2015. május 18. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L

Véget ért a Mariathon
Véget ért világszerte az ima- és adománygyűjtési akció, a Mariathon. A két nap eredményeként a jelenlegi összesítés szerint 6142 lejt ajánlottak fel hallgatóink a Mária Rádió nagy családjának gyarapodásáért. Isten fizesse minden kedves hallgatónknak imáját és áldozatát!

Romániába látogat Ferenc pápa
Klaus Johannis államelnök és felesége pénteken találkozott Ferenc pápával. A beszélgetésen mindkét fél elégedettségének adott hangot a Románia és a Szentszék között az elmúlt 25 évben alakult viszonnyal kapcsolatban.
Abban is egyetértettek, hogy tovább kell fejleszteni az együttműködést, különös tekintettel a vallásszabadság és a felekezetek közötti párbeszéd terén. Az államelnök meghívta a pápát Romániába, a Szentatya pedig el is fogadta a meghívást. A romániai látogatásának pontos időpontjáról a későbbiekben egyeztetnek – áll az elnöki hivatal honlapján megjelent közleményben.

Kerekasztal-beszélgetés Gyulafehérváron
Szombaton a Hittudományi Főiskolán, az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola szervezésében kerekasztal beszélgetésre került sor, ahol a pasztorális élet különböző arculatainak megismertetése volt a téma. Három különböző területen tevékenykedő lelkipásztor beszélt a szeminaristáknak hivatásáról, feladatairól, azok nehézségeiről és reményt nyújtó örömeiről. Tóth János csernakeresztúri plébános a szórványban szerzett tapasztalatait ismertette, Takó István kolozsvári egyetemi lelkész, a fiatalokkal megélt lelkipásztori élményeiről mesélt, végül Bakó Béla Pál ferences atya, a kolozsvári cigánypasztoráció irányítója, hivatásáról beszélt és pasztorális tanácsokat adott.

Az elhurcoltak előtt tisztelegtek
Magyar-német kétnyelvű szentmisével emlékeztek szombaton Krasznaterebesen a második világháború végi szovjet deportálásokban érintett falubeliekre. „Nem csupán áldozatok, hősök ők, ezért állítottunk emlékművet” - mondta a főcelebráns Schönberger Jenő püspök a szentmise elején. Harsányi László erdődi esperes szentbeszédében elmondta, hogy ebből a közösségből 114 személyt deportáltak. Távol a hazától, az Istenhit maradt meg egyedül, ez tartotta meg őket és hazahozott 104 embert. Mennyi rózsafüzért mondhattak el ott a fogságban, miközben az itthon-maradottak is szüntelen imádkoztak. Tudták, ha Istenben bíznak, nem csalatkoznak.”A szentmise végén Schönberger Jenő püspök áldotta meg a neveket is tartalmazó emlékművet.

Átérezni a belső dobogást
Szombaton a Nagyváradi Püspökség ötödik alkalommal szervezte meg a Családok Egyházmegyei Találkozóját. A családokat Böcskei László megyéspüspök köszöntötte. A rendezvény meghívottja Jakabos Barnabás marosvásárhelyi jezsuita atya, a családon belüli egyetértés elsajátításáról és begyakorlásáról elmélkedett. Hangsúlyozta: soha sem szabad megfeledkezni arról, hogy az Isten szeretete teszi lehetővé a házasságot, egy sajátos kommunikáció révén, vagyis ő adja a szeretetét, és erre rezonálnak a házasulandó felek. A csoportos foglalkozások után szentmisével ért véget az idei Családok Egyházmegyei Találkozója tudtuk meg az erdon.ro honlapról.

Csíksomlyón megáldották a felújított orgonát
Tegnap este szentmise keretében Tamás József püspök megáldotta a kegytemplom több, mint nyolcvan éves felújított és korszerűsített orgonáját. Szentbeszédében elmondta: az orgona hangja arra figyelmeztet, hogy énekünkkel, szavainkkal és életünkkel dicsőítsük a teremtő Istent. Az orgona hangja összhangra tanít, hogy egy szívvel-egy lélekkel legyünk közösségi életünkben is. Urbán Erik atya megköszönte az adományokat és a munkálatokat, melyet Bakos Mihály Károly és Sándor Péter orgonaépítők és munkatársai végeztek el. A szentmise után dr. Kristófi János orgonaművész, a nagyváradi székesegyház orgonistája, a Partiumi Keresztény Egyetem docense tartott orgonakoncertet.

Folytatódik a bérmálás a gyergyói főesperesi kerületben
Ma délelőtt tíz órakor a marosfői templomban 28 fiatal, délután öt órakor Hevederen pedig 16 fiatal részesül Jakubinyi György érsek kézfeltétele által a bérmálás szentségében.

Paul M. Zulehner előadása Kolozsváron és Gyulafehérváron
A kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar Márton Áron termében ma délután öt órakor kerül sor, Paul M. Zulehner, bécsi pasztorálteológus előadására. Az előadás címe: Merre vezeti Ferenc pápa az egyházat? 50 évvel a lelkipásztori konstitúció megjelenése után. Az előadással egybekötve bemutatják az előadó társszerzésében és a Verbum Kiadó gondozásában megjelent Jöjjön el a Te országod. Gyakorlati Egyháztan című könyvet. Az előadást követően este hét órától közös szentmise lesz a Teológia Kar kápolnájában, melynek főcelebránsa ugyancsak Zulehner professzor lesz.
Paul M. Zulehner, korunk egyik legismertebb pasztorálteológusa, Gyulafehérváron a Hittudományi Főiskola Aula Magna-jában május 19-én, kedden délután fél hat órától tart előadást.

A Mária Rádió önkéntes találkozókat szervez
Az Erdélyi Mária Rádió meghívja az érdeklődőket az Arad belvárosi minorita templomba ma délután a szentmise előtt, három negyed hétkor egy rövid találkozóra, ahol hallani fognak a rádió életéről, programjairól, valamint arról, hogy hogyan lehet hallgatni illetve bekapcsolódni annak munkájába. Hasonló találkozók lesznek Csernakeresztúron, Déván, Gyulafehérváron és Bögözben, melynek időpontjairól rádiónkból értesülhetnek

Az időjárásról: Az ország nyugati részén derült az égbolt, a hegyekben átmenetileg felhős, itt esőzések előfordulása is valószínű. Változékony égboltra, gyenge szélmozgásra és enyhén változó értékű légköri nyomásra számíthatunk a nap folyamán. A reggeli hőmérséklet-átlagok 5 ºC : 11 ºC körül alakulnak, a nap folyamán pedig 21 ºC : 26 ºC körüli értékekig emelkednek.

MRE - Hírszolgálat, 2015. május 18.

About the author

maradmin

Leave a Comment