2015. május 26. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Köszönetnyilvánítás
A csíksomlyói ferences testvérek a pünkösdi búcsú megszervezésében kapott segítségért mondanak köszönetet.
Istennek és a Szűzanyának hála, idén is rendben, gördülékenyen zajlott le a több százezer embert megmozgató csíksomlyói pünkösdi búcsú. Mindez a zarándok testvérek fegyelmezettségét dicséri, azt mutatja, hogy nem tévesztették szem elől a búcsú eredeti, vallásos célját és értelmét: a Szűzanya-tiszteletet, a lelki megújulás szándékát.
 Mint minden évben, 2015-ben is Csíkszereda számos intézménye járult hozzá ahhoz, hogy a Csíksomlyóra zarándoklók biztonságban legyenek, és áhítatuknak megfelelő körülményeket biztosíthassunk.- tudosított Borsodi L. László, ferences sajtóreferens.

Viceposztulátori kinevezés Áron püspök ügyében
Kovács Gergely posztulátor megbízásából, Isten szolgája Márton Áron püspök szentté avatási ügye viceposztulátort kapott Kasza László brassó-belvárosi káplán személyében. Jakubinyi György érsek kérésére, Kasza László 2015. január 12-én kezdte meg Rómában a Szentek Ügyeinek Kongregációja által nyújtott szakkurzust. A május 11-i záróvizsga után, Brassóba visszatérve feladatul kapta, hogy ápolja és terjessze nagy püspökünk tiszteletét és folyamatosan gyűjtse az adatokat a szenttéavatási eljáráshoz.

Előadás Brassóban
 A belvárosi római katolikus plébánia és a Pax Romana szervezésében Csont Ede tusnádi plébános: „Hiszem az egy keresztséget a bűnök bocsánatára... Keresztségünk ökumenikus vonatkozásban” címmel  tart előadást ma délután hat órától az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében.

Folytatódik a Szent Antal nagykilenced
- A csíksomlyói kegytemplomban ma este hét órakor Csintalan László csíkdelnei plébános folytatja szentbeszéd-sorozatát, amelybe a Mária Rádión keresztül és a csiksomlyo.ro oldalon is bekapcsolódhatunk. Az idei utolsó Mária-ájtatosságra szintén ma kerül sor. A csíksomlyói kegytemplom vendége a csíkszépvízi Szent László kórus lesz.

Folytatódik a bérmálás a kolozs-dobokai főesperesi kerületben
Holnap délelőtt tíz órakor a kolozsi egyházközségben 10 fiatal, délután öt órakor a katonai templomban pedig 12 fiatal részesül Tamás József püspök kézfeltétele által a bérmálás szentségében.

Szentségimádás a premontrei templomban
Május 27-én, szerdán délután hat órakor a Premontrei Rend nagyváradi templomában szentségimádás keretében imádkoznak az egyházmegye szerzeteseiért.

Könyvbemutató Petrozsényben
Homa Ildikó „Evangéliumi lélektan. Önismeret mindenkinek” című könyvének bemutatójára kerül sor Petrozsényban, a Caritas nagytermében, május 28-án, csütörtökön délután fél hét órától. A könyv a Mária Rádióban elhangzott előadások alapján készült.

Várad kincsei Debrecenben
Várad kincsei Debrecenben címmel május 29-én, pénteken délelőtt tizenegy órakor kiállítás nyílik a debreceni Déri Múzeum Zoltai termében. Az egyházművészet különféle szakágait reprezentáló kiállítás anyagát a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség adta kölcsön a debreceni katolikus újjászületés 300. évfordulója alkalmából. Több mint hatvan rendkívül értékes műtárgy először kerül magyarországi közönség elé. A kiállítás kurátora a váradi püspöki kincstár muzeológusa, Lakatos-Balla Attila. A nemzetközi jelentőségű kulturális eseményt Böcskei László, nagyváradi megyéspüspök nyitja meg és részvételével megtiszteli Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa is. A kiállítás 2015. szeptember 13-ig látogatható, hétfő kivételével minden nap délelőtt tíz és délután hat óra között.

Zarándoklat Szent László sírjához
Május 31-én, vasárnap délután negyed ötkor újra gyalogos zarándoklatra indul Nagyvárad népe a várad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez. Délután öt órakor Böcskei László megyéspüspök Szent László királynak, az egyházmegye alapítójának közbenjárását kérve szentmisét mutat be a Vártemplomban. A szentmise szónoka Orbán Mihály jezsuita atya. A szentmise után a zarándokok a Boldogságos Szűz közbenjárását kérik az ő tiszteletére szentelt első székesegyház helyén felállított Mária oltár körül. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.

Az időjárásról: Ma még sokfelé kell számítani esőre, záporra, nyugaton, északnyugaton zivatar is várható. Helyenként feltámad a szél. Napközben 18-22 fokra számíthatunk.

MRE - Hírszolgálat, 2015. május 26.


H Í R E K   R E G G E L

Köszönetnyilvánítás
A csíksomlyói ferences testvérek a pünkösdi búcsú megszervezésében kapott segítségért mondanak köszönetet. Istennek és a Szűzanyának hála, idén is rendben, gördülékenyen zajlott le a több százezer embert megmozgató csíksomlyói pünkösdi búcsú. Mindez a zarándok testvérek fegyelmezettségét dicséri, azt mutatja, hogy nem tévesztették szem elől a búcsú eredeti, vallásos célját és értelmét: a Szűzanya-tiszteletet, a lelki megújulás szándékát.  Mint minden évben, 2015-ben is Csíkszereda számos intézménye járult hozzá ahhoz, hogy a Csíksomlyóra zarándoklók biztonságban legyenek, és áhítatuknak megfelelő körülményeket biztosíthassunk.- tudosított Borsodi L. László, ferences sajtóreferens.

Pünkösd keddi Kissomlyó búcsú Szárhegyen
Gyergyó medence egyházközségei a somlyói búcsú után hagyományosan elzarándokolnak pünkösd keddjén ma délelőtt tizenegy órakor a szárhegyi ferences kolostor templomába. A Csíksomlyói Kegyszobor 500 éves évfordulója alkalomból, a somlyói ferences testvérek az idén elviszik a Szűzanya szobor másolatát a búcsúra. A Megszentelt Élet Évében a szárhegyi ferencesek kérik a híveket, hogy fogadják örömmel a Szűzanyát és azt a sok kegyelmet, amellyel ez az ünnepi alkalom meg akar ajándékozni.

Folytatódik a Szent Antal nagykilenced
- A csíksomlyói kegytemplomban ma este hét órakor Csintalan László csíkdelnei plébános folytatja szentbeszéd-sorozatát, amelybe a Mária Rádión keresztül és a csiksomlyo.ro oldalon is bekapcsolódhatunk. Az idei utolsó Mária-ájtatosságra szintén ma kerül sor. A csíksomlyói kegytemplom vendége a csíkszépvízi Szent László kórus lesz.  A kórus a következő műveket adja elő: Akathisztosz: Örülj, Szent Szűz; Charpentier: Te Deum; Jaremiah Clarke: Jertek, áldjuk Istent; Gordon Young: Alleluia; Varga László: Hol szeretet és egyetértés; Marco Frisina: Anima Christi.
- A szatmárnémeti Szent Antal templomban, ma délelőtt a tíz órakor kezdődő szentmisén a prédikációkat Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Szent Család plébánia segédlelkésze tartja.
- A székelyudvarhelyi ferences templomban ma délelőtt tíz órától folytatódik a nagykilenced, melyben Tamás Huba homorodkarácsonyfalvi plébános mond szentbeszédet a házasság szentségéről.

Viceposztulátori kinevezés Áron püspök ügyében
Kovács Gergely posztulátor megbízásából, Isten szolgája Márton Áron püspök szentté avatási ügye viceposztulátort kapott Kasza László brassó-belvárosi káplán személyében. Jakubinyi György érsek kérésére, Kasza László 2015. január 12-én kezdte meg Rómában a Szentek Ügyeinek Kongregációja által nyújtott szakkurzust. A május 11-i záróvizsga után, Brassóba visszatérve feladatul kapta, hogy ápolja és terjessze nagy püspökünk tiszteletét és folyamatosan gyűjtse az adatokat a szenttéavatási eljáráshoz.
 
Előadás Brassóban
A  belvárosi római katolikus plébánia és a Pax Romana szervezésében Csont  Ede tusnádi plébános  „Hiszem az egy keresztséget a bűnök bocsánatára...  Keresztségünk ökumenikus vonatkozásban” címmel  tart előadást ma délután hat órától az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében. 

Könyvbemutató Petrozsényben
Homa Ildikó „Evangéliumi lélektan. Önismeret mindenkinek” című könyvének bemutatójára kerül sor Petrozsényban, a Caritas nagytermében, május 28-án, szerdán délután fél hét órától. A könyv a Mária Rádióban elhangzott előadások alapján készült.

Szentségimádás a premontrei templomban

Május 27-én, szerdán délután hat órakor a Premontrei Rend nagyváradi templomában szentségimádás keretében imádkoznak az egyházmegye szerzeteseiért.

Folytatódik a bérmálás a kolozs-dobokai főesperesi kerületben
Holnap délelőtt tíz órakor a kolozsi egyházközségben 10 fiatal, délután öt órakor a katonai templomban pedig 12 fiatal részesül Tamás József püspök kézfeltétele által a bérmálás szentségében.

Zarándoklat Szent László sírjához
Május 31-én, vasárnap délután negyed ötkor újra gyalogos zarándoklatra indul Nagyvárad népe a várad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez. Délután öt órakor Böcskei László megyéspüspök Szent László királynak, az egyházmegye alapítójának közbenjárását kérve szentmisét mutat be a Vártemplomban. A szentmise szónoka Orbán Mihály jezsuita atya. A szentmise után a zarándokok a Boldogságos Szűz közbenjárását kérik az ő tiszteletére szentelt első székesegyház helyén felállított Mária oltár körül. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.

Az időjárásról:
Ma még sokfelé kell számítani esőre, záporra, nyugaton és északnyugaton zivatar is várható. Helyenként feltámad a szél. Pár fokkal visszaesik a levegő hőmérséklete, a hajnali órákban 8-13 C fok várható, napközben pedig 18-22 fokra készülhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2015. május 26.

About the author

maradmin

Leave a Comment