2016. augusztus 18. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében holnap a gyergyótölgyesi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Szakrális Maraton a keresztény értékekért, a békéért Perkőn
A csíksomlyói Erdélyi Mária Út Egyesület a keresztény értékek és a testi egészség megőrzése érdekében Szakrális Maratont szervez Perkőre augusztus 20-án. Gyülekező Kézdivásárhelyen reggel fél tízkor, a Boldog Özséb plébánián, majd tíz órakor indulás. A maratonon szaladva, illetve kerékpárral lehet résztvenni, a kiindulási ponttól egészen a célig, de rövidebb szakaszokra is lehet kísérőnek szegődni, mindenkinek a képességeihez, lehetőségeihez mérten. Szombaton csak ezen az egy helyszínen szaladnak, illetve kerékpároznak, mivel Perkőn aznap tartják a Szent István-napi búcsút.

Szent István-napi búcsúk
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Szent István királyban alapítóját tiszteli. Mint ismeretes, első apostoli királyunk tíz egyházmegyét alapított, melynek egyike az 1009-ben létrejött Erdélyi Püspökség. Erdély-szerte több közösségben templomuk patrónusaként is tisztelik Szent Istvánt, búcsúját ünnepélyes keretek között ülik meg:
-A csíksomlyói kegytemplomban holnap, az ünnep előestéjén a hét órakor kezdődő szentmisét a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnöke, Orbán Szabolcs atya mutatja be a testvérekkel. Augusztus 20-án, szombaton Szent István király ünnepén szentmisék a kegytemplomban reggel fél nyolc és este hét órától lesznek.
Hidegségen a Szent István búcsút szombaton délelőtt tizenegy órakor tartják. Ez egyben az egyházközség fennállásának 10. évfordulója.
Csíkajnádon szintén szombaton délelőtt tizenegy órakor várják a híveket Szent István-napi búcsús szentmisére. Az ünnep szónoka Kedves Tibor alsócsernátoni plébános lesz.
– Szombaton tartják a Szent István napi búcsút a Perkőn is. Az ünnepségre Kézdiszentlélekről délelőtt tíz órakor indul a zarándokok körmenete. Útközben a 2012-ben felállított kereszteknél elvégzik a keresztúti ájtatosságot. Az ünnepi szentmise déli tizenkét órakor kezdődik, szónok Csató Béla csíkszentkirályi plébános. A liturgikus zenei szolgálatot a kézdiszentléleki egyházi énekkar biztosítja, Dávid István kántor vezénylése alatt. Az ünnepi szentmisét rádiónk élőben közvetíti, hogy azok, akik nem tudnak elzarándokolni a Perkőre, lélekben ott lehessenek.
Kolozsváron, a Donát úti Szent István templom búcsúünnepe szombaton délután hat órakor kezdődik. Szentbeszédet mond László Attila, a Székelyudvarhely-Szombatfalvi Szent György egyházközség plébánosa.
– A medgyesi Szent István templom búcsúját szintén szombaton délután hat órakor ünneplik. A szentmisén Biró Nándor-Alfonz, nagyszebeni lelkésze prédikál.
– A kovásznai templom szintén Szent István tiszteletére épült. Augusztus 21-én, vasárnap a déli tizenkét órától tartandó búcsús szentmisén Jakab Gábor Kolozsvár-kerekdombi plébános mondja a homíliát.
- Hargitafürdőn augusztus 21-én, vasárnap fél egy órakor tartják a pálos atyák a Szent István búcsút. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök lesz.
- Csíkszentkirályon szintén vasárnap fél egy órakor tartják a búcsút. A szentmisén Csont Ede tusnádi plébános prédikál.
- Székelyszentkirályon ugyancsak vasárnap fél egy órakor kezdődik a Szent István napi búcsús szentmise. A szentbeszédet Baróti László ditrói plébános tartja.
- A szatmári egyházmegyében Nagybányán ünnepelnek búcsút Szent István ünnepén. Augusztus 21-én, vasárnap délután hat órától rózsafüzér és trombitakoncert lesz a Szent István toronyból, majd este hét órától kezdődik a szabadtéri búcsús szentmise, a Szentháromság templom előtti téren. Ünnepi szónok Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános.

XI. Márton Áron zarándoklat
Immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg szeptember 7-9 között a Márton Áron zarándoklatot, amely a püspök életének legfontosabb állomásait járja be: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvár és a püspöki székhely Gyulafehérvár. A zarándoklatot, Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa vezeti. A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat, amelyet Isten Szolgája Márton Áron püspök boldoggá és szentté avatásáért ajánlanak fel a zarándokok. Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul és Csíksomlyóig útközben felveszi azokat, akik ezt kérik. Jelentkezni a következő telefonszámok egyikén lehetséges: 0726-107002 vagy 0744-472178.

MRE - Hírszolgálat, 2016. augusztus 18.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai napon a csicsókeresztúri templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Triduum és templombúcsú Királydarócon
Tríduummal készülnek a hívek a királydaróci Szent István tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepére. A szentmisék ma és holnap délután öt órától kezdődnek, szentbeszédet mondd Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz templom segédlelkésze. A templombúcsú augusztus 20-án, szombaton déli tizenkét órakor kezdődik, amelynek főcelebránsa Giosanu Leonárd, micskei plébános lesz. Várják a híveket az előkészületre, és majd a közös ünneplésre is.

Angol nyelv ás Biblia tábor
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány augusztus 22-26. között angol nyelv és Biblia tábort szervez 8-14 éves gyermekek részére. Ez egy „bejárós” tábor, a foglalkozások reggel kilenctől délután hat óráig tartanak. Délelőtt az angol tanulásé a főszerep, míg délután egy-egy szentírási rész kerül előadásra, bemutatásra, és ezt követi az igerész témájához kapcsolódó kézműves foglalkozás. Érdeklődni és jelentkezni még a mai napon lehetséges a 0747-164.626-os telefonszámon.

IX. Ferences Biciklitúra
Augusztus 25-29. között lesz megrendezve a IX. Ferences Biciklitúrára. A FerBiT résztvevői fr. Főcze Bonaventura dévai ferences testvér vezetésével Sepsiszentgyörgyről indulnak, és Kovászna, valamint Esztelnek érintésével érkeznek Csiksomlyóra. Érdeklődni a 0741-940.171-es telefonszámon vagy a www.ferbit.ro honlapon lehetséges. Jelentkezési határidő: augusztus 20.

Szent István-napi búcsúk
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Szent István királyban alapítóját tiszteli. Mint ismeretes, első apostoli királyunk tíz egyházmegyét alapított, melynek egyike az 1009-ben létrejött Erdélyi Püspökség. Erdély-szerte több közösségben templomuk patrónusaként is tisztelik Szent Istvánt, búcsúját ünnepélyes keretek között ülik meg:
-A csíksomlyói kegytemplomban holnap, az ünnep előestéjén a hét órakor kezdődő szentmisét a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnöke, Orbán Szabolcs atya mutatja be a testvérekkel. Augusztus 20-án, szombaton Szent István király ünnepén szentmisék a kegytemplomban reggel fél nyolc és este hét órától lesznek.
- Perkőn szombaton tartják a Szent István napi búcsút. Az ünnepségre Kézdiszentlélekről délelőtt tíz órakor indul a zarándokok körmenete. Útközben a 2012-ben felállított kereszteknél elvégzik a keresztúti ájtatosságot. Az ünnepi szentmise déli tizenkét órakor kezdődik, szónok Csató Béla csíkszentkirályi plébános. A liturgikus zenei szolgálatot a kézdiszentléleki egyházi énekkar biztosítja, Dávid István kántor vezénylése alatt. Az ünnepi szentmisét rádiónk élőben közvetíti, hogy azok, akik nem tudnak elzarándokolni a Perkőre, lélekben ott lehessenek.  
- Kolozsváron, a Donát úti Szent István templom búcsúünnepét augusztus 20-án, szombaton délután hat órakor tartják. Szentbeszédet mond László Attila, a Székelyudvarhely-Szombatfalvi Szent György egyházközség plébánosa.
- A medgyesi Szent István templom búcsúját szintén szombaton délután hat órakor ünneplik. A szentmisén Biró Nándor-Alfonz, nagyszebeni lelkésze prédikál.

Templombúcsú Krasznacégényben
Augusztus 21-én, vasárnap délután négy órakor Krasznacégényben tartanak búcsús szentmisét, melynek ünnepi szónoka Barta Barnabás, szatmári püspöki titkár lesz.

Szent László családi nap Nagyváradon
A Római Katolikus Püspökség, a Szent László Római Katolikus Líceum és a Nagyváradi Szigligeti Színház közreműködésével, harmadik alkalommal szervezi meg a Szent László Családi Napot a Püspöki Palota kertjében, augusztus 28-án, vasárnap délután öt órától. Közreműködnek a Szent László Líceum oktatói és tanulói, a Szigligeti Színház, a Lilliput Társulat, valamint a Nagyvárad Táncegyüttes művészei, illetve a püspökség munkatársai. A nagyszínpadi fellépés mellett sok más színes meglepetés idézi majd meg nem csak a bibliai, de a középkori vásári hangulatot is. Az idei családi nap az irgalmasság évének lelkiségét hordozza magán, az odalátogató kicsik és nagyok végigmehetnek majd Az irgalmasság utcáján, ahol a gyermekeket kézműves foglalkozásokra, interaktív játékokra és egyéb meglepetésekre is várják a szervezők.

MRE - Hírszerkesztők, 2016. augusztus 18.

About the author

maradmin

Leave a Comment