2015. szeptember 29. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Szent Mihály napi búcsúk
Ma van Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe.  Ezen a napon tartják a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház búcsú ünnepét, mely egyben a Hittudományi Kar tanévnyitó Veni Sancte-ja is. Az ünnepi szentmisét, melybe rádiónk hallgatói is bekapcsolódhatnak, délelőtt tizenegy órai kezdettel Jakubinyi György érsek celebrálja.
Csíkszentmihályon az ünnepi szentmisét délelőtt tizenegy órától tartják a helyi plébániatemplomban, amelyen Szilveszter Imre hidegségi plébános mond szentbeszédet.
Lemhényben a búcsúsmise ma délelőtt tizenegy órakor kezdődik a Szent Mihály  hegyen. A szentmisét Bodó Imre aranymisés celebrálja, szentbeszédet mond Kakucsi Béla Szilveszter ferences atya.
A türkösi plébániatemplomban délután öt órakor kezdődik az ünnepi szentmise. A búcsú szónoka Ráduly István Zsolt, brassói segédlelkész.
Szeptember 29. a kolozsvári Szent Mihály templom búcsúünnepe is. A délután hat órától kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Horváth István főesperes-plébános, főegyházmegyei főtanfelügyelő. Az ünnepi szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.
A szatmári egyházmegyében Mezőfényen délelőtt tizenegy órától lesz a búcsúmise, mely idén egyben aranymise is, hiszen a falu szülötte, Heinrich Ferenc, a nagybányai Árpád-házi Szent Erzsébet egyházközösség plébánosa ötven éves papi szolgálatért ad hálát, és  aranymisés áldást ad a jelenlevőkre. Az alkalom ünnepi szónoka  Román János nagybányai esperes lesz.

Találkozóra várja önkénteseit a Mária Rádió
A nagyváradi találkozó nyitja a kéthavonta megrendezésre kerülő önkéntes-találkozók sorát, mely holnap délután hat órakor szentmisével kezdődik a nagyváradi stúdió kápolnájában. A következő helyszínekről hírműsorainkban értesítjük hallgatóinkat.

Búcsúra készülnek Székelyudvarhelyen
Tegnap este kezdődött el a triduum a Kis Szent Teréz plébániatemplomban, mely segít a híveknek még jobban ráhangolódni, felkészülni a búcsú ünnepére. A lelkigyakorlat ma este fél hétkor folytatódik, meghívott szónok Balla Barnabás pálos Hargitafördőről. Az egyházközség búcsú ünnepén, csütörtökön délután öt órakkor kezdődik a szentmise, melyen Jakabos Barnabás jezsuita atya mond szentbeszédet.

325 éves az esztelneki ferences jelenlét
Október 1-én lesz 325 éve annak, hogy a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány kolostort alapított Esztelneken. Ez alkalomból rendezvénysorozattal készülnek. A rendezvény sorozat csúcspontja az október 1-én, csütörtökön délután hat órakor kezdődő hálaadó-jubileumi és Szent Ferenc tiszteletére bemutatott búcsús szentmise lesz. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József segédpüspök.

Pax Romana  tanulmányi napok Tusnádfürdőn
A Romániai Magyar Pax Romana 2015-ös évi tanulmányi napjait Tusnádfürdőn a Zöld ház panzióban  tartja október 1–4. között. Meghívott előadók Bilibók Géza tusnádfürdői plébános, Kasza László, brassói egyetemi lelkész, a Márton Áron boldoggá avatási per viceposztulátora. Érdeklődni és jelentkezni a 0742-792187 vagy a 0745-359863-as telefonszámokon, vagy a  pmaria46@yahoo.com, illetve az  oloszerzsebet@freemail.hu email címeken lehetséges.

Szentmisével ünneplik az időseket
Október 3-án, szombaton, délelőtt tizenegy órától ünnepi szentmisét tartanak a szatmárnémeti székesegyházban az idősek világnapjához kapcsolódva. Hársfalvi Ottó általános helynök mutatja be a legszentebb áldozatot. A résztvevők teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételek mellett. Mindazoknak, akiknek nehézséget jelent eljutni a Székesegyházba, a szervezők ingyenes szállítást biztosítanak. Az erre igényt tartó személyeket kérik, hogy október 1-ig jelentkezzenek a Szatmári Római Katolikus Püspökség 0261-714955-ös telefonszámán munkanapokon, reggel nyolc és délután négy óra között.

Rózsafüzér társulatok II. találkozója
A Szeben-Fogaras-Erzsébetváros kerületi rózsafüzér társulatok II. találkozója lesz október 10-én a medgyesi római katolikus templomban. A program délelőtt tiz órától délután két óráig tart, melyben lesz rózsafüzér imádkozás a részvevők szándékaiért, szentmise, rózsafüzérek megáldása és gyónási lehetőség. Érdeklódni a 0269 841 904-es telefonszámon lehet.

Megállás. Csendben. Istennel.
Személysen kísért, szemlélődő lelkigyakorlatot tartanak október 8-11 között a csíkszentdomonkosi Szent Margit lelkigyakorlatos házban. Kísérők: Kedves Rita segítőnővér és Keresztes Zoltán plébános. Jelentkezni október 4-ig lehet a 0753-193665-ös telefonszámon vagy a rita.kedves@gmail.com email címen.

Erdélyi Katolikus Karizmatikus Találkozó
A kézdivásárhelyi sportcsarnokban október 10-én, immár tizenkettedik alkalommal szervezik meg az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Találkozót „Beteltek Szentlélekkel, s bátran hirdették Isten igéjét” mottóval. A találkozó alkalmat ad a közös dicsőítésre, imádságra, eukarisztikus ünneplésre, igehírdetésre. Meghívott előadó Kúnszabó Zoltán az Új Jeruzsálem közösség alapítója. További információk a www.ekkm.ro honlapon találhatók.

Az időjárásról: Őszies, borongós – hűvös időszakban lesz részünk a következő napokban is. Ma az ország északi felén változóan felhős-napos időre van kilátás, délebbre viszont erősen felhős, borult lesz az ég. Szeles marad az idő. Hajnalban 3-8, délután 10-17 fokra készülhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2015. szeptember 29.

About the author

maradmin

Leave a Comment