2016. április 7. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

10 éves a Mária Rádió
Egésznapos ünnepi rendezvény keretében emlékezünk rádiónk tíz éves évfordulójára holnap, itt Nagyváradon. A zarándokokat a székesegyházhoz várjuk, ahol annak bemutatása után, délelőtt tizenegy órától ünnepélyes szentmisét celebrál Böcskei László megyéspüspök. Ezt követően alkalom lesz a püspöki palota és kápolna, valamint a nagyváradi stúdió látogatására. A rendezvény következő helyszíne a Szigligeti Színház, ahol délután három órától kulturális műsorokkal, ünnepi beszédekkel folytatódik a program. Ünneplésünk Érdi Tamás, budapesti zongoraművész jótékonysági koncertjével zárul, mely este hét órakor kezdődik szintén a Szigligeti Színházban. Várjuk hallgatóinkat, legyen ez a nap a Mária Rádió nagy családjának közös ünnepe, hálaadása.

Erdélybe érkezik Szent Márton ereklyéje
A Tours-i Szent Márton jubileumi emlékév alkalmából a csíkszentmártoni egyházközség egész éves programsorozatot szervez, melynek keretében április 9-én, szombaton, a községbe érkezik az 1700 évvel ezelőtt született szent ereklyéje. Vasárnap délelőtt tíz órától Schauermann János szombathelyi plébános mutatja be a legszentebb áldozatot, és beszél az ereklye történetéről. Szintén vasárnap délután négy órától Dr. Barna Gábor néprajzkutató „Szent Márton-napi népszokások alapjai” címmel tart előadást. Minden érdeklődőt várnak a jeles eseményre!

Hagyj nyomot!
A Gyulafehérvári Caritas Young Caritas önkéntességi programja Hagyj nyomot! címmel pályázatot hirdet a közösségért tenni vágyó, kezdeményező fiatalok számára. A pályázat részletes leírása a gyulafehérvári érsekség honlapján megtalálható.

Ünnep a temesvári dómban
A temesvári dómot 1803. április 24-én szentelte püspöki székesegyházzá Szent György vértanú tiszteletére Kőszeghy László püspök. A hagyomány szerint konszekrálásáról minden évben a fehérvasárnapot követő szombaton emlékeznek meg. Idén az ünnepi szentmisét április 9-én, szombaton délelőtt tizenegy órakor Böcskei László nagyváradi főpásztor mutatja be. Az ünnepségre a Temesi, Marosi és Hegyvidéki  főesperesi kerületekből érkeznek lelkipásztorok és zarándokcsoportok. A liturgiát követően hivatalosan is megnyílik a dóm alapkőletételének 280. évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás. A kiállított tárgyak, dokumentumok, okiratok és festmények az egyházmegye történelmi és liturgikus örökségét képezik.

Erdélyi Nőszövetségek lelkigyakorlata Kolozsváron
Április 11-13. között Kolozsváron tartja az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete a lelkigyakorlatos napokat, a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség szervezésében. A rendezvényre a tagszervezetek elnökeit és 2-3 képviselőjét, valamint a lelkivezetőket várják. Bejelentkezni április 8-ig lehet a 0747-532.492 vagy a 0745-478.445-ös telefonszámokon. A lelkigyakorlat teljes programja a www.romkat.ro  oldalon található.

Tavaszi jegyeskurzus
A Katolikus Családpasztorációs Iroda szervezésében április 12-én, kedden újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen. A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, egyben ismerkedési lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A kurzus nyolc hétig tart, a találkozók pedig keddenként este hét és kilenc óra között lesznek megtartva, amire kölünböző meghívottak is érkeznek majd, így például lelkész, orvos, pszihológus szakemberek és keresztény házaspárok. Elsősorban azokat várják, akik a 2016-os év folyamán kötnek házasságot, de részt vehetnek olyan párok is, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat és kapcsolatukat. Jelentkezni április 9-ig lehet Szénégető Istvánnál: a szenegetoi@gmail.com e-mail címen vagy a 0743-138.784 telefonszámon.

Népemért vállalom Csíkmadarason
A marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes április 10-én, vasárnap este hét órától a csíkmadarasi Kultúrházban mutatja be a Népemért vállalom című Márton Áron püspökről szóló zeneművet.

Keresztút Áron püspökkel – hangverseny Kolozsváron
A Márton Áron emlékév alkalmával április 12-én, este hét órától a kolozsvári Szent Mihály templomban rendkívüli hangversenyt tart a Szent Cecília kórus. A hangverseny műsorának vezérfonalát a keresztút stációi képezik, a boldogemlékű püspök úr tollából származó elmélkedésekkel, a Verbum Kiadó által megjelentetett „Imádkozzunk, Áron püspökkel!” című imafüzetből. Narrátor: Laczkó Vass Róbert. Vezényel: Potyó István.

MRE – Hírszolgálat, 2016. április 7.


H Í R E K   D É L B E N

10 éves a Mária Rádió
Egésznapos ünnepi rendezvény keretében emlékezünk rádiónk tíz éves évfordulójára holnap, itt Nagyváradon. A zarándokokat a székesegyházhoz várjuk, ahol annak bemutatása után, délelőtt tizenegy órától ünnepélyes szentmisét celebrál Böcskei László megyéspüspök. Ezt követően alkalom lesz a püspöki palota és kápolna, valamint a nagyváradi stúdió látogatására. A rendezvény következő helyszíne a Szigligeti Színház, ahol délután három órától kulturális műsorokkal, ünnepi beszédekkel folytatódik a program. Ünneplésünk Érdi Tamás, budapesti zongoraművész jótékonysági koncertjével zárul, mely este hét órakor kezdődik szintén a Szigligeti Színházban. Várjuk hallgatóinkat, legyen ez a nap a Mária Rádió nagy családjának közös ünnepe, hálaadása.

Szentévi zarándoklati nap Nagyváradon
Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra várja a híveket a székesegyházhoz minden hónap első csütörtökén, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Az előzetesen összeállított programnak megfelelően ma délután hat órakor Margittáról, Almásfegyvernekről, Szalacsról, Micskéről, Szentjobbról, Berettyószéplakról és Monospetriből zarándokolnak a hívek a székesegyházhoz. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Giosanu Leonard micskei plébános. A zarándoklati napon Nagyvárad többi templomában az esti szentmisék elmaradnak.

Újabb imafüzet és DVD bemutató
Ma délután öt órától a ditrói Művelődési Ház konferenciatermében mutatják be a kolozsvári Verbum Kiadónál megjelent Imádkozzunk Áron püspökkel! című imafüzetet és A Hegy című, háromlemezes DVD összeállítást Márton Áron püspök életéről. Várnak minden érdeklődőt.

Kántoriskolások szakmai hétvégéje Nagyváradon
„Hivatás és liturgikus misszió” mottó jegyében kirándulással egybekötött szakmai hétvégét tölt Nagyváradon a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium 15 fős szkólája, amelynek vezetője és szakmai irányítója az intézet spirituálisa és egyben zenetanára is, Farkas László. Április 9-én, szombaton a Szent László plébániatemplomban a reggel nyolc órás szentmisén teljesítenek liturgikus szolgálatot a diákok. Ezt követően röviden bemutatásra kerül az iskola nevelési, oktatási, liturgikus és kulturális missziója, funkciója. Nagyváradi tartózkodásuk második liturgikus szolgálati helye a váradszöllősi római plébániatemplom lesz vasárnap, április 10-én, ahol a délelőtt fél tizenegy órakor kezdődő szentmisét fogják zenei szolgálatukkal szebbé tenni. A szentmise után tizenöt perces bemutató-kóruséneklésre is sor kerül. Várják a híveket és az érdeklődőket mindkét alkalomra.

Erdélyi Nőszövetségek lelkigyakorlata Kolozsváron
Április 11-13. között Kolozsváron tartja az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete a lelkigyakorlatos napokat, a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség szervezésében. A rendezvényre a tagszervezetek elnökeit és 2-3 képviselőjét, valamint a lelkivezetőket várják. Bejelentkezni április 8-ig lehet a 0747-532.492 vagy a 0745-478.445-ös telefonszámokon.   A lelkigyakorlat teljes programja a www.romkat.ro oldalon található.

Szent Antal nagykilencedek
Április 12-én kezdődik, és június 7-ig tart a csíksomlyói kegytemplomban a Szent Antal nagykilenced. Ebben az időszakban keddenként reggel nyolc, délelőtt fél tizenegy és este hét órakor lesznek szentmisék. A reggel nyolc órakor kezdődő szentmisék keretében felváltva mondják majd a szentbeszédet Bőjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. A fél tizenegy órás szentmiséken Bilibók Géza tusnádfördői plébános vezeti az elmélkedéseket, míg az este hét órakor kezdődő szentmisék keretében,   Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános prédikál. Ebben az évben is az este hét órás szentmiséket rádiónk élő adásban közvetíti.
Szintén április 12-én a szárhegyi ferences kolostor templomában is megkezdődik a Szent Antal nagykilenced. A szentmisék délelőtt fél tizenegy és délután öt órakor lesznek. A nagykilenced alatt az elmélkedéseket a gyergyói főesperesi kerület más-más papja fogja tartani. Az első elmélkedést, melynek mottója: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa!” Gál Hunor, örménykatolikus plébános tartja. A nagykilencedre várnak minden egyes szárhegyi és környékbeli hívő lelket!

Időjárás: Ma egy nedvesebb légtömegnek köszönhetően elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Nyugaton megerősődik a szél. Az enyhe hajnalt követően délután 21 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet, délkeleten lesz a legmelegebb, itt 30 C fok is várható.

MRE – Hírszolgálat, 2016. április 7.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Sepsibükszádon tartják az örökös szentségimádási napot. A nagyváradi egyházmegyében  április hónap második vasárnapján, azaz 10-én Vaskóhszikláson és Bihardiószegen lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni. A húsvéti időben is járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

10 éves a Mária Rádió
Egésznapos ünnepi rendezvény keretében emlékezünk rádiónk tíz éves évfordulójára holnap, itt Nagyváradon. A zarándokokat a székesegyházhoz várjuk, ahol annak bemutatása után, délelőtt tizenegy órától ünnepélyes szentmisét celebrál Böcskei László megyéspüspök. Ezt követően alkalom lesz a püspöki palota és kápolna, valamint a nagyváradi stúdió látogatására. A rendezvény következő helyszíne a Szigligeti Színház, ahol délután három órától kulturális műsorokkal, ünnepi beszédekkel folytatódik a program. Ünneplésünk Érdi Tamás, budapesti zongoraművész jótékonysági koncertjével zárul, mely este hét órakor kezdődik szintén a Szigligeti Színházban. Várjuk hallgatóinkat, legyen ez a nap a Mária Rádió nagy családjának közös ünnepe, hálaadása.

Szentévi zarándoklati nap Nagyváradon
Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra várja a híveket a székesegyházhoz minden hónap első csütörtökén, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Az előzetesen összeállított programnak megfelelően ma délután hat órakor Margittáról, Almásfegyvernekről, Szalacsról, Micskéről, Szentjobbról, Berettyószéplakról és Monospetriből zarándokolnak a hívek a székesegyházhoz. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Giosanu Leonard micskei plébános. A zarándoklati napon Nagyvárad többi templomában az esti szentmisék elmaradnak.

Ünnep a  temesvári dómban
A temesvári dómot 1803. április 24-én szentelte püspöki székesegyházzá Szent György vértanú tiszteletére Kőszeghy László püspök. A hagyomány szerint konszekrálásáról minden évben a fehérvasárnapot követő szombaton emlékeznek meg. Idén az ünnepi szentmisét április 9-én, szombaton délelőtt tizenegy órakor Böcskei László nagyváradi főpásztor mutatja be. Az ünnepségre a Temesi, Marosi és Hegyvidéki  főesperesi kerületekből érkeznek lelkipásztorok és zarándokcsoportok. A liturgiát követően hivatalosan is megnyílik a dóm alapkőletételének 280. évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás. A kiállított tárgyak, dokumentumok, okiratok és festmények az egyházmegye történelmi és liturgikus örökségét képezik.

Erdélyi Nőszövetségek lelkigyakorlata Kolozsváron
Április 11-13. között Kolozsváron tartja az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete a lelkigyakorlatos napokat, a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség szervezésében. A rendezvényre a tagszervezetek elnökeit és 2-3 képviselőjét, valamint a lelkivezetőket várják. Bejelentkezni április 8-ig lehet a 0747-532.492 vagy a 0745-478.445-ös telefonszámokon.   A lelkigyakorlat teljes programja a www.romkat.ro  oldalon található.

Szent Antal nagykilencedek
Április 12-én kezdődik, és június 7-ig tart a csíksomlyói kegytemplomban a Szent Antal nagykilenced. Ebben az időszakban keddenként reggel nyolc, délelőtt fél tizenegy és este hét órakor lesznek szentmisék. A reggel nyolc órakor kezdődő szentmisék keretében felváltva mondják majd a szentbeszédet Bőjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. A fél tizenegy órás szentmiséken Bilibók Géza tusnádfördői plébános vezeti az elmélkedéseket, míg az este hét órakor kezdődő szentmisék keretében,   Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános prédikál. Ebben az évben is az este hét órás szentmiséket rádiónk élő adásban közvetíti.
Szintén április 12-én a szárhegyi ferences kolostor templomában is megkezdődik a Szent Antal nagykilenced. A szentmisék délelőtt fél tizenegy és délután öt órakor lesznek. A nagykilenced alatt az elmélkedéseket a gyergyói főesperesi kerület más-más papja fogja tartani. Az első elmélkedést, melynek mottója: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa!” Gál Hunor, örménykatolikus plébános tartja. A nagykilencedre várnak minden egyes szárhegyi és környékbeli hívő lelket!

Időjárás: Ma egy nedvesebb légtömegnek köszönhetően elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Nyugaton megerősődik a szél. Az enyhe hajnalt követően délután 21 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet, délkeleten lesz a legmelegebb, itt 30 C fok is várható.

MRE – Hírszolgálat, 2016. április 7.

About the author

maradmin

Leave a Comment