2015. március 19. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Ötödik Márton Áron zarándoklat
Ma reggel Csíksomlyóról 48 személy indult el az ötödik alkalommal megszervezett zarándokúton, amelyen Márton Áron püspök személyével, tanításával és szellemiségével ismerkednek. A zarándoklat helyszínei: a szülőfalu, Csíkszentdomokos, a börtönévek leghírhedtebb helyszíne, Máramarossziget, a püspökszentelés helyszíne, Kolozsvár és a püspöki székhely, Gyulafehérvár. A zarándoklaton részt vesz a Magyar Kurír katolikus hírportál két munkatársa.
A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat, Kovács Gergely posztulátor vezetésével. A zarándoklat mai állomásáról Ferencz Kornélia tudósítását halljuk.

Triduum az udvarhelyi ferenceseknél, Temesváron és Margittán
– Március 19-21 között nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak a székelyudvarhelyi ferences templomban. Az este hat órakor kezdődő szentmiséken az elmélkedéseket Urbán Erik atya, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója tartja.
-A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban március 20-22. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Kovács Zsolt nagyváradi püspöki irodaigazgató tartja. A lelkigyakorlat március 20-án és 21-én délután öt órakor kezdődik, március 22-én, vasárnap az elmélkedésre a fél tizenkét órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor.
– A margittai templomban a nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisék március 19-21. között este hat órakor kezdődnek. Ez alól kivétel a pénteki nap, amikor háromnegyed hattól keresztút előzi meg a szentmisét. Mivel 2015 a megszentelt élet éve, a lelkigyakorlatot egy ferences szerzetes fogja tartani.

Előadás Marosszentgyörgyön
Március 20-án, pénteken este hét órától a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében Oláh Dénes főesperes a Kolping Család meghívására lelki estet tart a jelenlévőknek Jézus hegyei címmel.

Keresztúti ájtatosság a temesvári Millenniumi templomban
Követve a 2006-ban elindított kezdeményezést, a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az idei téma: A Megszentelt Élet Éve. Március 20-n, pénteken délután öt órától a keresztúti ájtatosságon Bene Tamás püspöki titkár mond szentbeszédet.

Menet az életért Nagyváradon
A születések számának csökkenésére, a demográfiai krízis fokozódására szeretnék felhívni a figyelmet Nagyvárad keresztény felekezetei és az életvédő szervezetek képviselői március 21-én, szombaton délelőtt tizenegy órai kezdettel a Szakszervezetek Művelődési Háza előtti téren, a December 1. parkban. A „Minden élet ajándék!” mottót viselő program lezárásaként a résztvevők a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára vonulnak, bátorítva a leendő kismamákat a gyermekvállalására.

Kántorok és kórusvezetők továbbképzője
A Nagyváradi Egyházmegyei Laikusképző Központ az egyházmegye kántorai és kórusvezetői számára továbbképzőt szervez március 21-én, szombaton Nagyváradon, a Kanonok Sor 13. szám alatt. A második alkalommal megrendezésre kerülő eseményre a szervezők várják az egyházi alkalmazásban lévő-, illetve az önkéntesen szolgálatot teljesítő kántorokat és kórusvezetőket egyaránt. A délelőtt tíz órakor közös imával kezdődő program keretében Kercza Asztrik, ferences szerzetes Budapestről tart majd előadásokat az egyházi zene és a kántori szolgálat fontosságáról.

9 éves az Erdélyi Mária Rádió
2006. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szólalt meg hazánkban a Mária Rádió, amely Szent II. János Pál pápa megfogalmazásában „mérhetetlen ajándék egyházunk számára”. Az együtt megélt kilenc évért március 28-án, szombaton adunk hálát, kérve továbbra is a Szűzanya pártfogó gondoskodását. Az ünnepi szentmisének, közönségtalálkozónak és kulturális programnak Kolozsvár ad otthont, ahova stúdióink területéről induló szervezett járatokat biztosítunk. Érdeklődni és jelentkezni az irodai telefonszámokon lehetséges. Hívjuk, várjuk kedves hallgatóinkat, találkozzunk, hogy hálát adjunk, találkozzunk, hogy új erőre kapjunk!

Előadás Csíkszeredában
Március 20-án, pénteken délután 18.00 órától Tövissi Zsolt: Hargita megyei műemlékek címmel tart előadást a polgármesteri hivatal gyűléstermében Csíkszeredában. Az előadás ingyenes, minden érdeklődő számára nyitott.

A mindennapok hűségében
Új szerzetest köszöntött szerda este Nagykároly, hiszen Boldog Celestina Donati emléknapján a Kalazanciusi Nővérek Kongregációjának tagja lett Tóth Borbála. A különleges eseményre sokan elmentek imádkozni az új hivatás kiteljesedéséért, Isten kegyelméért.

Az időjárásról: Pénteken ismét számíthatunk napsütésre, főleg az ország nyugati részén. Időnként gomolyfelhők zavarhatják a napsütést, azonban csapadék csak az erdélyi medencében várható. Hajnalban az ország nagy részén fagyhat, 0 és -6°C közé csökken a hőmérséklet, nappal 7-11°C várható. Napközben enyhe szélmozgás lesz jellemző.

MRE – Hírszolgálat, 2015. március 19.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Ötödik Márton Áron zarándoklat
Ma reggel Csíksomlyóról 48 személy indul el az ötödik alkalommal megszervezett zarándokúton, amelyen Márton Áron püspök személyével, tanításával és szellemiségével ismerkednek. A zarándoklat helyszínei: a szülőfalu, Csíkszentdomokos, a börtönévek leghírhedtebb helyszíne, Máramarossziget, a püspökszentelés helyszíne, Kolozsvár és a püspöki székhely, Gyulafehérvár. A zarándoklaton részt vesz a Magyar Kurír katolikus hírportál két munkatársa.
A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat, Kovács Gergely posztulátor vezetésével. A szentmisékre szívesen látják a zarándokok a helyi közösségek híveit is: Máramarosszigeten holnap háromnegyed 12 órakor, a kolozsvári Szent Mihály templomban szombaton reggel fél 8 órától.

Szent József búcsúk
– Csíkszeredában a Püspöki Hivatal kápolnájának védőszentje Szent József. Búcsúünnepét ma délután négy órakor tartják. Az ünnepi szónok: Csont Ede tusnádi plébános.
– Segesváron ma délután öt órakor ünneplik a templom búcsúját. A szentmisén Gödri István feketehalmi plébános prédikál.
– Nagyváradon a Szent József-telepi plébániatemplom búcsú ünnepe ma délután öt órakor lesz. A szentmise főcelebránsa Kruzslitz Imre a Hegyköztótteleki Szent József egyházközség plébánosa, ahol március 21-én, szombaton tizenkét órakor tartják a templom búcsúünnepét.
– A sepsiszentgyörgyi Szent József egyházközség búcsúján, ma este hat órakor a szentbeszédet Gábos Zoltán málnásfürdői plébános tartja.
– A Kolozsvár Írisz telepi templomban is ma este hat órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Takó István egyetemi lelkész mondja.

V. Egyetemista Kórustalálkozó
A Kolozsvári Magyar Egyetemista Kórustalálkozó ma este hét órakor kezdődik az Evangélikus-Lutheránus templomban. Fellépnek: a Kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem Református Teológia Kamarakórusa, a Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara, az UniCante egyetemi kórus és a Visszhang kórus.

Triduum az udvarhelyi ferenceseknél, Temesváron és Margittán
– Március 19-21 között nagyböjti lelkigyakorlat lesz a székelyudvarhelyi ferences templomban. Az este hat órakor kezdődő szentmiséken az elmélkedéseket Urbán Erik atya, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója tartja.
-A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban március 20-22. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Kovács Zsolt nagyváradi püspöki irodaigazgató tartja. A lelkigyakorlat március 20-án és 21-én délután öt órakor kezdődik, március 22-én, vasárnap az elmélkedésre a fél tizenkét órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor.
– A margittai templomban a nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisék március 19-21. között este hat órakor kezdődnek. Ez alól kivétel a pénteki nap, amikor háromnegyed hattól keresztút előzi meg a szentmisét. Mivel 2015 a megszentelt élet éve, a lelkigyakorlatot egy ferences szerzetes fogja tartani.

Előadás Marosszentgyörgyön
Március 20-án, pénteken este hét órától a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében Oláh Dénes főesperes a Kolping Család meghívására lelki estet tart a jelenlévőknek Jézus hegyei címmel.

Keresztúti ájtatosság a temesvári Millenniumi templomban
Követve a 2006-ban elindított kezdeményezést, a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az idei téma: A Megszentelt Élet Éve. Március 20-n, pénteken délután öt órától a keresztúti ájtatosságon Bene Tamás püspöki titkár mond szentbeszédet.

Menet az életért Nagyváradon
A születések számának csökkenésére, a demográfiai krízis fokozódására szeretnék felhívni a figyelmet Nagyvárad keresztény felekezetei és az életvédő szervezetek képviselői március 21-én, szombaton délelőtt tizenegy órai kezdettel a Szakszervezetek Művelődési Háza előtti téren, a December 1. parkban. A „Minden élet ajándék!” mottót viselő program lezárásaként a résztvevők a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára vonulnak, bátorítva a leendő kismamákat a gyermekvállalására.

Kántorok és kórusvezetők továbbképzője
A Nagyváradi Egyházmegyei Laikusképző Központ az egyházmegye kántorai és kórusvezetői számára továbbképzőt szervez március 21-én, szombaton Nagyváradon, a Kanonok Sor 13. szám alatt. A második alkalommal megrendezésre kerülő eseményre a szervezők várják az egyházi alkalmazásban lévő-, illetve az önkéntesen szolgálatot teljesítő kántorokat és kórusvezetőket egyaránt. A délelőtt tíz órakor közös imával kezdődő program keretében Kercza Asztrik, ferences szerzetes Budapestről tart majd előadásokat az egyházi zene és a kántori szolgálat fontosságáról.

Az időjárásról: Ma már erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre készülhetünk, az ország nagy részén esős időre kell számítani, helyenként havaseső is előfordulhat. Hajnalban többfelé fagypont alatti értékek lesznek, napközben 2-9 C fok várható. Többfelé megélénkül a keleti, északkeleti szél, néhol viharossá válhat.

MRE – Hírszolgálat, 2015. március 19.

About the author

maradmin

Leave a Comment