2015. szeptember 07. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Papok lelkigyakorlata Sólyomkőváron
A Nagyváradi Egyházmegye papjainak egy csoportja szeptember 7-11. között lelkigyakorlaton vesz részt a bihar megyei Sólyomkőváron. A lelkigyakorlat ma délután hat órakor szentmisével kezdődőtt, a program moderátora Varga László kaposvári egyházmegyés pap. A lelkigyakorlat pénteken reggel nyolc órakor szentmisével ér véget.

Elkezdődött a hetedik Márton Áron zarándoklat
A háromnapos zarándoklatot Kovács Gergely, Márton Áron boldoggá avatási ügyének posztulátora, Kasza László, viceposztulátor és Ferencz Kornélia, a rádiónk munkatársa vezeti. A zarándoklaton részt vesz Karácson Tibor atya is, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója. A résztvevők Áron püspök életének legfontosabb állomásait járják be: ma reggel a csíksomlyói kegytemplomban szentmisén vettek részt, majd felkeresik Erdély püspökének szülőfaluját, Csíkszentdomokost, a szülői ház és a templom megtekintése mellett a Márton Áron Múzeumba is ellátogatnak. Gyergyószentmiklóson és Szászrégenen áthaladva érkeznek meg a börtönévek helyszínére, Máramarosszigetre. Kedden megtekintik a börtönmúzeumot majd szentmisén vesznek részt a plébániatemplomban és felkeresik a szegények temetőjét. Désen közös esti imát tartanak a ferencesekkel, majd innen a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvárra érkeznek. Szerdán reggel szentmisét celebrálnak a Szent Mihály templomban. A zarándoklat utolsó állomása Gyulafehérvár, ahol a püspöki palotát, a székesegyházat és a kriptát tekintik meg. Az esti órákban érkeznek vissza Csíksomlyóra.

Zarándoklat Máriaradnára
Az előző évekhez hasonlóan szeptember 8-án, holnap Szűz Mária születésének ünnepén a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével az Arad-megyei Máriaradnára zarándokolnak. A tizenegy órakor kezdődő szentmisét Josip Bozanić zágrábi bíboros-érsek, Martin Roos temesvári- és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatja be német, magyar, illetve román nyelven. A szentmise után a nagyváradi zarándokok keresztúti ájtatosságon vesznek részt.

A Mária Rádió közönségtalálkozókat szervez
Folytatodnak a  közönségtalálkozók, holnap Zágonban a búcsús  szentmise után, majd délután három órától Kovásznán a kántori lak nagytermében , öt órától Zabolán a templomban, és este hét órától Szörcsén a református egyház imatermében, várják a kedves hallgatókat. A következő helyszínekről hírműsorainkban értesítjük hallgatóinkat.
 
Kánonilag önálló Kármel Erdélyben

Holnap, délután öt órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében Jakubinyi György érsek kánonilag megalapítja a Kis Szent Teréz Kármelita Kolostort. Az ünnepre a névadó szent szerzetesi fogadalomtételének 125. évfordulóján kerül sor. Igaz, hogy immár 10 éve annak, hogy ünnepélyesen megtörtént a magyar kármelita kolostor alapkőletétele  Marosszentgyörgyön, a közösség az elmúlt években azonban a Pécs közelében élő magyarszéki kármelitákhoz tartozott. Az Apostoli Szentszék Szerzetesi Kongregációja a Sarutlan Kármelita Rend Generálisának beleegyezésével most engedélyt adott a marosszentgörgyi kolostor kánoni megalapítására, ami azt jelenti, hogy az alapítás napjától kezdődően a kolostor kánonilag önállóvá válik, és mint minden női Kármel, sui iuris; rendi joghatóság alatt, közvetlenül a Rend Generálisához tartozva. Az ünnepi szentmisét rádiónk élőben közvetíti.

Kisboldogasszony napi  búcsúk
Az ünnep napján holnap, tizenegy órai kezdettel tartják a zágoni hivek templomuk búcsúünnepét.  Meghívott szónok, Kovács Sándor kolozsvári főesperes. Székelyvéckén, szintén holnap tartják a templom búcsúünnepét. A szentmise szónoka Bara László, a marosvásárhelyi Szent Erzsébet plébánia plébánosa lesz.
Holnap egy órától Jobbágytelkén is ünnepelnek, meghívott szónok, Lőrincz Barnabás gyergyócsomafalvi segédlelkész.
Lővétén holnap déli tizenkét órakor kezdődik a búcsús szentmise, amelyen Tamás József  püspök mond  homiliát , és megáldja a felújított templomot.
A szatmári Egyházmegyében, Láposbányán holnap, délelőtt tizenegy órától lesz a búcsúmise Barta Barnabás székesegyházi káplán prédikációjával.
Szaniszlón is holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik  a búcsú Román János nagybányai esperes szentbeszédével. Turcbányán kedden délután fél kettőtől Antku István mikolai plébános szentbeszédével tartják a búcsút, Nagybocskón pedig este hat órától Schupler Tibor batizi plébános prédikációjával. Körtvélyesen szeptember 13-án, vasárnap lesz a búcsús szentmise Jakab Norbert, a szatmárnémeti Szent Antal egyházközösség plébánosának prédikációjával.

Szentségimádás Hegyköztótteleken és Értarcsán
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően szeptember hónap második vasárnapján, szeptember 13-án Hegyköztótteleken és Értarcsán lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Bérmálás Tenkén
Szeptember 13-án, vasárnap Böcskei László megyéspüspök a Szentlélek hét ajándékát kérve a tenkei Jézus Szíve plébániatemplomban szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisén 12 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében.

Az időjárásról: kedden szeles, kissé hűvös időre kell számítani. Bár több órára kisüt a nap, a megnövekvő gomolyfelhőzetből az északi határ mentén és az erdélyi medencében alakulhat ki záporeső. Hajnalban hideg lesz, 3 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 17-21 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2015. szeptember 07.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N  

A Mária Rádió közönségtalálkozókat szervez
Folytatodnak a  közönségtalálkozók, holnap Zágonban a búcsús  szentmise után, majd délután három órától Kovásznán a kántori lak nagytermében, öt órától Zabolán a templomban, és este hét órától Szörcsén a református egyház imatermében, várjuk a kedves hallgatókat.
A következő helyszínekről hírműsorainkban értesítjük hallgatóinkat.
 
Kánonilag önálló Kármel Erdélyben
Holnap, délután öt órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében Jakubinyi György érsek kánonilag megalapítja a Kis Szent Teréz Kármelita Kolostort. Az ünnepre a névadó szent szerzetesi fogadalomtételének 125. évfordulóján kerül sor. Igaz, hogy immár 10 éve annak, hogy ünnepélyesen megtörtént a magyar kármelita kolostor alapkőletétele Marosszentgyörgyön, a közösség az elmúlt években azonban a Pécs közelében élő magyarszéki kármelitákhoz tartozott. Az Apostoli Szentszék Szerzetesi Kongregációja a Sarutlan Kármelita Rend Generálisának beleegyezésével most engedélyt adott a marosszentgörgyi kolostor kánoni megalapítására, ami azt jelenti, hogy az alapítás napjától kezdődően a kolostor kánonilag önállóvá válik, és mint minden női Kármel, sui iuris; rendi joghatóság alatt, közvetlenül a Rend Generálisához tartozva. Az ünnepi szentmisét rádiónk élőben közvetíti.

Kisboldogasszony napi  búcsúk
Az ünnep napján holnap, tizenegy órai kezdettel tartják a zágoni hivek templomuk búcsúünnepét.  Meghívott szónok, Kovács Sándor kolozsvári főesperes.  Székelyvéckén, szintén holnap tartják a templom búcsúünnepét. A szentmise szónoka Bara László, a marosvásárhelyi Szent Erzsébet plébánia plébánosa lesz.
Holnap egy órától Jobbágytelkén is ünnepelnek, meghívott szónok, Lőrincz Barnabás gyergyócsomafalvi segédlelkész.
Lővétén holnap déli tizenkét órakor kezdődik a búcsús szentmise, amelyen Tamás József  püspök úr mond  homiliát , és megáldja a felújított templomot.

Élő Rózsafüzér zarándoklat Székelyudvarhelyen
A Mária-tisztelő imacsoportok holnap, Szűz Mária születése napján, Élő Rózsafüzér zarándoklatot szerveznek hitük megerősödéséért, városuk és a környék lakóiért, a családok megmaradásáért. Az indulás a Jézus kápolnától reggel kilenc órakor lesz és érintik a város valamennyi katolikus templomát, négy  órakor a Székely Kálvárián keresztútat végeznek, majd az Ugron kápolnánál, öt órakor, búcsús szentmisével fejezik be a zarándoklatot. Bárhol be lehet kapcsolódni a programba, főként az imacsoportok vezetőit kérik a szervezők, hogy népszerűsítsék a Kisboldogasszony-napi ünneplést.

A jubileumi Mária-év lezárása Csíksomlyón
Szeptember 13-án a féltizenegy órakor kezdődő szentmise zárja a Csíksomlyói Szűzanya-kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmából meghirdetett Mária-évet. Az ünnepi búcsús szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Jakubinyi György érsek, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora. Azok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a féltizenegy órakor kezdődő szentmisébe bekapcsolódhatnak a www.csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén és az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Együtt a fogyatékkal élőkért konferencia
A Gyulafehérvári Caritas Fogyatékkal élőket támogató szolgálata szeptember 18-19-én, kilencedik éve szervezi meg Csíkszeredában az Együtt a fogyatékkal élőkért című konferenciáját a segítő szakmában dolgozó civil szervezetek munkatársai, szakemberek, szülők és fogyatékkal élők számára. Az idei konferencia társszervezői a Romániai Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A konferencia témájaként speciális nevelési igényű gyerek kiskamaszkorba érkezésekor felmerülő oktatási, nevelési kérdéseit választották.
A konferencia szakmai előadásokkal, változatos műhelymunkákkal várja a résztvevőket, betekintést nyújt különböző megközelítési módokba, módszerekbe, utakat és lehetőségeket kínál a érdeklődőknek.

Tematikus hétvége szenvedélybetegeknek
„Kommunikáció szerepe a kapcsolatba” címmel tematikus hétvégét szervez a gyulafehérvári Caritas Csíkszentdomokoson, a Szent Margit lelkigyakorlatos házban, szeptember 18-20 között. Erre az alkalomra nemcsak a szenvedélybetegeket várják, hanem azok hozzátartozóit is. Szó lesz az önmagukkal és másokkal folytatott kommunikációs módozatokról, nehézségek feltárásáról, azoknak megértéséről. Közösen imádkozva, előadásokat hallgatva és kiscsoportokban beszélgetve, kreatívan és játékos formában, lehetőség adódik az érzések, gondolatok és a kimondott szavak mélyebb jelentéstartalmának megvizsgálására. Érdeklődni és jelentkezni Mezei Hajnalnál a 0737-300980-as telefonszámon, illetve a hajnal.mezei@caritas-ab.ro e-mail címen lehet szeptember 16-ig.

Az időjárásról: Átmenetileg felhős égboltra, helyenként esőzésekre számíthatunk a mai nap folyamán. Gyenge, időnként mérsékelt széljárás a jellemző. A légköri nyomás enyhén változó lesz. 18 ºC - 22 ºC körül alakul a hőmérsékleti maximumok átlagértéke.

MRE - Hírszolgálat, 2015. szeptember 07.

About the author

maradmin

Leave a Comment