2015. március 20. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Ötödik Márton Áron zarándoklat
Tegnap reggel Csíksomlyóról 48 személy indult el az ötödik alkalommal megszervezett zarándokúton, amelyen Márton Áron püspök személyével, tanításával és szellemiségével ismerkednek. A zarándoklat helyszínei: a szülőfalu, Csíkszentdomokos, a börtönévek leghírhedtebb helyszíne, Máramarossziget, a püspökszentelés helyszíne, Kolozsvár és a püspöki székhely, Gyulafehérvár. A zarándoklaton részt vesz a Magyar Kurír katolikus hírportál két munkatársa.
A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat, Kovács Gergely posztulátor vezetésével.

Triduum az udvarhelyi ferenceseknél, Temesváron és Margittán
– Március 19-21 között nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak a székelyudvarhelyi ferences templomban. Az este hat órakor kezdődő szentmiséken az elmélkedéseket Urbán Erik atya, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója tartja.
-A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban március 20-22. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Kovács Zsolt nagyváradi püspöki irodaigazgató tartja. A lelkigyakorlat március 20-án és 21-én délután öt órakor kezdődik, március 22-én, vasárnap az elmélkedésre a fél tizenkét órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor.
– A margittai templomban a nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisék március 19-21. között este hat órakor kezdődnek. Ez alól kivétel a pénteki nap, amikor háromnegyed hattól keresztút előzi meg a szentmisét. Mivel 2015 a megszentelt élet éve, a lelkigyakorlatot egy ferences szerzetes fogja tartani.

Menet az életért Nagyváradon
A születések számának csökkenésére, a demográfiai krízis fokozódására szeretnék felhívni a figyelmet Nagyvárad keresztény felekezetei és az életvédő szervezetek képviselői március 21-én, szombaton délelőtt tizenegy órai kezdettel a Szakszervezetek Művelődési Háza előtti téren, a December 1. parkban. A „Minden élet ajándék!” mottót viselő program lezárásaként a résztvevők a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára vonulnak, bátorítva a leendő kismamákat a gyermekvállalására.

Kántorok és kórusvezetők továbbképzője
A Nagyváradi Egyházmegyei Laikusképző Központ az egyházmegye kántorai és kórusvezetői számára továbbképzőt szervez március 21-én, szombaton Nagyváradon, a Kanonok Sor 13. szám alatt. A második alkalommal megrendezésre kerülő eseményre a szervezők várják az egyházi alkalmazásban lévő-, illetve az önkéntesen szolgálatot teljesítő kántorokat és kórusvezetőket egyaránt. A délelőtt tíz órakor közös imával kezdődő program keretében Kercza Asztrik, ferences szerzetes Budapestről tart majd előadásokat az egyházi zene és a kántori szolgálat fontosságáról.

Szent Benedek-búcsú
A sepsiszentgyörgyi Szent Benedek templomban az ünnepi búcsús szentmise szombaton 11.30 órától kezdodik. Nagy szeretettel várják a hiveket.

Kórustalálkozó Kézdivásárhelyen és Torján
A kézdivásárhelyi Pro Cantus Egyesület szervezésében, pénteken  es szombaton tartják a XXI. felso-háromszéki Kórusfesztivált. Ma 18.30 a kamarakórusok és világi énekegyüttesek mutatták be musorukat a kantai Szentháromság templomban.  Holnap  9 órától szentmisével veszi kezdetét a templomi kórusok találkozója az altorjai római katolikus templomban.

Megváltás-történet saját szemüvegen át
Jézus szenvedéstörténetének különböző stációit járhatják be mindazok, akik ellátogatnak a csíksomlyói Jakab Antal Felnőttképzési és Tanulmányi Központba a nagyböjt időszakában. A Pro Educatione Egyesület és a nagyváradi Posticum kulturális és ifjúsági központ szervezésében nyílt interaktív kiállítás hétfőn Nagyböjti időutazás címmel. A rendhagyó tárlatra főként 15 fős csoportokat, baráti társaságokat, családokat, iskolásokat várnak, akiket Búzási Andrea képzőművész vezet körbe. Jézus keresztútja és feltámadása a mi utunk is – erre próbál rávilágítani a kiállítás, arra sarkallva a látogatókat, hogy saját „szemüvegükön” keresztül nézzék és lelkiekben is megéljék a megváltás-történetet. A jelenből indul, aztán a jeruzsálemi bevonulás, az utolsó vacsora, a Getszemáni-kert, a főpapi udvar, a megkorbácsolás, a keresztre feszítés, majd a húsvéthajnali feltámadás helyszínei, eseményei elevenednek meg. A termekben interaktív eszközök, helyzetjátékok, fény- és hanghatások alkalmazásával válnak életszerűvé a történések.

Magyar Örökség díjban részesül a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar

2015. március 21-én, Budapesten Magyar Örökség díjban részesül a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar. A Magyar Örökség díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta létre 1995-ben. A díjat azon magyar intézményeknek, csoportoknak ítélik oda, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.
A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkart Nagy Éva Vera és Czakó Gabriella Szovátán élő iskolanővérek vezetik, a kórus tagjai pedig szovátai és nyárádmenti falvak gyermekei. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében veszik majd át szombat délelőtt, a laudációt  Böjte Csaba ferences szerzetes mondja.

9 éves az Erdélyi Mária Rádió
2006. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szólalt meg hazánkban a Mária Rádió, amely Szent II. János Pál pápa megfogalmazásában „mérhetetlen ajándék egyházunk számára”. Az együtt megélt kilenc évért március 28-án, szombaton adunk hálát, kérve továbbra is a Szűzanya pártfogó gondoskodását. Az ünnepi szentmisének, közönségtalálkozónak és kulturális programnak Kolozsvár ad otthont, ahova stúdióink területéről induló szervezett járatokat biztosítunk. Érdeklődni és jelentkezni az irodai telefonszámokon lehetséges. Hívjuk, várjuk kedves hallgatóinkat, találkozzunk, hogy hálát adjunk, találkozzunk, hogy új erőre kapjunk!

Az időjárásról: Szombaton egyre több helyen számíthatunk napsütésre, délutántól ismét sok felhő lesz az égen, de csapadék nem valószínű. Többfelé feltámad a szél. A hajnali fagyot követően, nappal 10-13°C közötti értékekre számíthatunk.

MRE – Hírszolgálat, 2015. március 20.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Ötödik Márton Áron zarándoklat
Tegnap reggel Csíksomlyóról 48 személy indult el az ötödik alkalommal megszervezett zarándokúton, amelyen Márton Áron püspök személyével, tanításával és szellemiségével ismerkednek. A zarándoklat helyszínei: a szülőfalu, Csíkszentdomokos, a börtönévek leghírhedtebb helyszíne, Máramarossziget, a püspökszentelés helyszíne, Kolozsvár és a püspöki székhely, Gyulafehérvár. A zarándoklaton részt vesz a Magyar Kurír katolikus hírportál két munkatársa.
A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat, Kovács Gergely posztulátor vezetésével. A zarándoklatról friss élménybeszámolót a mai déli magazinban hallanak.

Triduum az udvarhelyi ferenceseknél, Temesváron és Margittán
– Március 19-21 között nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak a székelyudvarhelyi ferences templomban. Az este hat órakor kezdődő szentmiséken az elmélkedéseket Urbán Erik atya, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója tartja.
-A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban március 20-22. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Kovács Zsolt nagyváradi püspöki irodaigazgató tartja. A lelkigyakorlat március 20-án és 21-én délután öt órakor kezdődik, március 22-én, vasárnap az elmélkedésre a fél tizenkét órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor.
– A margittai templomban a nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisék március 19-21. között este hat órakor kezdődnek. Ez alól kivétel a pénteki nap, amikor háromnegyed hattól keresztút előzi meg a szentmisét. Mivel 2015 a megszentelt élet éve, a lelkigyakorlatot egy ferences szerzetes fogja tartani.

Előadás Marosszentgyörgyön
Március 20-án, azaz ma este hét órától a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében Oláh Dénes főesperes a Kolping Család meghívására lelki estet tart a jelenlévőknek Jézus hegyei címmel.

Keresztúti ájtatosság a temesvári Millenniumi templomban
Követve a 2006-ban elindított kezdeményezést, a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az idei téma: A Megszentelt Élet Éve. Március 20-án,  ma délután öt órától a keresztúti ájtatosságon Bene Tamás püspöki titkár mond szentbeszédet.

Menet az életért Nagyváradon
A születések számának csökkenésére, a demográfiai krízis fokozódására szeretnék felhívni a figyelmet Nagyvárad keresztény felekezetei és az életvédő szervezetek képviselői március 21-én, szombaton délelőtt tizenegy órai kezdettel a Szakszervezetek Művelődési Háza előtti téren, a December 1. parkban. A „Minden élet ajándék!” mottót viselő program lezárásaként a résztvevők a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára vonulnak, bátorítva a leendő kismamákat a gyermekvállalására.

Kántorok és kórusvezetők továbbképzője
A Nagyváradi Egyházmegyei Laikusképző Központ az egyházmegye kántorai és kórusvezetői számára továbbképzőt szervez március 21-én, szombaton Nagyváradon, a Kanonok Sor 13. szám alatt. A második alkalommal megrendezésre kerülő eseményre a szervezők várják az egyházi alkalmazásban lévő-, illetve az önkéntesen szolgálatot teljesítő kántorokat és kórusvezetőket egyaránt. A délelőtt tíz órakor közös imával kezdődő program keretében Kercza Asztrik, ferences szerzetes Budapestről tart majd előadásokat az egyházi zene és a kántori szolgálat fontosságáról.

Előadás Csíkszeredában
Március 20-án, ma délután 6 órától Tövissi Zsolt: Hargita megyei műemlékek címmel tart előadást a polgármesteri hivatal gyűléstermében Csíkszeredában. Az előadás ingyenes, minden érdeklődő számára nyitott.

Megváltás-történet saját szemüvegen át
Jézus szenvedéstörténetének különböző stációit járhatják be mindazok, akik ellátogatnak a csíksomlyói Jakab Antal Felnőttképzési és Tanulmányi Központba a nagyböjt időszakában. A Pro Educatione Egyesület és a nagyváradi Posticum kulturális és ifjúsági központ szervezésében nyílt interaktív kiállítás hétfőn Nagyböjti időutazás címmel. A rendhagyó tárlatra főként 15 fős csoportokat, baráti társaságokat, családokat, iskolásokat várnak, akiket Búzási Andrea képzőművész vezet körbe. Jézus keresztútja és feltámadása a mi utunk is – erre próbál rávilágítani a kiállítás, arra sarkallva a látogatókat, hogy saját „szemüvegükön” keresztül nézzék és lelkiekben is megéljék a megváltás-történetet. A jelenből indul, aztán a jeruzsálemi bevonulás, az utolsó vacsora, a Getszemáni-kert, a főpapi udvar, a megkorbácsolás, a keresztre feszítés, majd a húsvéthajnali feltámadás helyszínei, eseményei elevenednek meg. A termekben interaktív eszközök, helyzetjátékok, fény- és hanghatások alkalmazásával válnak életszerűvé a történések.

Magyar Örökség díjban részesül a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar

2015. március 21-én, Budapesten Magyar Örökség díjban részesül a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar. A Magyar Örökség díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta létre 1995-ben. A díjat azon magyar intézményeknek, csoportoknak ítélik oda, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.
A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkart Nagy Éva Vera és Czakó Gabriella Szovátán élő iskolanővérek vezetik, a kórus tagjai pedig szovátai és nyárádmenti falvak gyermekei. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében veszik majd át szombat délelőtt, a laudációt  Böjte Csaba ferences szerzetes mondja.

9 éves az Erdélyi Mária Rádió
2006. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szólalt meg hazánkban a Mária Rádió, amely Szent II. János Pál pápa megfogalmazásában „mérhetetlen ajándék egyházunk számára”. Az együtt megélt kilenc évért március 28-án, szombaton adunk hálát, kérve továbbra is a Szűzanya pártfogó gondoskodását. Az ünnepi szentmisének, közönségtalálkozónak és kulturális programnak Kolozsvár ad otthont, ahova stúdióink területéről induló szervezett járatokat biztosítunk. Érdeklődni és jelentkezni az irodai telefonszámokon lehetséges. Hívjuk, várjuk kedves hallgatóinkat, találkozzunk, hogy hálát adjunk, találkozzunk, hogy új erőre kapjunk!

Az időjárásról: Ma ismét számíthatunk napsütésre, főleg az ország nyugati részén. Időnként gomolyfelhők zavarhatják a napsütést, azonban csapadék csak az erdélyi medencében várható. Napközben enyhe szélmozgás lesz jellemző, a hőmérséklet  7-11°C között alakul.

MRE – Hírszolgálat, 2015. március 20.

About the author

maradmin

Leave a Comment