2016. augusztus 11. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében holnap Csíkszentgyörgy filiájában, Kotormányban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Száz éve menekítették Kolozsvárra a csíksomlyói Mária-szobrot
A Kolozsvári Magyar Napok idejére (augusztus 14–21.) Kolozsvárra érkezik a csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban 2015-ben bemutatott Mária-kiállítás, amelyre a Csíksomlyói Szűzanya szobrának 500 éves évfordulója alkalmából került sor. Ennek a kiállításnak egy részét néhány kolozsvári vonatkozással kiegészítve tekinthetik meg az érdeklődők. 2016 szeptemberében 100 éve ugyanis annak, hogy az I. világháborús körülmények miatt a Csodatevő Szűz szobrát Csíksomlyóról Kolozsvárra menekítették. A Kisebb Testvérek (Ferencesek) Rendjének Szent István királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya által szervezett kiállítást Hegedűs Enikő, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség művészettörténésze nyitja meg augusztus 13-án, szombaton délután öt órakor a ferences kolostor refectoriumában. A megnyitó keretében könyvbemutató is lesz. Fr. Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója Mohay Tamásnak, az ELTE néprajzkutatójának az erdélyi ferences rendtartomány kiadásában idén megjelent munkáját mutatja be, amelynek címe: Istennek kincses tárháza, mely a csíksomlyai csudálatos Szűz Mária szent képénél rég üdőtől fogva osztogattatik. Gyűjteménye P. Losteiner Leonárdnak. A Mária-kiállítás a Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt naponta délelőtt tizenegy és délután öt óra között lesz látogatható. - tájékoztatott Borsodi L. László ferences sajtóreferens.

Szent Lőrinc búcsú
A Csiktaplocához tartozó csibai Szent Lőrinc kápolna búcsúját augusztus 13-án, szombaton délelőtt tizenegy órától ünneplik. A szentmisén Both Dávid zetelaki segédlelkész prédikál.

Lelkinap a Szűzanyával
„A Szűzanya szeretetének hálójában…” mottóval augusztus 13-14. között lelkinapra kerül sor a Rózsafüzér Társulatok, Mária Iskola Lelki Család, Kármelhegyi Boldogasszony Imacsoportok, Skapuláré Imacsoportok, Mária Légió, Medjugorjei zarándokok, Szeretetláng csoportok, Nőegyletek, Nőszövetségek és minden Szűzanyát tisztelő, szerető személyek számára Székelyszálláson. A programban szerepelnek előadások, tanúságtételek, közös ájtatosságos, szentségimádás és szentmise. Részletes programot a gyulafehérvári érsekség honlapján, a www.romkat.ro oldalon találnak. Bővebb információkat a 0742-698.166-os telefonszámon lehet megtudni.

Virrasztás Hargitafürdőn
Augusztus 14-én, vasárnap este nyolc órától egész éjszakai virrasztást tartanak Nagyboldogasszony főünnepének tiszteletére a haegitafürdői pálos testvérek. A virrasztás alatt lesz szentségimádás, zsolozsmát, rózsafüzért imádkoznak, tanúságtételeket hallgatnak Isten szeretetéről. A pálos tetsvérek hívják és várják az engesztelni vágyókat.

Zarándoklat a családokért
A Kolozsvári Ferences Csoport megalakulásának 25 éves évfordulója alkalmából, a Kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 15-én zarándoklatot szervez Kajántóról Kolozsvárra, melyet a kolozsvári családokért ajánl fel. Indulás délelőtt tíz órakor a kajántói katolikus templomtól (Kolozsvárról az M39-es busz indul Kajántóra 9:30-kor a Kis állomástól). A zarándoklat útvonala a kajántói erdőn keresztül megközelítőleg 16-18 km. Érkezés este hat óra körül a kolozsvári ferences templomhoz, ahol a ferences testvérek lelki-testi táplálékkal, azaz szentmisével és gulyással várnak. Szeretettel várják az érdeklődő családok apraját-nagyját. Jelentkezni, érdeklődni lehet: Kardos Magdinál (0743-893985), Albert Katinál (0755-048902) vagy a zarandoklat@ferko.ro e-mail címen.

XI. Márton Áron zarándoklat
Immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg szeptember 7-9 között a Márton Áron zarándoklatot, amely a püspök életének legfontosabb állomásait járja be: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvár és a püspöki székhely Gyulafehérvár. A zarándoklatot, Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa vezeti. A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat, amelyet Isten Szolgája Márton Áron püspök boldoggá és szentté avatásáért ajánlanak fel a zarándokok. Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul és Csíksomlyóig útközben felveszi azokat, akik ezt kérik. Jelentkezni a következő telefonszámok egyikén lehetséges: 0726-107002 vagy 0744-472178.

Időjárás: Holnap ismét zápor, zivatar kialakulására kell számítani. Többfelé élénk, erős lesz a szél, marad az ilyenkor megszokottnál kissé hűvösebb idő: a reggeli órákban 6-13 fok, délután csupán 17-22 fok közötti hőmérséklet várható.

MRE - Hírszolgálat, 2016. augusztus 11.


H Í R E K   R E G G EL / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ma Csutakfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Csendes szentségimádás Nagyváradon
Ma tartjuk meg az augusztus havi csendes szentségimádást a Mária Rádió nagyváradi stúdió kápolnájában. Reggel fél kilenctől szentmise lesz, majd kilenc órától délután három óráig várjuk mindazokat, akik szivesen áldoznak időt az engesztelésre, az imára.

Megemlékező szentmise
Egy éve hunyt el Incze Dénes címzetes esperes, nyugalmazott plébános. Az ő lelke üdvéért mutatnak be engesztelő szentmisét ma délután hat órától a csíksomlyói kegytemplomban, melyre mindenkit várnak.

Templombúcsú a székesegyházban
Augusztus 15-ke Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele, ismertebb nevén Nagyboldogasszony ünnepe. Ezen a napon tartják a nagyváradi székesegyház búcsúünnepét. Erre készülve „triduum”-ot szervez a székesegyházi plébánia, a következő programmal:
- augusztus 12-én, pénteken és 13-án, szombaton a délután hat órakor kezdődő szentmisék főcelebránsa és szónoka Karácson Tibor, rádiónk műsorigazgatója lesz.
- augusztus 14-én, vasárnap este tíz órakor szerenád és körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére, majd éjféltől dr. Szederkényi Károly budapest-gazdagréti esperes-plébános mutat be szentmisét.
Nagyboldogasszony ünnepén, hétfőn ünnepi miserend lesz a székesegyházban. A búcsúmise délután hat órakor kezdődik, melyet Böcskei László megyéspüspök celebrál, szentbeszédet mond Kovács Péter gyulai esperes-plébános.

Koncert a székesegyházban
Holnap este hét órától koncert lesz a nagyváradi székesegyházban, a püspökség szervezésében. Közreműködik a székesegyház Szent Cecília kórusa, Oláh Gabriella kántornő vezetésével, továbbá Costin Éva, Lukács Róbert, Oláh Gabriella hegedűn, Fodor József mélyhegedűn, Ichim Beáta gordonkán és Ferecz Mercedes zongorán. Az est vendégművészei Mányoki Mária a Kolozsvári Magyar Opera énekművésze és Varga Tassin Erzsébet énekművész, a Poissy-i (Franciaország) Zeneiskola énektanszék vezetője. Műsoron: Haydn, Galuppi, Vivaldi, Rheimberger, Ruzitska, Bellini, Verdi és más híres zeneszerzők művei. A belépés díjtalan, várnak minden zenekedvelőt.

Szlovák hívek zarándoklata Mária Radnára
Az elmúlt évek hagyományához híven, augusztus 13-án, szombaton a nagyváradi egyházmegye szlovák híveinek több száz fős csoportja zarándokol Mária Radnára, ahol délelőtt tizenegy órakor Böcskei László nagyváradi, valamint Roos Márton temesvári megyéspüspökökkel és a jelenlévő papokkal közösen szentmisét mutatnak be a Szűzanya tiszteletére. Ez a zarándoklat is jó alkalmat nyújt arra, hogy csatlakozva Ferenc pápa felhívásához, a konfliktusoktól sújtott népek békéjéért és nyugalmáért imádkozzanak.

Búcsú Szentdemeteren
A Nagyboldogasszony ünnepség Szentdemeteren már augusztus 14-én, vasárnap este a nyolc órától bemutatott előesti szenmisével kezdődik, melynek főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök lesz. A szentmisén közreműködik Bakos Árpád kántor vezetésével a farkaslaki egyházközség kórusa, valamint a farkaslaki fúvószenekar. Az előesti szentmise fáklyás körmenettel és Szentségi áldással zárul. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén a szentmise délután egy órakor kezdődik, amit Csató Béla pápai káplán, csíkszentkirályi plébános mutat be.

Virrasztás Hargitafürdőn
Augusztus 14-én, szombaton este nyolc órától egész éjszakai virrasztást tartanak Nagyboldogasszony főünnepének tiszteletére a hargitafürdői pálos testvérek. A virrasztás alatt lesz szentségimádás, zsolozsmát, rózsafüzért imádkoznak, tanúságtételeket hallgatnak Isten szeretetéről. A pálos tetsvérek hívják és várják az engesztelni vágyókat.

Mozgásba hozzák a családokat
A Szatmári Római Katolikus Püspökség világiak irodája szervezésében augusztus 18 - 21 között az erdődhegyi Helga Winter Közösségi Házban zajlik idén az Egyházmegyei Családos Tábor, melynek fő meghívottjai Csontos Zoltán pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezető, a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület tagja, valamint felesége, Tóth Andrea. Az igényeket figyelembe véve a szervezők úgy döntöttek, a tábort szinte egészében a nonverbális kifejezési módok megismerésére, a házastársak tánc általi egymásra-hangolódására fordítja.

Zarándoklat Budapestre
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek felhívásának eleget téve, az Erdélyi Mária Rádió zarándoklatot szervez augusztus 20-ára Budapestre, Szent István király ünnepére. Egyébb részletekért, illetve jelentkezésért hívják stúdióink irodai telefonszámait, melyeket a kéthavonta megjelenő magazinunk hátoldalán találnak. Zarándokoljunk együtt, vegyünk részt minél többen az ünnepi szentmisén és az azt követő körmeneten!

Időjárás: Ma még többfelé erős lesz a szél. Eleinte főként a déli és keleti országrészben eshet, délután pedig az erdélyi medence térségében alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, miközben nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. Délutánra kissé vissza esik a levegő hőmérséklete, csupán 19-29 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2016. augusztus 11.

About the author

maradmin

Leave a Comment