2016. február 29. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a holnapi nap  folyamán Bethlenfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán különösen jó alkalom ez az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Nagyböjti lekigyakorlat  Brassóban
Húsvét ünnepére készülődve,  február 28-március 2. között, az este hat órakor kezdődő szentmiséken a Brassó-belvárosi plébániatemplomban Csató Béla csíkszentkirályi plébános tart lelkigyakorlatos elmélkedéseket. A szentmisék előtt, alatt lehetőség van a szentgyónás elvégzésére is. Jó alkalom az imára, az elcsendesedésre: éljünk vele!

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
A Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján, azaz március 2-án egész éjjel virrasztást tartanak. Az engesztelő imavirrasztásra hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást városukért, egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, egyedülállókért, a jegyesekért, gyermeket vágyó és váró szülőkért, betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják az udvarhelyiek. A kápolnában ugyanakkor minden reggel nyolc órától este nyolc óráig állandó, egész napos szentségimádás van. Várják az Istent imádni, engesztelni vágyókat.

Imaest Csíkszeredában
A Segítő Mária Gimnázium bentlakásának dísztermében  március 3-án, délután öt órától, medjugoreai imaestet tartanak.  Az imaprogram rózsafüzérrel kezdődik, majd szentmisével folytatódik és szentségimádással zárul.

A gyulafehérvári szeminárium kispapjai és elöljárói Nagyváradon
A gyulafehérvári szeminárium kispapjai és elöljárói a kárpátmedencei kispaptalálkozóra vezető útjukat megszakítva március 3-án, csütörtökön részt vesznek  délután öt órakor a székesegyházban tartandó szentmisén. Útban hazafele, március 6-án, vasárnap az egyházmegye négy plébániájának életébe kapcsolódnak be szolgálatukkal.

Szentévi zarándoklati nap Nagyváradon
Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra várja a híveket a székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Az előzetesen összeállított beosztásnak megfelelően, március 3-án, délután öt órakor a Várad-Környéki Esperesi Kerület hívei zarándokolnak a székesegyházhoz. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát.  A zarándoklati napon Nagyvárad többi templomában az esti  szentmisék elmaradnak.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Március 4-én, elsőpénteken délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Lelkinap sekrestyéseknek
Idén először a szentkatolnai plébánia március 9-én megszervezi a kézdi-orbai főesperesi kerület sekrestyéseinek lelkinapját. A program reggel kilenc órától kezdődik. A rövid ismerkedés után délelőtt tizenegy órától szentmisét celebrál Vargha Béla főesperes. Azt követően gyakorlati továbbképzésben részesülnek a jelenlevő sekrestyések, ezúttal a nagyhét szertartásairól és az ehhez kapcsolódó tudnivalókról lesz szó. A közös ebéd után virágkötő segítségével tanulhatják az ikebanák készítésének fortélyait, hallhatnak arról, miként lehet szép, oltárdíszítésre alkalmas csokrokat kötni. A lelkinapot Péter Arthur kézdikővári lelkész moderálja. Bővebb információkat az érsekség honlapján találhatnak, a www.romkat.ro oldalon.

Feleségek és édesanyák hétvégéje Csíksomlyón
Március 4-6. között Csíksomlyón tartják a feleségek, édesanyák hétvégéjét „A duzzogástól a kézfogásig” címmel. Bővebb információ a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központ honlapján, a www.csalad.ro oldalon található.

Időjárásjenetés:Holnap is sok lesz még a felhő fölöttünk, kezdetben többfelé, majd délután egyre inkább csak északon, északnyugaton számíthatunk esőre, záporra, délelőtt helyenként akár egy-egy zivatarra. Szeles nap elébe nézünk, 5 és 12 fok közötti maximumokkal.

MRE - Hírszolgálat, 2016. február 29.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Elhunyt Csilik János plébános
Csilik János nyugalmazott plébános  életének 60., papságának 34. évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. Szentjobbon született 1956. szeptember 20-án, és 1982. június 20-án szentelték pappá Gyulafehérváron. Szolgálati helyei: Nagyvárad-Székesegyház, Hagyköztóttelek, Tenke, Érsemjén és Kraszna. Temetési  szentmiséje ma délután két órakor lesz a nagyfalusi plébániatemplomban. Ezt követően három órakor végakaratának megfelelően a „Szentháromság-hegyen” helyezik örök nyugalomra.  Isten adjon neki nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki!

Nagyböjti lekigyakorlat  Brassóban
Húsvét ünnepére készülődve, február 28.-március 2. között az este hat órakor kezdődő szentmiséken a Brassó-belvárosi plébániatemplomban Csató Béla csíkszentkirályi plébános tart lelkigyakorlatos elmélkedéseket. A szentmisék előtt, alatt lehetőség van a szentgyónás elvégzésére is. Jó alkalom az imára, az elcsendesedésre: éljünk vele!

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
A Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján, azaz március 2-án egész éjjel virrasztást tartanak. Az engesztelő imavirrasztásra hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást városukért, egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, egyedülállókért, a jegyesekért, gyermeket vágyó és váró szülőkért, betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják az udvarhelyiek.
A kápolnában ugyanakkor minden reggel nyolc órától este nyolc óráig állandó, egész napos szentségimádás van. Várják az Istent imádni, engesztelni vágyókat.

Szerdai párbeszédek Marosvásárhelyen
Március 2-án lesz a  következő szerdai párbeszédek találkozója. Témája: Férfiszerepek: Férj, apa… Meghívott előadók, Sófalvi Szabolcs, férj, apa, polgármester és Becsky Borbála pszihológus. A program célja a család, a házasság erősítése, a lelki egészség védelme. A párkapcsolati témák mellett a még, vagy már nem házasságban élőkhöz, fiatalokhoz vagy egyedülállókhoz is szól. A meghívott szakemberek az adott témában felvezetőket tartanak, ezt követően közös beszélgetésre hívják az érdeklődőket, este hét órára az Ama Deus cukrászdába.

Imaest Csíkszeredában
A Segítő Mária Gimnázium bentlakásának dísztermében  március 3-án, délután öt órától, medjugoreai imaestet tartanak.  Az imaprogram rózsafüzérrel kezdődik, majd szentmisével folytatódik és szentségimádással zárul.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Március 4-én, elsőpénteken délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Az igazság védelmében, a szeretet szolgálatában- kiállítás Székelyudvarhelyen
Március 7-én,  délután öt órától a székelyudvarhelyi Márton Áron Ifjúsági Házban Az igazság védelmében, a szeretet szolgálatában című, Márton Áron püspök életéről szóló dokumentációs tárlat megnyitóját tartja Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont. Az esemény része a Márton Áron Emlékév rendezvénysorozatnak. A vándorkiállítás anyaga két hétig lesz megtekinthető, hétköznapokon. Minden érdeklődőt várnak a kiállításmegnyitóra.

Feleségek és édesanyák hétvégéje Csíksomlyón
Március 4-6. között Csíksomlyón tartják a feleségek, édesanyák hétvégéjét „A duzzogástól a kézfogásig” címmel. Bővebb információ a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központ honlapján, a www.csalad.ro oldalon található.

Időjárás: Ma hajnaltól egy mediterrán ciklon hoz egyre többfelé esőt, záport, helyenként akár egy-egy zivatart. Több helyen nagyobb mennyiségű csapadék hullhat. A szél többfelé erős, néhol viharossá válhat. Napközben 10-18°C várható.

MRE - Hírszolgálat, 2016. február 29.

About the author

maradmin

Leave a Comment