2015. március 10. – Hírek és programajánló

H Í R E K  E S T E

Imavirrasztás - „24 órát az Úrért”
Ferenc pápa szívén hordozza az elődei által beindított új evangelizációt. Ezért felhívással fordult a világhoz: „Mindenekelőtt imádkozzunk a földi és mennyei Egyház közösségében. Ne becsüljük le sok ember imájának erejét! Szeretném, hogy a 24 óra az Úrért elnevezésű kezdeményezést az egész Egyházban, egyházmegyei szinten is megtartsák március 13-án és 14-én: ez az alkalom éppen az imádság szükségességét hivatott kifejezni.” 
„A végtelen irgalmas Isten” jelige alatt szervezett bűnbánati nap, a „24 órát az Úrért”, március 13-án péntek délutántól március 14. szombat délutánig tart. 
A Mária Rádió is kapcsolódik ehhez a kezdeményezéshez. Pénteken este tíz órától szombat reggel fél hétig a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból közvetítjük a szentségimádást.
A kolozsvári Szent Mihály templomban péntek délután öt órakor keresztúti ájtatossággal kezdődik, majd szentmisével folytatódik a bűnbánati nap. Éjszaka szentségimádást tartanak a plébániai épületében lévő kápolnában. Szombaton egész nap gyónási lehetőség lesz a templomban. A „Huszonnégy óra az Úrért” imaalkalom szombat este hat órakor szentmisével zárul.
A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség egész éjszakai szentségimádással kapcsolódik bele a pápa által kezdeményezett világ-imanapba. A péntek esti szentmise után fél nyolc órától szombat reggelig, óránként váltják egymást a közösség lelkiségi csoportjai.
A csíkszentmiklósi plébániatemplomban pénteken este fél hét órakor kezdődik és szombat este hat órakor szentmisével zárul a „Huszonnégy óra az Úrért” imaalkalom. Hívják és várják a környékbelieket együtt imádkozni. 
A székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György plébániatemplomban a bűnbánati liturgia pénteken délután öt órakor kezdődik. Este hat órakor szentmise, hét órától keresztúti ájtatosság, majd nyolc órától szentségimádás lesz egyénileg és csoportokban, közösségekkel. A bűnbánati liturgia szombaton délután öt órakor szentmisével zárul.

Kolozsváron ünnepli 9. születésnapját az Erdélyi Mária Rádió
​2006. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szólalt meg hazánkban a Mária Rádió, amely Szent II. János Pál pápa megfogalmazásában „mérhetetlen ajándék egyházunk számára”. Ajándék a betegeknek, ajándék a magányosoknak, a szegényeknek, ajándék lehet a tévelygőknek, és mindannyiunknak, akik a Jóisten közelségét tapasztaljuk meg általa. 
Az együtt megélt kilenc évért március 28-án, szombaton adunk hálát, kérve továbbra is a Szűzanya pártfogó gondoskodását. Az ünnepi szentmisének, közönségtalálkozónak és kulturális programnak Kolozsvár ad otthont, ahova stúdióink területéről induló szervezett járatokat biztosítunk. Érdeklődni és jelentkezni az irodai telefonszámokon lehetséges. Hívjuk, várjuk kedves hallgatóinkat, találkozzunk, hogy hálát adjunk, találkozzunk, hogy új erőre kapjunk!

A hivatás szabadsága – előadás Kolozsváron
Március 12-én, csütörtökön este nyolc órától a Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség első emeleti termében Balla Barnabás pálos szerzetes A hivatás szabadsága címmel előadást tart.

Nagyböjti kerületi ifjúsági lelkinap Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi főesperesség ifjúsági lelkinapra hívja meg a kerület fiataljait, hogy együtt elmélkedve, imádkozva, műhelymunkák által közelebb kerüljenek Istenhez, önmagukhoz, embertársaikhoz. A Te arcodat keresem Uram mottójú lelkinap a Márton Áron Ifjúsági Házban, március 14-én, délelőtt fél tíztől kezdődik, moderátora Tamás Huba homoródkarácsonyfalvi plébános. A lelkinapról Kovács Péter székelykeresztúri plébános, kerületi ifjúsági referens nyilatkozott rádiónknak.

Negyven nap az életért
Naponta közel 400 gyermek esik Romániában abortusz áldozatává, amelyből 16 Kolozsváron történik. Február 18-tól március 29-ig, Kolozsváron a római katolikus és a görög katolikus egyház felkérésére, a hívek közösen imádkoznak az életért, bekapcsolódva a mozgalomba, amely az egész világon az abortusz megszüntetéséért küzd. Ennek a megmozdulásnak 3 formája van: ima és böjt, a közösség mozgósítása és békés jelenlét reggel 7 órától este 7 óráig a Dominic Stanca szülészeti klinika előtt.

Imaest és lelkinap Székelyudvarhelyen
Március 13-án, pénteken este hét órától Beöthy Tamás-imaestet tartanak a Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában.
A Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, március 14-én, szombaton nagyböjti lelkinapra kerül sor Kiengesztelődés témában, Jakabos Barnabás jezsuita atya vezetésével. Várják az érdeklődők jelentkezését a 0755-489.743-as telefonszámon.

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Március 19-21. között ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet a 0726-107.002-es vagy a 0744-472.178-as telefonszámokon.

Az időjárásról: Szerdán ismét több felhő lesz felettünk, az erdélyi medencében eső, zápor is kialakulhat. Hajnalban -1, +3, délután 9-14 C fokra kell számítani. Helyenként feltámad a szél. 

MRE - Hírszolgálat, 2015. március 10.H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Megnyitották kapujukat a vincés nővérek
A Megszentelt Élet Évében, a Szeretet Leányainak Páli Szent Vincéről nevezett Társulata, a Nagyváradi Püspökség közreműködésével vasárnap megnyitotta rendházuk kapuját azon érdeklődők számára, akik betekintést kívántak nyerni a szerzetesi élet „kulisszatitkaiba”. A rendezvény elején Böcskei László püspök elmondta, hogy ez egy találkozó-sorozatnak az első alkalma, hiszen a tematikus év folyamán több alkalom nyílik egyházmegye szerte az itt működő szerzetesi élet múltjával, jelenével és jövőbeli kilátásaival megismerkedni.
A közösség elöljárója Ágnes nővér, bemutatta a rendházat, Blanka nővér vetített-képes előadást tartott a szerzetesrend alapításáról, karizmáiról, a jelen helyzetről és jövőbeli tervekről. A nővérek különböző műhelyekre hívták a vendégeket. A találkozó közös esti imával zárult, jó alkalom volt megszemlélni azt a tényt, hogy ha nem is szerzünk mindig tudomást róla, a szerzetesek értünk is imádkoznak. A következő ilyen alkalom a váradi egyházmegyében május 10-én lesz, amikor az érdeklődőket a mallersdorfi ferences nővérek várják és hívják Szilágysomlyóra.

Imaest és lelkinap Székelyudvarhelyen
Március 13-án, pénteken este hét órától Beöthy Tamás-imaestet tartanak a Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában.
A Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, március 14-én, szombaton nagyböjti lelkinapra kerül sor Kiengesztelődés témában, Jakabos Barnabás jezsuita atya vezetésével. Várják az érdeklődők jelentkezését a 0755-489.743-as telefonszámon.

Resurrexit Zenefesztivál Csíkszeredában
Április 24-25 között a csíkszeredai Segítő Mária Líceumban kerül sor a Gyulafehérvári Főegyházmegye zenecsoportjainak találkozójára. A Resurrexit zenefesztivál néhány kulcsszava: dicsőítés, szolgálat, szentmise, zenecsoportok, Isten és Te. Jelentkezni a Mária Rádió honlapján található elérhetőségen lehet március 22-ig. (http://fif.ma/?q=node%2F132)

Imavirrasztás - „24 órát az Úrért”
Ferenc pápa szívén hordozza az elődei által beindított új evangelizációt. Ezért felhívással fordult a világhoz: „Mindenekelőtt imádkozzunk a földi és mennyei Egyház közösségében. Ne becsüljük le sok ember imájának erejét! Szeretném, hogy a 24 óra az Úrért elnevezésű kezdeményezést az egész Egyházban, egyházmegyei szinten is megtartsák március 13-án és 14-én: ez az alkalom éppen az imádság szükségességét hivatott kifejezni.”
„A végtelen irgalmas Isten” jelige alatt szervezett bűnbánati nap, a „24 órát az Úrért”, március 13-án péntek délutántól március 14. szombat délutánig tart. Jakubinyi György érsek körlevélben fordult a papsághoz és a hívekhez, hogy kapcsolódjanak be az imavirrasztásba.

Egy nap Ferenc pápával
Jorge Mario Bergoglio-t 2013. március 13-án választotta a bíborosi testület pápává. Szentatyánk megválasztásának évfordulója alkalmából a Szatmári Egyházmegye több pontján elmélkedéseket tartanak, melyeken felolvasnak Ferenc pápa és Assisi Szent Ferenc írásaiból. Így Szatmárnémetiben a Székesegyházban, Nagybányán a Szentháromság templomban és Máramarosszigeten a Borromeo Szent Károly templomban március 13-án, pénteken az esti szentmisét követően, Túrterebesen pedig ugyanazon a napon hat órától az Ifjúsági Házban lesz felolvasás. Nagykárolyban, a Kalazanci Szent József templomban az évfordulót megelőző napon, március 12-én, csütörtökön az esti szentmise után tartják az elmélkedést. Várják a híveket, akik töltekezni, valamint a pápáért szeretnének imádkozni.

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Március 19-21. között ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet március 10-ig, a 0726-107.002-es vagy a 0744-472.178-as telefonszámokon.

Bevezetés a szentignáci lelkigyakorlatokba
Március 19-22 között A mélységből kiáltok hozzád címmel lelkigyakorlatra kerül sor a csíkszentdomokosi segítőnővéreknél. A lelkigyakorlat elemei: egyéni és közös elmélkedések, test és lélek imája, különböző imamódok gyakorlása, személyes kíséret, rövid impulzusok a szentignáci lelkiség alapjairól. Kísérők: Bereczki Silvia és Kerekes Izabella segítőnővérek. Jelentkezni március 14-éig lehet a bereczki.silvia@segitnonoverek.info címen.

Az időjárásról: Ma kellemes kora tavaszi idő lesz jellemző, csupán fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Esőre inkább az ország nyugati részén kell számítani. Hajnalra helyenként pára-, illetve ködfoltok képződhetnek. Reggel többfelé fagyhat, délután a legtöbb helyen azonban 13-14 fokot mérhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2015. március 10.

About the author

maradmin

Leave a Comment