2015. május 12. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Előadás és vetélkedő a Márton Áron Gimnáziumban
Szombaton, a csíkszeredai gimnázium névadásának 25. évfordulóján, Tanítása és példája világító jel címmel Kovács Gergely, Márton Áron püspök szentté avatási ügyének római posztulátora tartott előadást. Ezt követően tizenkét középiskola csapata,- akik Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Csíkszentmártonból, Gyímesfelsőlokról, Ditróból és Gyergyószentmiklósról érkeztek, – mérték össze tudásukat. A diákokat köszöntötte Tamás József püspök, aki Márton Áronnal kapcsolatos személyes élményeit osztotta meg. A Márton Áron Gimnázium és a Piarista Tanulmányi Ház által szervezett vetélkedő díjazottjai: a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium, a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, a Venczel József Szakközépiskola és a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum, valamint a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola csapata volt-tudósított Ferencz Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa.

Médiaapostolok találkoztak Nagyváradon
Május 9-én önkéntes médiareferensek találkoztak a Pasztorális és Laikusképző Központban. Böcskei László püspök ismertette a jelenlevőkkel a Romániai Püspökkari Konferencia tavaszi ülésén médiával kapcsolatban született döntéseket. Szombati Gille Tamás, a Nagyváradi Caritas Catolica médiaszakembere előadást tartott a sajtós műfajokról, míg Vakon Zsolt püspöki titkár a közösségi média kihasználásának előnyeiről beszélt.
A következő médiával kapcsolatos rendezvény június 20-án lesz, amelyre a szervezők a helyi világi sajtó képviselőit, illetve a szomszédos egyházmegyék sajtóreferenseit is meghívják.

A Megszentelt Élet Évében a mallersdorfi nővérekkel
A Nagyváradi Püspökség szervezésében tegnap Szilágysomlyón a Mallersdorfi Ferences nővérekkel lehetett találkozni, ahova a székelyudvarhelyi provinciaközpontból, illetve Nagyváradról érkeztek nővérek. Kuglis Gábor plébános a „Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért” evangéliumi mondatot összekapcsolta a nővérek életével és munkásságával. A nap folyamán Joikits Attila helytörténész ismertette a nővérek szilágysomlyói történetét. Michaela Haushofer tartományfőnök német nyelven köszöntötte a vendégeket, és beszélt a rend romániai működéséről. Böcskei László megyéspüspök kihangsúlyozta, hogy a szerzetesrendek ilyen jellegű ismertetése nem csak a múltbeli jelenlétről szólnak, hanem a jelenről is, arról, hogy ezt a – sokak által divattalannak tartott – életformát ma is sokan vállalják.

Salkaházi Boldog Sára vértanúra emlékeznek
A kolozsvári Szent Mihály templomban ma délután öt órakor ünnepség keretében leleplezik Valovics László festőművész Salkaházi Boldog Sáráról készített portréját. A megemlékezésre és az azt hat órakor követő szentmisére a szociális testvérek szeretettel várják Boldog Sára testvér tisztelőit és mindazokat, akik az ő közbenjárását szeretnék kérni a ma üldözött ártatlanokért, keresztényekért.

Imaóra Roger testvér emlékére
A taizéi közösség felhívásához csatlakozva, holnap délután hat órakor imaórát tartanak az ökumenikus közösség alapítója, Roger Schutz testvér születésének 100. évfordulója alkalmából a marosvásárhelyi Szent Család Templomban. Közös imádság lesz Roger atyáért, a fiatalokért, hogy megtalálják helyüket a világban, valamint a földön levő békéért és a szegényekért.

Folytatódik a bérmálás a gyergyói főesperesi kerületben
Holnap délelőtt tíz órakor a gyergyóhodosi templomban 36 fiatal, délután öt órakor Orotván 33 fiatal részesül Tamás József püspök kézfeltétele által a bérmálás szentségében.

Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe
– Az 1917-ben történt fatimai jelenés évfordulóján, holnap délelőtt tizenegy órakor tartják Székelyszentlélek filiájában, Bogárfalván a templom búcsúját. Az ünnep szónoka Laczkó Vilmos farkaslaki plébános.
– A nagyváradi székesegyházban holnap este hat órakor szentségimádás lesz, nyolc órakor szentmisét mutatnak be, kilenc órától pedig az év első gyertyás körmenetét tartják a Püspöki Palota kertjében. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pék Sándor a nagyvárad-újvárosi Szent László templom plébánosa.
– Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a Fatimai Boldogságos Szűz Mária napján, az erdélyi Mária Rádió a magyarországi Mária Rádió segítségével, déli tizenkét órakor élő adásban közvetíti a kegyhelyről az ünnepi szentmisét. A szentmisébe a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatók is bekapcsolódhatnak.

Családosok Egyházmegyei Találkozója Nagyváradon és Resicabányán
– Május 16-án, szombaton ötödik alkalommal szervezi meg a Nagyváradi Püspökség a Családok Egyházmegyei Találkozóját. A rendezvény kilenc órakor a Püspöki Palota kertjében kezdődik, meghívott előadója Jakabos Barnabás jezsuita atya, témája pedig a családon belüli egyetértés elsajátítása és begyakorlása lesz.
– A resicabányai plébánián, szintén május 16-án szombaton tartják a Temesvári Egyházmegyei Családok találkozóját. A program délelőtt fél tíz órakor kezdődik és délután öt órakor szentmisével ér véget. A gyerekeket és fiatalokat külön program várja. A családos találkozó előadója: Cosmuţa Ovidiu görög katolikus oravicai esperes.

Orgonaszentelés és orgonakoncert Csíksomlyón
Május 17-én, vasárnap az este hét órakor kezdődő szentmise keretében Tamás József püspök megáldja a kegytemplom felújított és korszerűsített orgonáját. A szentmise után, este nyolc órától orgonakoncerttel ünnepelik meg a felújított orgonát. Fellép Kristófi János orgonaművész, a nagyváradi székesegyház orgonistája, a Partiumi Keresztény Egyetem docense.

Az időjárásról: Ma többfelé még élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Sok napsütésre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. Délutánra 18-24 fok közé melegszik a levegő.

MRE – Hírszolgálat, 2015. május 12.


H Í R E K   R E G G E L

Előadás és vetélkedő a Márton Áron Gimnáziumban
Szombaton, a csíkszeredai gimnázium névadásának 25. évfordulóján, Tanítása és példája világító jel címmel Kovács Gergely, Márton Áron püspök szentté avatási ügyének római posztulátora tartott előadást. Ezt követően tizenkét középiskola csapata,- akik Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Csíkszentmártonból, Gyímesfelsőlokról, Ditróból és Gyergyószentmiklósról érkeztek, – mérték össze tudásukat. A diákokat köszöntötte Tamás József püspök, aki Márton Áronnal kapcsolatos személyes élményeit osztotta meg. A Márton Áron Gimnázium és a Piarista Tanulmányi Ház által szervezett vetélkedő díjazottjai: a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium, a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, a Venczel József Szakközépiskola és a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum, valamint a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola csapata volt-tudósított Ferencz Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa.

Médiaapostolok találkoztak Nagyváradon
Május 9-én önkéntes médiareferensek találkoztak a Pasztorális és Laikusképző Központban. Böcskei László püspök ismertette a jelenlevőkkel a Romániai Püspökkari Konferencia tavaszi ülésén médiával kapcsolatban született döntéseket. Szombati Gille Tamás, a Nagyváradi Caritas Catolica médiaszakembere előadást tartott a sajtós műfajokról, míg Vakon Zsolt püspöki titkár a közösségi média kihasználásának előnyeiről beszélt.
A következő médiával kapcsolatos rendezvény június 20-án lesz, amelyre a szervezők a helyi világi sajtó képviselőit, illetve a szomszédos egyházmegyék sajtóreferenseit is meghívják.

A Megszentelt Élet Évében a mallersdorfi nővérekkel
A Nagyváradi Püspökség szervezésében tegnap előtt Szilágysomlyón a Mallersdorfi Ferences nővérekkel lehetett találkozni, ahova a székelyudvarhelyi provinciaközpontból, illetve Nagyváradról érkeztek nővérek. Kuglis Gábor plébános a „Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért” evangéliumi mondatot összekapcsolta a nővérek életével és munkásságával. A nap folyamán Joikits Attila helytörténész ismertette a nővérek szilágysomlyói történetét. Michaela Haushofer tartományfőnök német nyelven köszöntötte a vendégeket, és beszélt a rend romániai működéséről. Böcskei László megyéspüspök kihangsúlyozta, hogy a szerzetesrendek ilyen jellegű ismertetése nem csak a múltbeli jelenlétről szólnak, hanem a jelenről is, arról, hogy ezt a – sokak által divattalannak tartott – életformát ma is sokan vállalják.

Bérmálás a gyergyói főesperesi kerületben
Ma délelőtt tíz órakor a gyergyószárhegyi templomban 138 fiatal, délután öt órakor Güdücben 11 fiatal részesül Tamás József püspök kézfeltétele által a bérmálás szentségében.

Salkaházi Boldog Sára vértanúra emlékeznek
A kolozsvári Szent Mihály templomban ma délután öt órakor ünnepség keretében leleplezik Valovics László festőművész Salkaházi Boldog Sáráról készített portréját. A megemlékezésre és az azt hat órakor követő szentmisére a szociális testvérek szeretettel várják Boldog Sára testvér tisztelőit és mindazokat, akik az ő közbenjárását szeretnék kérni a ma üldözött ártatlanokért, keresztényekért.

Imaóra Roger testvér emlékére
A taizéi közösség felhívásához csatlakozva, holnap délután hat órakor imaórát tartanak az ökumenikus közösség alapítója, Roger Schutz testvér születésének 100. évfordulója alkalmából a marosvásárhelyi Szent Család Templomban. Közös imádság lesz Roger atyáért, a fiatalokért, hogy megtalálják helyüket a világban, valamint a földön levő békéért és a szegényekért.

Folytatódik a Szent Antal nagykilenced
– A csíksomlyói kegytemplomban keddenként a nyolckor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály és Urbán Erik ferences atyák lesznek. A fél tizenegyes szentmisén, Veres Sándor Levente kászonújfalvi plébános prédikál. Az este hétkor kezdődő szentmise keretében Csintalan László csíkdelnei plébános mond szentbeszédet, amelybe a Mária Rádión keresztül és a csiksomlyó.ro oldalon is bekapcsolódhatunk.
Májusban az esti szentmise előtt félórával ünnepélyes Mária-ájtatosságra kerül sor, melyet ma, a házigazda a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa tart.
– A szatmárnémeti Szent Antal templomban, ma délelőtt a tíz órakor kezdődő szentmisén a prédikációt Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Szent Család plébánia segédlelkésze tartja.
– A székelyudvarhelyi ferences templomban ma délelőtt tíz órától Madarász Attila bögözi plébános mondja a szentbeszédet.

Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe
– Az 1917-ben történt fatimai jelenés évfordulóján, május 13-án, szerdán délelőtt tizenegy órakor tartják Székelyszentlélek filiájában, Bogárfalván a templom búcsúját. Az ünnep szónoka Laczkó Vilmos farkaslaki plébános.
– A nagyváradi székesegyházban szerdán este hat órakor szentségimádás lesz, nyolc órakor szentmisét mutatnak be, kilenc órától pedig az év első gyertyás körmenetét tartják a Püspöki Palota kertjében. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pék Sándor a nagyvárad-újvárosi Szent László templom plébánosa.
– A Fatimai Boldogságos Szűz Mária napján, az erdélyi Mária Rádió a magyarországi Mária Rádió segítségével déli tizenkét órakor élő adásban közvetíti a kegyhelyről az ünnepi szentmisét. Felhívjuk a nagyváradi vételkörzetben levő hallgatók figyelmét, hogy ebbe a szentmisébe ők is bekapcsolódhatnak.

Az időjárásról: Ma többfelé még élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Sok napsütésre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. A hűvös, 3-9 fokos reggelt követően délutánra 18-24 fok közé melegszik a levegő.

MRE – Hírszolgálat, 2015. május 12.

About the author

maradmin

Leave a Comment