2016. július 22. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap a málnásfürdői plébániatemplomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki íly módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Mind Szatmárnémetibe jönnek
„Közösség a közös ég alatt” mottóval első alkalommal szervezik meg holnap a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye napját. Ez egy a nyitásra összpontosító rendezvény – az ajtók kinyitásával, amikor a templomokból az utcára lépnek a hívő csoportok, és a szívek megnyitásával az érdeklődők, bárki előtt. Délelőtt tizenegy órától este hat óráig Szatmár- és Máramaros megyék plébániaközösségei, szerzetes- és lelkiségi közösségei, klerikusok és laikus hívők töltik majd meg a Kossuth-kertet, ahol pódiumot és sátrakat állítanak, sétányokat rendeznek be, saját színüket, értékeiket mutatják meg az utca bármely felekezetű emberének és egymásnak.

Kápolna megáldása Homoródszentpálon
Szerkezetében kívül-belül megújult Homoródszentpálon a kommunizmus idejében Szent Pál apostol tiszteletére épült kápolna. A felújított istenházát holnap a déli tizenkét órakor kezdődő búcsús szentmise keretében áldja meg Tamás József püspök.

Szent Anna templombúcsúk
Július 26-án az Egyház Szent Joachim és Szent Anna, Szűz Mária szüleinek, a nagyszülők védőszentjeinek ünnepét üli. Egyházmegyékszerte a Szent Anna tiszteletére szentelt templomokban az alábbiak szerint lesznek a búcsús szentmisék. A nagyváradi egyházmegyében:
Július 24-én, vasárnap délelőtt fél tizenegy órakor az orsolyita rend zárdatemplomának búcsús szentmiséjét Bakos Gábor, várad-újvárosi segédlelkész tartja;
Július 30-án, szombaton déli tizenkét órakor dr. Seidl Ambrus szarvasi plébános az érkeserűi templomban tart búcsús szentmisét;
Július 31-én, vasárnap tartják a berettyószéplaki plébániatemplom búcsúját is. Fél tizenkettőkor Bodor Zoltán tasnádi plébános magyar nyelven tart búcsús szentmisét. A szlovák nyelvű szentmise délután egy órakor kezdődik.
Szintén július 31-én, vasárnap délután egy órakor Scheck László, tenkei plénbános Vaskohn tart búcsús szentmisét.
A gyulafehérvári főegyházmegyében:
-A több évszázados hagyománnyal rendelkező Szent Anna-tó melletti kápolna búcsúját július 23-án, szombaton fél egy órakor tartják.
– A Koronkához tartozó Székelybósban a Szent Anna-napi búcsús szentmise július 24-én, vasárnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik.
– Kadicsfalván ugyancsak vasárnap, déli fél egy órakor kezdődik az idei Szent Anna búcsús szentmise.
– Zsögödfürdőn szintén vasárnap déli fél egy órakor kezdődik a búcsús szentmise, melyet rádiónk élő adásban közvetít. Az ünnepi szónok Karácson Tibor, rádiónk műsorigazgatója lesz.
– A kézdimartonosi Szent Anna-plébániatemplomban a védőszent napján, július 26-án, kedden délelőtt tizenegy órától ünneplik a búcsús szentmisét. Szónoka Laczkó-Dávid József Anaklét ferences atya lesz Szárhegyről.
– A csobothegyi Szent Anna kápolnában a szentmise július 26-án, kedden déli tizenkét órakor kezdődik, szónoka Gál Hunor örmény katolikus plébános. A búcsúra keresztalja indul a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániától reggel kilenc órakor.
 – A brádi plébániatemplom búcsúünnepén július 26-án, kedden délután hat órakor a szentbeszédet Szőcs Csaba, a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója tartja.
A szatmári egyházmegyében:
– Nagytarnán, vasárnap délután egy órától kezdődik a búcsús mise, melynek szónoka Vass Lóránd, szinérváraljai lelkész.
– Kisbábonyban szintén vasárnap délután egy órától ünneplik a búcsút, melyen Simon Attila, a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa mond szentbeszédet.
– Szinfalun vasárnap délután négy órától Pakot Géza jezsuita atya, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa szónoklatával tartják az ünnepet.
– Kálmándon az ünnep napján, kedden délelőtt tizenegy órától tartják a templom búcsúját, ahol szintén Pakot Géza jezsuita atya prédikál.
– Felsővisón kedden este hat órától kezdődik a búcsúmise, szentbeszédet mond Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes.

Gépjárművek megáldása Szent Kristóf ünnepén
Szent Kristóf az utazók védőszentje, a tizennégy segítő szent egyike, ma már a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja, akinek képét, szobrát ma különösen az autósok és motorosok hordják magukkal.
Vasárnap, július 24-én a délután hat és az esti kilenc órás szentmiséket követően a nagyváradi székesegyház előtt Szent Kristóf közbenjárását kérve Fodor József általános helynök megáldja a jelenlévő gépjárműveket. Sepsiszentgyörgyön a fél tizenegy órás szentmise után, a Krisztus Király templom előtti útszakaszon kerül sor a gépjárművek megáldására Szent Kristóf, az utazók védőszentjének segítségül hívásával.
Szentkatolnán a délelőtt tizenegy órás szentmise után, Hatojkán pedig a délelőtt háromnegyed tízes szentmise előtt áldják meg a gépjárműveket.

Időjárás: Holnap hazánk nagy részén ismét több órára kisüt a nap, emellett azonban erősebben felhős időszakokra is kell számítani. Napközben zápor, zivatar főként nyugaton és az ország északi felén alakulhat ki. A változó irányú szél csak a zivatarok idején támadhat fel. Hajnalban 12-17, délután 25-31 fokra készülhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2016. július 22.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Sepsiszentgyörgyön, a Szent Benedek plébániatemplomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki ily módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Könyvbemutató – Egy szenvedélyfüggő sportoló szabadulása
A Gyulafehérvári Caritas Ki-Út programja könyvbemutatóval egybekötött kötetlen beszélgetést szervez ma délután hat órától Csíkszeredában, a Szent Imre Ifjúsági Központban (Petőfi Sándor utca, 39. szám). Az eseményen Gombola András Nem hagyhatom kint Istent című életrajzi kötete kerül bemutatásra. A történet a szenvedélyfüggőségek mámorában úszkáló hazai sztársportoló, egykori vívóbajnok életét mutatja be, aki tabuk nélkül beszél a függőségek okozta féktelen kicsapongásairól, azok mélységeiről, következményeiről, kiégéseiről. A könyv maga a változásról szól, a szerző rengeteg története teszi színessé és egyedivé mondanivalóját. Várnak minden érdeklődőt.

Rendkivüli hangverseny Kolozsváron
Ma este hat óra 45 perctől rendkívüli hangversenyre kerül sor a kolozsvári Szent Mihály templomban. A németországi Hittfeld vegyeskar, valamint a Szent Cecília kórus és zenekar előadásában a zeneirodalom egyik legismertebb és legfenségesebb műve csendül fel: Joseph Haydn A teremtés című oratóriuma. A hangversennyel egyben a Guttman házaspár, Mihály és Gabriella emlékének is adóznak, születésük 90. évfordulóján az erdélyi magyar zenei életéért hozott áldozatukért. A belépés díjtalan. Várnak minden zenekedvelőt.

Mind Szatmárnémetibe jönnek
„Közösség a közös ég alatt” mottóval július 23-án első alkalommal szervezik meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye napját Szatmárnémetiben a Kossuth kertben. Ez egy a nyitásra összpontosító rendezvény – az ajtók kinyitásával, amikor a templomokból az utcára lépnek a hívő csoportok, és a szívek megnyitásával az érdeklődők, bárki előtt. Délelőtt tizenegy órától este hat óráig Szatmár- és Máramaros megyék plébániaközösségei, szerzetes- és lelkiségi közösségei, klerikusok és laikus hívők töltik majd meg a Kossuth-kertet, ahol pódiumot és sátrakat állítanak, sétányokat rendeznek be, saját színüket, értékeiket mutatják meg az utca bármely felekezetű emberének és egymásnak.

Kápolna megáldása Homoródszentpálon
Szerkezetében kívül-belül megújult Homoródszentpálon a kommunizmus idejében Szent Pál apostol tiszteletére épült kápolna. A felújított istenházát július 23-án, szombaton a déli tizenkét órakor kezdődő búcsús szentmise keretében áldja meg Tamás József püspök – tudtuk meg a gyulafehérvári érsekség honlapjáról.

Szent Mária Magdolna napi búcsúk
– Kilyénfalván ma délelőtt 11 órától tartják a templombúcsút. A szentmise ünnepi szónoka Szőcs Csaba, a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója lesz.
– Gyimesközéplokon a Mária Magdolna búcsús szentmise ugyancsak ma délelőtt 11 órakor kezdődik. Ünnepi szónoka Keresztes Olivér kolozsi plébános lesz.
– Az ozsdolai plébániatemplomban szintén délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szentbeszédet Csintalan László csíkdelnei-csíkpálfalvi plébános tartja.
– Nyárádselyén július 24-én ünneplik a Szent Mária Magdolna tiszteletére szentelt templom búcsúját. A szentmise, melynek szónoka Köllő Gábor nyárádremetei plébános, délben 1 órakor kezdődik.
– A szatmári egyházmegyében lévő  nagymadarászi  Szent Mária Magdolna tiszteletére szentelt templom búcsúünnepére ma délelőtt 11 órától kerül sor, Ardai Attila kanonok szentbeszédével.

Bérmálás a temesvári egyházmegyében
Június 24-én, vasárnap Dirschl Johann általános helynök a majláthfalvi egyházközségben bérmál. A délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisén a vikárius 37 fiatalt részesít a bérmálás szentségében a majláthfalvi templomban, majd délután öt órakor a monostori templomban 17 fiatal részesül a második szentségben. A bérmálkozók felkészítését Miklós Csaba helyi plébános irányította.

Lelkigyakorlat a segítőnővéreknél
Személyesen kísért lelkigyakorlatot szerveznek a segítőnővérek augusztus 8-14 között Csíkszentdomokoson, a Szent Margit lelkigyakorlatos házban. A szentignáci lelkigyakorlat olyan belső út, amely találkozáshoz vezet saját magunkkal és Istennel. Segít abban, hogy saját életünket a hit fényében szemléljük, felfedezzük benne Isten működését, növekedjünk a személyes Istenkapcsolatban, és ebből a tapasztalatból találjunk útmutatást életünk következő lépéseihez. Elemei: a személyes és közös imaidők, csend a lelkigyakorlat teljes ideje alatt, naponta beszélgetés a kísérővel, szentmise, test és lélek imája. Kísérők: Darvas Piroska és Ilyés Erika. Jelentkezni augusztus 1-jéig lehetséges a következő email címek egyikén: darvas.piroska@yahoo.com,  ilyesera75@gmail.com.

CSIT 2016
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.” mottóval augusztus 16-20 között idén is megszervezik a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, vagyis az Erdélyi Krakkót. Hadd legyen Csíksomlyó minden Istennel és barátival találkozni vágyó erdélyi fiatal találkozási helye. Aki Augusztus 1-je előtt bejelentkezik és kifizeti az előleget az ajándék pólóban részesül. További részletek a www.csitinfo.ro honlapon találhatók.
 
Időjárás:
Ma továbbra is több órás napsütésben lesz részünk, de nyugaton erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható. Az északnyugati, nyugati tájakon már a reggeli óráktól számíthatunk elszórtan zápor, zivatar kialakulására. Tovább melegszik az idő, már 25-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Hétvégén meleg nyári idő várható, frissítő záporokkal. 

MRE – Hírszolgálat, 2016. július 22.

About the author

maradmin

Leave a Comment