2015. március 9. – Hírek és programajánló

​H Í R E K   E S T E

 

A romániai iskolások csaknem 90 százalékát beíratták hittanra
Sorin Cimpeanu román oktatási miniszter jelentése szerint az iskolások 88 százaléka számára kérték a szülők a részvételt a hittanórán – tudósít az MTI. Hargita megyében, ahol a legnagyobb a magyar lakosságarány, a tanulók 95 százalékát íratták be hittanra. Hogy a vallásoktatást újra kell-e igényelni következő tanév kezdetén, még nem tudni, a várt törvénymódosítás kell tartalmazza az erre vonatkozó információkat. 

Egyházközségi média-apostolok képzése Nagyváradon
Szombaton „Hirdessétek a háztetőkről” mottó jegyében a váradi Püspökség kezdeményezésére médiaapostol képzés zajlott. Gille Tamás, a Caritas Catolica menedzsere, ismertette a Caritas intézmény által folytatott kommunikációs stratégiát, a sajtóval való kapcsolattartásának módszereit, illetve rövid képzést tartott az írott sajtóban való megjelenítésre szánt anyagoknak a szerkesztési szabályairól. Ezt követően Vakon Zsolt püspöki titkár felvázolta az egyházmegyében központi szinten történő médiatevékenységet és ennek lehetőségeit. 
A legközelebbi ilyen jellegű találkozás május hónapban lesz.

Ifjúsági lelkigyakorlat Tótiban
Krisztus szeret téged mottóval szerveztek ifjúsági lelkigyakorlatot március 6-8. között a Bihar megyei Tótiban. A Margittáról, Mihályfalváról, Éradonyból, Székelyhídról, Szalacsról, Szentjobbról érkezett fiataloknak Tyepák László segédlelkész tartott elmélkedést, amelyet nyitottan és igazi lelki komolysággal fogadtak – tudtuk meg a váradi püspökség honlapjáról. 

Imaest és lelkinap Székelyudvarhelyen
Március 13-án, pénteken este hat órától Beöthy Tamás-imaestet tartanak a Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában.
A Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, március 14-én, szombaton nagyböjti lelkinapra kerül sor Kiengesztelődés témában, Jakabos Barnabás jezsuita atya vezetésével. Várják az érdeklődők jelentkezését a 0755-489.743-as telefonszámon.

Imavirrasztás - „24 órát az Úrért”
Ferenc pápa szívén hordozza az elődei által beindított új evangelizációt. Ezért felhívással fordult a világhoz: „Mindenekelőtt imádkozzunk a földi és mennyei Egyház közösségében. Ne becsüljük le sok ember imájának erejét! Szeretném, hogy a 24 óra az Úrért elnevezésű kezdeményezést az egész Egyházban, egyházmegyei szinten is megtartsák március 13-án és 14-én: ez az alkalom éppen az imádság szükségességét hivatott kifejezni.” 
„A végtelen irgalmas Isten” jelige alatt szervezett bűnbánati nap, a „24 órát az Úrért”, március 13-án péntek délutántól március 14. szombat délutánig tart. Jakubinyi György érsek körlevélben fordult a papsághoz és a hívekhez, hogy kapcsolódjanak be az imavirrasztásba.

Nagyböjti kerületi ifjúsági lelkinap Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi főesperesség ifjúsági lelkinapra hívja meg a kerület fiataljait, hogy együtt elmélkedve, imádkozva, műhelymunkák által közelebb kerüljenek Istenhez, önmagukhoz, embertársaikhoz. A Te arcodat keresem Uram mottójú lelkinap a Márton Áron Ifjúsági Házban, március 14-én, délelőtt fél tíztől kezdődik, moderátora Tamás Huba homoródkarácsonyfalvi plébános. A lelkinapról Kovács Péter székelykeresztúri plébános, kerületi ifjúsági referens nyilatkozott rádiónknak.

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Március 19-21. között ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet március 10-ig, a 0726-107.002-es vagy a 0744-472.178-as telefonszámokon.

Bevezetés a szentignáci lelkigyakorlatokba
Március 19-22 között A mélységből kiáltok hozzád címmel lelkigyakorlatra kerül sor a csíkszentdomokosi segítőnővéreknél. A lelkigyakorlat elemei: egyéni és közös elmélkedések, test és lélek imája, különböző imamódok gyakorlása, személyes kíséret, rövid impulzusok a szentignáci lelkiség alapjairól. Kísérők: Bereczki Silvia és Kerekes Izabella segítőnővérek. Jelentkezni március 14-éig lehet a bereczki.silvia@segitnonoverek.info címen.

Az időjárásról: Kedden kellemes kora tavaszi idő lesz jellemző, csupán fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Esőre inkább az ország nyugati részén kell számítani. Hajnalra helyenként pára-, illetve ködfoltok képződhetnek. Reggel többfelé fagyhat, délután a legtöbb helyen azonban 13-14 fokot mérhetünk

MRE - Hírszolgálat, 2015. március 9.

 H Í R E K   R E G G E L 

A nők emberségesebbé teszik a társadalmat
Ferenc pápa tegnap délben mondott beszédében a nők társadalmi és egyházi szerepének jelentőségét hangsúlyozta: „A nők azon túl, hogy életet adnak azzal a képességgel is rendelkeznek, hogy másképpen látják a világot, messzebbre tekintenek, szívvel, türelemmel és gyengédséggel képesek megérteni a másikat.” Beszéde végén a Szentatya áldását adta a nőkre és külön köszönetet mondott azoknak, akik az egyházban végzik szolgálatukat.
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az erdélyi Mária Rádió a mai napot a nőknek szenteli. Tartsanak velünk, fedezzük fel együtt a nők helyét és valódi szerepét az egyházban!

Egyházközségi média-apostolok képzése Nagyváradon
Szombaton „Hirdessétek a háztetőkről” mottó jegyében a váradi Püspökség kezdeményezésére médiaapostol képzés zajlott. Gille Tamás, a Caritas Catolica menedzsere, ismertette a Caritas intézmény által folytatott kommunikációs stratégiát, a sajtóval való kapcsolattartásának módszereit, illetve rövid képzést tartott az írott sajtóban való megjelenítésre szánt anyagoknak a szerkesztési szabályairól. Ezt követően Vakon Zsolt püspöki titkár felvázolta az egyházmegyében központi szinten történő médiatevékenységet és ennek lehetőségeit.
A legközelebbi ilyen jellegű találkozás május hónapban lesz.

A hittanverseny, nem versengés
Szombaton a szatmárnémeti Hám János Teológiai Líceum dísztermében tartották az egyházmegyei hittanolimpiászt. A megnyitón Schönberger Jenő püspök buzdította a fiatalokat: „Az olimpia egy nagyon régi hagyományokra épülő verseny. Itt nem kell egymást legyőznötök, csak számot adnotok arról, hogy ki, milyen elméleti szinten van azzal az evangéliummal, amit aztán a szívébe kell rejtenie és engednie, hogy termést hozzon. Ez verseny és nem versengés, mindannyian ugyanolyan közel vagytok a Jó Istenhez, az eredménytől függetlenül.” A részletes eredmény megtalálható a szatmariegyhazmegye.ro oldalon.

Imavirrasztás - „24 órát az Úrért”
Ferenc pápa szívén hordozza az elődei által beindított új evangelizációt. Ezért felhívással fordult a világhoz: „Mindenekelőtt imádkozzunk a földi és mennyei Egyház közösségében. Ne becsüljük le sok ember imájának erejét! Szeretném, hogy a 24 óra az Úrért elnevezésű kezdeményezést az egész Egyházban, egyházmegyei szinten is megtartsák március 13-án és 14-én: ez az alkalom éppen az imádság szükségességét hivatott kifejezni.”
„A végtelen irgalmas Isten” jelige alatt szervezett bűnbánati nap, a „24 órát az Úrért”, március 13-án péntek délutántól március 14. szombat délutánig tart. Jakubinyi György érsek körlevélben fordult a papsághoz és a hívekhez, hogy kapcsolódjanak be az imavirrasztásba.

Imaest és lelkinap Székelyudvarhelyen
Március 13-án, pénteken este hat órától Beöthy Tamás-imaestet tartanak a Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában.
A Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, március 14-én, szombaton nagyböjti lelkinapra kerül sor Kiengesztelődés témában, Jakabos Barnabás jezsuita atya vezetésével. Várják az érdeklődők jelentkezését a 0755-489.743-as telefonszámon.

Nagyböjti kerületi ifjúsági lelkinap Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi főesperesség ifjúsági lelkinapra hívja meg a kerület fiataljait, hogy együtt elmélkedve, imádkozva, műhelymunkák által közelebb kerüljenek Istenhez, önmagukhoz, embertársaikhoz. A Te arcodat keresem Uram” mottójú lelkinap a Márton Áron Ifjúsági Házban, március 14-én, délelőtt fél tíztől kezdődik, moderátora Tamás Huba homoródkarácsonyfalvi plébános.A lelkinapról Kovács Péter székelykeresztúri plébános, kerületi ifjúsági referens nyilatkozott rádiónknak. 

Élménykiállítás a Jakab Antal Tanulmányi Központban
A csíksomlyói Pro Educatione Egyesület és a nagyváradi Posticum kulturális és ifjúsági központ szervezésében március 9 és április 3. között minden nap reggel nyolc és este hat óra között Nagyböjti Időutazás címmel interaktív kiállításra kerül sor. A kiállítást Búzási Andrea képzőművész vezeti. Jézus szenvedéstörténetének bemutatása 45 perc. A szervezők 15 fős csoportok jelentkezését várják a 0722-388.651-es telefonszámon.

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Március 19-21. között ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet március 10-ig, a 0726-107.002-es vagy a 0744-472.178-as telefonszámokon.

Az időjárásról: Szép az idő, visszavonhatatlanul tavaszi reggelre, derűs égboltra ébredtünk, a szélmozgás gyenge, helyenként mérsékelten felerősödő. Kedvezőek a feltételek köd képződésére. A légköri nyomás enyhén változó.

 

MRE - Hírszolgálat, 2015. március 9.

About the author

maradmin

Leave a Comment