2016. július 1. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Déván, a ferences templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki íly módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Monteverdi kórus hangversenye Sepsiszentgyörgyön
A Kolozsváron megtartott hangverseny után, a budapesti Monteverdi Kórus Sepsiszentgyörgyre érkezik holnap, ahol a zenei szolgálatot biztosítja a Krisztus Király templomban az este hat órától kezdődő szentmisén, majd annak végén hangversenyt tartanak. Műsorukkal boldogemlékű Márton Áron püspök életműve előtt tisztelegnek születésének 120. évfordulója alkalmából. Orgonán közremükődik: Krasznai Gáspár, vezényel: Kollár Éva. A hangversenyre a belépés ingyenes.

Ezer Székely Leány napja
Seregszemlével kezdődik az idei, immár 85. Ezer Székely Leány Napja holnap Csíkszeredában. A város főterén felvonulnak a székely falvak népviseletbe öltözött leányai és legényei, népi játékok bemutatásával, körtánccal szórakoztatják az összesereglett közönséget. Csíkszeredából együtt vonulnak ki a csíksomlyói nyeregbe Csík különböző vidékeiről és a Székelyföld távolabbi tájairól sajátos népviseletükben érkező hagyományőrző csoportok. Tizenegy órától a csíksomlyói kegytemplomban ünnepi szentmisét tartanak, ezt követi a népviselet, a népdal és a néptánc több órás ünnepe, a hagyományos népviseletbe öltözött csoportok bemutatkozása a nyeregben épült Hármashalom-Oltár színpadon. A részletes programot megtalálják a gyulafehérvári érsekség honlapján, a www. romkat.ro oldalon.

Primicia Csíkszentgyörgyön
Farkas Zsombor újmisés holnapn délelőtt tizenegy órai kezdettel a csíkszentgyörgyi plébániatemplomban mutatja be első ünnepélyes szentmiséjét. A primiciát rádiónk élő adásban közvetíti.

Sarlós Boldogasszony-napi búcsúk
Holnap lesz Sarlós Boldogasszony ünnepe, amikor Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatására emlékezünk.
- Futásfalván ezen a napon fogadalmi búcsút tartanak. A Szent András tiszteletére felszentelt templomban délelőtt tizenegy órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyen részt vesz Tamás József segédpüspök, a környékbeli papsággal együtt.
- Székelyszenttamás leányegyházközségében, a Sarlós Boldogasszony titulusú tibódi kápolnában holnap délelőtt szintén tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szónok Madarász Attila bögözi plébános.
- Sarlós Boldogasszony, a csíksomlyói kegytemplom búcsú ünnepe is. Szentmisék reggel nyolc, fél tizenegy és este hét órakor lesznek. A délelőtt tizenegy órakor kezdődő búcsús szentmise egyben az Ezer Székely Leány Napja hagyományőrző találkozó szentmiséje is. Az ünnepélyes Mária-köszöntőn a délután hat órától kezdődő engesztelő imaórát a homoródkarácsonyfalvi hívek végzik. A szentmise után szintén ők vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. A köszöntőre Székelyudvarhelyről autóbuszt indítanak délután fél négytől a Patkóból. Az érdekeltek a székelyudvarhelyi stúdiónknál jelentkezhetnek Máyai Erzsébetnél. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon vagy rádiónk hullámhosszán.
- Gyergyóújfaluban szintén holnap délelőtt tizenegy órától mutatják be a búcsús szentmisét.
- Homoródkarácsonyfalván a búcsú július 3-án, vasárnap déli tizenkét órától lesz. A szentmisén Simó Gáspár, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium spirituálisa prédikál.
- A székelykáli Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt plébániatemplom búcsúját vasárnap déli egy órakor tartják. A szentmisét, melynek ünnepi szónoka Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános, rádiónk élőben közvetíti.
- Ivóban szintén vasárnap déli egy órakor ünneplik a Sarlós Boldogasszony búcsút. A szentmisén Bodó György, gyimesközéploki plébános prédikál.

Pap- és diakónusszentelés Temesváron
A temesvári székesegyházban Roos Márton megyés püspök kézrátétele és imája által pappá szenteli Gál Márton szalvatoriánus szerzetest, valamint diakónussá Váncsa Csaba teológiai hallgatót. Az ünnepi szentmise holnap délelőtt tíz órakor kezdődik. A szatmárnémeti Székesegyházban szintén holnap a délelőtt tizenegy órától kezdődő szentmise keretében Schönberger Jenő megyés püspök diakónussá szenteli Gríz Lászlót és Linzenbold Szabolcsot. Imádkozzunk a szentelendőkért!

Bérmálás Bodonoson
Július 3-án, vasárnap Böcskei László megyéspüspök Bodonoson szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisén 41 bodonosi és dernai fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében. A fiatalok felkészítését a helyi plébános Frnka Jaroslav végezte.

Püspöki szentmise Hargítafürdőn
Július 3-án, vasárnap a hargitafürdői templomban a délelőtt fél tíz órakor kezdődő szentmisét Székely János, esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be. A pálos testvérek várják és hívják a környékbelieket a szentmisére.

Időjárás: Marad az igazi nyári idő, 28-33 fokos csúcshőmérséklettel. Több órára kisüt a nap, de kicsivel több lehet a felhő, mint az előző napokon, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.

MRE - Hírszolgálat, 2016. július 1.


H Í R E K   D É L B E N

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Ma délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjaikért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Monteverdi kórus hangversenye Kolozsváron
Ma este hét órakor a Budapesti Monteverdi Kórus hangversenyt tart a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban. Műsorukkal boldogemlékű Márton Áron püspök életműve előtt tisztelegnek születésének 120. évfordulója alkalmából. Orgonán közremükődik: Krasznai Gáspár, vezényel: Kollár Éva. A hangversenyre a belépés ingyenes.
A Monteverdi Kórus holnap Sepsiszentgyörgyre érkezik, ahol a zenei szolgálatot biztosítja a Krisztus Király templomban az este hat órától kezdődő szentmisén, majd annak végén ott is megtartják Áron püspök tiszteletére a hangversenyt.

Zarándoklat Máriacsiklovára
Sarlós Boldogasszony ünnepe a hegyvidéki főesperesség horvát nemzetiségű római katolikus közösségeinek hagyományos zarándoknapja a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Az ünnepi program ma este szentmisével kezdődik fél nyolc órától. Holnap reggel fél kilenctől a horvát nemzetiségű közösségek számára mutatnak be szentmisét a kegytemplomban, majd az ünnepi liturgiát délelőtt tizenegy órakor Jäger Márton aninai plébános celebrálja.

Orgonakoncert Kolozsváron
Holnap este 7 órától a Philip Crozier orgonamuvész tart hangversenyt a kolozsvári Szent Mihály templomban. Várnak minden orgonamuzsikát kedvelőt az eseményre. A belépés ingyenes.

Sarlós Boldogasszony-napi búcsúk
- Futásfalván Sarlós Boldogasszony napján fogadalmi búcsút tartanak. A Szent András tiszteletére felszentelt templomban holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyen részt vesz Tamás József segédpüspök, a környékbeli papsággal együtt.
- Székelyszenttamás leányegyházközségében, a Sarlós Boldogasszony titulusú tibódi kápolnában holnap délelőtt szintén tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szónok Madarász Attila bögözi plébános.
- Sarlós Boldogasszony, a csíksomlyói kegytemplom búcsú ünnepe is. Szentmisék reggel nyolc, fél tizenegy és este hét órakor lesznek. A délelőtt tizenegy órakor kezdődő búcsús szentmise egyben az Ezer Székely Leány Napja hagyományőrző találkozó szentmiséje is. Az ünnepélyes Mária-köszöntőn a délután hat órától kezdődő engesztelő imaórát a homoródkarácsonyfalvi hívek végzik. A szentmise után szintén ők vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. A köszöntőre Székelyudvarhelyről autóbuszt indítanak délután fél négytől a Patkóból. Az érdekeltek a székelyudvarhelyi stúdiónknál jelentkezhetnek Máyai Erzsébetnél. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon vagy rádiónk hullámhosszán.
- Gyergyóújfaluban holnap délelőtt tizenegy órától mutatják be a búcsús szentmisét.
- A székelykáli Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt plébániatemplom búcsúját vasárnap déli 1 órakor tartják. A szentmisét melynek ünnepi szónoka Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános rádiónk élőben közvetíti.
- Homoródkarácsonyfalván a búcsú vasárnap déli tizenkét órától lesz. A szentmisén Simó Gáspár, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium spirituálisa prédikál.

Pap- és diakónusszentelés
Holnap a temesvári székesegyházban Roos Márton megyés püspök kézrátétele és imája által pappá szenteli Gál Márton szalvatoriánus szerzetest, valamint diakónussá Váncsa Csaba teológiai hallgatót. Az ünnepi szentmise délelőtt tíz órakor kezdődik.
A szatmárnémeti Székesegyházban szintén holnap a délelőtt 11 órától kezdődő szentmise keretében Schönberger Jenő megyés püspök diakónussá szenteli Gríz Lászlót és Linzenbold Szabolcsot.

Primicia Csíkszentgyörgyön
Farkas Zsombor újmisés holnapn délelőtt tizenegy órai kezdettel a csíkszentgyörgyi plébániatemplomban mutatja be első ünnepélyes szentmiséjét. A primiciát rádiónk élő adásban közvetíti.

Püspöki szentmise Hargítafürdőn
Július 3-án, vasárnap a hargitafürdői templomban a délelőtt fél tíz órakor kezdődő szentmisét Székely János, esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be. A pálos testvérek várják és hívják a környékbelieket a szentmisére.

Könyvbemutató Szatmárnémetiben
Július 3-án, vasárnap, a székesegyházban tartott tizenegy órás szentmise után a püspökség dísztermében bemutatják a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület kiadásában megjelent Sokarcú irgalmasság-vallomások, interjúk, tanulmányok című kötetet. Közreműködnek a kötet szatmári szerzői és szereplői, Sabău-Trifu Cristina egyházművész, valamint a szerkesztő, Bereczki Silvia segítőnővér, a Vasárnap hetilap munkatársa.

Előadás Kolozsváron
Márton Áron - A keresztény családok pártfogója cimmel Ft. Kovács Sándor főesperes előadására kerül sor jűlius 6-án szerdán délután öt órai kezdettel a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében. Közreműködik Boér Ferenc színművész. A zenei műsort Potyó István karnagy állítja össze. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.  

Évadzáró koncert
Július 8-án, pénteken délután hat órától lesz a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Kamaraegyüttes évadzáró koncertje a gyergyószentmiklósi örménykatolikus templomban. Vezényel Kolcsár Árpád.

Időjárás: Ismét sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb vékony fátyolfelhők, illetve helyenként kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Egy-egy zápor, zivatar nyugaton, délnyugaton várható. Északnyugaton megélénkül a szél. Délután igazi nyári hőmérsékletekre, 28-34 fokra van kilátás.

MRE - Hírszolgálat, 2016. július 1.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Aninószán, Petrozsény oldallagosan ellátott plébániatemplomában tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki íly módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Ma délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjaikért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Monteverdi kórus hangversenye Kolozsváron
Ma este hét órakor a Budapesti Monteverdi Kórus hangversenyt tart a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban. Műsorukkal boldogemlékű Márton Áron püspök életműve előtt tisztelegnek születésének 120. évfordulója alkalmából. Orgonán közremükődik: Krasznai Gáspár, vezényel: Kollár Éva. A hangversenyre a belépés ingyenes.
A Monteverdi Kórus holnap Sepsiszentgyörgyre érkezik, ahol a zenei szolgálatot biztosítja a Krisztus Király templomban az este hat órától kezdődő szentmisén, majd annak végén ott is megtartják Áron püspök tiszteletére a hangversenyt.

Felnőtt ifi Medgyesen
A medgyesi plébánia nagytermében ma este hét órától a felnőtt ifi keretében Hitem alakulása témakörben lesz beszélgetés, melyre várnak minden érdeklődőt.

Ezer Székely Leány napja
Holnap seregszemlével kezdődik az idei, immár 85. Ezer Székely Leány Napja Csíkszeredában. A város főterén felvonulnak a székely falvak népviseletbe öltözött leányai és legényei, népi játékok bemutatásával, körtánccal szórakoztatják az összesereglett közönséget. Csíkszeredából együtt vonulnak ki a csíksomlyói nyeregbe Csík különböző vidékeiről és a Székelyföld távolabbi tájairól sajátos népviseletükben érkező hagyományőrző csoportok. Tizenegy órától a csíksomlyói kegytemplomban ünnepi szentmisét tartanak, ezt követi a népviselet, a népdal és a néptánc több órás ünnepe, a hagyományos népviseletbe öltözött csoportok bemutatkozása a nyeregben épült Hármashalom-Oltár színpadon. A részletes programot megtalálják a gyulafehérvári érsekség honlapján, a www. romkat.ro oldalon.

Orgonakoncert Kolozsváron
Holnap este 7 órától a Philip Crozier orgonamuvész tart hangversenyt a kolozsvári Szent Mihály templomban. Várnak minden orgonamuzsikát kedvelőt az eseményre. A belépés ingyenes.

Sarlós Boldogasszony-napi búcsúk
- Futásfalván Sarlós Boldogasszony napján fogadalmi búcsút tartanak. A Szent András tiszteletére felszentelt templomban holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyen részt vesz Tamás József segédpüspök, a környékbeli papsággal együtt.
- Székelyszenttamás leányegyházközségében, a Sarlós Boldogasszony titulusú tibódi kápolnában holnap délelőtt szintén tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szónok Madarász Attila bögözi plébános.
- Sarlós Boldogasszony, a csíksomlyói kegytemplom búcsú ünnepe is. Szentmisék reggel nyolc, fél tizenegy és este hét órakor lesznek. A délelőtt tizenegy órakor kezdődő búcsús szentmise egyben az Ezer Székely Leány Napja hagyományőrző találkozó szentmiséje is. Az ünnepélyes Mária-köszöntőn a délután hat órától kezdődő engesztelő imaórát a homoródkarácsonyfalvi hívek végzik. A szentmise után szintén ők vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. A köszöntőre Székelyudvarhelyről autóbuszt indítanak délután fél négytől a Patkóból. Az érdekeltek a székelyudvarhelyi stúdiónknál jelentkezhetnek Máyai Erzsébetnél. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon vagy rádiónk hullámhosszán.
- Gyergyóújfaluban holnap délelőtt tizenegy órától mutatják be a búcsús szentmisét.
- A székelykáli Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt plébániatemplom búcsúját vasárnap déli egy órakor tartják. A szentmisét melynek ünnepi szónoka Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános rádiónk élőben közvetíti.
- Homoródkarácsonyfalván a búcsú vasárnap déli tizenkét órától lesz. A szentmisén Simó Gáspár, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium spirituálisa prédikál.

Primicia Csíkszentgyörgyön
Farkas Zsombor újmisés holnapn délelőtt tizenegy órai kezdettel a csíkszentgyörgyi plébániatemplomban mutatja be első ünnepélyes szentmiséjét. A primiciát rádiónk élő adásban közvetíti.

Püspöki szentmise Hargítafürdőn
Július 3-án, vasárnap a hargitafürdői templomban a délelőtt fél tíz órakor kezdődő szentmisét Székely János, esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be. A pálos testvérek várják és hívják a környékbelieket a szentmisére.

Könyvbemutató Szatmárnémetiben
Július 3-án, vasárnap, a székesegyházban tartott tizenegy órás szentmise után a püspökség dísztermében bemutatják a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület kiadásában megjelent Sokarcú irgalmasság-vallomások, interjúk, tanulmányok című kötetet. Közreműködnek a kötet szatmári szerzői és szereplői, Sabău-Trifu Cristina egyházművész, valamint a szerkesztő, Bereczki Silvia segítőnővér, a Vasárnap hetilap munkatársa.

Időjárás: Ismét sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb vékony fátyolfelhők, illetve helyenként kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Egy-egy zápor, zivatar nyugaton, délnyugaton várható. Északnyugaton megélénkül a szél. Délután igazi nyári hőmérsékletekre, 28-34 fokra van kilátás.

MRE - Hírszolgálat, 2016. július 1.

About the author

maradmin

Leave a Comment