2015. március 7. – Hírek és programajánló

H Í R E K  D É L B E N
 

Elsőszombat, Szűzanya köszöntő 
Csíksomlyón az ünnepélyes Mária-köszöntő ma este hat órakor kezdődik. A szentmisét megelőzően, a délután öt órától kezdődő engesztelő imaórát, a gyimesiek végzik. A szentmise után a bereckiek vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. A szentmisét és körmenetet ez alkalommal is rádiónk élőben közvetíti.

Nagyböjti lelkinapok, imaórák
- „Én vagyok az út ...” mottóval, feleségek és anyák nagyböjti lelkinapjára kerül sor holnap délután három órai kezdettel a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban.
- Nagyböjttel szatmárnémeti különböző templomaiban megkezdődnek a vasárnap esti szentmiséket követő imaórák is. Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda által összeállított segédanyag alapján számos plébánián tartanak majd imaórákat, de Szatmárnémetiben és Nagykárolyban láncba gyűjtik a plébániákat, amelyeket a fiatalok sorban látogatnak majd. A Kis Szent Teréz templomban március 8-án, Álarc témában találkoznak. Mindegyik találkozásra a vasárnap esti szentmise után, hét órától kerül sor.

Nyitott kapuk a vincés nővérek rendházába
Ferenc pápa buzdítását követve a Nagyváradi Püspökség szeretne az érdeklődőknek lehetőséget biztosítani arra, hogy betekintést nyerjenek a szerzetesek életébe. Ezért holnap délután három órától imára és találkozásra hívja mindazokat, akik a vincés nővérek múltjával, jelenével és terveivel szeretnének megismerkedni az ő nagyváradi házukba a Mioriței utca 23. szám alá.

Örökös szentségimádás Nagyszalontán és Újtasnádon
A 2015-ös évtől a nagyváradi egyházmegyében újraéledt az örökös szentségimádási nap hagyománya, melynek értelmében az év minden vasárnapján az egyházmegye egyik kápolnájában/templomában több órás szentségimádást végeznek a hívek. A beosztás szerint március 8-án Nagyszalontán és Újtasnádon lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Bevezetés a szentignáci lelkigyakorlatokba
Március 19-22 között A mélységből kiáltok hozzád címmel lelkigyakorlatra kerül sor a csíkszentdomokosi segítőnővéreknél. A lelkigyakorlat elemei: egyéni és közös elmélkedések, test és lélek imája, különböző imamódok gyakorlása, személyes kíséret, rövid impulzusok a szentignáci lelkiség alapjairól. Kísérők: Bereczki Silvia és Kerekes Izabella segítőnővérek. Jelentkezni március 14-éig lehet a bereczki.silvia@segitnonoverek.info címen.

Nagyböjti élménykiállítás a Jakab Antal Tanulmányi Központban
A csíksomlyói Pro Educatione Egyesület és a nagyváradi Posticum kulturális és ifjúsági központ szervezésében március 9-április 3. között minden nap reggel nyolc és este hat óra között Nagyböjti Időutazás címmel interaktív kiállításra kerül sor. A kiállítást Búzási Andrea képzőművész vezeti. Jézus szenvedéstörténetének bemutatása 45 perc. A szervezők 15 fős csoportok jelentkezését várják a 0722-388.651-es telefonszámon. 

Életünkről másképp – lelkigyakorlat a nagyböjti mindennapokban
A csíkszeredai Szent Imre Ifjúsági Központban Darvas Piroska segítőnővér nagyböjti lelkigyakorlatot tart, hetente egy alkalommal. Az első találkozásra március 9-én, este hét órakor kerül sor. Jelentkezni a 0751-140.067-es telefonszámon lehet.

Szabadulás a függőségek rabságából
Március 19-22. között, a Gyulafehérvári Caritas – KI-ÚT konzultációs program szenvedélybetegeknek és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóinak Fazekas György vezetésével, Csíksomlyón, a Szent István Gyermekvédelmi Központban. A jelentkezés feltétele: valamilyen függőségben való érintettség, valamint a vágy a változásra, illetve a teljes programon való részvétel. Érdeklődni és jelentkezni március 16-áig lehet a 0733-773-577-e telefonszámon. 

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Március 19-21. között ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet március 10-ig, a 0726-107.002-es vagy a 0744-472.178-as telefonszámokon.

Az időjárásról: Vasárnap fagyos hajnalra ébredünk, a fagyokat követően ismét sok napsütésre, kevés felhőre van kilátás, a légmozgás is gyengül. Napközben 6 és 10°C körül alakul a hőmérséklet.

MRE - Hírszolgálat, 2015. március 7.

About the author

maradmin

Leave a Comment