2016. június 17. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap a gyimesbükki templomban tartják az örökös szentségimádási napot.
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően június hónap harmadik vasárnapján, Margittán és Szalárdon lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Élő Rózsafüzér zarándoklat Csíkszeredában
Az irgalmasság jegyében szervezik meg idén az Élő Rózsafüzér zarándoklatot Csíkszeredában június 18-án, szombaton. A zarándokok reggel kilenckor indulnak a csíkzsögödi Szentháromság templomtól, majd öt stációt érintenek a nap folyamán: a Kalász negyedi Szent Ágoston templomot, ahol elvégzik az irgalmasság keresztútját, a csíksomlyói kegytemplomot, a csíksomlyói Szent Péter és Pál templomot, a csíktaplocai Mindenszentek templomot és a csíkszeredai Szent kereszt templomot. A zarándoklat végállomása a csíkzsögödi Szentháromság templom, ahol este hét órakor szentmisével zárják a napot. További információkat Ferenc Attilától, a 0751-685802-es telefonszámon, vagy Péterfi Attila-Csongortól, a 0744-639138-as telefonszámon kaphatnak.

Templom megáldása Szolnokházán és Zoványfürdőn
Ezen a hétvégén Böcskei László megyéspüspök két településen végzi el a templom megáldásának szertartását: Holnap délután hat órakor Szolnokházán, vasárnap délután négy órakor Zoványfürdőn. Várják a híveket az ünnepi eseményre.

Ministránsok zarándoklata Máriaradnára
A temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében holnap tartják a ministránsok máriaradnai zarándoklatát. A szentmise délelőtt tíz órakor kezdődik a máriaradnai bazilikában, melyet Roos Márton megyés püspök celebrál. Ezt követően a gyermekek délután négy óráig különböző szórakoztató műsorokon vesznek részt Lippafüreden.

Szentmise a Vártemplomban
Június 19-én, a hónap harmadik vasárnapján délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Májernyik Mihály margittai plébános.

Bérmálások a hétvégén
A nagyvárad-velencei templomban, vasárnap a délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök hét fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A fiatalok felkészítését  Curaliuc Demeter plébános végezte.
A temesvári egyházmegyében Dirschl Johann általános helynök a németszentpéteri templomban szintés vasárnap délelőtt a tizenegy órakor kezdődő szentmisén 15 fiatalt részesít a keresztény nagykorúság szentségében. A bérmálkozók felkészítését Prelaucek József helyi plébános irányította.

Zenetábor Nagyváradon
Harmadik alkalommal szervezik meg idén a zenetábort június 27-július 2 között Nagyváradon, a Kanonok sor 13 szám alatt. A program naponta reggel kilenc és délután háromnegyed kettő között zajlik. Lesz majd: ének, zene, tánc, móka, kézműves foglalkozások. Várják az 5-12 év közötti gyermekek jelentkezését egészen június 20-ig Oláh Gabriella kántornőnél a 0770-102719-es telefonszámon.

X. Márton Áron zarándoklat
Immár tizedik alkalommal rendezik meg július 4-6 között a Márton Áron zarándoklatot, amely a püspök életének legfontosabb állomásait járja be: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvár és a püspöki székhely Gyulafehérvár. A zarándoklatot, akárcsak 2013 júliusában az elsőt is, Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa vezeti. A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat, amelyet Isten Szolgája Márton Áron püspök boldoggá és szentté avatásáért ajánlanak fel a zarándokok. Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul és Csíksomlyóig útközben felveszi azokat, akik ezt kérik. Jelentkezni a következő telefonszámok egyikén lehetséges: 0726-107.002 vagy 0744-472.178.

Kéztől a lélekig – kreatív napok a ferences nővérekkel
A mallersdorfi ferences nővérek kreatív napokat tartanak június 30 - július 3. között a székelyudvarhelyi zárdába. Ezekre a napokra olyan 16 – 30 év közötti személyeket várnak, akik szívesen kézimunkálnak és kamatoztatják talentumaikat. Hogy ne csak a kezek munkájával, hanem szívükkel és egész lényükkel dicsérjék Istent, a résztvevők lelküket is formálják majd a közös imák és meditatív táncok által. Jelentkezni június 18-ig lehet a 0741-694.139-es telefonszámon vagy a mimeldan@gmail.com email címen.

Időjárás: Hétvégén meleg időre, több órás napsütésre van kilátás. Holnap többfelé egy-egy frissítő zápor, zivatar várható. Napközben 24-30 fok körüli értékek lesznek.

MRE - Hírszolgálat, 2016. június 17.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán az egerszegi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Ünnepség Szőkefalván
A mai napon, különleges programmal emlékeznek a jelenések évfordulójára Szőkefalván. Déli tizenkét órától kezdődik az imaóra, majd különböző előadások lesznek, szentségimádás és szentmise. Meghívott előadó Hajlák Attila-István segédlelkész, a Mária Iskola Lelki Család és a Kármelhegyi Boldogasszony Imacsoportok vezetője. Rádiónkon keresztül délután egy és öt óra között kapcsolódhatnak az imaprogramhoz.

Élő Rózsafüzér zarándoklat Csíkszeredában
Az irgalmasság jegyében szervezik meg idén az Élő Rózsafüzér zarándoklatot Csíkszeredában június 18-án, szombaton. A zarándokok reggel kilenckor indulnak a csíkzsögödi Szentháromság templomtól, majd öt stációt érintenek a nap folyamán: a Kalász negyedi Szent Ágoston templomot, ahol elvégzik az irgalmasság keresztútját, a csíksomlyói kegytemplomot, a csíksomlyói Szent Péter és Pál templomot, a csíktaplocai Mindenszentek templomot és a csíkszeredai Szent kereszt templomot. A zarándoklat végállomása a csíkzsögödi Szentháromság templom, ahol este hét órakor szentmisével zárják a napot. További információkat Ferenc Attilától, a 0751-685802-es telefonszámon, vagy Péterfi Attila-Csongortól, a 0744-639138-as telefonszámon kaphatnak.

Ministránsok zarándoklata Máriaradnára
A temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében június 18-án, szombaton a ministránsok máriaradnai zarándoklatára kerül sor. A máriaradnai bazilikában délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisét Roos Márton megyés püspök celebrálja. Ezt követően a gyermekek délután négy óráig különböző szórakoztató műsorokon vesznek részt Lippafüreden.

Mária Maraton 1300
Június 18. és július 10. között Európa egyedülálló eseményét rendezik a Mária Úton: ultramaratonisták futják végig a Mariazelltől Csíksomlyóig tartó 1300 kilométert. Ma, az indulás előestéjén, az esemény egyik védnöke, Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita koncelebrálásával fél nyolc órakor szentmise kezdődik a mariazelli bazilikában, majd a főtéren egy helyi fúvószenekar lép fel. Holnap a reggel fél tíz órától kezdődő szentmise keretében megáldják a maratoni futókat és bicikliseket, akik majd az ünnepélyes megnyitó után, fél tizenegykor startolnak a mariazelli főtérről. Aki  szívesen csatlakozna egy-egy távon a futókhoz vagy kerékpárosokhoz, stúdióink irodai telefonszámain érdeklődhetnek a részletekről.

Média-nap Nagyváradon
A már több éves hagyománnyal rendelkező Egyházmegyei Média-napot idén is megszervezi Nagyváradon a Római Katolikus Püspökség, hogy új meglátásokkal gazdagodva, az egyházi és világi sajtó képviselői hatékonyabban tevékenykedjenek a kommunikáció, különösképpen a vallásos kommunikáció terén.
A Média-nap tartalma az elmúlt esztendőkben több alkalommal igazodott a Társadalmi Kommunikáció Világnap témájához. Idén, a világnap 50. évfordulóján is ezt szeretnék tenni a szervezők, amikor a Ferenc pápa által oly szorgalmazott irgalmasság témájáról, ennek a médiában megnyilvánuló formáiról fognak tárgyalni. Irgalmasság a kommunikációban címmel, június 18-án, szombaton délelőtt tíz órakor kezdődik a Média-nap a nagyváradi Posticumban. A találkozó előadója Szerdahelyi Csongor, a budapesti Ferences Sajtóközpont vezetője.

Bérmálások a hétvégén
A nagyvárad-velencei templomban június 19-én, vasárnap a délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök hét fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A fiatalok felkészítését  Curaliuc Demeter plébános végezte.
A temesvári egyházmegyében Dirschl Johann általános helynök a németszentpéteri templomban szintés vasárnap délelőtt a tizenegy órakor kezdődő szentmisén 15 fiatalt részesít a keresztény nagykorúság szentségében. A bérmálkozók felkészítését Prelaucek József helyi plébános irányította.

Templom megáldása Szolnokházán és Zoványfürdőn
Ezen a hétvégén Böcskei László megyéspüspök két településen végzi el a templom megáldásának szertartását: június 18-án, szombaton délután hat órakor Szolnokházán, június 19-én, vasárnap délután négy órakor Zoványfürdőn. Várják a híveket az ünnepi eseményre.

Interaktív kiállítás Marosvásárhelyen
Június 5 - július 3 között látogatható az „Isten neve az irgalmasság”, interaktív kiállítás Marosvásárhelyen a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Erzsébet termében. Az interaktív kiállítás az irgalmasság szentévében, kilépve a templom falai közül szeretne elébe menni azoknak az embereknek, akik Istent keresik és nyitottak arra, hogy valami újat megtapasztaljanak. A kiállítás folyamán a tékozló fiú története kerül megelevenítésre. A résztvevők ez eseménybe bekapcsolódhatnak, a történéshez hozzászólhatnak. A kiállítás segít megvilágítani, megélni, hogy személyes életünkben milyen szerepet játszik az irgalmasság és a megbocsátás az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunkban. A kiállításon előzetes bejelentkezés alapján lehet résztvenni a 0754-251.897-es telefonszámon vagy az irgalmassagkiallitas@gmail.com e-mail címen.

Zenetábor Nagyváradon
Harmadik alkalommal szervezik meg idén a zenetábort június 27-július 2 között Nagyváradon, a Kanonok sor 13 szám alatt. A program naponta reggel kilenc és délután háromnegyed kettő között zajlik. Lesz majd: ének, zene, tánc, móka, kézműves foglalkozások. Várják az 5-12 év közötti gyermekek jelentkezését egészen június 20-ig Oláh Gabriella kántornőnél a 0770-102719-es telefonszámon.

Időjárás: Ma nyáriasan meleg időben lesz részünk. Jelentősen erősödik a nappali felmelegedés, 31-36 C fokot mérhetünk. Délutántól az ország déli részén alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. Hétvégén meleg időre, több órás napsütésre van kilátás.

MRE - Hírszolgálat, 2016. június 17.

About the author

maradmin

Leave a Comment