
Csíkszeredában az unitárius templom Darvas-Kozma József plébános prédikál, este hat órai kezdettel.
Gyergyószentmiklóson az ökumenikus imahét a Szent Miklós templomban folytatódik ugyancsak este hat órakor.
Marosvásárhelyen az Ady negyedi Szent Imre plébániatemplomban szintén este hat órától Bukovinszky Csáki Tünde református lelkész hirdeti az igét.
Nagybányán délután öt órakor az Újvárosi Református templomban Köncze Árpád evangélikus esperes szolgál.
A petrozsényi református templomban délután öt órakor Kardos József unitárius lelkész igehirdetése zárja az imahetet.

Együtt az imában - Szatmárnémetiben
A Szent Egyed Közösség, a Szatmári Püspökséggel együtt közös imára hívja a város lakóit a keresztények egységéért és a békéért ma délután fél ötre a székesegyházba. Az ökumenikus imanapon Pallai Béla és Dumitru Roman görögkatolikus esperesek, Kovács Sándor református esperes, Szűcs Sándor baptista lelkipásztor, valamint Schönberger Jenő katolikus megyéspüspök hirdeti az igét. Az eseményen jelen lesz Alberto Quattrucci, a római Szent Egyed Közösség titkára is, közreműködik a Kálvária templom Adoremus kórusa.

Csak tiszta forrásból
A marosszentgyörgyi római katolikus plébánia szervezésében ma este hat órától XIX. alkalommal tartják meg a Csak tiszta forrásból népdalestet a plébánia tanácstermében. Hegedűn kísér Székely Szilárd, a Kolping Család énekkarának zenésze, Orbán Balázs és Vass Lajos citerázik. 

Orgonakoncert Kolozsváron
Ma délután 5 órakor orgonakoncertre kerül sor a kolozsvári Szent Mihály templomban, melynek előadója Pozsár Róbert. A belépés ingyenes, szeretettel várják a zenekedvelőket!

Szentmise a deportált németek emlékére Nagyváradon
1945 januárjában, 70 évvel ezelőtt több mint 70 ezer németet deportáltak Romániából „málenkij robotra” / kis munkára a Szovjetúnióba. Holnap délelőtt fél tizenegy órakor a Német Demokrata Fórum rendezvénysorozatának keretében, az eseményre emlékezve, a túlélőkért és az elhunytakért imádkozva mutat be német nyelvű szentmisét Böcskei László megyéspüspök a nagyvárad-kapucinus templomban.

Búcsú Csíkpálfalván
Szent Pál apostol megtérése tiszteletére tartanak búcsús szentmisét Csíkpálfalván vasárnap, január 25-én. A fél egy órakor kezdődő ünnepi szentmisét Tamás József püspök celebrálja, szentbeszédet mond Boros László csíkszenttamási plébános. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti.

Téli ifjúsági tábor Gyimesfelsőlokon
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség február 3-tól 7-éig téli tábort szervez Gyimesfelsőlokon, 15 és 24 év közötti fiataloknak. A téli táborról Kajtár Gergő ifjúsági referens nyilatkozott rádiónknak. A téli ifjúsági táborba január 30-áig lehet jelentkezni, az ujnemzedek@yahoo.com e-mailcímen. 

Az időjárásról: Az ország egész területén marad a szeles, csapadékos idő. Napközben esőre kell számítani, estefelé pedig a hegyvidéki tájakon havas eső, majd hó váltja fel. Egy újabb lehűlés veszi kezdetét. 

MRE - Hírszolgálat, 2015. január 24.

 

About the author

maradmin

Leave a Comment