2015. május 8. – Hírek és programajánló

​H Í R E K   E S T E
 

Véget ért a Romániai Püspöki Konferencia tavaszi ülése
Május 6-8. között az ország római- és görög katolikus püspökeinek részvételével Szatmárnémetiben tartották a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülését. A család, a katolikus iskola, valamint az Egyház karitatív tevékenysége volt a három fő téma, amelyről tanácskoztak.
A püspökök aláírtak egy a Románia Parlamentjének címzett levelet, melyben kérik a 48. cikkely, első bekezdésének módosítását, miszerint a család egy férfi és egy nő szabad beleegyezéssel történő házasságán alapszik. Az emberi méltóság nevében, a püspökök kiemelték a roma és más peremre szorult közösségek támogatásának fontosságát.
Szó esett még az Országos Katolikus Ifjúsági találkozóról mely idén Kolozsváron lesz megszervezve. A püspökök elfogadták a Romániai Püspöki konferencia hivatalos honlapját és logóját. Be lett mutatva a Romániai Caritas új statútuma, és a Caritas kezdeményezésére meg lett szavazva egy gyűjtés a nepáli földrengésben kárt szenvedettek megsegítésére. Szó volt még a katolikus iskoláról, a megszentelt életről, különböző pasztorális és szociális gondokról. A következő konferencia 2015. szeptember 21-23 között lesz megtartva Lugozson. 

Bérmálás a gyulafehérvári és nagyváradi egyházmegyében
Székelyudvarhelyen, a Szent Miklós templomban holnap délelőtt tíz órakor 48 fiatal és 6 felnőtt részesül a bérmálás szentségében Jakubinyi György érsek kézfeltétele által.
Tamás József püspök vasárnap tíz órakor a ditrói templomban 90 fiatalt, délután öt órakor Gyergyóremetén pedig 312 fiatalt fog megbérmálni.
Vasárnap Böcskei László nagyváradi megyéspüspök a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A fél tizenkét órakor kezdődő szentmisén nyolc fiatal és egy felnőtt részesül a keresztény nagykorúság szentségében.

Keresztény Agora
A szatmárnémeti Székesegyház plébánia szervezésében holnap délelőtt tizenegy órától Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes Küldetés és cigánypasztoráció címmel tart előadást. Majd kerekasztal beszélgetés keretében, melynek fő meghívottja Solomayer Sándor plébános, a társadalom peremére szorultakról és azok evangelizálásáról lesz szó. Az előadás színhelye a Scheffler János Lelkipásztori Központ második emeleti díszterme, a belépés ingyenes.

Boldog Gizella búcsúk a gyulafehérvári főegyházmegyében
- Marosludason, az Andrássy-telepen Jakubinyi György érsek 2009-ben, szentelte fel a Boldog Gizella-templomot. Búcsúünnepét holnap délelőtt tíz órakor tartják, Páll Antal segesvári plébános szentbeszédével.
- Szentkeresztbánya filiájában, Lövétebányán ugyancsak holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise. A Boldog Gizella védelmébe ajánlott szentélyhez, a lövétebányai iskolában kialakított kápolnához a szentkeresztbányai és lövétei hívek évenként elzarándokolnak. A búcsú szónoka Balla Barnabás pálos atya lesz Hargitafürdőről.

Orgonakoncert Kolozsváron
Holnap délután öt órakor orgonakoncertre kerül sor a kolozsvári Szent Mihály templomban, melynek előadója Csengeri Zsuzsa orgonaművész. A belépés ingyenes, szeretettel várják a zenekedvelőket!

Esperességi napot tartanak
Együtt ünnepelnek vasárnap az erdődi esperesi kerület papjai és hívei. Az esperességi nap a közösség találkozásának alkalma, a közös hálaadás, töltekezés ideje. A szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánián déli tizenkettőkor szentmisével veszi kezdetét a program, Harsányi László kerületi esperes főcelebrálásával és szentbeszédével. Ezt követően csoportfoglalkozások kezdődnek a Hitmélyítő hosszú lelkigyakorlat segédanyagaira támaszkodva, plénumban számolnak be az elhangzottakról, később pedig közös szeretetvendégségen vesznek részt.

Örökös szentségimádás Fugyivásárhelyen és Bélben
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően május hónap második vasárnapján, május 10-én Fugyivásárhelyen és Bélben lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni. 

Szerzetesek Napja Szilágysomlyón
Ferenc pápa buzdítását követve a Megszentelt Élet Évében a Nagyváradi Püspökség lehetőséget biztosít arra, hogy a hívek betekintést nyerjenek a szerzetesek életébe. Ezért május 10-én, vasárnap délután három órától imára és találkozásra hívják mindazokat, akik a mallersdorfi ferences nővérek múltját, jelenét és jövőbeli teveit szeretnék megismerni. A találkozó programja az ő egykori székhelyükön, Szilágysomlyón, a Kultúrotthonban kezdődik, ahol a velük való találkozáson túl olyan személyekkel is találkozhatnak az érdeklődők, akiknek az élete valamilyen formában kötődik a nővérekhez: náluk nevelkedtek vagy náluk találtak oltalomra. A nap végén a jelenlévők a plébániatemplomban adnak hálát a hivatás ajándékáért és a kitartás kegyelméért.

Az időjárásról: Szombaton változóan felhős időre készülhetünk, de hosszabb napos időszakokra is lehet számítani. A délutáni óráktól nyugaton és délnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak és a szél is megélénkül. Napközben 19-25°C közé melegszik a levegő. 

MRE - Hírszolgálat, 2015. május 8.

 H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Salkaházi Boldog Sára emléknapja Kolozsváron
Salkaházi Boldog Sára vértanú, szociális testvér emléknapja alkalmából a kolozsvári Szent Mihály templomban május 12-én, kedden délután öt órakor kezdődő megemlékező ünnepség keretében leleplezik Valovics László festőművész Salkaházi Boldog Sáráról készített portréját. A megemlékezésre és az azt hat órakor követő szentmisére a szociális testvérek szeretettel várják Boldog Sára testvér tisztelőit és mindazokat, akik az ő közbenjárását szeretnék kérni a ma üldözött ártatlanokért, keresztényekért.

Esperességi napot tartanak
Együtt ünnepelnek május 10-én, vasárnap az erdődi esperesi kerület papjai és hívei. Az esperességi nap a közösség találkozásának alkalma, a közös hálaadás, töltekezés ideje. A szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánián déli tizenkettőkor szentmisével veszi kezdetét a program, Harsányi László kerületi esperes főcelebrálásával és szentbeszédével. Ezt követően csoportfoglalkozások kezdődnek a Hitmélyítő hosszú lelkigyakorlat segédanyagaira támaszkodva, plénumban számolnak be az elhangzottakról, később pedig közös szeretetvendégségen vesznek részt.

Belső Iránytű
A gyergyószentmiklósi Szent István plébánián ma este hét órától, a Belső iránytű programsorozat keretében, Balázs József festőművész, az Alfaluból Csíksomlyóra induló gyalogos zarándokok vezetője tart előadást Boldog a zarándok címmel.

Keresztény Agora
A szatmárnémeti Székesegyház plébánia szervezésében holnap délelőtt tizenegy órától Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes Küldetés és cigánypasztoráció címmel tart előadást. Majd kerekasztal beszélgetés keretében, melynek fő meghívottja Solomayer Sándor plébános, a társadalom peremére szorultakról és azok evangelizálásáról lesz szó. Az előadás színhelye a Scheffler János Lelkipásztori Központ második emeleti díszterme, a belépés ingyenes.

Boldog Gizella búcsúk a gyulafehérvári főegyházmegyében
- Marosludason, az Andrássy-telepen Jakubinyi György érsek 2009-ben, szentelte fel a Boldog Gizella-templomot. Búcsúünnepét holnap délelőtt tíz órakor tartják, Páll Antal segesvári plébános szentbeszédével.
- Szentkeresztbánya filiájában, Lövétebányán ugyancsak holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise. A Boldog Gizella védelmébe ajánlott szentélyhez, a lövétebányai iskolában kialakított kápolnához a szentkeresztbányai és lövétei hívek évenként elzarándokolnak. A búcsú szónoka Balla Barnabás pálos atya lesz Hargitafürdőről.

(IM)PULZUS - Keresztényként Kolozsváron
Május 11-17 között kerül megrendezésre Európa Ifjúsági Fővárosában, Kolozsváron az (IM)PULZUS programsorozat. A szervezők egy olyan hétre hívnak minden érdeklődőt, mely testet-lelket megmozgató programok által irányítja a résztvevők figyelmét a hétköznapok nyüzsgésében is jelen levő Jóistenre. A rendezvénysorozat a katolikus, református, unitárius evangélikus egyetemi lelkészségek és a kolozsvári ferencesek közös szervezésben indul útnak. Bővebb információ a Katolikus Egyetemi Lelkészség facebook oldalán található.

Jelentkezni lehet az OKIT-ra!
Július 22-26 között Kolozsváron tartják az Országos Katolikus Ifjúsági Találkozót. A bejelentkezés határidejét a kedvezményes csomagokra meghosszabbították! Így az első jelentkezés új határideje június 1. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek, aki május 31., éjfélig jelentkezik és egyházmegyei szinten a jelentkezést ellenőrizték, kedvezményes hozzájárulási összeget kell fizetnie a részvételért! Jelentkezés és bővebb információ az intc.ro honlapon található.

Orgonakoncert Kolozsváron
Holnap délután öt órakor orgonakoncertre kerül sor a kolozsvári Szent Mihály templomban, melynek előadója Csengeri Zsuzsa orgonaművész. A belépés ingyenes, szeretettel várják a zenekedvelőket!

Ismét jönnek az önkéntes orvosok
Május 9-16. között érkeznek Hargita megyébe a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosai, akik évente kétszer a megyei kórházban, iskolákban, óvodákban és egyéb gyermekintézményekben szűrik, vizsgálják és gyógykezelik a rászoruló gyermekeket. A tervek szerint a megyeközponton és Székelyudvarhelyen kívül Bánkfalvára, Zetelakára, Gyimesbükkre, Hidegségbe, Csíkmenaságba, Székelyvarságra, Oklándra, és Csíkszentmártonba látogatnak el.
Május 10-én, vasárnap Székelyudvarhelyen délután két órától általános gyermekorvos, fül-orr-gégész gyermekorvos és urológus szakember várja vizsgálatra a kiskorúakat. A vizsgálatokra a napközi székhelyén vagy a 0744-135.083-as telefonszámon lehet jelentkezni.

Imaóra Roger testvér emlékére
A taizéi közösség felhívásához csatlakozva, május 12-én, kedden este hat órakor imaórát tartanak az ökumenikus közösség alapítója, Roger Schutz testvér születésének 100. évfordulója alkalmából a marosvásárhelyi Szent Család Templomban. Közös imádság lesz Roger atyáért, a fiatalokért, hogy megtalálják helyüket a világban, valamint a földön levő békéért és a szegényekért.

Az időjárásról: A napsütést időnként felhők zavarhatják, de csapadék csak az erdélyi medencében várható. Helyenként élénk lehet a légmozgás. A levegő hőmérséklete a legmelegebb órákban 20-24 fok körül alakul.

MRE - Hírszolgálat, 2015. május 8.

About the author

maradmin

Leave a Comment