2015. május 11. – Hírek és programajánló

​H Í R E K  E S T E
 

Előadás és vetélkedő a Márton Áron Gimnáziumban
Szombaton, a csíkszeredai gimnázium névadásának 25. évfordulóján, Tanítása és példája világító jel címmel Kovács Gergely, Márton Áron püspök szentté avatási ügyének római posztulátora tartott előadást. Ezt követően tizenkét középiskola csapata,- akik Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Csíkszentmártonból, Gyímesfelsőlokról, Ditróból és Gyergyószentmiklósról érkeztek, - mérték össze tudásukat. A diákokat köszöntötte Tamás József püspök, aki Márton Áronnal kapcsolatos személyes élményeit osztotta meg. A Márton Áron Gimnázium és a Piarista Tanulmányi Ház által szervezett vetélkedő díjazottjai: a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium, a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, a Venczel József Szakközépiskola és a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum, valamint a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola csapata volt-tudósított Ferencz Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa.

Médiaapostolok találkoztak Nagyváradon
Május 9-én önkéntes médiareferensek találkoztak a Pasztorális és Laikusképző Központban. Böcskei László püspök ismertette a jelenlevőkkel a Romániai Püspökkari Konferencia tavaszi ülésén médiával kapcsolatban született döntéseket. Szombati Gille Tamás, a Nagyváradi Caritas Catolica médiaszakembere előadást tartott a sajtós műfajokról, míg Vakon Zsolt püspöki titkár a közösségi média kihasználásának előnyeiről beszélt.
A következő médiával kapcsolatos rendezvény június 20-án lesz, amelyre a szervezők a helyi világi sajtó képviselőit, illetve a szomszédos egyházmegyék sajtóreferenseit is meghívják.

A Megszentelt Élet Évében a mallersdorfi nővérekkel
A Nagyváradi Püspökség szervezésében tegnap Szilágysomlyón a Mallersdorfi Ferences nővérekkel lehetett találkozni, ahova a székelyudvarhelyi provinciaközpontból, illetve Nagyváradról érkeztek nővérek. Kuglis Gábor plébános a „Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért” evangéliumi mondatot összekapcsolta a nővérek életével és munkásságával. A nap folyamán Joikits Attila helytörténész ismertette a nővérek szilágysomlyói történetét. Michaela Haushofer tartományfőnök német nyelven köszöntötte a vendégeket, és beszélt a rend romániai működéséről. Böcskei László megyéspüspök kihangsúlyozta, hogy a szerzetesrendek ilyen jellegű ismertetése nem csak a múltbeli jelenlétről szólnak, hanem a jelenről is, arról, hogy ezt a – sokak által divattalannak tartott – életformát ma is sokan vállalják. 

Bérmálás a gyergyói főesperesi kerületben
Holnap délelőtt tíz órakor a gyergyószárhegyi templomban 138 fiatal, délután öt órakor Güdücben 11 fiatal részesül Tamás József püspök kézfeltétele által a bérmálás szentségében.

Salkaházi Boldog Sára vértanúra emlékeznek
A kolozsvári Szent Mihály templomban holnap délután öt órakor ünnepség keretében leleplezik Valovics László festőművész Salkaházi Boldog Sáráról készített portréját. A megemlékezésre és az azt hat órakor követő szentmisére a szociális testvérek szeretettel várják Boldog Sára testvér tisztelőit és mindazokat, akik az ő közbenjárását szeretnék kérni a ma üldözött ártatlanokért, keresztényekért.
Imaóra Roger testvér emlékére
A taizéi közösség felhívásához csatlakozva, holnap délután hat órakor imaórát tartanak az ökumenikus közösség alapítója, Roger Schutz testvér születésének 100. évfordulója alkalmából a marosvásárhelyi Szent Család Templomban. Közös imádság lesz Roger atyáért, a fiatalokért, hogy megtalálják helyüket a világban, valamint a földön levő békéért és a szegényekért. 

Folytatódik a Szent Antal nagykilenced
- A csíksomlyói kegytemplomban keddenként a nyolckor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály és Urbán Erik ferences atyák lesznek. A fél tizenegyes szentmisén, Veres Sándor Levente kászonújfalvi plébános prédikál. Az este hétkor kezdődő szentmise keretében Csintalan László csíkdelnei plébános mond szentbeszédet, amelybe a Mária Rádión keresztül és a csiksomlyó.ro oldalon is bekapcsolódhatunk.
Májusban az esti szentmise előtt félórával ünnepélyes Mária-ájtatosságra kerül sor, melyet holnap a házigazda a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa tart.
- A szatmárnémeti Szent Antal templomban, holnap délelőtt a tíz órakor kezdődő szentmisén a prédikációkat Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Szent Család plébánia segédlelkésze tartja. 
- A székelyudvarhelyi ferences templomban holnap délelőtt tíz órától Madarász Attila bögözi plébános mondja a szentbeszédet.

Családosok Egyházmegyei Találkozója Nagyváradon és Resicabányán
- Május 16-án, szombaton ötödik alkalommal szervezi meg a Nagyváradi Püspökség a Családok Egyházmegyei Találkozóját. A rendezvény kilenc órakor a Püspöki Palota kertjében kezdődik, meghívott előadója Jakabos Barnabás jezsuita atya, témája pedig a családon belüli egyetértés elsajátítása és begyakorlása lesz.
- A resicabányai plébánián, szintén május 16-án szombaton tartják a Temesvári Egyházmegyei Családok találkozóját. A program délelőtt fél tíz órakor kezdődik és délután öt órakor szentmisével ér véget. A gyerekeket és fiatalokat külön program várja. A családos találkozó előadója: Cosmuţa Ovidiu görög katolikus oravicai esperes.

Az időjárásról: Kedden többfelé még élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Sok napsütésre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. A hűvös, 3-9 fokos reggelt követően délutánra 18-24 fok közé melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2015. május 11.H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Rubinmise Désen
Daczó Árpád Lukács ferences atya, május 9-én, a dési ferences templomban ünnepelte papságának hetvenedik évfordulóját. Lukács atya, Orbán Szabolcs erdélyi ferences tartományfőnökkel és több paptestvérével együtt mutatta be rubinmiséjét. Daczó Árpád Lukács atyát 1945. május 19-én szentelte pappá Márton Áron püspök. Nyugdíjas korában írta meg Csíksomlyó titka – Mária tisztelet a néphagyományban című könyvét.

Együtt volt az esperesség
Szatmárnémetiben, a Kis Szent Teréz plébánián május 10-én tartották az erdődi esperesség napját. A szentmise elején Dánku Balázs helyi plébános köszöntötte a jelenlevőket, a krasznabélteki-, szakaszi-, erdődi-, valamint a szatmárnémeti Szent Család, Szentlélek és Kis Szent Teréz plébániákhoz tartozó híveket. A szentmise főcelebránsa Harsányi László erdődi esperes szentbeszédében a testvérszeretet fontosságát emelte a hívek elé. „Csak akkor lehet vonzó a kereszténység másoknak, ha így élünk, mindenek felett pedig ne feledjük, hogy ez az Istennek tetsző” –mondta.

Ma nyílik a XXIII. Szent István Könyvhét
Május 11-16. között a Szent István Társulat huszonharmadik alkalommal rendezi meg a Szent István Könyvhetet, a keresztény szellemiségű könyvkiadók legjelentősebb seregszemléjét. A Ferenciek terén naponta reggel kilenc és este hét óra között 33 könyvkiadó várja az érdeklődőket.
A rendezvény ünnepi megnyitójára ma délelőtt tizenegy órától kerül sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. A könyvhetet Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Stephanus Alapítvány elnöke, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója nyitja meg.
A megnyitón bemutatják a könyvhét újdonságait, továbbá Erdő Péter bíboros, a Szent István Társulat fővédője, valamint Spányi Antal átadják az idei Stephanus-díjakat: teológiai kategóriában André-Joseph Léonard érsek úrnak, irodalmi kategóriában pedig Kányádi Sándor költőnek.

(IM)PULZUS - Keresztényként Kolozsváron
Május 11-17 között kerül megrendezésre Európa Ifjúsági Fővárosában, Kolozsváron az (IM)PULZUS programsorozat. A szervezők egy olyan hétre hívnak minden érdeklődőt, mely testet-lelket megmozgató programok által irányítja a résztvevők figyelmét a hétköznapok nyüzsgésében is jelen levő Jóistenre. A rendezvénysorozat a katolikus, református, unitárius evangélikus egyetemi lelkészségek és a kolozsvári ferencesek közös szervezésben indul útnak. Bővebb információ a Katolikus Egyetemi Lelkészség facebook oldalán található.

Folytatódik a bérmálás a gyulafehérvári főegyházmegyében
Ma délelőtt tíz órakor a gyergyócsomafalvi templomban 193 fiatal, délután öt órakor Gyergyóújfaluban pedig 138 fiatal részesül Tamás József püspök kézfeltétele által a bérmálás szentségében.

Ma van Salkaházi Boldog Sára vértanú emléknapja
A csíkszeredai Milleniumi templomban a szociális testvérek az esti szentmise után rövid képes bemutatóval emlékeznek meg a 2006 óta boldogként tisztelt Sára testvérről.
A kolozsvári Szent Mihály templomban holnap délután öt órakor kezdődő megemlékező ünnepség keretében leleplezik Valovics László festőművész Salkaházi Boldog Sáráról készített portréját. A megemlékezésre és az azt hat órakor követő szentmisére a szociális testvérek szeretettel várják Boldog Sára testvér tisztelőit és mindazokat, akik az ő közbenjárását szeretnék kérni a ma üldözött ártatlanokért, keresztényekért.

Imaóra Roger testvér emlékére
A taizéi közösség felhívásához csatlakozva, holnap délután hat órakor imaórát tartanak az ökumenikus közösség alapítója, Roger Schutz testvér születésének 100. évfordulója alkalmából a marosvásárhelyi Szent Család Templomban. Közös imádság lesz Roger atyáért, a fiatalokért, hogy megtalálják helyüket a világban, valamint a földön levő békéért és a szegényekért.

Fülöp kurzus Székelyudvarhelyen
Május 29-31. között Fülöp kurzust szervez a Kis Szent Teréz plébánián, a Forrás közösség a Regnum Christi marosvásárhelyi alapítvánnyal együtt. A Fülöp kurzus Jézusról és az Ő örömhíréről szól, arról, hogy kereszténynek lenni valóban öröm. Jelentkezni május 19-éig lehet, a 0757-636.301-es telefonszámon.

Az időjárásról: Változékony az időjárás, hangsúlyosan felhős az égbolt, esőzéseket jeleztek országszerte, az esőzések ideje alatt felerősödő szélmozgással, elektromos kisülésekkel. A minimumok 7 ºC : 12 ºC körül alakulnak, napközben 14 ºC : 19 ºC köré csoportosul a maximumok átlag-értéke. Figyelmeztetés: a csapadékmennyiség ma elérheti a 20 l/m2 -t és elszórtan akár a 30 l/m2-t is!

MRE - Hírszolgálat, 2015. május 11.

About the author

maradmin

Leave a Comment