2015. március 6. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

 

Hittanolimpiász Szatmárnémetiben és Nagyváradon
A római katolikus hittanolimpiász szatmári egyházmegyei szakaszát holnap reggel kilenc órától tartják a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban. A díszteremben sorra kerülő megnyitót követően fél tíztől ülnek be a diákok a termekbe, majd tíz órától délig vethetik papírra tudásukat. 
Nagyváradon szintén holnap kerül megrendezésre a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban V-XII. osztályos diákok számára a megyei hittanolimpia. A rendezvény fél tíz órakor közös imádsággal kezdődik az iskola kápolnájában, majd tíz órától írásbeli vizsgával folytatódik.
A VII.-VIII. osztályosok első helyezettei, illetve a IX.-XII. teológia osztályok megye szinten legjobb eredményt elérő diákjai folyó év április 7-10 között Marosvásárhelyen fognak részt venni az Országos Ökumenikus Hittanolimpián.

Egyházközségi média-apostolok képzése Nagyváradon
A Nagyváradi Püspökség szervezésében egyházközségi média-apostolok képzése indul Nagyváradon március 7-én, szombaton. A délelőtt tíz órakor kezdődő programnak az Egyházmegyei Pasztorális Központ ad otthont a Kanonok Sor 13. szám alatt. A képzés elsődleges célja, olyan személyek felkészítése, akik a regionális egyházi rendezvényeket megfelelő módon meghirdetik és azokról beszámolót is készítenek.

Nagyböjti lelkinapok
– A csíkszeredai Búzamag közösség nagyböjti lelkinapot szervez holnap a csíkszeredai Szent Kereszt templomban „Megesett rajtuk a szíve” mottóval. A lelkinap dicsőítéssel kezdődik délelőtt tíz órakor, majd Csíki Szabolcs segédlelkész elmélkedése következik, amit szentségimádás követ. A lelkinap fél tizenkét órakor szentmisével zárul.
-„Arra tartok, amerre tekintek” címmel, a szatmárnémeti Székegyház plébánia udvarán található Szent István teremben holnap délelőtt tíz órakor nagyböjti lelkigyakorlat kezdődik fiatalok részére. Jelentkezni Bea nővérnél lehet a 0743-133.744-es telefonszámon.
– „Én vagyok az út …” mottóval, feleségek és anyák nagyböjti lelkinapjára kerül sor vasárnap, délután három órai kezdettel a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban.

Nyitott kapuk a vincés nővérek rendházába
Ferenc pápa buzdítását követve a Nagyváradi Püspökség szeretne az érdeklődőknek lehetőséget biztosítani arra, hogy betekintést nyerjenek a szerzetesek életébe. Ezért március 8-án, vasárnap délután három órától imára és találkozásra hívja mindazokat, akik a vincés nővérek múltjával, jelenével és terveivel szeretnének megismerkedni az ő nagyváradi házukba a Mioriței utca 23. szám alá.

Elsőszombat, Szűzanya köszöntő Csíksomlyón
Március 7-én, az ünnepélyes Mária-köszöntő este hat órakor kezdődik. A szentmisét megelőzően, a délután öt órától kezdődő engesztelő imaórát, a gyimesiek végzik. A szentmise után a bereckiek vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. A szentmisét és körmenetet ez alkalommal is rádiónk élőben közvetíti.

Örökös Szentségimádás Nagyszalontán és Újtasnádon
A 2015-ös évtől a nagyváradi egyházmegyében újraéledt az örökös szentségimádási nap hagyománya, melynek értelmében az év minden vasárnapján az egyházmegye egyik kápolnájában/templomában több órás szentségimádást végeznek a hívek. A beosztás szerint március 8-án Nagyszalontán és Újtasnádon lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Az időjárásról: Szombaton hazánk északi és nyugati részén, napos időre van kilátás, északnyugaton lehet időnként több felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. Hajnalban a legtöbb helyen fagyni fog, délutánra 10 fok köré melegszik a levegő. 

MRE – Hírszolgálat, 2015. március 6.

 


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Az égiek keresése szavak nélkül
Kolozsváron, tegnap este, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara által szervezett Katolikus Akadémián, Szavakon túli útkeresés az égiekhez címmel tartott előadást Angi István professzor zeneesztéta, publicista, kritikus, aki egykoron a karon is tanított. Előadását több zenedarab részlet bemutatásával tette színesebbé és hozta közelebb a jelenlevőkhöz. A hallás okozta transzcendentális örömöket csillogtatta meg: „aki ujjong, az nem mond szavakat, az ujjongás valamilyen szó nélküli hangja az örömnek, a hang a túláradó lélek öröme, és kifejezi valamennyire a lélek érzelmét, ha nem is kelti megértésének érzését.” Az aszkézis és az extázis közötti terület bemutatására vállalkozva Kodály, Szent Hildegárd, Bach, Liszt, Beethoven és Csajkovszkij műveiből ismertetett részleteket, az öröm, a fájdalom és az ima toposzai köré, megragyogtatva így a szavakon túli, az égiek felé irányuló útkeresés egyes skáláit – tájékoztatta rádiónkat Fábián Róbert.

Örökös szentségimádás Székelyudvarhelyen
A mai napon a Kis Szent Teréz plébániatemplomban örökös szentségimádási napot tartanak. A szentségimádás reggel kilenc órakor kezdődik és este fél hét órakor lesz a záró szentmise, valamint a szentségi áldás. Vendégszónok Csala László csíkmenasági plébános. Az örökös szentségimádási napon egész napos papi jelenlét lesz a templomban, lelki beszélgetés illetve szentgyónás miatt.

Nők ökumenikus világimanapja
Ma tartják világszerte a Nők ökumenikus imanapját, amelybe Erdélyben is egyre több nőszövetség kapcsolódik be. A „Jézus ezt mondta nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek?” hívó gondolatú ökumenikus világimanapi liturgiát idén a bahamai nők állították össze.
– A nőszövetségek Kolozsváron holnap délelőtt tizenegy órától az evangélikus templomban gyűlnek (délben: gyűltek) össze a közös imára.
– Temesváron ma délután fél öt órai kezdettel a temesvári evangélikus-lutheránus templom látja vendégül a Bega-parti város különböző vallásfelekezeteinek női képviselőit.
– A székelyudvarhelyi különböző felekezetű nőszövetségek a baptista imaházban ma este hat órától imádkoznak együtt.
– A korondi katolikus, unitárius és református női közösségek szintén este hat órakor kezdik az imanapi liturgiát a helyi unitárius templomban.
– Sepsiszentgyörgyön ugyancsak este hat órakor az unitárius templomban tartják a Nők nemzetközi ökumenikus világnapját.

A Caritas Catholica eseménye
Ma este fél nyolc órától a nagyváradi Moszkva Kávézóban tart jótékonysági koncertet a Caritas Catholica által működtetett Szent Márton Idősotthon javára a No Cable rock-együttes. Az eseményre a belépés díjtalan, a jótékony szándékú zenekedvelők a helyszínen felállított adomány-dobozban helyezhetik majd el felajánlásaikat.
Elsőszombat, Szűzanya köszöntő Csíksomlyón
Holnap, az ünnepélyes Mária-köszöntő este hat órakor kezdődik. A szentmisét megelőzően, a délután öt órától kezdődő engesztelő imaórát, a gyimesiek végzik. A szentmise után a bereckiek vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. A szentmisét és körmenetet ez alkalommal is rádiónk élőben közvetíti.

Nagyböjti lelkinapok
– A csíkszeredai Búzamag közösség nagyböjti lelkinapot szervez holnap a csíkszeredai Szent Kereszt templomban „Megesett rajtuk a szíve” mottóval. A lelkinap dicsőítéssel kezdődik délelőtt tíz órakor, majd Csíki Szabolcs segédlelkész elmélkedése következik, amit szentségimádás követ. A lelkinap fél tizenkét órakor szentmisével zárul.
-„Arra tartok, amerre tekintek” címmel, a szatmárnémeti Székesegyház plébánia udvarán található Szent István teremben holnap délelőtt tíz órakor nagyböjti lelkigyakorlat kezdődik fiatalok részére. Jelentkezni Bea nővérnél lehet a 0743-133.744-es telefonszámon.
– „Én vagyok az út …” mottóval, feleségek és anyák nagyböjti lelkinapjára kerül sor vasárnap, délután három órai kezdettel a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban.

Életünkről másképp – lelkigyakorlat a nagyböjti mindennapokban
A csíkszeredai Szent Imre Ifjúsági Központban Darvas Piroska segítőnővér nagyböjti lelkigyakorlatot tart, hetente egy alkalommal. Az első találkozásra március 9-én, este hét órakor kerül sor. Jelentkezni a 0751-140.067-es telefonszámon lehet.

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Március 19-21. között ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet március 10-ig, a 0726-107.002-es vagy a 0744-472.178-as telefonszámokon.

Az időjárásról: Ma is tart a borongós, csapadékos idő. Eső, havas eső, hó is hullhat. Továbbra is erős, viharos lesz az északi-északkeleti szél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga figyelmeztető jelzést bocsájtott ki péntek délután négy óráig az esőzések és a havazás miatt. A lehullt csapadék mennyisége elérheti a 15-20 litert/m2. Hajnalban többfelé fagyhat, nappal 3-8°C fokra lehet számítani.

MRE – Hírszolgálat, 2015. március 6.

About the author

maradmin

Leave a Comment